Giáo án Sinh học 9 - Bài 4: Trùng roi

I/ MỤC TIÊU

1.Kiến thức:

- Mô tả được hình dạng, cấu tạo và hoạt động của Trùng roi

2.Kĩ năng:

 - Quan sát thu thập kiến thức và hoạt động nhóm .

3.Thái độ:

- Giáo dục ý thức học tập, say mê tìm hiểu thế giới vi sinh

II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1.Chuẩn bị của giáo viên:

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 249Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 9 - Bài 4: Trùng roi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 2	Ngày soạn: 29/08/2015
Tiết: 4	Ngày dạy: 01/09/2015
BÀI 4: TRÙNG ROI
I/ MỤC TIÊU
1.Kiến thức: 
- Mô tả được hình dạng, cấu tạo và hoạt động của Trùng roi
2.Kĩ năng: 
 - Quan sát thu thập kiến thức và hoạt động nhóm .
3.Thái độ: 
- Giáo dục ý thức học tập, say mê tìm hiểu thế giới vi sinh 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1.Chuẩn bị của giáo viên: 
- Phiếu học tập
- Bảng phụ kẻ nội dung phiếu học tâp
2.Chuẩn bị của học sinh: 
- Ôn lại kiến thức về trùng roi. 
- Đọc trước bài mới
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định lớp (1 phút): 7A1
 7A2
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút): Trùng roi có cấu tạo và hình thức di chuyển như thế nào?
3. Các hoạt động dạy và học:
a.Mở bài: Động vật nguyên sinh rất nhỏ bé chúng ta đã được quan sát ở bài trước. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu một số đặc điểm của trùng roi là động vật điển hình cho ngành động vật nguyên sinh. Cơ thể có cấu tạo đơn giản thường gặp ở ngoài thiên nhiên nước ta .
b.Phát triển bài :
Hoạt động 1 (20 phút): TÌM HIỂU TRÙNG ROI XANH 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
-GV yêu cầu nghiên cứu SGK ,vận dụng kiến thức bài trước. Quan sát hình 4.1 và 4.2 SGK. Phát phiếu học tập 
+ Trình bày quá trình sinh sản của trùng roi xanh.
- Yêu cầu thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập.
- Gv treo bảng phụ kẻ phiếu học tập lên bảng để chữa bài
+ Làm nhanh bài tập mục thứ 2 T18 SGK
-Cá nhân tự đọc thông tin ở mục I trang 17 và 18 SGK, quan sát hình 4.1 và 4.2.
+ HS trình bày các bước sinh sản như hình vẽ 
-Thảo luận nhóm thống nhất ý kiến hoàn thành phiếu học tập.
-Đại diện các nhóm ghi kết quả trên bảng. Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Roi, đặc điểm mắt, quang hợp, có diệp lục.
Phiếu học tập: Tìm hiểu trùng roi xanh 
Bài tập 
Trùng roi xanh 
1
Dinh dưỡng 
-Tự dưỡng và dị dưỡng 
-Hô hấp: trao đổi khí qua màng tế bào 
-Bài tiết: nhờ không bào co bóp 
2
Sinh sản
-Vô tính bằng cách phân đôi theo chiều dọc 
Tiểu kết: 
 1/ Dinh dưỡng: vừa tự dưỡng, vừa dị dưỡng hô hấp qua màng, bài tiết điều chỉnh áp suất nhờ không bào co bóp . 
 2/ Sinh sản: - Sinh sản vô tính nhờ phân đôi .
 -Nhờ diệp lục trùng roi có khả năng tự dưỡng.
Hoạt động 2 (13 phút): TÌM HIỂU TẬP ĐOÀN TRÙNG ROI .
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
-Gv yêu cầu nghiên cứu SGK, quan sát hình 4.3 trang 18, hoàn thành bài tập trang 19 SGK (điền từ vào chỗ trống)
- GV chốt lại đáp án
-GV trong tập đoàn: Một số cá thể ở ngoài làm nhiệm vụ di chuyển bắt mồi, đến khi sinh sản một số tế bào chuyển vào trong phân chia thành tập đoàn mới.
+ Tập đoàn vôn vốc cho ta suy nghĩ gì về mqh giữa ĐV đơn bào và ĐV đa bào?
-GV yêu cầu học sinh rút ra kết luận. 
-Cá nhân tự thu nhận kiến thức. Cá nhân nghiên cứu hoàn thành bài tập: Trùng roi, tế bào, đơn bào, đa bào.
-Đại diện 1 HS đọc toàn bộ nội dung bài tập vừa hoàn thành.
+ Mối quan hệ nguồn gốc giữa ĐV đa bào và ĐV đơn bào
- HS rút ra kết luận về tập đoàn vôn vốc
Tiểu kết: - Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào có roi liên kết với nhau tạo thành, bước đầu có sự phân hoá chức năng . Chúng gợi ra mối quan hệ giữa động vật đơn bào và động vật đa bào .
IV/ CỦNG CỐ – DẶN DÒ
1. Củng cố (5 phút): Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:
- Trùng roi xanh có cách dinh dưỡng sinh sản như thế nào? Có thể gặp trùng roi ở đâu? 
- Trùng roi giống và khác với thực vật ở những điểm nào?
 2. Dặn dò (1 phút): HS về nhà chuẩn bị các nội dung sau 
-Học bài, 
- Đọc mục em có biết. 
- Kẻ phiếu học tập theo mẫu của GV vào vở bài tập.
V/ RÚT KINH NGHIỆM:
Lớp : 
Tên các thành viên trong nhóm: 
PHIẾU HỌC TẬP
Bài tập 
Trùng roi xanh 
1
Cấu tạo 
Di chuyển 
2
Dinh dưỡng 
3
Sinh sản
4
Tính hướng sáng 
Lớp : 
Tên các thành viên trong nhóm: 
PHIẾU HỌC TẬP
Bài tập 
Trùng roi xanh 
1
Cấu tạo 
Di chuyển 
2
Dinh dưỡng 
3
Sinh sản
4
Tính hướng sáng 
Lớp : 
Tên các thành viên trong nhóm: 
PHIẾU HỌC TẬP
Bài tập 
Trùng roi xanh 
1
Cấu tạo 
Di chuyển 
2
Dinh dưỡng 
3
Sinh sản
4
Tính hướng sáng 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_4_Trung_roi_2015_2016.doc