Giáo án Sinh học 6 - Bài 2: Nhiệm vụ của sinh học

I/ MỤC TIÊU:

1/ Kiến thức:

 - Nêu được một số ví dụ để thấy sự đa dạng của sinh vật cùng với những mặt lợi hại của chúng.

 - Biết bốn nhóm sinh vật chính: động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm.

 - Nêu được các nhiệm vụ của sinh học nói chung và của thực vật học nói riêng.

 2/ Kĩ năng:

- Quan sát, so sánh

3/ Thái độ:

- Yêu thích thiên nhiên và môn học

II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:

1/ Chuẩn bị của giáo viên:

- Bảng phụ kẻ sẵn bảng như bảng SGK/T7

- Tranh vẽ 4 đại diện nhóm sinh vật chính

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 241Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 6 - Bài 2: Nhiệm vụ của sinh học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 1	Ngày soạn: 22/08/2015
Tiết: 2	Ngày dạy: 25/08/2015
BÀI 2: NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: 
 - Nêu được một số ví dụ để thấy sự đa dạng của sinh vật cùng với những mặt lợi hại của chúng. 
 - Biết bốn nhóm sinh vật chính: động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm. 
 - Nêu được các nhiệm vụ của sinh học nói chung và của thực vật học nói riêng.
 2/ Kĩ năng: 
- Quan sát, so sánh 
3/ Thái độ: 
- Yêu thích thiên nhiên và môn học 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:
1/ Chuẩn bị của giáo viên:
- Bảng phụ kẻ sẵn bảng như bảng SGK/T7
- Tranh vẽ 4 đại diện nhóm sinh vật chính 
2/ Chuẩn bi của học sinh:
- Bảng phụ kẻ sẵn bảng như bảng SGK/T7 vào vở bài tập
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1/ Ôån định lớp (1 phút): 6A1
 6A2
2/ Kiểm tra bài cũ (3 phút): 
Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh
3/ Các hoạt động dạy và học:
a/ Mở bài: Sinh học là khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật trong tự nhiên. Có nhiều loài động vật, thực vật khác nhau. Vậy, sinh học có nhiệm vụ gì chúng ta cùng đi tìm hiểu bài hôm nay.
b/ Phát triển bài:	
Hoạt động 1 (20 phút): SINH VẬT TRONG TỰ NHIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
a/ Sự đa dạng của giơi sinh vật 
- Gv cho Hs trả lời câu lệnh trong SGK trang 7. Sau trả lời câu hỏi sau:
 + Em có nhận xét gì về giới sinh vật? (nơi sống, kích thước, môi trường sống, di chuyển)
- Gv nhận xét chung 
b/ Các nhóm sinh vật 
- Quan sát bảng thống kê có thể chia làm mấy nhóm sinh vật? (gv giảng giải thêm về sự phân chia dựa vào TTBS)
- Gv cho Hs nghiên cứu º SGK kết với quan sát hình 2.1 
+ Khi phân chia ta dựa vào những đặc điểm nào? (Gv gợi ý: động vật di chuyển, thực vật có màu xanh..)
- Hs trả lời lệnh trong SGK 
+ Có sự phong phú về môi trường sống, kích thước, khả năng di chuyển của sinh vật.
- Hs khác nhận xét và rút ra kết luận chung
- Sinh vật chia làm 4 nhóm lớn : ĐV, TV, Vi khuẩn, Nấm 
- Hs xắp xếp theo những ý hiểu của mình dựa vào thông tin và hình 2.1 SGK 
- Hs khác nhận xét và rút ra kết luận: sinh vật đa dạng 
 Tiểu kết: 
- Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú về môi trường sống, kích thước, khả năng di chuyển và được chia làm 4 nhóm chính: động vật , thực vật, vi khuẩn, nấm 
Hoạt động 2 (15 phút): TÌM HIỂU NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- Gv yêu cầu HS đọc mục trong SGK tr 8 
+ Nhiệm vụ của sinh học là gì? 
- Gv gọi 1-> 3 Hs trả lời 
- Gv cho Hs đọc phần nhiệm vụ của sinh học 
-Hs đọc mục trong SGK phần 1và 2 trả lời câu hỏi 
- Học sinh trả lời -> Hs khác bổ sung 
- Hs đọc mục nội dung trong SGK 
Tiểu kết:
- Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống cùng như sự đa dạng của sinh vật nói chung và của thực vật nói riêng để sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ.
- Chúng phục vụ đời sống con người là nhiệm vụ của sinh thái học cũng như thực vật học.
VI/ CỦNG CỐ – DẶN DÒ:
1/ Củng cố (5 phút): 
Học sinh đọc ghi nhớ sgk, trả lời câu hỏi:
+ Thế giới sinh vật đa dạng như thế nào? 
 + Ngươi ta đã phân chia sinh vật làm mấy nhóm? 
 + Cho biết nhiệm vụ của sinh học và thực vật học là gì? 
2/ Dặn dò (1 phút): 
 - Nhận xét tiết học. Hs ôn lại kiến thức về quang hợp ở tiểu học 
 - Sưu tầm tranh ảnh về thực vật ở nhiều môi trường 
V/ RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_2_Nhiem_vu_cua_sinh_hoc_2015_2016.doc