Giáo án Sinh học 8 - Kiểm tra 1 tiết

I. MỤC TIÊU:

 1/ Kiến thức:

 Kiểm tra lại kiến thức đã học ở các chương I,II và III của học sinh

 2/ Kĩ năng:

 Rèn kĩ năng trình bày kiến thức đã tiếp thu

 3/ Thái độ:

 Rèn luyện tính trung thực

II. CHUẨN BỊ:

 - GV: Soạn đề kiểm tra

 - HS: Học các bài đã dặn

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 248Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 8 - Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10	 Ngày soạn:
Tiết: 19 Ngày KT: 
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU:
 1/ Kiến thức:
	 Kiểm tra lại kiến thức đã học ở các chương I,II và III của học sinh
 2/ Kĩ năng:
	Rèn kĩ năng trình bày kiến thức đã tiếp thu
 3/ Thái độ:
	Rèn luyện tính trung thực
II. CHUẨN BỊ:
	- GV: Soạn đề kiểm tra
	- HS: Học các bài đã dặn
III. PHƯƠNG PHÁP:
	Kiểm tra viết
IV. LÊN LỚP:
 1/ Ổn định: (1)) Kiểm tra sỉ số
 2/ Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
 3/ Bài mới:
	a) Giới thiệu: Nhắc nhở lòng tự tin, tính trung thực
	b)Tiến hành: Phát đề kiểm tra
*MA TRẬN ĐỀ 
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Chương I: Khái quát về cơ thể người(4 tiết)
HS Nêu được khái niệm mô
10%= 1 điểm
10%=1điểm
0%=0 điểm
0%=0 điểm
Chương II: Vận động(5 tiết)
HS Nêu được cơ chế dài ra của xương
 HS Hiểu nguyên nhân của sự mỏi cơ.
15%=1,5 điểm
10%= 1 điểm
30%=3 điểm
0%=0 điểm
Chương III: Tuần hoàn
(6 tiết)
HS Nêu được Thành phần cấu tạo của máu
HS Phân biệt được miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo
Vận dụng được Các nhóm máu cho và nhận
30%= 3 điểm
10%=1 điểm
30%=3 điểm
10%=1điểm
Tổng số câu
Tổng số điểm
100%= 10 điểm
1,5 câu
3 điểm
30%=3 điểm
1 câu
3 điểm
30%=3 điểm
1 câu
3 điểm
30%=3 điểm
0,5 câu
1 điểm
10%= 1 điểm
KIỂM TRA
MÔN : SINH HỌC 8
THỜI GIAN : 45 Phút
Đề:
Câu 1: Mô là gì? Xương dài ra do đâu? (2đ)
Câu 2: Giải thích nguyên nhân của sự mỏi cơ ? (3đ)
Câu 3: Hãy cho biết thành phần cấu tạo của máu? Máu có cả kháng nguyên A và B có thể truyền 
cho người có nhóm máu O được không? Vì sao ? (2đ)
Câu 4: Phân biệt miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo?(3đ)
Bài làm
ĐÁP ÁN 
Câu 1:
- Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu tạo giống nhau cùng đảm nhận 1 chức năng nhất định.(1đ)
- Xương dài ra do các tế bào ở mô sụn tăng trưởng phân chia và hóa xương làm cho xương dài ra.(1đ)
Câu 2: Nguyên nhân của sự mỏi cơ là do sự oxi hóa các chất dinh dưỡng do máu mang tới, tạo ra năng lượng cung cấp cho sự co cơ, đồng thời sản sinh ra nhiệt và chất thải là khí cacbonic. Nếu lượng oxi cung cấp thiếu thì sản phẩm tạo ra trong điều kiện yếm khí (không có oxi) là acid lactic tăng và năng lượng sản ra ít, cơ thể không được cung cấp đủ ôxi nên tích tụ axit lăctic đầu độc cơ.(3đ)
Câu 3: Máu gồm huyết tương(55% thể tích) và các tế bào máu(45% thể tích) (0.5đ)
	Các tế bào máu : Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu (0.5đ)
 -Máu có cả kháng nguyên A và B không thể truyền cho người có nhóm máu O (có cả α và β ), vì kháng nguyên A và B sẽ gây kết dính α và β (hiện tượng gây kết dính hồng cầu) . (1đ)
Câu 4: Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc một bệnh nào đó. Miễn dịch có thể là miễn dịch tự nhiên hay miễn dịch nhân tạo. (1,5đ) Phân biệt miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo:
 - Miễn dịch tự nhiện: khả năng tự chống bệnh của cơ thể.(0,75đ)
 - Miễn dịch nhân tạo: tạo cho cơ thể có khả năng miễn dịch bằng văcxin.(0,75đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_1_TIET_GIUA_KY_I.doc