Giáo án Ngữ văn lớp 9 - Ma trận bài viết số 1

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA : Xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của đề kiểm tra

1.Kiến thức

 - Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản.

- Nắm được những kiến thức cơ bản đã học trong văn bản nhật dụng và phương châm hội thoại.

- Hiểu được khái niệm về văn thuyết minh, phương thức biểu đạt, bố cục, kể, trong văn bản thuyết minh,cách thức xây dựng đoạn và lời văn trong bài văn thuyết minh

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 29/03/2017 Lượt xem 336Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn lớp 9 - Ma trận bài viết số 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
 NHÓM NGỮ VĂN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Thanh Xuân, ngày 08 tháng 09 năm 2015
Tiết 16 - 17: MA TRẬN BÀI VIẾT SỐ 1 - LỚP 9 
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA : Xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của đề kiểm tra
1.Kiến thức 
 - Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản.
- Nắm được những kiến thức cơ bản đã học trong văn bản nhật dụng và phương châm hội thoại.
- Hiểu được khái niệm về văn thuyết minh, phương thức biểu đạt, bố cục, kể, trong văn bản thuyết minh,cách thức xây dựng đoạn và lời văn trong bài văn thuyết minh
2. Kĩ năng
+ Biết vận dụng các kiến thức về văn bản vào đọc hiểu văn bản;
+ Biết các bước tạo lập một văn bản: định hướng lập đề cương, viết, đọc lại và sửa chữa văn bản
+ Biết viết bài văn, đoạn văn có bố cục mạch lạc và sự liên kết chặt chẽ
+ Biết vận dụng các kiến thức liên kết về mạch lạc bố cục vào đọc hiểu văn bản và thực tiễn nói
+ Biết viết bài văn thuyết minh coc kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm.
3. Thái độ: Tích cực , yêu thích các giờ học tập làm văn nói riêng và giwof văn nói chung.
II, MA TRẬN ĐỀ 
 Mức độ 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Cộng
Tiếng Việt
- Nhận biết được về châm hội thoại
Chỉ ra các phương châm hội thoại cụ thể 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1/2 câu
o,5 điểm
5%
1/2 câu
o,5 điểm
 5%
01 câu
1.0 điểm
10%
Văn học
Xác định nội dung cơ bản qua các văn bản nhật dụng đã học đầu lớp 9. 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
01 câu
2.0 điểm
20%
01 câu
2.0 điểm
20%
Tập làm văn
Nhận biết dạng đề thuyết minh về loài cây yêu thích. 
Hiểu vai trò của bố cục, của yêu tố nghệ thuật: miêu tả, biểu cảm trong văn bản thuyết minh.
Học sinh viết được bài văn thuyết minh đúng yêu cầu đề ra..
Viết bài văn thuyết minh về một loài cây có thêm các yêu tố miêu tả, biểu cảm và có sự liên hệ thực tế.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1/4 câu
1điểm
 10%
1/4 câu
1điểm
 10%
1/4 câu
2điểm
 20%
1/4 câu
3điểm
 30%
01 câu
7.0 điểm
70%
Tổng số câu
Tổng số điểm
3/4 câu
1,5điểm
15%
3/4 câu
3,5điểm
35%
1/4 câu
2điểm
 20%
1/4 câu
3 điểm
30%
03 câu
10,0 điểm
100%
Duyệt BGH Duyệt của tổ chuyên môn Thống nhất nhóm
 Thay mặt nhóm
 Nguyễn Thị Tuyết Sương Trần Thị Ngọc Hà
 TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
 NHÓM NGỮ VĂN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Thanh Xuân, ngày25 tháng03 năm 2015
Tiết 143: Kiểm tra tiếng việt lớp 6- Kỳ II
A/ MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA
Kiến thức:
Cung cấp cho học sinh kiến thức về từ các biện pháp tu từ Tiếng Việt : So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ,
Cung cấp cho học sinh kiến thức về câu : Thành phần chính - Chủ ngữ vị ngữ, câu trần thuật đơn.
Kỹ năng:
Biết sử dụng các phép tu từ đã học chính xác.
Biết cách sử dụng các cụm từ trong giao tiếp và trong tạo lập văn bản.
Biết cách chữa các lỗi trong câu.
Biết cách sử dụng dấu câu, các lỗi thường gặp về dấu câu.
Thái độ:
Giúp học sinh có thái độ hứng thú, yêu thích Tiếng Việt
Tích cực học tâp, thường xuyên trau dồi ngôn ngữ Tiếng Việt
Các năng lực cần hướng tới: 
a. Năng lực chung:
- Giúp học sinh có năng lực tự học.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực sáng tạo.
- Năng lực giao tiếp.
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin.
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ. 
b. Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực thưởng thức văn hóa: Yêu vẻ đẹp của ngôn ngữ, giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt .
- Năng lực giải quyết vấn đề : Phát hiện vấn đề,tiếp nhận,đánh giá.
- Năng lực tư duy sáng tạo: Phát hiện những cái mới, tư duy sáng tạo.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ:sử dụng ngôn ngữ có hiệu quả trong nghe nói, đọc viết.
B/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
 Mức độ 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Cộng
1. So sánh
Nhớ được các kiểu so sánh. 
Đặt câu có sử dụng phép so sánh ngang bằng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Số câu: 1/2 
Số điểm:1 
Tỉ lệ: 10%
Số câu: 1/2 
Số điểm:1 
Tỉ lệ: 10%
Số câu: 1 
Số điểm:2 
Tỉ lệ: 20%
2. Nhân hóa
Nhớ khái niệm nhân hóa, tác dụng
Xác định các hình ảnh nhân hóa
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Số câu: 1/2 
Số điểm:1 
Tỉ lệ: 10%
Số câu: 1/2 
Số điểm:1 
Tỉ lệ: 10%
Số câu: 1 
Số điểm:2 
Tỉ lệ: 20%
3. Các thành phần chính của câu
Biết cách xác định thành phần câu
.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Số câu: 1 
Số điểm:2 
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 1 
Số điểm:2 
Tỉ lệ: 20%
4. Câu trần thuật đơn có từ là
Viết đoạn văn ngắn có câu trần thuật đơn có từ là
Số câu:1 
Số điểm:4 
Tỉ lệ: 40%
Số câu: 1 
Số điểm:4 
Tỉ lệ: 40%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1 
Số điểm:2 
Tỉ lệ: 20%
Số câu:1+1/2 
Số điểm:3 
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 1/2 
Số điểm:1 
Tỉ lệ: 10%
Số câu:1
Số điểm:4 
Tỉ lệ: 40%
Số câu: 4 
Số điểm:10 
Tỉ lệ:100%
Duyệt BGH Duyệt của tổ chuyên môn Thống nhất nhóm
 Thay mặt nhóm
 Nguyễn Thị Tuyết Sương Trần Thị Ngọc Hà

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Ma_tran_bai_viet_so_1.doc