Giáo án Ngữ văn 7, tập 2 - Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) - Nguyễn Thị Tuyết - Trường THCS Suối Ngô

1.MỤC TIÊU:

 1.1. Kiến thức:

 -Học sinh biết nhận ra và sửa chữa một số lỗi chính tả do ảnh hưởng của phát âm địa phương.

 1.2. Kĩ năng: Phát hiện và sửa lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm thường thấy ở địa phương.

 1.3. Thái độ: Hs có ý thức nói viết đúng chính tả.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP:

 Sửa chữa một số lỗi chính tả do ảnh hưởng của phát âm địa phương.

3.CHUẨN BỊ:

 3.2.HS:Thực hiện trước các BT trong SGK trang 195.

 3.1.GV: Một số đoạn văn rèn chính tả cho HS.

4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:

 4.2 Kiểm tra miệng:

 4.3.Tiến trình bài học:

 Gv giới thiệu bài mới: Nêu mục đích của tiết học.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 31/12/2015 Lượt xem 1247Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 7, tập 2 - Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) - Nguyễn Thị Tuyết - Trường THCS Suối Ngô", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 18 - TIẾT PPCT:72 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN 
Ngày dạy:10/12/2012 TIẾNG VIỆT
1.MỤC TIÊU:
 1.1. Kiến thức:
 -Học sinh biết nhận ra và sửa chữa một số lỗi chính tả do ảnh hưởng của phát âm địa phương.
 1.2. Kĩ năng: Phát hiện và sửa lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm thường thấy ở địa phương.
 1.3. Thái độ: Hs có ý thức nói viết đúng chính tả.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP:
 Sửa chữa một số lỗi chính tả do ảnh hưởng của phát âm địa phương.
3.CHUẨN BỊ:
 3.2.HS:Thực hiện trước các BT trong SGK trang 195.
 3.1.GV: Một số đoạn văn rèn chính tả cho HS.
4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:
 4.2 Kiểm tra miệng:
 4.3.Tiến trình bài học:
 Gv giới thiệu bài mới: Nêu mục đích của tiết học.
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn Hs rèn luyện chính tả (20’)
 - Mục tiêu: hs viết đúng những từ thường sai do phát âm.
 - Do nhiều nguyên nhân lịch sử và địa lý ,người nói cùng một thứ tiếng ở những vùng khác nhau có thể có cách phát âm và cách dùng một số từ ngữ khác nhau trong ngôn ngữ tiếng Việt 
- Các tỉnh phía Bắc dễ lẫn lộn các chữ tr, ch, s, và x, r, d và gi .Các tỉnh phía Nam dể nhầm lẫn thanh hỏi và thanh ngã
*GV hướng dẫn HS làm một số BT trong SGK
 =>GV cho HS làm vào VBT
HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn Hs tiếp tục rèn luyện chính tả (20’)
 - Mục tiêu: hs viết đúng những từ thường sai do phát âm bằng cách điền từ vào chỗ trống cho phù hợp.
1. Rèn luyện chính tả
 a. Gv đọc cho hs viết 1 đọan bài chứa các dấu âm,dấu thanh dễ mắc lỗi (Đọan văn trong bài Mùa xuân của tôi )
 b. Hs nhớ và tự viết 1 đọan bài chứa các dấu âm,dấu thanh dễ mắc lỗi có độ dài khoảng 100 chữ.
2.Điền vào chỗ trống 
 -Đìền x hoặc s vào chỗ trống 
 VD :xử lí ,sử dụng ,giả sử ,xét xử
 -Điền dấu hỏi hoặc ngã trên nhưng chữ được in đậm
 VD: Tiểu sử ,tiễu trừ ,tiểu thuyết,tuần tiễu
 - Chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ trống (Trung, chung )
 VD: Chung sức,trung thành, trung đại
 -Điền các từ mảnh hoặc mãnh vào chỗ thích hợp
 VD: Mỏng mảnh ,dũng mãnh, mãnh liệt ,mảnh bằng
 c.Tìm từ theo yêu cầu
 -Tìm tên các loài cá bắt đầu bằng ch :cá chép, cá chim ,cá chẻm.
4.4 . Tổng kết:
 -Làm câu hỏi 17 –BTTN/80 (D)
 -Tìm quan hệ từ có thể dùng thành cặp với các quan hệ từ sau: Tuy, Bởi
4.5 Hướng dẫn học tập:
 - Đối với bài học của tiết học này:
 + Học bài chuẩn bị thi HKI
 + Nắm vững nội dung đã ôn ở HKI
 - Đối với bài học của tiết học tiếp theo: Chuẩn bị bài “ Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn”
 Chép lại một số câu tục ngữ, ca dao từ các tài liệu, sách báo, người dân địa phương (ca dao mang tên các địa danh, nói về sản vật, di tích lịch sử, thắng cảnh .) 
5. PHỤ LỤC: 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docÔn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)- Nguyễn Thị Tuyết - Trường THCS Suối Ngô.doc