Giáo án Ngữ văn 7, tập 2 - Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

I.Mục tiêu cần đạt

 Giúp HS

- Có được hiểu biết chung về văn bản hành chính : Mục đích , nội dung , yêu cầu và các loại văn bản hành chính thường gặp trong cuộc sống

- Rèn kĩ năng viết được những văn bản hành chính đúng mẫu

II. Chuẩn bị

- Thầy : Bài soạn , các văn bản hành chính khác ,

 bảng phụ ghi một văn bản cụ thể , phân biệt khác nhau giữa VBHC và văn bản truyện thơ .

- Trò : Chuẩn bị theo yêu cầu của GV

III. Hoạt động dạy - học

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 30/12/2015 Lượt xem 3672Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 7, tập 2 - Tìm hiểu chung về văn bản hành chính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày sọan: 15-03-08 Tuần 29 Bài 28
Ngày dạy : 04-04-08
Tiết : 115
 TÌM HIỂU CHUNG VỀ 
 VĂN BẢN HÀNH CHiÙNH 
I.Mục tiêu cần đạt 
 Giúp HS
Có được hiểu biết chung về văn bản hành chính : Mục đích , nội dung , yêu cầu và các loại văn bản hành chính thường gặp trong cuộc sống 
Rèn kĩ năng viết được những văn bản hành chính đúng mẫu 
II. Chuẩn bị	
Thầy : Bài soạn , các văn bản hành chính khác , 
 bảng phụ ghi một văn bản cụ thể , phân biệt khác nhau giữa VBHC và văn bản truyện thơ . 
Trò : Chuẩn bị theo yêu cầu của GV
III. Hoạt động dạy - học
Họat động 1
Kiểm tra : 5’ Gv kiểm tra phần soạn bài của HS 
- Khởi động : ở chương trình lớp 6 em đã được học viết đơn . Viết đơn là kiểu văn bản nào (VB hành chính )chương trình lớp 7 sẽ giúp các em tìm hiểu thêm loại văn bản hành chính khác đó là thông báo , đề nghị và báo cáo , bài học hôm nay bước đầu chúng ta sẽ tìm hiểu chung về văn bản hành chính ấy .
Hoạt động của Giáo Viên
TG
Nội dung
HĐ 2. hướng dẫn tìm hiểu khái niệm về văn bản hành chính 
Gv ghi bảng I. 
Gv lưu ý : Tìm hiểu I có hai phần nhỏ 
Mục đích và nội dung 
Hình thức trình bày 
Gv yêu cầu Hs đọc 3 văn bản theo sgk- 107
? Hãy nêu tên cụ thể từng văn bản ?
Chú ý văn bản thông báo : 
? Xác định người viết và người nhận thông báo ? 
? Nội dung thông báo về việc gì ? 
? Theo em những thông tin truyền đạt ấy có được người nhận thực hiện không ? Vì sao? 
à sẽ được thực hiện , vì nội dung thông báo rất cần thiết và quan trọng cho môi trường sống con người 
? Từ đó cho biết khi nào người ta viết văn bản thông báo ? 
à khi cần truyền đạt một vấn đề gì đó (thường quan trọng ) xuống cấp thấp hơn hoặc muốn cho nhiều người biết .
? Văn bản thông báo viết nhằm mục đích gì? à nhằm phổ biến một nội dung thường quan trọng 
? Theo em phần trình bày về người viết , người nhận và nội dung , mục đích các văn bản còn lại có khác với văn bản thông báo không ? 
à có khác 
? Từ văn bản thông báo , hãy thảo luận theo nhóm trình bày hai văn bản còn lại theo các phần đã trình bày ở văn bản thông báo ?
Gv yêu cầu đại diện 2 nhóm lên điền vào bảng 
Gv nhận xét , sửa chữa , bổ sung phần trình bày của HS 
Gv đặt vấn đề : 
? Để người nghe thực hiện thông báo , thì tính chất của nội dung thông báo phải như thế nào ? à phải thực sự quan trọng và cần thiết 
? Khi em muốn đổi chỗ ngồi trong lớp, em sẽ viết giấy đề nghị cho GVCN , theo em GVCN có giải quyết cho em không ? Hãy giải thích vì sao em được giải quyết , hoặc không được giải quyết ? 
Gv giáo dục các em phần này 
? Hãy ù nhận xétà sự khác nhau về vị trí của người gửi và người nhận ở ba văn bản ?
Gv nhận xét chung : Cấp trên không bao giờ dùng báo cáo với cấp dưới và ngược lại cấp dưới không dùng thông báo với cấp trên và đề nghị cũng thường dùng trong trường hợp cấp thấp đề nghị lên cấp cao hơn 
Gv chốt lại : đó chính là đặc điểm về nội dung , mục đích của văn bản hành chính 
? Em hiểu văn bản hành chính là như thế nào? 
Gv cho Hs đọc ghi nhớ * 1 sgk- 110
? Như vậy cả ba văn bản trên được gọi là kiểu văn bản gì ? à văn bản hành chính 
? Các văn bản ấy có gì giống và khác nhau? 
Giống về hình thức trình bày đều theo một số mục nhất định 
Khác về mục đích và nội dung cụ thể trong mỗi văn bản 
Gv gắn bảng phụ một văn bản cụ thể 
(văn bản Giấy đề nghị )
Gv chú ý HS chỉ dựa vào hình thức trình bày – Trả lời câu hỏi 
Yêu cầu HS quan sát 
? Hãy chỉ ra các mục giống nhau của ba văn bản ? 
 ? Nêu tên cụ thể từng mục ? 
Gv chú ý HS về Quốc hiệu và tiêu ngữ 
Gọi HS khác nhận xét 
Gv nhận xét , gắn bảng phụ về hình thức trình bày 
Gv cho HS đọc lại 
? Các mục ấy có cần được sắp xếp theo thứ tự nhất định không ? Vì sao ? 
à phải được sắp xếp theo thứ tự nhất định 
Gv lấy VD 
Hỏi nâng cao : về hình thức trình bày , mục nào là quan trọng nhất ? Vì sao ? 
? Nếu bỏ một trong hai mục của người gửi hay người nhận có được không ? Vì sao ? 
Gv chốt lại 
Mục nội dung là quan trọng nhưng các mục khác cũng cần thiết để làm nên văn bản hành chính hoàn chỉnh và có giá trị .
Như vậy văn bản hành chính cần phải rõ về mục đích , nội dung và cả hình thức trình bày 
Gv : còn cách trình bày từng mục như thế nào, chúng ta sẽ được học kĩ ở từng văn bản cụ thể các tiết tiếp theo về VBHC 
Gv yêu cầu HS đọc lại toàn bộ ghi nhớ 
LHTT : Ngoài các văn bản hành chính nêu trên em còn biết văn bản nào có các mục tương tự như thế ? Có thể gọi chúng là văn bản hành chính được không ? 
Gv gắn bảng phụ có các văn bản hành chính khác 
Gv mở rộng : VBHC còn gọi là hành chính - công vụ hay văn bản điều hành , chúng có các mục giống nhau , nhưng tùy trường hợp cụ thể trong nội dung người viết có thể thêm hoặc bớt một số mục khác cho đầy đủ và phù hợp với yêu cầu về nội dung của từng văn bản 
Hỏi nâng cao : Các văn bản trên có gì khác với văn bản truyện và thơ đã học 
Hs trả lời , GV nhận xét , sửa chữa , bổ sung
VB hành chính :
+ Thường viết theo mẫu với một số mục nhất định 
+Ai cũng có thể viết được 
+ Không dùng hư cấu ,tưởng tượng 
+ Ngôn ngữ hành chính : chính xác , 
VB truyện thơ 
+ Thường viết theo sự sáng tạo của nhà văn 
+ Thường dùng hư cấu tưởng tượng 
+ Theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật : Gợi hình , gợi cảm 
VD : Chú bé loắt choắt 
 Cái xắc xinh xinh 
 Cái chân thoăn thoắt 
 Cái đầu nghênh nghênh 
 HĐ 3. Hướng dẫn luyện tập 
Gv yêu cầu HS đọc BT 1
Lệnh : Xác định yêu cầu 
Gv yêu cầu HS thảo luận theo nhóm tổ , đại diện tổ trình bày 
Gv yêu cầu các nhóm khác nhận xét nhau 
? Các tình huống còn lại viết văn bản nào ? vì sao ? 
GV ghi BT 2 lên bảng : yêu cầu HS thực hiện theo lệnh 
Gv nhận xét từng tình huống cụ thể của HS 
Sửa chữa , hoàn chỉnh 
GDTT: Em sẽ vận dụng văn bản hành chính nào gần gũi với em . (đơn từ , báo cáo , đề nghị ) 
25’
15’
I.Thế nào là văn bản hành chính 
1. Mục đích và nội dung 
VD : 
Thông báo 
Giấy đề nghị 
Báo cáo 
-Người viết 
-Người nhận. 
- Nội dung : ..
- > cấp trên truyền đạt vấn đề gì đó (quan trọng) 
xuống cấp dưới ,hoặc nhiều người biết. 
 - Nhằm phổ biến nội dung 
-Tập thể lớp 7A gửi cô chủ nhiệm 
-> cần đề đạt nguyện vọng chính đáng của tập thể (hoặc cá nhân )lên cấp cao hơn có quyền giải quyết .
- Nhằm đề xuất 1 ý kiến, nguyện vọng 
- Lớp trưởng viết gửi BGH 
-> cấp dưới báo cáo vấn đề lên cấp cao hơn 
- Nhằm tổng kết những gì làm được cho cấp trên biết 
à văn bản hành chính 
* Ghi nhớ * 1 sgk- 110
2. Hình thức trình bày 
à theo một số mục nhất định 
Quốc hiệu và tiêu ngữ 
Địa điểm , ngày tháng năm làm văn bản 
Tên văn bản 
Họ tên chức vụ của người nhận hay tên cơ quan nhận văn bản 
Họ tên , chức vụ của người gửi hay tên cơ quan tập thể gửi văn bản 
Nội dung 
Kí tên người gửi văn bản 
II. Luyện tập 
1. Chọn tình huống viết loại văn bản hành chính 
Nêu tên văn bản 
1 . Thông báo 
2. Báo cáo 
4. Đơn xin phép nghỉ học 
5. Giấy đề nghị 
2. Đặt tình huống viết văn bản hành chính , qua tình huống đó em sẽ viết văn bản hành chính nào ? 
IV.Tổ chức tự học
Về nhà : Học bài , luyện tập làm văn bản hành chính 
Chuẩn bị : Bài “ Quan âm Thị Kính” 
 Đọc và trả lời câu hỏi theo sgk 
 Tìm hiểu thể loại chèo 
 Tóùm tắt vở chèo “Quan Âm Thị Kính” 
V. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docTìm hiểu chung về văn bản hành chính.doc