Giáo án Sinh học lớp 6 - Bài mở đầu - Bài 2: Nhiệm vụ của Sinh học - R'Ông Ha Tuân - Trường THCS Liêng Trang

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này HS phải

1. Kiến thức:

- Nêu được một số ví dụ để thấy sự đa dạng của sinh vật cùng với các mặt lợi, hại của chúng.

- Biết được 4 nhóm sinh vật chính: động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm.

- Hiểu được nhiệm vụ của sinh học và thực vật học.

2. Kĩ năng:

 - Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích.

- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, yêu thích môn học.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC

1. Chuẩn bị của giáo viên:

 - Tranh to về quang cảnh tự nhiên có một số động vật và thực vật khác nhau. Tranh vẽ đại diện 4 nhóm sinh vật chính (H 2.1 SGK)

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Soạn bài trước ở nhà kẻ bảng phần 1a vào vở bài tập.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 693Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học lớp 6 - Bài mở đầu - Bài 2: Nhiệm vụ của Sinh học - R'Ông Ha Tuân - Trường THCS Liêng Trang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 Ngày soạn: 20/08/2013 Tiết 2 Ngày dạy: 24/08/2013
BÀI 2: NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC 
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này HS phải
1. Kiến thức: 
- Nêu được một số ví dụ để thấy sự đa dạng của sinh vật cùng với các mặt lợi, hại của chúng.
- Biết được 4 nhóm sinh vật chính: động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm.
- Hiểu được nhiệm vụ của sinh học và thực vật học.
2. Kĩ năng:
 - Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích.
- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, yêu thích môn học.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên:
 - Tranh to về quang cảnh tự nhiên có một số động vật và thực vật khác nhau. Tranh vẽ đại diện 4 nhóm sinh vật chính (H 2.1 SGK)
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Soạn bài trước ở nhà kẻ bảng phần 1a vào vở bài tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 6A4: .........../............. 6A5:........../............. 6A6:.........../........
2. Kiểm tra bài cũ
- Giữa vật sống và vật không sống có những đặc điểm gì khác nhau?
- Đặc điểm chung của cơ thể sống là gì? 
3. Bài mới : 
* Mở bài: Sinh học là khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật trong tự nhiên. Có nhiều loại sinh vật khác nhau: Động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu về nhiệm vụ của sinh học. 
Hoạt động 1. Sinh vật trong tự nhiên.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV yêu cầu HS làm BT mục 6tr.7 SGK.
- Qua bảng thống kê, em có nhận xét gì về thế giới sinh vật? (Gợi ý: Nhận xét về nơi sống, kích thước? Vai trò đối với con người ?...)
- Sự phong phú về môi trường sống, kích thước, khả năng di chuyển của sinh vật nói lên điều gì?
- Hãy quan sát lại bảng thống kê có thể chia thế giới sinh vật thành mấy nhóm?
- HS có thể khó xếp nấm vào nhóm nào, GV cho HS nghiên cứu thông tin 1 tr.8 SGK kết hợp với quan sát hình 2.1 (tr.8 SGK).
- GV hỏi:
1. Thông tin đó cho em biết điều gì ?
2. Khi phân chia sinh vật thành 4 nhóm, người ta dựa vào những đặc điểm nào?
- GV yêu cầu 1 HS nhắc lại kết luận.
- HS hoàn thành bảng thống kê tr.7 SGK (ghi tiếp một số cây, con khác).
- Nhận xét theo cột dọc, và HS khác bổ sung phần nhận xét.
- Trao đổi trong nhóm để rút ra kết luận: Thế giới sinh vật đa dạng (Thể hiện ở các mặt trên).
- HS xếp loại riêng những ví dụ thuộc động vật hay thực vật.
- HS nghiên cứu độc lập nội dung trong thông tin. HS trả lời được: 
1. Sinh vật trong tự nhiên được chia thành 4 nhóm lớn: vi khuẩn, nấm, thực vật, động vật.
2. Dựa vào hình dạng, cấu tạo, hoạt động sống,.
+ Động vật: di chuyển.
+ Thực vật: có màu xanh.
+ Nấm: không có màu xanh (lá).
+ Vi sinh vật: vô cùng nhỏ bé
- HS khác nhắc lại kết luận này để cả lớp cùng ghi nhớ.
* Tiểu kết 1:
 I. Sinh vật trong tự nhiên.
 a. Sự đa dạng của thế giới sinh vật:
 Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng, và phong phú.
b. Các nhóm sinh vật trong tự nhiên: chia thành 4 nhóm.
 + Vi khuẩn
 + Nấm
 + Thực vật
 + Động vật
Hoạt động 2. Nhiệm vụ của Sinh học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
- GV yêu cầu HS đọc mục 1 tr.8 SGK.
- GV hỏi: Nhiệm vụ của sinh học là gì?
- GV gọi 1à3 HS trả lời.
- GV cho một HS đọc to nội dung “Nhiệm vụ của thực vật học” cho cả lớp nghe.
- HS đọc thông tin 1à2 lần, tóm tắt nội dung chính để trả lời câu hỏi đạt: Nhiệm vụ của sinh học là nghiên cứu các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống, các điều kiện sống của sinh vật cũng như các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trường, tìm cách sử dụng hợp lí chúng, phục vụ đời sống con người.
- HS nghe rồi bổ sung hay nhắc lại phần trả lời của bạn.
- HS nhắc lại nội dung vừa ngheàghi nhớ.
* Tiểu kết 2:
2. Nhiệm vụ của sinh học.
- Nhiệm vụ của sinh học là: nghiên cứu các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống, các điều kiện sống của sinh vật cũng như các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trường, tìm cách sử dụng hợp lí chúng, phục vụ đời sống con người.
- Nhiệm vụ của thực vật học ( SGK tr.8)
IV. Củng cố - Dặn dò.
1. Củng cố. 
Sử dụng câu hỏi cuối bài:	1. Nhiệm vụ của sinh vật học là gì? 
	2. Nhiệm vục của thực vật học là gì?
2. Dặn dò:
- Học bài và trả lời các câu hỏi còn lại trong SGK 
- Chuẩn bị bài 3 và bài 4., kẻ bảng phần 2 bài 3 và bảng phần 1 bài 4vào vở bài tập, sưu tầm tranh ảnh về 1 số loài thực vật em biết.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 2. Nhiệm vụ của Sinh học - R'Ông Ha Tuân - Trường THCS Liêng Trang.doc