Giáo án Sinh học 10 - Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống (tiếp)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Nêu được các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống.

- Giải thích được tại sao tế bào là đơn vị tổ chức thấp nhất của thế giới sống.

2. Kỹ năng

- Rèn tư duy phân tích – tổng hợp.

- Kĩ năng hợp tác nhóm và hoạt động độc lập.

3. Trọng tâm

- Đặc điểm tổ chức thế giới sống.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 396Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 10 - Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 2	Ngày soạn: 26/07/2015
Tiết: 2
Phần một: 
BÀI 1 – CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG (tt)
Mục tiêu
Kiến thức
Nêu được các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống.
Giải thích được tại sao tế bào là đơn vị tổ chức thấp nhất của thế giới sống.
Kỹ năng
Rèn tư duy phân tích – tổng hợp.
Kĩ năng hợp tác nhóm và hoạt động độc lập.
Trọng tâm
Đặc điểm tổ chức thế giới sống.
Chuẩn bị
Giáo viên
Giáo án.
Học sinh
Làm bài tập về nhà.
Phương pháp
Trực quan vấn đáp.
Hoạt động nhóm.
Tiến trình lên lớp
Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số (1’)
Kiểm tra bài cũ:
Hãy nêu các cấp tổ chức sống từ thấp đến cao. Trong các cấp tổ chức trên, các cấp tổ chức nào là cơ bản? Vì sao ?
Bài mới
Phần một: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
BÀI 1- CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG (tt)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 2:
(?) GV hỏi: Nêu các đặc điểm chung của tổ chức sống?
6 HS trả lời: Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc; hệ thống mở và tự điều chỉnh; thế giới sống liên tục tiến hóa.
6 GV thông báo: Để tìm hiểu các đặc điểm chung trên chúng ta hoàn thành PHT “ đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống”.
6GV chia lớp thành 6 nhóm:
 + Nhóm 1 và 4: Nghiên cứu đặc điểm tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.
+ Nhóm 2, 5: Nghiên cứu đặc điểm hệ thống mở và tự điều chỉnh.
+ Nhóm 3, 6: Nghiên cứu thế giới sống liên tục tiến hóa.
Các em thảo luận trong 5 phút.
Sau khi HS thảo luận xong, đại diện nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 trình bày kết quả thảo luận lên bảng.
6 GV yêu cầu các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
6 HS thực hiện yêu cầu của GV.
* Nhóm 1, 4:
(?) GV hỏi: Thế nào là đặc tính nổi trội? cho ví dụ?
6 HS trả lời: Là những đặc tính có ở cấp tổ chức này mà không có ở cấp tổ chức trước đó. Ví dụ: tế bào mang đầy đủ các đặc trưng của sự sống, còn các bào quan thì không.
6 GV hoàn thiện kiến thức.
6 HS lắng nghe.
* Nhóm 2, 5:
(?) GV hỏi: Sinh vật với môi trường có mối quan hệ như thế nào?
6 HS trả lời: Sinh vật ở mọi cấp độ không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường š góp phần làm biến đổi môi trường. 
(?) GV yêu cầu HS cho ví dụ cụ thể?
6 HS trả lời: 
 + Động vật lấy thức ăn, nước uống từ môi trường, thải chất thải ra môi trường
 + Nếu môi trường thay đổi theo hướng bất lợi thì sinh vật giảm sức sống có thể dẫn đến tử vong.
6 GV hoàn thiện kiến thức.
(?) GV hỏi: Nếu như cơ thể không còn khả năng tự điều chỉnh thì điều gì xảy ra?
6 HS trả lời: Khi môi trường có những biến động vượt quá khả năng tự điều chỉnh của cơ thể sẽ phát sinh nhiều bệnh tật, thậm chí tử vong.
* Nhóm 3, 6:
(?) GV hỏi: Tại sao sinh vật trên trái đất có đặc điểm chung?
6 HS trả lời: Vì kế thừa thông tin di truyền từ những sinh vật tổ tiên ban đầu.
6 GV hoàn thiện kiến thức và đưa ra một số ví dụ minh họa.
(?) GV hỏi: Vì sao bên cạnh những SV hoàn thiện ngày nay vẫn còn tồn tại những SV có cấu tạo đơn giản?
6 HS trả lời: Vì chúng thích nghi với môi trường sống.
(?) GV hỏi: Vậy nhờ đâu SV thích nghi với môi trường sống?
6 HS trả lời: Vì sinh vật luôn luôn tiến hóa.
6 GV hoàn thiện và cho HS ghi bài.
II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC CẤP TỔ CHỨC SỐNG:
Phiếu học tập
Củng cố
(?)GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ tư duy tóm tắc bài 1 sinh học 10.
Dặn dò
6 GV yêu cầu HS về nhà chuẩn bị phiếu học tập
PHT “Đặc điểm các giới sinh vật”
Các giới
Cấu tạo tế bào
Cơ thể
Phương thức dinh dưỡng
Đại diện
Nhân sơ
Nhân thực
Đơn bào
Đa bào
Tự dưỡng
Dị dưỡng
Khởi sinh
Nguyên sinh
Nấm
Thực vật
Động vật
Rút kinh nghiệm
PHT 2 “Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống”.
Nội dung
Đặc điểm
Tổ chức theo nguyên tắc
thứ bậc
- Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, tổ chức dưới làm nền tảng để xây dựng nên cấp tổ chức sống cấp trên. Cấp tổ chức cao có những đặc tính nổi trội mà cấp tổ chức dưới không có được.
- Những đặc điểm nỗi trội đặc trưng cho thế giới sống là: trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng, khả năng tự điều chỉnh và tiến hoá.
Hệ thống mở và tự điều chỉnh
- Mọi cấp độ tổ chức sống đều không ngừng TĐC và NL với môi trường.
- Mọi cấp tổ chức từ thấp đến cao của thế giới sống đều có cơ chế tự điều chỉnh đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng động trong hệ thống giúp tổ chức có thể tồn tại và phát triển.
Thế giới sống
liên tục tiến hóa
- Sinh vật sinh sôi nảy nở và không ngừng tiến hóa từ một nguồn gốc chung tạo nên một thế giới sống vô cùng đa dạng và phong phú.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Cac_cap_to_chuc_cua_the_gioi_song.doc