Giáo án Sinh học 9 - Bài 2: Lai một cặp tính trạng

I/ MỤC TIÊU:

1/ Kiến thức: -Nêu được thí nghệm lai một cặp tính trạng của Menđen và rút ra nhận xét

 - Phát biểu đươc nội dung quy luật phân li

2/ Kĩ năng: -Rèn luyện được kĩ năng phân tích được số liệuvà kênh hình

3/ Thái độ: -Có lòng yêu thích môn học.

II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1/ Chuẩn bị của giáo viên: - Gv chuẩn bị tranh phóng to hình 2.3 SGK

2/ Chuẩn bị của học sinh: - Đọc bài 2 và học bài cũ

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 578Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 9 - Bài 2: Lai một cặp tính trạng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 1 	Ngàysoạn: 25/08/2015 Tiết: 2	Ngày dạy: 27/08/2015	
Bài 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG
I/ MỤC TIÊU: 
1/ Kiến thức:	 -Nêu được thí nghệm lai một cặp tính trạng của Menđen và rút ra nhận xét
 - Phát biểu đươc nội dung quy luật phân li
2/ Kĩ năng: -Rèn luyện được kĩ năng phân tích được số liệuvà kênh hình
3/ Thái độ: -Có lòng yêu thích môn học.
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1/ Chuẩn bị của giáo viên: - Gv chuẩn bị tranh phóng to hình 2.3 SGK
2/ Chuẩn bị của học sinh: - Đọc bài 2 và học bài cũ
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1/ Ổn định lớp (1 phút): 9A1
 9A2
 9A3
2/ Kiểm tra bài cũ (5 phút): + Phương pháp nghiên cứu của Menđen độc đáo ở điểm nào?
3/ Các hoạt động dạy và học:
a/ Mở bài: Từ bài hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về các thí nghiêm của Menđen và từ kết quả thí nghiệm đó tự rút ra những qui luật di truyền. Hôm nay, ta sẽ nghiên cứu các thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen.
b/ Phát triển bài :
Hoạt động 1 (15 phút): THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
-	Hướng dẫn HS quan sát H 2.1. giới thiệu sự thụ phấn nhân tạo trên hoa đậu Hà Lan
-	GV sử dụng bảng 2 để phân tích các khái niệm kiểu hình, tính trạng trội, tính trạng lặn 
-	GV yêu cầu HS nghiên cứu bảng 2 SGK Þ luận 
+ Nhận xét kiểu hình ở F1?
+Xác định kiểu hình ở F2 trong từng trường hợp?
+ Rút ra tỉ lệ kiểu hình ở F2
+Trình bày thí nghiệm của Menđen?
GV: Sự thay đổi giống làm mẹ thì kết qủa thu được không thay đổi Þ Vai trò di truyền như nhau của bố và mẹ
Yêu cầu HS làm bài tập điền từ (tr. 9). Đại diện trả lời, HS khác nhận xét bổ sung.
- GV chốt lại đáp án, HS nhắc lại
- Học sinh quan sát hình và theo dõi giáo viên giảng giải
- Học sinh nêu khái niệm kiểu gen, kiểu hình, tính trội, lặn
- Học sinh theo dõi bảng 2 và rút ra kết luận tỉ lệ phép lai.
+ Đồng tính về TT của bố hoặc của mẹ
+ HS rút gọn các tỉ lệ (kết quả 3:1)
+ Phân li theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn
+ Học sinh trình bày thí nghiệm menđen.
- Học sinh thảo luận làm bài tập, trả lời. Hs khác nhận xét bổ sung
- HS nhắc lại
Tiểu kết: 
Thí nghiệm: Pt/c: Hoa đỏ X hoa vàng
 F1: 100% hoa đỏ
 F2: 3 hoa đỏ: 1 hoa vàng
Kết luận: Khi lai 2 bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ còn F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội: 1 lặn
Hoạt động 2 (18 phút): MENĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
-	GV giải thích quan niệm đương thời của Menđen về di truyền hoà hợp 
+	Nêu quan niệm của Menđen về giao tử thuần khiết
-	GV yêu cầu HS theo dõi hình 2.3 trên bảng và thảo luận làm bài tập mục q (tr.9)
+Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 và tỉ lệ các loại hợp tử ở F2
+Tại sao F2 lại có tỉ lệ 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng
 -	Yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xeta bổ sung. GV hoàn thiện kiến thức 
+Giải thích kết quả thí nghiệm theo Menđen
+ Phát biểu quy luật phân ly.
- 	HS ghi nhớ kiến thức 
-	HS quan sát hình 2.3, thảo luận nhóm xác định được:
+ Giao tử F1: 1A: 1a.
 Hợp tử F2 có tỉ lệ: 1AA: 2Aa: 1aa
+Vì hợp tử Aa, biểu hiện kiểu hình trội giống hợp tử AA
-	Đại diêïn nhóm phát biểu, các nhóm khác bổ sung 
+ Giải thích như SGK
+ ND như SGK
Tiểu kết: - Mỗi tính trạng do cặp nhân tố di truyền quyết định.
 - Trong quá trình phát sinh G có phân ly G có sự phân ly của cặp nhân tố di truyền 
 - Các nhân tố di truyền được tổ hợp lại trong thụ tinh
* Nội dung quy luật phân ly: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một G và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng P
VI/ CỦNG CỐ – DẶN DÒ:
1/ Củng cố (5 phút): Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:
+Trình bày thí nghiệm lai một cặp tính trạng và giải thích kết quả thí nghiệm theo Menđen
+Phân biệt tính trạng trội, tính trạng lặn và cho ví dụ minh hoạ?
2/ Dặn Dò (1 phút): - Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK
V/ RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docSH_9_Lai_mot_cap_tinh_trang_2015_2016.doc