Giáo án Sinh hoạt + Hoạt động ngoài giờ - Lớp 9 Năm học 2015 - 2016

A. Mục tiêu:

- Ổn định tổ chức nề nếp học sinh

 - Học nội quy và nhiệm vụ năm học

 - Phổ biến kế hoạch hoạt động năm học.

 - Kiện toàn đội ngũ cán bộ lớp.

 - Kế hoạch cho tuần 2

B . Tiến trình hoạt động:

 1. Ổn định tổ chức

 2. Kiểm tra sĩ số.

 3 . Nội dung:

 

doc 54 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 81Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Sinh hoạt + Hoạt động ngoài giờ - Lớp 9 Năm học 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 đợt thi đua thứ hai 20-11-2014.
 - Tiếp tục tập văn nghệ, báo tường 
 - Đăng kí tuần học tốt.
 - Vệ sinh sạch sẽ ngoài hành lang. 
 - Hoàn thành học phớ thỏng 10
 - Tổ văn nghệ, bỏo tường tiếp tục cụng việc vào chiều ngày thứ 5
 - Chuẩn bị cho giờ HĐNGLL. Chủ đề: Chăm ngoàn, học giỏi.
 - Phõn cụng chuẩn bị: Hường, Huệ, Huế, Triều
---------------------------------------------------------------
Tiết 4  Ngày soạn : 15/ 10 / 2014
Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, các cá nhân;
 thi văn nghệ
I/ Mục tiêu : Giúp HS
Hiểu thế nào là một tiết học tốt và những yêu cầu mà các em phải thực hiện trong tiết học đó 
Xác định thái độ học tập đúng đắn rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật , tính chăm chỉ sáng tạo trong học tập . Biết đấu tranh phê phán những biểu hiện sai trái trong học tập 
Rèn luyện kỹ năng học bài , làm bài , ghi chép , phát biểu ý kiến trong giờ học
II/ Chuẩn bị 
1)Về phương tiện học tập 
Các tổ họp và thống nhất nội dung đăng ký thi đua thực hiện tiết học tốt theo 4 chỉ tiêu chính :
+ Chuẩn bị tốt bài học , bài làm ở nhà 
+ Giữ kỷ luật trật tự trong gìơ học
+ Số điểm tốt sẽ đạt được 
+ Phát biểu ý kiến trong giờ học 
Chuẩn bị các câu hỏi để cả lớp cùng trao đổi , có đáp án kèm theo
III/ Tiến trình hoật động 
1)Mở đầu 
Hát tập thể bài hát : Lớp chúng mình 
Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu, công bố chương trình làm việc 
Thảo luận 
Thế nào là tiết học tốt ?
Tác dụng của những tiết học tốt là gì ?
Để có những tiết học tốt người HS cần phải làm gì ?
 Sau khi lớp trao đổi , GV tổng kết những ý kiến rút ra những yêu cầu chính mà mỗi HS cần phải thực hiện trong tiết học 
Đăng ký thi đua 
Đai diện từng tổ lên đọc bản đăng ký thi đua của tổ mình , cán bộ lớp ghi các chỉ tiêu thi đua của các tổ lên bảng để cả lớp cùng theo dõi 
- Khi các tổ đăng ký thi đua xong , cả lớp trao đổi thêm về chỉ tiêu thi đua và biện pháp thực hiện.
* Chỉ tiêu 
+ Học tập: Cố gắng thực hiện tốt học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. trong lớp ghi chép bài đầy đủ hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.
100% thực hiện tốt chỉ tiêu trên cụ thể mỡi bạn mỗi tuần phải đạt ít nhất 1 điểm giỏi 
100% các bạn làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
+ Hạnh kiểm: 100% Thục hiện tốt mọi quy của trường của lớp tham gia tích cực các hoạt động, không nói tục chửi bậy không đánh nhau trong lớp không nói chuyện riêng, không bỏ học.
- Hát tập thể và cá nhân , kể chuyện về gương học tập xen kẽ trong phàn thảo luận 
V/ Kết thúc hoạt động 
- Đại diện cán bộ lớp nhận xét về kết quả chuẩn bị các công việc được phân công của cá nhân , nhóm , tổ
- GV nhận xét về tinh thần , trách nhiệm và chất lượng tham gia các hoạt động của mỗi tổ 
VI/ Đánh giá kết quả hoạt động của chủ điểm
1)HS tự đánh giá 
a) Qua hoạt động của chủ điểm em thu hoạch được những gì ?
Tự đánh giá kết quả hoạt động của bản thân 
 Tốt : 44 Khá : 0 Trung bình :0 Yếu : 0
2)Tổ HS đánh giá xếp loại 
 Tốt : 43 Khá : 1 Trung bình : 0 Yếu : 0
3) GVCN đánh giá xếp loại 
 Tốt : 44 Khá : 0 Trung bình : 0 Yếu : 0
---------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 17 /10 / 2014
SINH HOạT LớP
Mục tiêu:
ổn định tổ chức,nề nếp học sinh.
Kiểm điểm những ưu khuyết điểm trong tuần, khen thưởng và phê bình kịp thời.
Kế hoạch cho tuần sau
B . Tiến trình hoạt động:
 1. ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra sĩ số các ngày trong tuần.
 3 . Nội dung:
 I. Tổ trưởng bỏo cỏo kết quả của tổ mỡnh.
- Nhận xột ưu khuyết điểm thỏng 10.. 
 II. Lớp trưởng :
 1. Xếp loại thi đua cỏc tổ trong tuần dựa vào nội dung thi đua.
	 2. Nhận xét hoạt động tuần 11
 3. Cụng bố HK thỏng 11
 III. í kiến của Sao đỏ: ( Sao đỏ chuẩn bị)
 IV. Giáo viên chủ nhiệm: 
 1. GVCN nhận xột chung. 
 - Nhìn chung nề nếp vẫn ổn định: 
 - Vẫn cũn hiện tượng hs bị ghi sổ đầu bài:
 - Không học bài: 
 - Hạnh kiểm của tháng 10 có sự tiến bộ. Không có hs bị xếp HK TB.
 2. Phương hướng tháng 11.
 - Tiếp tục hưởng ứng đợt thi đua thứ hai 20-11-2014.
 - Tiếp tục tập văn nghệ, báo tường 
 - Đăng kí tuần học tốt.
 - Vệ sinh sạch sẽ ngoài hành lang. 
 - Hoàn thành học phớ thỏng 10
 - Tổ văn nghệ, bỏo tường tiếp tục cụng việc vào chiều ngày thứ 5
-------------------------------------------------------
 Ngày soạn: 24 /10 / 2014
SINH HOạT LớP
Mục tiêu:
ổn định tổ chức,nề nếp học sinh.
Kiểm điểm những ưu khuyết điểm trong tuần, khen thưởng và phê bình kịp thời.
Kế hoạch cho tuần sau
B . Tiến trình hoạt động:
 1. ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra sĩ số các ngày trong tuần.
 3 . Nội dung:
 I. Tổ trưởng bỏo cỏo kết quả của tổ mỡnh.
- Nhận xột ưu khuyết điểm tuần.. 
 II. Lớp trưởng :
 1. Xếp loại thi đua cỏc tổ trong tuần dựa vào nội dung thi đua.
	 2. Nhận xét hoạt động tuần 12
 3. Cụng bố HK tuần 12
 III. í kiến của Sao đỏ: ( Sao đỏ chuẩn bị)
 IV. Giáo viên chủ nhiệm: 
 1. GVCN nhận xột chung. 
 - Nhìn chung nề nếp vẫn ổn định: 
 - Có nhiều em đạt điểm tốt khi kiểm tra bài cũ : Huế, Hường
 - Vẫn cũn hiện tượng hs bị ghi sổ đầu bài: Hải, Dân
 - Hạnh kiểm của tuần 12 có sự tiến bộ. 
 - Không có hs bị xếp HK TB.
 - Lớp đã hoàn thành báo tường, văn nghệ. 
 2. Phương hướng tuần 13.
 - Tiếp tục hưởng ứng đợt thi đua thứ hai 20-11-2014.
 - Tiếp tục tập văn nghệ, báo tường 
 - Đăng kí tuần học tốt.
 - Hoàn thành học phớ thỏng 10: Đức, Hải, Dõn.
 - Tổ văn nghệ, báo tường hoàn thiện nốt công việc, thứ năm ngày 8/11 nộp báo
 - Ngày 10/11 duyệt văn nghệ. 
 - Nộp bỏo tường vào ngày 8/11
 - Chuẩn bị quà sinh nhật cho cỏc bạn sinh vào thỏng 11
 + Thời gian thứ 7 ngày 25/11.
 Ngày soạn: 31 / 10 / 2014
SINH HOạT LớP
A . Mục tiêu:
ổn định tổ chức,nề nếp học sinh.
Kiểm điểm những ưu khuyết điểm trong tuần, khen thưởng và phê bình kịp thời.
Kế hoạch cho tuần sau
B . Tiến trình hoạt động:
 1. ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra sĩ số các ngày trong tuần.
 3 . Nội dung:
1. Nhận xét thi đua tuần tháng 10
 - Tổ trưởng tổng kết đánh giá kết quả thi đua của cá nhân trong tổ và xếp loại tổ viên
 - Lớp phó học tập nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp : thiếu bài tập, không học bài 
 - Lớp phó văn nghệ nhận xét văn nghệ của lớp: Hát đều 
 - Lớp phó lao động nhận xét : Vệ sinh sạch sẽ , cần đến sớm hơn để vệ sinh cho tốt
 - Sao đỏ có ý kiến: 
 - Lớp trưởng tổng hợp các ý kiến nhận xét và xếp loại tổ
 - Giáo viên nhận xét đánh giávà phát thưởng cho học sinh có nhiều điểm tốt: 
 - Phê bình những học sinh hay mắc lỗi: 
2. Kế họach tháng 11
 - Thực hiện tốt nội quy của lớp đề ra.
 - Tiếp tục thỏng thi đua chào mừng ngày nhà giỏo Việt Nam 20/11
 - Cỏc đội văn nghệ tiếp tục tập luyện
 - Hoàn thiện nốt phần việc chuẩn bị cho ngày 20/11.
 - Thực hiện chủ đề Tụn sư trọng đạo
 + Tỡm hiểu ngày nhà giỏo VN.
 + Cỏc cõu hỏi; cỏc phương tiện; cỏc tiết mục văn nghệ( Lớp trưởng tự phõn cụng)
-------------------------------------------------------------
 Ngày soạn 3/11/2014
 CHỦ ĐIỂM THÁNG 11 
tôn sư trọng đạo
 tiết 5 
THẢO LUẬN THEO CHỦ ĐỀ “ tôn sư trọng đạo ”
I. Yờu cầu giỏo dục:
- Khắc sõu tỡnh nghĩa thầy trũ và cụng ơn đối với thầy cụ giỏo
- Yờu quớ và tin tưởng cỏc thầy cụ giỏo
- Kớnh trọng lễ phộp với thầy cụ giỏo
II.Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động
1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động
- Học sinh sưu tầm những tài liệu núi về thầy cụ giỏo, về tỡnh cảm thầy trũ.
- Những cõu hỏi thảo luận
 + Bạn hóy cho biết xuất xứ ngày 20/11 và ngày này được kỷ niệm ở VN như thế nào
 + Bạn hóy cho biết những cõu ca dao tục ngữ, thành ngữ về thầy cụ giỏo.
- Tư liệu tham khảo cho học sinh.
- Một số tiết mục văn nghệ về thầy cụ giỏo về tỡnh cảm thầy trũ
2. Chuẩn bị về tổ chức.
a.GVCN
- Họp cỏn bộ lớp để phổ biến kế hoạch hoạt động.
- Nờu nội dung, yờu cầu, hỡnh thức tổ chức hoạt động với chủ đề “ tỡnh nghĩa thầy trũ.”
- Yờu cầu mỗi cỏ nhõn tự sưu tầm, tỡm hiểu theo cỏc cõu hỏi đó được gợi ý.
- Hướng dẫn, gợi ý cho học sinh tỡm nguồn tư liệu, cỏch trả lời những cõu hỏi liờn quan.
- Giao nhiệm vụ cho cỏn bộ lớp xõy dựng chương trỡnh hoạt động, cử người điều khiển.
b. Học sinh
- Cỏn bộ lớp:
 + Giao nhiệm vụ cho tổ trực nhật chuẩn bị phương tiện...
 + Phõn cụng học sinh chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ
 + Phối hợp với GVCN mời một số thầy cụ giỏo tham dự.
- Phổ biến nhiệm vụ, yờu cầu cỏc bạn chuẩn bị
- Sưu tầm tài liệu
- Tỡm hiểu và trả lời cõu hỏi
III. Hướng dẫn tiến hành hoạt động
1.Hoạt động mở đầu
- Hỏt tập thể một bài hỏt
- Tuyờn bố lớ do
- Giới thiệu đại biểu
- Giới thiệu chương trỡnh
2. Hoạt động 1: Trưng bày kết quả sưu tầm
- Người điều khiển đề nghị lớp trưng bày kết quả sưu tầm theo tổ, theo nơi quy định
- Cỏc bạn học sinh trưng bày, đi vũng quanh xem.
- Đại diện mỗi tổ giới thiệu một tư liệu, tõm đắc nhất của tổ mỡnh.
3.Hoạt động 2: Thảo luận theo chủ đề “ tỡnh nghĩa thầy trũ”
- Người điều khiển lần lượt nờu cỏc cõu hỏi cho cỏc bạn tự do phỏt biểu ý kiến
- Học sinh phỏt biểu theo từng nội dung cõu hỏi
- Một số tiết mục văn nghệ xen kẻ
4.Hoạt động cuối cựng
- Một thầy cụ giỏo cũ phỏt biểu
- Đại diện cỏn bộ lớp nhận xột về kết quả hoạt động
 Ngày soạn: 7 /11 / 2014
 SINH HOạT LớP
A. Mục tiêu:
ổn định tổ chức,nề nếp học sinh.
Kiểm điểm những ưu khuyết điểm trong tuần, khen thưởng và phê bình kịp thời.
Kế hoạch cho tuần sau
B . Tiến trình hoạt động:
 1. ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra sĩ số các ngày trong tuần.
 3 . Nội dung:
I. Tổ trưởng bỏo cỏo kết quả của tổ mỡnh.
 II. Lớp trưởng :
 1. Xếp loại thi đua cỏc tổ trong tuần dựa vào nội dung thi đua.
	 2. Nhận xét và cụng bố HK tuần 12
 III. í kiến của Sao đỏ: ( Sao đỏ chuẩn bị)
 IV. Giáo viên chủ nhiệm: 
 1. GVCN nhận xột chung. 
 - Nhìn chung nề nếp vẫn ổn định: 
 - Có nhiều em đạt điểm tốt khi kiểm tra bài cũ : Huế, Hường, Duyờn, Mĩ....
 - Vẫn cũn hiện tượng hs bị ghi sổ đầu bài: Hải, Dân vỡ MTT 
 - Hạnh kiểm của tuần 12 có sự thay đổi, có hs bị xếp HK TB: Dân, Tỳ
 - Lớp đã hoàn thành báo tường, văn nghệ. 
 2. Cụng việc tuần 13.
 - Tiếp tục hưởng ứng đợt thi đua thứ hai 20-11-2014.
 - Chiều mai 10/11 đỳng 14g đội văn nghệ tập trung để duyệt.
 - Tuần 14 lớp trực tuần. 
 + Yờu cầu 100% mang chổi để trực nhật sõn trường.
 + Thời gian 6g 30 cú mặt.
 + Tổ trực nhật chuẩn bị bàn ghế để chào cờ.
 3. Trũ chơi: Đuổi hỡnh bắt chữ: Nhỡn hỡnh đoỏn Thành ngữ.
Ngày soạn: 14 /11 / 2014
 SINH HOạT LớP
A. Mục tiêu:
ổn định tổ chức,nề nếp học sinh.
Kiểm điểm những ưu khuyết điểm trong tuần, khen thưởng và phê bình kịp thời.
Kế hoạch cho tuần sau
B . Tiến trình hoạt động:
 1. ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra sĩ số các ngày trong tuần.
 3 . Nội dung:
 I. Tổ trưởng bỏo cỏo kết quả của tổ mỡnh.
 II. Lớp trưởng :
 1. Xếp loại thi đua cỏc tổ trong tuần dựa vào nội dung thi đua.
	 2. Nhận xét hoạt động tuần . Cụng bố HK tuần 
 III. í kiến của Sao đỏ: ( Sao đỏ chuẩn bị)
 IV. Giáo viên chủ nhiệm: 
 1. GVCN nhận xột chung. 
 - Nhìn chung nề nếp vẫn ổn định: 
 - Có nhiều em đạt điểm tốt khi kiểm tra bài cũ : Huế, Hường, Duyờn, Mĩ....
 - Phong trào học tập sụi nổi.
 - Vẫn cũn hiện tượng hs bị ghi sổ đầu bài: Hải, Dân vỡ MTT 
 - Hạnh kiểm của tuần 14 có sự thay đổi, vẫn cũn hs bị xếp HK TB: Tỳ, Dõn, 
 2. Cụng việc tuần 14.
 - Tiếp tục hưởng ứng đợt thi đua thứ hai 20-11-2014.
 - Những bạn bị xếp HK TB cần chỳ ý rốn luyện để tiến bộ.
 - Hoàn thành báo tường và VN. Thứ 5 14/11 duyệt và chấm báo.
 - Đội VN chiều thứ 5 ngày 14/11 đi duyệt tại phòng hội đồng nhà ttường. 
 Ngày soạn: 17 / 11 / 2014
LỄ ĐĂNG KÍ TUẦN HỌC TỐT, 
TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
I. Yờu cầu giỏo dục:
Giỳp học sinh:
Nhận thức được ý nghĩa của lễ đăng kớ tuần học tốt là nhằm đạt thành tớch cao để chào mừng ngày 20-11
Tớch cực hưởng ứng lễ đăng kớ tuần học tốt
Tự giỏc học tập và rốn luyện theo cỏc chỉ tiờu đó đằng kớ
- Nhận thức được ý nghĩa của ngày nhà giỏo Việt Nam 20-11
- Cú thỏi độ trõn trọng yờu quớ và luụn ghi nhớ cụng ơn cỏc thầy cụ giỏo.
- Biết lễ phộp, nghe lời thầy cụ giỏo
I. Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động
Chuẩn bị về phương tiện học tập
Bản đăng kớ thi đua của từng cỏ nhõn, từng tổ theo cỏc chỉ tiờu như:
+ Chuẩn bị tốt bài học, làm bài tập về nhà đầy đủ
+ Thực hiện tốt trật tự, ki luật trong giờ học
+ Tớch cực tham gia phỏt biểu xõy dựng bài
+ Đạt kết quả cao trong học tập
Bản giao ước thi đua chung của cả lớp
Những cõu hỏi thảo luận và đỏp ỏn
Bản túm tắt ý nghĩa ngày nhà giỏo Việt Nam
Lời chỳc cỏc thầy cụ giỏo
Một số cõu hỏi thảo luận
Hoa tặng thầy cụ giỏo
Cỏc tiết mục văn nghệ về cụng ơn tỡnh cảm thầy trũ.
Anh bỏc, bỡnh hoa, khăn bàn
2. Chuẩn bị về tổ chức
GVCN
Giao nhiệm vụ cho cỏn bộ lớp , đội, tổ phối hợp với nhau để xỏc định những chỉ tiờu thi đua
GVCN phối hợp với ban phụ huynh, cỏn bộ lớp bàn về chương trỡnh buổi lễ.
Thành lập ban tổ chức
Phõn cụng cụ thể: Người điều khiển, người chuẩn bị văn nghệ, người trang trớ lớp.
b. Học sinh
Dự kiến khỏch mời
Phõn cụng: người điều khiển, người đọc bản đăng kớ thi đua của tổ và lớp, người chuẩn bị tiết mục văn nghệ, người trang trớ lớp
I. Hướng dẫn tiến hành hoạt động
Hoạt động mở đầu
Hỏt tập thể 1 bài hỏt
Tuyờn bố lớ do
Giới thiệu đại biểu
Giới thiệu chương trỡnh
2. Hoạt động 1: Thảo luận về tiết học tốt, tuần học tốt
Người điều khiển hướng dẫn lớp thảo luận những cõu hỏi đó chuẩn bị
Sau khi thảo luận xong, cỏn bộ lớp tổng kết ngắn gọn những nội dung chớnh
 3.Hoạt động 2: Đăng kớ và giao ước thi đua
Đại diện tổ lờn đọc đăng kớ thi đua của tổ mỡnh
Cỏc tổ viờn nộp đăng kớ cho tổ trưởng
Cỏn bộ lớp dọc bản giao ước thi đua của lớp
4. Hoạt động 3: Chỳc mừng thầy cụ giỏo
Người điều khiển đọc bản túm tắt lịch sử ngày nhà giỏo Việt Nam
Đại diện học sinh đọc lời chỳc mừng cỏc thầy cụ giỏo
Đại diện cỏc tổ tặng hoa cho cỏc thầy cụ giỏo
Cỏc thầy cụ giỏo phỏt biểu về tõm tư tỡnh cảm của mỡnh đối với nghề nhà giỏo, đối với học sinh.
 5.Hoạt động 4: Văn nghệ chào mừng 20/11
Học sinh biểu diễn cỏc tiết mục văn nghệ như đó chuẩn bị
Thầy cụ cú thể gúp vui văn nghệ cựng học sinh
Xen kẽ là những cõu hỏi thảo luận như đó chuẩn bị
 6.Hoạt động cuối cựng
Đại diện cỏn bộ lớp nờu nhận xột về sự chuẩn bị của cỏ nhõn cú trỏch nhiệm về ý thức tham gia thảo luận của cả lớp
Giỏo viờn phỏt biểu
Ban tổ chức cỏm ơn sự hiện diện của cỏc thầy cụ giỏo, chỳc sức khoẻ của cỏc thầy cụ giỏo
VI/ Đánh giá kết quả hoạt động của chủ điểm
1)HS tự đánh giá 
a) Qua hoạt động của chủ điểm em thu hoạch được những gì ?
 Tự đánh giá kết quả hoạt động của bản thân 
 Tốt : 45 Khá : 0 Trung bình :0 Yếu : 0
2)Tổ HS đánh giá xếp loại 
 Tốt : 44 Khá : 1 Trung bình : 0 Yếu : 0
3) GVCN đánh giá xếp loại 
 Tốt : 45 Khá : 0 Trung bình : 0 Yếu : 0
 Ngày soạn: 21 /11 / 2014
 SINH HOạT LớP
A. Mục tiêu:
ổn định tổ chức,nề nếp học sinh.
Kiểm điểm những ưu khuyết điểm trong tuần, khen thưởng và phê bình kịp thời.
Kế hoạch cho tuần sau
B . Tiến trình hoạt động:
 1. ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra sĩ số các ngày trong tuần.
 3 . Nội dung:
I. Tổ trưởng bỏo cỏo kết quả của tổ mỡnh.
 II. Lớp trưởng :
 1. Xếp loại thi đua cỏc tổ trong tuần dựa vào nội dung thi đua.
	 2. Nhận xét hoạt động tuần 15. Cụng bố HK tuần 15 
 III. í kiến của Sao đỏ: ( Sao đỏ chuẩn bị)
 IV. Giáo viên chủ nhiệm: 
 1. GVCN nhận xột chung. 
 - Nhìn chung nề nếp vẫn ổn định: 
 - Có nhiều em đạt điểm tốt khi kiểm tra bài cũ : Huế, Hường, Duyờn, Mĩ....
 - Phong trào học tập sụi nổi
 2. Cụng việc tuần 16.
 - Tiếp tục hưởng ứng đợt thi đua thứ hai 20-11-2013.
 - Cần rỳt kinh nghiệm khi duyệt văn nghệ: mạnh dạn hơn, tập trung hơn.
 - Vệ sinh trong lớp cần làm sớm hơn, sạch sẽ hơn. đặc biệt chỳ ý bàn cụ giỏo vẫn cũn bụi, khăn lau để chưa đỳng chỗ. Phấn cũn để lung tung.
---------------------------------------------------------
 Ngày soạn: 28/11/2014
SINH HOạT LớP
A. Mục tiêu:
ổn định tổ chức,nề nếp học sinh.
Kiểm điểm những ưu khuyết điểm trong tuần, khen thưởng và phê bình kịp thời.
Kế hoạch cho tuần sau
B . Tiến trình hoạt động:
 1. ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra sĩ số các ngày trong tuần.
 3 . Nội dung:
I. Tổ trưởng bỏo cỏo kết quả của tổ mỡnh.
 II. Lớp trưởng :
 1. Xếp loại thi đua cỏc tổ trong tuần dựa vào nội dung thi đua.
	 2. Nhận xét hoạt động tuần 15. Cụng bố HK tuần 15 
 III. í kiến của Sao đỏ: ( Sao đỏ chuẩn bị)
 IV. Giáo viên chủ nhiệm: 
 1. GVCN nhận xột chung. 
 - Nhìn chung nề nếp vẫn ổn định: 
 - Có nhiều em đạt điểm tốt khi kiểm tra bài cũ : Huế, Hường, Duyờn, Mĩ....
 - Phong trào học tập sụi nổi
 - Vẫn cũn hiện tượng hs bị ghi sổ đầu bài: Hải, Dân vỡ MTT 
 - Ngày 20/11 lớp có ý thức trong khi dự lễ mít tinh, vẫn còn một số bạn tập trung chậm, và có sự lộn xộn khi xem văn nghệ. 
 2. Cụng việc tuần 16.
 - Tiếp tục hưởng ứng đợt thi đua thứ hai 20-11-2012.
 - Cần rỳt kinh nghiệm khi duyệt văn nghệ: mạnh dạn hơn, tập trung hơn.
 - Vệ sinh trong lớp cần làm sớm hơn, sạch sẽ hơn. đặc biệt chỳ ý bàn cụ giỏo vẫn cũn bụi, khăn lau để chưa đỳng chỗ. Phấn cũn để lung tung.
 - Cần phỏt huy phong trào học tập như đợt 20/11. 
 3. Văn nghệ.
-------------------------------------------------------
 Ngày soạn: 5/12/2014
SINH HOạT LớP
A. Mục tiêu:
 - Kiểm điểm những ưu khuyết điểm trong thỏng, khen thưởng và phê bình kịp thời.
 - Kế hoạch cho thỏng 12.
B . Tiến trình hoạt động:
 1. Ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra sĩ số các ngày trong tuần.
 3 . Nội dung:
I. Tổ trưởng bỏo cỏo kết quả của tổ mỡnh.
 II. Lớp trưởng :
 1. Xếp loại thi đua cỏc tổ trong tuần dựa vào nội dung thi đua.
	 2. Nhận xét hoạt động thỏng 11. Cụng bố HK thỏng 11 
 III. í kiến của Sao đỏ: ( Sao đỏ chuẩn bị)
 IV. Giáo viên chủ nhiệm: 
 1. GVCN nhận xột chung. 
 - Nhìn chung nề nếp vẫn ổn định: 
 - Có nhiều em đạt điểm tốt trong học tập: Huế, Hường, Triều
 - Phong trào học tập sụi nổi.
 - Tham gia tốt cỏc hoạt động của nhà trường đợt 20/11: Văn nghệ đạt giải khuyến khớch, bỏo tường đạt giải ba. 
 - Vẫn cũn hiện tượng hs bị ghi sổ đầu bài: Hải, Dân vỡ MTT 
 2. Cụng việc thỏng 12.
 - Hưởng ứng đợt thi đua thứ ba 22-12-2014.
 - Cần phỏt huy phong trào học tập như đợt 20/11. 
 - Tập trung học và ụn tập chuẩn bị cho thi học kỡ.
 3. Văn nghệ.
--------------------------------------------------
 Ngày soạn: 6 / 12 / 2014
 CHỦ ĐIỂM THÁNG 12 
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
THẢO LUẬN TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG.
I. Yờu cầu giỏo dục
Giỳp học sinh 
Hiểu rừ truyền thống cỏch mạng của quờ hương và ý nghĩa của truyền thống đú đối với sự phỏt triển của quờ hương, gia đỡnh và bản than.
Tự hào về quờ hương, biết ơn cỏc thế hệ cha anh đó hy sinh để bảo vệ và xõy dựng quờ hương
Tự giỏc học tập tốt, rốn luyện tốt tớch cực tham gia cỏc phong trào của địa phương
II. Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động
Chuẩn bị về phương tiện hoạt động 
Những tư liệu và số liệu về truyền thống cỏch mạng của quờ hương
Cỏc tư liệu, tranh ảnh về cỏc anh hựng liệt sĩ của quờ hương, những bà mẹ Việt Nam anh hựng ở địa phương.
Một số bài thơ, bài hỏt về quờ hương.
Chuẩn bị về tổ chức.
Giỏo viờn chủ nhiệm
Họp cỏn bộ lớp, tổ để phổ biến kế hoạch hoạt động
Nờu nội dung, yờu cầu hỡnh thức tổ chức hoạt động với chủ đề “ truyền thống cỏch mạng của quờ hương em”
Phõn cụng cho cỏc tổ tỡm hiểu theo những nội dung đó được gợi ý.
Giao nhiệm vụ cỏn bộ lớp xõy dựng chương trỡnh hoạt động
b.	Học sinh 
Tổ trực nhật chuẩn bị những phương tiện cần thiết.
Phõn cụng học sinh chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ
III.Hướng dẫn tiến hành hoạt động
Hoạt động mở đầu.
Hỏt một bài hỏt tập thể
Tuyờn bố lớ do
Giới thiệu chương trỡnh
2. Hoạt động 1: Trỡnh bày kết quả tỡm hiểu truyền thống cỏch mạng quờ hương.
Cỏc tổ lờn trỡnh bày kết quả tỡm hiểu của mỡnh
Sau mỗi trỡnh bày lớp cú thể nờu cõu hỏi làm rừ những nội dung cần thiết.
3. 	Hoạt động 2: Văn nghệ
Cỏc tổ lần lượt thực hiện cỏc tiết mục văn nghệ đó chuẩn bị
4. Hoạt động 3: Phỏt biểu của đại diện cựu chiến binh địa phương.
Cỏn bộ lớp mời đại diện cỏn bộ địa phương phỏt biểu về truyền thống cỏch mạng của quờ hương
Đại diện cỏn bộ địa phương phỏt biểu.
Cỏc bộ lớp tặng hoa
 5.Hoạt động cuối cựng
Ban tổ chức nhận xột về kết quả tỡm hiểu truyền thống cỏch mạng của quờ hương, về sự chuẩn bị tham gia của cỏc tổ.
Ban cỏn sự lớp cỏm ơn về sư giỳp đỡ, tham gia của cỏc vị đại biểu.
------------------------------------------------------
 Ngày soạn: 12 /12 / 2014
 SINH HOạT LớP
Mục tiêu:
ổn định tổ chức,nề nếp học sinh.
Kiểm điểm những ưu khuyết điểm trong tuần, khen thưởng và phê bình kịp thời.
Kế hoạch cho tuần sau
B . Tiến trình hoạt động :
 1. ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra sĩ số các ngày trong tuần.
 3 . Nội dung :
- Tổ trưởng tổng kết đánh giá kết quả thi đua của cá nhân trong tổ và xếp loại tổ viên
- Lớp phó học tập nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp 
- Lớp phó văn nghệ nhận xét văn nghệ của lớp : Hát đều 
- Lớp phó lao động nhận xét : Vệ sinh sạch sẽ
- Sao đỏ có ý kiến :Khắc phục tình trạng đi muộn : Mai 
- Lớp trưởng tổng hợp các ý kiến nhận xét và xếp loại tổ.
- Giáo viên nhận xét đánh giávà phát thưởng cho học sinh có nhiều điểm tốt : 
- Phê bình những học sinh hay mắc lỗi : 
 4. Kế họach tuần 16
- Thực hiện tốt nội quy của lớp đề ra.
- Cán bộ lớp theo dõi chặt chẽ thi đua.
- Đóng góp các khoản : tiền ủng hộ thư viện
- ủng hộ kế hoạch nhỏ ( 1 kg giâý vụn)
- Không nói tục trong trường.
------------------------------------------------------------
 Ngày soạn: 19 /12 / 2014
 SINH HOạT LớP
A.Mục tiêu:
ổn định tổ chức, nề nếp học sinh.
Kiểm điểm những ưu khuyết điểm trong tuần, khen thưởng và phê bình kịp thời.
Kế hoạch cho tuần sau
B . Tiến trình hoạt động:
 1. ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra sĩ số các ngày trong tuần.
 3 . Nội dung:
- Tổ trưởng tổng kết đánh giá kết quả thi đua của cá nhân trong tổ và xếp loại tổ viên
- Lớp phó học tập nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp 
- Lớp phó văn nghệ nhận xét văn nghệ của lớp: Hát đều 
- Lớp phó lao động nhận xét : Vệ sinh sạch sẽ
- Sao đỏ có ý kiến : Khắc phục tình trạng đi muộn: 
- Lớp trưởng tổng hợp các ý kiến nhận xét và xếp loại tổ.
- Giáo viên nhận xét đánh giávà phát thưởng cho học sinh có nhiều điểm tốt: 
- Phê bình những học sinh hay mắc lỗi: 
 4. Kế họach tuần 16
- Thực hiện tốt nội quy của lớp 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA_SINH_HOAT.doc