Giáo án Sinh học 11 - Ôn tập chương I

I. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này học sinh có thể:

 1. Kiến thức

- Mô tả được mối liên hệ gắn bó của các chức năng dinh dưỡng( trao đổi nước, hấp thụ nước và các chất dinh dưỡng khoáng, quang hợp và sự vận chuyển vật chất) trong cây và các cấu trúc đặc hiệu thực hiện chức năng đó trong cơ thể thực vật.

 - Trình bày được mối liên hệ gắn bó phụ thuộc lẫn nhau giữa 2 quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng( quang hợp và hô hấp) xảy ra trong cơ thể thực vật

2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng tư duy, phân tích, cẩn thận trong khi làm bài.

3. Thái độ

- Giáo dục cho học sinh cách thức làm bài tập trắc nghiệm và cách vận dụng các kiến thức đã học một cách nhanh nhẹn.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 1118Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 11 - Ôn tập chương I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP KỌC CHƯƠNG I
Tuần: 
Tiết:
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh có thể:
 1. Kiến thức	
- Mô tả được mối liên hệ gắn bó của các chức năng dinh dưỡng( trao đổi nước, hấp thụ nước và các chất dinh dưỡng khoáng, quang hợp và sự vận chuyển vật chất) trong cây và các cấu trúc đặc hiệu thực hiện chức năng đó trong cơ thể thực vật.
	- Trình bày được mối liên hệ gắn bó phụ thuộc lẫn nhau giữa 2 quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng( quang hợp và hô hấp) xảy ra trong cơ thể thực vật
Kỹ năng
- Rèn kỹ năng tư duy, phân tích, cẩn thận trong khi làm bài.
3. Thái độ
- Giáo dục cho học sinh cách thức làm bài tập trắc nghiệm và cách vận dụng các kiến thức đã học một cách nhanh nhẹn.
Phương pháp 
- Vấn đáp, Hoạt động nhóm.
Phương tiện
Giáo viên: bảng phụ.
Học sinh: chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập.
Tiến trình dạy – học:
 1. Ổn định lớp(1’)
 - Kiểm tra sĩ số.
 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
 3.Vào bài mới: 
*Mở bài(1’): Trong chương I “ Chuyển hoá vật chất và năng lượng” các em đã được học về quá trình hấp thụ và trao đổi chất ở thực vật. Vậy các quá trình đó có mối liên hệ gì, giống và khác nhau như thế nào?. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.
*Tiến trình bài học: 
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. MỐI LIÊN HỆ DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT(17’)
A: CO2 khuếch tán qua khí khổng vào lá.
B: Quang hợp trong lục lạp ở lá. 
C: Dòng vận chuyển nhựa luyện (dòng vận chuyển đường) từ lá xuống rễ theo mạch rây của thân.
D: Dòng vận chuyển nươc và các chất khoáng theo mạch gỗ của thân (dòng vận chuyển nhựa nguyên)
E: Thoát hơi nuớc qua khí khổng và qua cutin trong lớp biểu bì của lá.
II. MỐI QUAN HỆ GIỮA QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP(10’)
 HS trao đổi nhóm và hoàn thành chính xác sơ đồ bên bằng cách điền thông tin vào sơ đồ:
1: C6H12O6 
2. O2
3. CO2 
4. H2O
5. ADP 
6. Pi
7. ATP (2886 Kj/mol)
- Yêu cầu HS quan sát sơ đồ H22.1 SGK ( Mối liên hệ ding dưỡng ở thực vật. Chú thích những phần còn lại cho hoàn chỉnh?
- ? GIữa quan hợp và hô hấp có mối liên hệ chặt chẽ nhau về nguyên liệu và sản phẩm như thế nào?
- Nhận xét và giúp HS hoàn thiện kiến thức.
- Yêu cầu HS trao đổi nhóm, điền vào vị trí có dấu ? trong hình 22.2.
- Gọi HS trình bày.
- Nhận xét và rút ra kết luận.
- Lắng nghe GV hướng dẫn, kết hợp nghiên cứu SGK và kiến thức đã học hoàn thành sơ đồ trên bằng cách câu trả lời vào những dòng để trống trên sơ đồ (Từ a đến e) 
- Sản phẩm của quang hợp là nguyên liệu của quá trình hô hấp và ngược lại.
- Chú ý.
- Trao đổi và điền vào (?).
- Trình bày.
- Chú ý và ghi nhận đáp án đúng.
4. Củng cố( 15’): GV nhấn mạnh nội dung quan trọng trong từng bài.
5.Dặn dò: (1’)
Về nhà học bài chuẩn bị tuần sau thi học kì I.

Tài liệu đính kèm:

  • docON TAP CHUONG I.doc