Giáo án Sinh học 6 - Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

I/ MỤC TIÊU

1/ Kiến thức:

 - Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.

 - Kể tên các bộ phận cấu tạo của tế bào thực vật.

 - Nêu được khái niệm về mô, kể tên được các loại mô chính của thực vật.

2 / Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, vẽ hình tế bào.

3 / Thái độ: Yêu thích môn học

II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:

1/ Chuẩn bị của giáo viên: Tranh phóng to hình 7.1 -> 7.5 SGK

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 253Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 6 - Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 4	Ngày soạn: 12/09/2015
Tiết: 8	Ngày dạy: 15/09/2015
Bài 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT 
I/ MỤC TIÊU 
1/ Kiến thức: 
 - Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. 
 - Kể tên các bộ phận cấu tạo của tế bào thực vật. 
 - Nêu được khái niệm về mô, kể tên được các loại mô chính của thực vật. 
2 / Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, vẽ hình tế bào.
3 / Thái độ: Yêu thích môn học 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:
1/ Chuẩn bị của giáo viên: Tranh phóng to hình 7.1 -> 7.5 SGK
2/ Chuẩn bị của học sinh: Các tranh ảnh về tế bào thực vật 
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1/ Ôån định lớp (1 phút): 6A1
 6A2
2/ Kiểm tra bài cũ (5 phút): - Kiểm tra viết thu hoạch của học sinh
3/ Các hoạt động dạy và học
a/ Giới thiệu bài: Chúng ta đã quan sát tế bào biểu bì vảy hành dưới kính hiểm vi, đó là những khoang hình đa giác, xếp sát nhau. Có phải tất cả các thực vật, các cơ quan của thực vật đều có cấu tạo giống như vảy hành không?
b/ Phát triển bài
Hoạt động ( 7 phút): TÌM HIỂU HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC CỦA TẾ BÀO 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
a/ Hình dạng tế bào 
- Yêu cầu Hs quan sát hình 7.1 ,7.2 , 7.3 SGK 
+ Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân, lá?
+ Hãy nêu nhận xét về hình dạng tế bào thực vật ở các phần có giống nhau không?
+ Quan sát kĩ hình 7.1 ta thấy các tế bào trong cùng 1 cơ quan có giống nhau không?
b/ Kích thước tế bào 
- Gv yêu cầu Hs đọc bảng trong SGKtr24
+ Em có nhận xét gì về kích thước của các tế bào thực vật?
-Yêu cầøu Hs rút ra nhận xét về hình dạng và kích thước của tế bào 
- H s quan sát hình 7.1, 7.2 , 7.3 SGK. 
+ Đều có cấu tạo từ tế bào 
+ Hình dạng tế bào rất khác nhau 
+ Các tế bào trong cùng 1 cơ quan cũng khác nhau 
- Hs đọc phần nội dung trng SGK 
+ Kích thước khác nhau 
- Hs rút ra kết luận về hình dạng và kích thước tế bào thực vật 
Tiểu kết: Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào 
 Hình dạng , kích thước của các tế bào thực vật rất khác nhau 
 Hoạt động 2 (15 phút): TÌM HIỂU CẤU TẠO TẾ BÀO 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- Hs đọc thông tin. Quan sát H 7.4
+ Tế bào thực vật cấu tạo gồm những thành phần nào?
+ Nêu chức năng của từng thành phần cấu tạo nên tế bào? 
 - YC HS vẽ hình 7.4 SGK vào vở
 - Hs tự đọc thông tin và quan sát hình
+ HS kể đủ 6 thành phần
+ Như SGK
- HS vẽ hình
Tiểu kết: Tế bào thực vật gồm các thành phần sau: 
- Vách tế bào 
- Màng sinh chất 
- Chất tế bào: gồm lục lạp và không bào 
 - Nhân 
Hoạt động 3 (8 phút): TÌM HIỂU VỀ MÔ 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- Yêu cầu Hs quan sát H7.5 SGK/T25
+ Nhận xét cấu tạo, hình dạng, nguồn gốc của các TB của cùng 1 loại mô? Của các loại mô khác nhau? 
+ Vậy mô là gì? 
+Kể tên một số mô chính của thực vật?
 - Hs quan sát tranh, thu thập thông tin 
+ Các mô của cùng 1 loại có hình dạng, cấu tạo, nguồn gốc giống nhau. còn các loại mô khác nhau thì khác nhau 
+ HS trả lời, HS khác bổ sung 
+ Mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ
Tiểu kết: 
 - Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện 1 chức năng riêng 
IV/ CỦNG CỐ – DĂN DÒ
1/ Củng cố (5 phút): - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK, chọn câu trả lời đúng:
Câu 1: Mô là gì?
Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện 1 chức năng riêng
Là nhóm tế bào có hình thái giống nhau
c. Là những nhóm tế bào cùng tham gia thực hiện những chức năng nhất định
Câu 2: Tế bào thực vật gômg những bộ phận chủ yếu nào?
a. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân
b. Màng sinh chất 
c. Chất tế bào: Gồm lục lạp và không bào
d. Nhân, vách tế bào.
2/ Dặn dò (1 phút): Học bài cũ. Ôn lại khái niệm trao đổi chất ở lớp dưới
 Đọc bài 8
V/ RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docSH_6_bai_7Cau_tao_te_bao_thuc_vat_2015_2016.doc