Giáo án Sinh học lớp 6 - Chương IX: Vai trò của thực vật - Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật - Nguyễn Phi Sang - Trường THCS Bưng Bàng

I > MUẽC TIÊU

1. Kieỏn thửực:

 - Phaựt bieồu ủửục sử ủa dáng cuỷa thửc vaọt laứ gỡ?

 - Hieồu ủửục theỏ naứo laứ thửc vaọt quyự hieỏm vaứ keồ tẽn vaứi loái thửc vaọt quyự hieỏm.

 - Hieồu ủửục haọu quaỷ cuỷa vieọc taứn phaự rửứng khai thaực bửứa baừi taứi nguyẽn ủoỏi vụựi tớnh ủa dáng cuỷa thửc vaọt.

 - Nẽu ủửục caực bieọn phaựp chớnh ủeồ baỷo veọ sử ủa dáng cuỷa thửc vaọt.

 2. Kyừ naờng:Reứn luyeọn kyừ naờng khaựi quaựt, hoát ủoọng nhoựm

 3. Thaựi ủoọ haứnh vi:Tử xaực ủũnh traựch nhieọm trong vieọc tuyẽn truyền baỷo veọ thửc vaọt ụỷ ủũa phửụng.

II > CHUẨN Bề

GV :Baỷng kieỏn thửực

HS :Xem baứi trửụực

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 831Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học lớp 6 - Chương IX: Vai trò của thực vật - Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật - Nguyễn Phi Sang - Trường THCS Bưng Bàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 60
Ngày dạy ://
 §49. BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
I > MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
	- Phát biểu được sự đa dạng của thực vật là gì?
	- Hiểu được thế nào là thực vật quý hiếm và kể tên vài loại thực vật quý hiếm.
	- Hiểu được hậu quả của việc tàn phá rừng khai thác bừa bãi tài nguyên đối với tính đa dạng của thực vật.
	- Nêu được các biện pháp chính để bảo vệ sự đa dạng của thực vật.
 2. Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng khái quát, hoạt động nhóm
 3. Thái độ hành vi:Tự xác định trách nhiệm trong việc tuyên truyền bảo vệ thực vật ở địa phương.
II > CHUẨN BỊ
GV :Bảng kiến thức
HS :Xem bài trước 
III > PHƯƠNG PHÁP
- Đàm thoại , trực quan , thảo luận nhóm 
IV > TIẾN TRÌNH
1 > Ổn định lớp : Ts : Vắng CP: Vắng KP: 
2 > Kiểm tra bài cũ :
 - Vai trò của thực vật đối với đời sống con người?
- Nêu tác hại của thuốc lá và ma tuý?
 - Vai trò của thực vật đối với đời sống con người.
- Tác hại của thuốc lá và ma tuý
5đ
5đ
3 > Bài mới :
GTB :Như SGK
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 Hoạt động 1 : đa dạng của thực vật là gì?
- Cho học sinh kể tên những thực vật mà em biết.
 - Chúng thuộc những ngành nào? Sống ở đâu?
 - Một số học sinh nhận biết chúng thuộc những ngành nào và những cây đó sống ở môi trường nào?
Giáo viên tổng kết dẫn học sinh tới khái niệm đa dạng của thực vật là gì?
 Hoạt Động 2 : Tình Hình Đa Dạng Của Thực Vật Ơû Việt Nam
‚ HS đọc q ở mục 2a để thảo luận nhóm: “Vì sao nói Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật?”
Tổng kết lại về tính đa dạng cao của thực vật ở Việt Nam.
‚ HS tìm một số thhực vật có giá trị kinh tế & khoa học.
Ở Việt Nam trung bình mỗi năm có 100 ngàn à 200 ngàn ha rừng nhiệt đới bị tàn phá. Theo các em thì những nguyên nhân nào dẫn tới sự suy giảm tính đa dạng của thực vật?
Chặt phá rừng làm rẫy.
Chặt phá rừng để buôn gỗ lậu.
Khoanh nuôi rừng.
Cháy rừng.
Lũ lụt.
Chặt cây làm nhà.
‚ HS đọc q ở mục 2b để thảo luận nhóm. 
Tìm hậu quả của việc suy giảm tính đa dạng của thực vật.
Thế nào là thực vật quý hiếm?
Kể tên một vài cây quý hiếm mà em biết?
Hoạt động 3.	các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật
Vì sao phải bảo vệ sự đa dạng của thực vật?
‚ HS đọc thông tin ở mục 3 để tìm các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật.
LH: Em hãy liên hệ bản thân có thể làm được gì trong việc bảo vệ thực vật ở địa phương? 
 1.Đa dạng của thực vật là gì?
- Là sự phong phú về các loài, các cá thểå của loài & môi trường sống của chúng. Nó được biểu hiện bằng:
-Số lượng các loài & số lượng cá thể trong mỗi loài.
-Sự đa dạng của môi trường sống.
2.Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam:
Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật:
- Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật: đa dạng về số lượng loài & môi trường sống
Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam:
- Nguyên nhân: khai thác bừa bãi, sự tàn phá rừng để phục vụ nhu cầu đời sống.
- Hậu quả: nhiều loài cây bị giảm đáng kế về số lượng, môi trường sống của chúng bị thu hẹp hoặc mất đi, nhiều loài trở nên quý hiếm, một số loài có nguy cơ bị tiêu diệt.
3.Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật:
-Ngăn chặn phá rừng.
- Hạn chế khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm.
- Xây dựng các vườn thực vườn quốc gia, khu bảo tồn
- Cấm buôn bán & xuất khẩu các loài quý hiếm đặc biệt.
- Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.
 4 > Củng cố và luyện tập :
Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút?
Thế nào là thực vật quý hiếm?
Cần phải làm gì để bảo vệ tính đa dạng thực vật ở Việt Nam?
5 > Hướng dẫn HS tự học ở nhà :
Học bài 49
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3/159
Đọc “Em có biết”
V > RÚT KINH NGHIỆM
1.Nội dung :
*Ưu điểm:	
* Tồn tại:	
*Hướng khắc phục:	
2.Phương pháp :
*Ưu điểm:	
*Tồn tại:	
*Hướng khắc phục:	
3.Hình thức tổ chức :
*Ưu điểm:	
* Tồn tại:	
*Hướng khắc phục:	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật - Nguyễn Phi Sang - Trường THCS Bưng Bàng.doc