Giáo án Ngữ văn 7, tập 2 - Kiểm tra tổng hợp cuối năm

 1. MỤC TIÊU:

 a) Kiến thức: Giúp HS

 - Củng cố, nâng cao hệ thống hoá lại toàn bộ kiến thức của cả ba phân môn

 - Nắm chắc các phương pháp làm trắc nghiệm, tự luận.

 b) Kĩ năng:

 - Rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra tổng hợp ( khái quát, tổng hợp,. )

c) Thái độ:

 - Ý thức nghiêm túc trong khi làm bài

 2. ĐỀ BÀI

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 31/12/2015 Lượt xem 1600Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 7, tập 2 - Kiểm tra tổng hợp cuối năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 16/4/2013 Ngày kiểm tra:7D, E : / /2013
 Tiết 131+132 
KIỂM TRA TỔNG HỢP TỔNG HỢP CUỐI NĂM
 1. MỤC TIÊU: 
 	a) Kiến thức: Giúp HS
 - Củng cố, nâng cao hệ thống hoá lại toàn bộ kiến thức của cả ba phân môn
 - Nắm chắc các phương pháp làm trắc nghiệm, tự luận. 
 	b) Kĩ năng:
 - Rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra tổng hợp ( khái quát, tổng hợp,... )
c) Thái độ: 
 - Ý thức nghiêm túc trong khi làm bài
 2. ĐỀ BÀI
 a. MA TRẬN ĐỀ
 Cấp độ
Tên
chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
 Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1.Văn bản
 - Tục ngữ
- Đức tính giản dị của Bác Hồ
Thuộc những câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất . 
- Giá trị nghệ thuật của văn bản
- Ý nghĩa của câu tục ngữ" 
Thương người như thể thương thân ".
.
Số câu:
Số điểm : 
Tỉ lệ %
Số câu: 2
Số điểm: 3
Tỉ lệ = 30 % 
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ= 10 %
Số câu: 3
Số điểm: 4 
Tỉ lệ=40 %
 2. Tiếng Việt
- Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
- Khái niệm câu chủ động, khái niệm câu bị động.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu : 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ = 20 %
Số câu: 2
Số điểm: 2
Tỉ lệ=20%
3. Tập làm văn
 Chứng minh bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm:4
Tỉ lệ = 40 %: 
Số câu : 1
Số điểm: 4
Tỉ lệ=40 %
Tổng số câu :
Tổng số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu : 3
Số điểm: 5
Tỉ lệ= 50 %
Số câu : 1
Số điểm : 1
Tỉ lệ= 10 %
Số câu: 1
Số điểm:4
Tỉ lệ = 40 %: 
Số câu : 5
Số điểm: 10
Tỉ lệ = 100 %
 b. ĐỀ KIỂM TRA 
 Câu 1 ( 2,0 điểm ): Chép lại chính xác bốn câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất.
 Câu 2 ( 2,0 điểm ) : Thế nào là câu chủ động? thế nào là câu bị động ?
 Câu 3 ( 1,0 điểm ) : Nghĩa của câu tục ngữ " Thương người như thể thương thân " là gì ?
 Câu 4 ( 1,0 điểm ) : Nêu giá trị nghệ thuật của văn bản " Đức tính giản dị của Bác Hồ " ( Phạm Văn Đồng ).
 Câu 5 ( 4,0 điểm ) : Hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
 3. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
 Câu 1 ( 2,0 điểm ):
 Chép lại chính xác 4 câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất ( Tuỳ học sinh chọn câu tục ngữ, mỗi câu viết đúng được 0.5 điểm )
 Ví dụ: - Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ.
 - Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
 - Tấc đất tấc vàng.
 - Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.
 Câu 2 ( 2,0 điểm ):
 - Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật khác ( Chỉ chủ thể của hoật động ). ( 1,0 điểm )
 - Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của người, vật khác hướng vào ( chỉ đối tượng của hoạt động ). ( 1,0 điểm )
 Câu 3 ( 1,0 điểm ) :
 Ý nghĩa của câu tục ngữ " Thương người như thể thương thân " là mình yêu quý bản thân mình như thế nào thì mình phải thương người khác như thế và hãy sống nhân ái, vị tha,dành tình thương cho mọi người, không nên sống ích kỉ.
 Câu 4 ( 1,0 điểm ) :
 Giá trị nghệ thuật của văn bản " Đức tính giản dị của Bác Hồ " ( Phạm Văn Đồng ).
Có dẫn chứng cụ thể, lí lẽ bình luận sâu sắc, có sức thuyết phục. ( 0,5 điểm )
Lập luận theo trình tự hợp lí. ( 0,5 điểm )
Câu 5 ( 4,0 điểm ) :
 Bài viết đảm bảo các yêu cầu sau:
* Yêu cầu về kĩ năng:
- Về kiểu bài: Văn nghị luận chứng minh.
- Luận điểm, luận cứ rõ ràng.
- Bố cục rõ ràng, ngôn ngữ diễn đạt trong sáng.
* Yêu cầu về kiến thức:
	+ Đề bài yêu cầu chứng minh: bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.Từ đó cần rút ra bài học về việc bảo vệ và phát triển rừng.
 +Nội dung trọng tâm:
 - Lợi ích và vai trò của rừng đối với cuộc sống con người.
 - Bài học về việc trồng và bảo vệ rừng.
 + Các thao tác lập luận: giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận, trong đó chứng minh là thao tác chính.
 *Dàn bài:
 a. Mở bài ( 0,5 điểm):
- Giới thiệu rừng và khái quát vai trò của rừng đối với cuộc sống con người: là đối tượng rất được quan tâm, đặc biệt là thời gian gần đây.( 0,25 điểm )
- Sơ lược về vấn đề bảo vệ rừng: Là nhiệm vụ cấp bách, liên quan đến sự sống còn của nhân loại, nhất là trong những năm trở lại đây. ( 0,25 điểm )
 b. Thân bài( 3,0 điểm ):
- Nêu định nghĩa về rừng: là hệ sinh thái, có nhiều cây cối lâu năm, nhiều loài động vật quí hiếm... Lợi ích của rừng: Cân bằng sinh thái.( 1,0 điểm )
 + Là nguồn cung cấp ô xi làm khí thở cho con người, làm sạch không khí
 + Là nhân tố tự nhiên chống xói mòn đất, bảo vệ đất,tốt nhất
 + Mang lại lợi ích kinh tế: cung cấp gỗ, các loại thảo dược, các loại động- thực vật quí hiếm, các khu du lịch sinh thái
- Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta:( 1,0 điểm )
 + Bảo vệ rừng là bảo vệ nguồn dưỡng khí cho sự sống.
 + Bảo vệ rừng là bảo vệ con người khỏi thiên tai.
 + Bảo vệ rừng là đang gìn giữ cho những lợi ích lâu dài của cả cộng đồng
 - Rút ra bài học về việc bảo vệ rừng: ( 1,0 điểm )
 + Trong những năm gần đây, rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng gây nhiều biến động về thiên tai : Lũ lụt, mùa khô hạn hán, nhiều nguồn nước ngầm khô cạn,... nguy cơ cháy rừng cao.
 + Bảo vệ rừng trở thành nhiệm vụ cấp thiết.
 +Cần bảo vệ rừng bằng nhiều biện pháp:chống phá rừng, trồng rừng
 c. Kết bài ( 0,5 điểm ):
- Trách nhiệm của bản than đối với việc bảo vệ rừng: đó là trách nhiệm của tất cả mọi người. ( 0,25 điểm )
- Liên hệ: là học sinh cần có ý thức và có những việc làm thiết thực để bảo vệ rừng; không chặt cây, chặt cành, trồng cây xanh, Tuyên truyền về lợi ích, vai trò của rừng,..( 0,25 điểm )
 * Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà .
 - Đọc và chuẩn bị bài chương trình địa phương phần văn và Tập làm văn ( tiếp ).
 4. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT SAU KHI CHẤM BÀI ( Thực hiện ở tiết 139,140 ).

Tài liệu đính kèm:

  • docKiểm tra tổng hợp cuối năm.doc