Giáo án Sinh học 6 - Bài 6: Quan sát tế bào thực vật

I/ MỤC TIÊU

1/ Kiến thức:

 - Biết làm 1 tiêu bản hiển vi tạm thời tế bào thực vật.

 - Biết sử dụng kính hiển vi.

 2/ Kĩ năng:

 - Chuẩn bị tế bào thực vật để quan sát kính lúp và kính hiểm vi.

 - Thực hành: quan sát tế bào biểu bì lá hành, tế bào biểu bì lá hành.

- Vẽ tế bào quan sát được.

 3/ Thái độ:

 - Bảo vệ giữ gìn dụng cụ.

 - Trung thực chỉ vẽ những hình quan sát được.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 287Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 6 - Bài 6: Quan sát tế bào thực vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 3	 Ngày soạn: 05/09/2015
Tiết: 6	 Ngày dạy: 08/09/2015
BÀI 6: QUAN SÁT TẾ BÀO THỰC VẬT
I/ MỤC TIÊU 
1/ Kiến thức: 
 - Biết làm 1 tiêu bản hiển vi tạm thời tế bào thực vật. 
 - Biết sử dụng kính hiển vi. 
 2/ Kĩ năng: 
 - Chuẩn bị tế bào thực vật để quan sát kính lúp và kính hiểm vi.
 - Thực hành: quan sát tế bào biểu bì lá hành, tế bào biểu bì lá hành.
- Vẽ tế bào quan sát được.
 3/ Thái độ: 
 - Bảo vệ giữ gìn dụng cụ. 
 - Trung thực chỉ vẽ những hình quan sát được. 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1 Chuẩn bị của giáo viên: 
 - Biểu bì vẩy hảnh và thịt quả cà chua. 
 - Kính hiển vi. 
2 Chuẩn bị của học sinh 
 - Mẫu vật đã chuẩn bị ở bài trứơc.
 - Ôn lại bài kính hiển vi. 
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1/ Ổn định lớp (1 phút): 6A1
 6A2
2/ Kiểm tra bài cũ (5 phút):
+ Nêu cấu tạo và cách sử dụng kính hiểm vi? 
3/ Các hoạt động dạy và học:
a/ Vào bài mới: 
Bài hôm nay sẽ giúp các em biết làm một tiêu bản và quan sát tiêu bản dưới kính hiểm vi.
b/ Phát triển bài 
Hoạt động 1 (5 phút): CHUẨN BỊ DỤNG CỤ MẪU VẬT 
 a Kiểm tra mẫu vật 
 - Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs theo nhóm đã được phân công ở bải trước 
 - Nêu lại các bước sử dụng kính hiển vi 
 b. Yêu cầu của bài 
  - Gv nêu mục đích yêu cầu của bài học là:
 + Làm được tiêu bản tế bào vẩy hành 
 + Vẽ được hình vừa quan sát được 
Hoạt động 2 (18 phút): QUAN SÁT TẾ BÀO BIỂU BÌ VẢY HÀNH DƯỚI KÍNH HIỂN VI
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- Gv phân công nhiệm vụ cho mỗi nhóm 
- Gv yêu cầu Hs đọc thông tin SGk về cách làm tiêu bản và quan sát tế bào biểu bì vảy hành
- Gv làm mẫu tiêu bản 
- Gv tổ chức cho Hs quan sát 
- Gv đi đến các nhóm để uấn nắn nhắc nhở và giải đáp các thắc mắc 
- Hs nhận nhiệm vụ 
- Đọc lại các thao tác làm trong SGK 
- HS quan sát 
- Hs chuẩn bị 1 tiêu bản của mình lên quan sát 
- Hs thay nhau lên quan sát sau đó vẽ hìmh vào vở những vấn đề mình quan sát được 
Hoạt động 3 (10 phút): VẼ HÌNH TẾ BÀO BIỂU BÌ VẢY HÀNH ĐÃ QUAN SÁT ĐƯỢC DƯỚI KÍNH HIỂM VI
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- GV tổ chức cho Hs quan sát và vẽ hình vào phiếu học tập 
- Gv treo tranh phóng to và giới thiệu 
+ Củ hành và tế bào vẩy hành 
- Gv tổ chức cho Hs vẽ hình khi quan sát trên kính và trên tranh
 - Hs tiếp tục quan sát kính hiển vi và quan sát tranh phóng to 
- Hs vẽ hình mình vừa học vào vở 
IV/ CỦNG CỐ – DẶN DÒ
1/ Củng cố (5 phút)
- Hs nhận xét trong nhóm về làm tiêu bản , cách sử dụng kính hiển vi 
- Gv đánh giá chung về buổi học 
- Gv thu một số bài chấm và cho điểm 
2/ Dặn dò (1 phút) 
 - Trả lời các câu hỏi trong SGK 
 - Sưu tầm tranh ảnh về hình dạng các tế bào thực vật
V/ RÚT KINH NGHIỆM:
Tuần: 4	 Ngày soạn: 12/09/2015
Tiết: 7	 Ngày dạy: 14/09/2015
BÀI 6: QUAN SÁT TẾ BÀO THỰC VẬT
I/ MỤC TIÊU 
1/ Kiến thức: 
 - Biết làm 1 tiêu bản hiển vi tạm thời tế bào thực vật. 
 - Biết sử dụng kính hiển vi. 
 2/ Kĩ năng: 
 - Chuẩn bị tế bào thực vật để quan sát kính lúp và kính hiểm vi.
 - Thực hành: quan sát tế bào cà chua.
- Vẽ tế bào quan sát được.
 3/ Thái độ: 
 - Bảo vệ giữ gìn dụng cụ. 
 - Trung thực chỉ vẽ những hình quan sát được. 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1 Chuẩn bị của giáo viên: 
 - 1 quả cà chua. 
 - Kính hiển vi. 
2 Chuẩn bị của học sinh 
 - Mẫu vật đã chuẩn bị ở bài trứơc.
 - Ôn lại bài kính hiển vi. 
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1/ Ổn định lớp (1 phút): 6A1
 6A2
2/ Kiểm tra bài cũ (5 phút):
+ Thu bài thu hoạch.
3/ Các hoạt động dạy và học:
a/ Vào bài mới: Bài hôm nay sẽ giúp các em biết làm một tiêu bản và quan sát tiêu bản dưới kính hiểm vi.
b/ Phát triển bài 
Hoạt động 1 (5 phút): CHUẨN BỊ DỤNG CỤ MẪU VẬT 
 a Kiểm tra mẫu vật 
 - Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs theo nhóm đã được phân công ở bải trước 
 - Nêu lại các bước sử dụng kính hiển vi 
 b. Yêu cầu của bài 
  - Gv nêu mục đích yêu cầu của bài học là :
 + Làm được tiêu bản tế bào cà chua 
 + Vẽ được hình vừa quan sát được 
 Hoạt động 2 (18 phút): QUAN SÁT TẾ BÀO THỊT QUẢ CÀ CHUA DƯỚI KÍNH HIỂN VI 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- Gv phân công nhiệm vụ cho mỗi nhóm 
- Gv yêu cầu Hs đọc phần cách làm tiêu bản và quan sát thịt quả cà chua SGK
- Gv làm mẫu tiêu bản để Hs cùng quan sát 
- Gv tổ chức cho Hs quan sát 
- Gv đi đến các nhóm để uấn nắn nhắc nhở và giải đáp các thắc mắc 
- Hs nhận nhiệm vụ 
- Đọc lại các thao tác làm trong SGK 
- HS quan sát
- Hs chuẩn bị 1 tiêu bản của mình lên quan sát 
- Hs thay nhau lên quan sát sau đó vẽ hìmh vào vở những vấn đề mình quan sát được 
Hoạt động 3 (10 phút): VẼ HÌNH TẾ BÀO THỊT QUẢ CÀ CHUA ĐÃ QUAN SÁT ĐƯỢC DƯỚI KÍNH HIỂM VI
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- GV tổ chức cho Hs quan sát và vẽ hình vào phiếu học tập 
- Gv treo tranh phóng to và giới thiệu 
+ Quả cà chua và tế bào thịt quả cà chua 
- Gv tổ chức cho Hs vẽ hình khi quan sát trên kính và trên tranh
 - Hs tiếp tục quan sát kính hiển vi và quan sát tranh phóng to 
- Hs vẽ hình mình vừa học vào vở 
IV/ CỦNG CỐ – DẶN DÒ
1/ Củng cố (5 phút):
- Hs nhận xét trong nhóm về làm tiêu bản, cách sử dụng kính hiển vi 
- Gv đánh giá chung về buổi học 
- Gv thu bài vẽ của HS chấm và cho điểm 
2/ Dặn dò (1 phút):
 - Trả lời các câu hỏi trong SGK 
 - Sưu tầm tranh ảnh về hình dạng các tế bào thực vật
V/ RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docSH6_bai_6_thuc_hanh_quan_sat_te_bao_thuc_vat_2015_2016.doc