Giáo án Sinh học 6 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa

I/ MỤC TIÊU:

1/ Kiến thức:

- Phân biệt được đặc điểm của thực vật có hoa và thực vật không có hoa

2/ Kĩ năng:

- Phân biệt cây một năm và cây lâu name

 - Nêu các ví dụ cây có hoa và cây không có hoa

3/ Thái độ:

- Yêu thích thiên nhiên, yêu thích môn học.

II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:

1/ Chuẩn bị của giáo viên:

- Bảng phụ như bảng 2 SGK/ T13. Mẫu cây cà chua, đậu có cả hoa và hạt

2/ Chuẩn bị của học sinh:

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 322Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 6 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 2	Ngày soạn: 29/08/2015
Tiết: 4	Ngày dạy: 01/09/2015
BÀI 4: CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA?
I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức:
- Phân biệt được đặc điểm của thực vật có hoa và thực vật không có hoa
2/ Kĩ năng: 
- Phân biệt cây một năm và cây lâu name
 - Nêu các ví dụ cây có hoa và cây không có hoa 
3/ Thái độ: 
- Yêu thích thiên nhiên, yêu thích môn học.
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:
1/ Chuẩn bị của giáo viên:
- Bảng phụ như bảng 2 SGK/ T13. Mẫu cây cà chua, đậu có cả hoa và hạt 
2/ Chuẩn bị của học sinh: 
- Sưu tầm mẫu cây dương xỉ , cây rau bợ. Kẻ bảng phụ như bảng 2 SGK/ T13
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1/ Ôån định lớp (1 phút): 6A1
 6A2
2/ Kiểm tra bài cũ (5 phút): Nêu đặc điểm chung của thực vật?
3/ Các hoạt động dạy và học:
a/ Giới thiệu bài mới: Thực vật trong tự nhiên có một số đặc điểm chung. Tuy nhiên, khi quan sát kĩ chúng ta sẽ thấy thực vật có một số điểm rất khác nhau.
b/ Phát triển bài:
Hoạt động 1 (20 phút): THỰC VẬT CÓ HOA VÀ THỰC VẬT KHÔNG CÓ HOA 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 a/ Tìm hiểu các cơ quan của cây cải 
 - Hs quan sát bảng 1 SGK, trả lời câu hỏi:
+Cây cải có những loại cơ quan nào?
+ Chức năng của từng cơ quan đó?
b/ Phân biệt cây có hoa, cây không có hoa 
- HS quan sát, thảo luận hoàn thành bảng 
- Gv theo dõi Hs các nhóm thảo luận 
- Gv gọi các nhóm lên hoàn thành bảng 
+ Kể thêm một số cây không có hoa?
+ Vậy dựa vào đặc điểm có hoa của thực vật thì có thể chia thành mấy nhóm ? 
- Yêu cầu học sinh làm bài tập điền từ dựa vào hình 4.2 sgk và mẫu vật mang theo
+ Lấy VD cây có hoa và cây không có hoa
- GV chốt lại ghi bảng
 - Quan sát H 4.1 tr13 đối chiếu với bảng 1 
 + Gồm 2 loại cơ quan: Cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản 
 + Chức năng: Cơ quan sinh dưỡng: Nuôi dưỡng cây. Cơ quan sinh sản: Duy trì nòi giống 
- Hs quan sát bảng 2, thảo luận nhóm 
- Đại diện nhóm lên trình bày hoàn thành bảng 
- Hs kể thêm một số cây không có hoa 
+ Rêu, rau bợ
+Có thể chia làm 2 nhóm: Thực vật có hoa và thực vật không có hoa
- Học sinh thảo luận theo bàn hoàn thành bài tập trên dựa vào tranh và mẫu vật mang theo.
+ Cây có hoa: mít, ổi xoài, bơ, sen, súng 
 Cây không có hoa: dương xỉ, thông, pơmu 
- HS ghi bài
Tiểu kết : Thực vật được chia làm 2 nhóm: Thực vật có hoa và thực vật không có hoa 
+ Thực vật có hoa là thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt
+ Thực vật không có hoa cơ quan sinh sản không là hoa, quả, hạt
 Cơ thể thực vật có hoa gồm hai loại cơ quan:
+ Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá có chức năng chính là nuôi dưỡng cây
+ Cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt => sinh sản, duy trì và phát triển nòi giống
Hoạt động 2 (13 phút): PHÂN BIỆT CÂY MỘT NĂM VÀ CÂY LÂU NĂM
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK
+ Cây lâu năm và cây 1 năm khác nhau ở điểm nào?
+ Lấy ví dụ cây một năm và cây lâu năm?
- HS đọc thông tin
+ Dấu hiệu phân biệt: Thời gian sống, số lần ra hoa kết quả trong đời
+ Cây 1 năm: lúa, ngô, chuối 
 Cây lâu năm: mít, cà phê, điều 
 Tiểu kết: 
- Cây một năm: sống trong vòng một năm
- Cây lâu năm: sống lâu năm, ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.
 IV/ CỦNG CỐ – DẶN DÒ:
1/ Củng cố (5 phút): Yêu cầu HS trả lời CH:
+ Kể 1 số cây lâu năm và cây 1 năm?
+ Kể tên vài cây có hoa và cây không có hoa?
2/ Dặn dò (1 phút): - GV nhận xét tiết học
 - Về học bài theo 3 câu hỏi trên và xem bài mới
V/ RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_4_Co_phai_tat_ca_thuc_vat_deu_co_hoa_2015_2016.doc