Giáo án Sinh học 9 - Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

I/ MỤC TIÊU:

1/ Kiến thức:

- Biết cách xác định xác suất xuất hiện của một và 2 sự kiện đồng thời xảy ra thông qua việc gieo các đồng kim loại.

2/ Kĩ năng: - Biết vận dung kết quả tung đồng tiền kim loại để giải thích kết quả Menđen.

3/ Thái độ: - Có thế giới quan duy vật biện chứng.

II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:

1/ Chuẩn bị của giáo viên: - 2 bảng phụ

2/ Chuẩn bị của học sinh: - Mỗi nhóm có sẵn 2 đồng kim loại.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 635Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 9 - Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 3	Ngày soạn: 06/09/2015
Tiết: 6	Ngày dạy: 11/09/2015
BÀI 6: Thực hành: TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT
 CỦA ĐỒNG KIM LOẠI.
I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức:
- Biết cách xác định xác suất xuất hiện của một và 2 sự kiện đồng thời xảy ra thông qua việc gieo các đồng kim loại.
2/ Kĩ năng: - Biết vận dung kết quả tung đồng tiền kim loại để giải thích kết quả Menđen.
3/ Thái độ: - Có thế giới quan duy vật biện chứng.
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:
1/ Chuẩn bị của giáo viên: - 2 bảng phụ
2/ Chuẩn bị của học sinh: - Mỗi nhóm có sẵn 2 đồng kim loại.
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1/ Ổn định lớp (1 phút): 9A1
 9A2
 9A3
2/ Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: (3 phút)
3/ Các hoạt động dạy và học:
a. Mở bài: Để hiểu đươc tỉ lệ các loại giao tử và tỉ lệ các KG trong lai một căp tính trạng và lai 2 cặp tính trạng
b. Phát triển bài
Hoạt động 1 (15 phút): GIEO MỘT ĐỒNG KIM LOẠI.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- GV phân nhóm HS: 4 HS/1 nhóm.
- Yêu cầu trong nhóm tổng hợp kết quả mỗi cá nhân đã thực hiện trước ở nhà theo hướng dẫn của GV.
- Yêu cầu cộng số lần xuất hiện mặt sấp và mặt ngửa ở 4 người trong nhóm.
- Yêu cầu HS tính tỉ lệ % về số lần xuất hiện.
- GV hướng HS liên hệ tới xác suất xuất hiện giao tử A và a trong cơ thể ở F1: Aa là tương đương nhau.
-Khả năng xuất hiện mỗi mặt đều = ½.
Nghĩa là P (S) = P(N) =1/2.
- Với kết quả lai một cặp tính trạng của Menđen cơ thể Aa giảm phân chỉ cho 2 loại giao tử với xác suất ngang nhau: P(A) = P(a) = ½ à bản chất của qui luật phân li.
- Nhóm HS kẻ bảng thống kê kết quả gieo một đồng kim loại của cả 4 người trong nhóm.
Thứ tự lần gieo
S 
N 
 1
 2
 3
 .
 .
 .
 .
 .
 100
Số lượng:
Tỉ lệ:
- HS nghe và thực hiện theo hướng dẫn.
è Tự rút ra và liên hệ tới từng trường hợp xuất hiện giao tử với trường hợp xét lai 1 cặp tính trạng.
Hoạt động 2 (20 phút): GIEO 2 ĐỒNG KIM LOẠI.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- Yêu cầu HS trong nhóm tổng hợp kết quả mỗi cá nhân đã thực hiện trước ở nhà theo hướng dẫn của GV.
- Yêu cầu cộng số lần xuất hiện mặt SS, SN, NN ở 4 người trong nhóm.
- Yêu cầu HS tính tỉ lệ % về số lần xuất hiện các khả năng trên.
- GV hướng HS liên hệ tới tỉ lệ KG trong giải thích thí nghiệm của Menđen
- GV thông báo: xác suất các trường hợp: ¼ SS: 2/4 SN: ¼ NN.
- Liên hệ tỉ lệ trên với tỉ lệ các KG trong giải thích thí nghiệm của Menđen ta có: (1AA; 2 Aa; 1aa)
p(SS) ->P(AA) = ½ .1/2 = ¼
P(SN)->P(Aa) = ½ .1/2 = ¼
P(NS)->P(aA)= ½ .1/2 = ¼
P(NN)(aa)= ½ .1/2 = ¼ 
Lưu ý: Độ chính xác càng cao khi số lần gieo càng nhiều. Vì vậy một trong những điều kiện nghiệm đúng của Menđen là số lượng cá thể phải đủ lớn.
Tt lần gieo
SS
SN
NN
 1
 2
 3
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 100
Số lượng:
Tỉ lệ:
- HS báo cáo tỉ lệ xuất hiện và liên hệ với trường hợp lai 2 cặp tính trạng cơ thể ở dạng dị hợp.
IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ
1/ Củng cố (5 phút): - GV hướng dẫn viết bản tường trình.
2/ Dặn dò (1 phút): - VN học bài và chuẩn bị bài ôn tập chương 1
V/ RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docSH_9_THuc_hanh_tinh_xac_xuat_xuat_hien_cac_mat_dong_tien_kim_loai_2015_2016.doc