Giáo án Sinh học lớp 6 - Chương VII: Quả và hạt - Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

I. MỤC TIÊU:

 Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức:

- Tự làm thí nghiệm và nghiên cứu thí nghiệm phát hiện ra các điều kiện cần cho hạt nảy mầm

- Biết được nguyên tắc cơ bản để thiết kế 1 thí nghiệm xác định một trong những yếu tố cần cho hạt nảy mầm

- Giải thích được cơ sở khoa học của một số biện pháp kĩ thuật gieo trồng và bảo quản hạt giống

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng so sánh, quan sát.

3. Thái độ:

 - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 769Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học lớp 6 - Chương VII: Quả và hạt - Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần : 23 Ngày soạn:
 Tiết: 42 Ngày dạy: 
Bài 35: NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦM
MỤC TIÊU:
	 Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- 	Tự làm thí nghiệm và nghiên cứu thí nghiệm phát hiện ra các điều kiện cần cho hạt nảy mầm
- Biết được nguyên tắc cơ bản để thiết kế 1 thí nghiệm xác định một trong những yếu tố cần cho hạt nảy mầm
- Giải thích được cơ sở khoa học của một số biện pháp kĩ thuật gieo trồng và bảo quản hạt giống 
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng so sánh, quan sát.
3. Thái độ: 
 - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật
THIẾT BỊ DẠY HỌC:
	1.Chuẩn bị của giáo viên: 
 - Làm trước thí nghiệm 1 ở nhà
2.Chuẩn bị của học sinh:
 - Làm trước thí nghiệm 1 ở nhà
III.	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ổn định lớp ( 1’)
2. Kiểm tra bài cũ ( 5')
 Quả và hạt phát tán nhờ động vật thường có đặc điểm gì?
Yêu cầu:
 Có gai, móc vướng vào lông da động vật hoặc là được động vật thường ăn
Bài mới: NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦM
 * Mở bài: Như SGK.
Hoạt động 1: Thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm. ( 20 phút)
Mục tiêu: Biết được khi hạt nảy mầm cần đủ nước, không khí, nhiệt độ thích hợp
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung 
Thí nghiệm 1: ( làm ở nhà)
- Yêu cầu HS ghi kết quả thí nghiệm 1 vào bản tường trình
- Gọi các tổ báo cáo, ghi lên bảng
- Yêu cầu HS:
+ Tìm hiểu nguyên nhân hạt nảy mầm và hạt không nảy mầm?
+ Hạt nảy mầm cần những điều kiện gì?
- Tổ chức thảo luận trên lớp, khuyến khích HS nhận xét, bổ sung
Thí nghiệm 2
- Yêu cầu HS nghiên cứu TN 2 SGK trả lời câu hỏi mục q
- Yêu cầu HS đọc mục £ trả lời câu hỏi: ngoài 3 điều kiện trên sự nảy mầm của hạt còn phụ thuộc vào yếu tố nào?
- Yêu cầu HS rút nhận xét những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.
- Làm TN 1 ở nhà, điền kết quả thí nghiệm vào bản tường trình
- Chú ý phân biệt hạt nảy mầm với hạt chỉ nứt vỏ khi no nước.
- Yêu cầu nêu được: Hạt không nảy mầm vì thiếu nước, thiếu không khí
- Đại diện một số nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung.
- Đọc nội dung thí nghiệm, yêu cầu nêu được điều kiện : nhiệt độ
- Yêu cầu nêu được: chất lượng hạt giống ( điều kiện bên trong)
1. Thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
Hạt nảy mầm cần:
- Điều kiện ngoại cảnh: Đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp
- Điều kiện hạt giống : hạt chắc, còn phôi, không bị sâu mọt
Hoạt động 2: Vận dụng kiến thức vào sản xuất 
Mục tiêu: Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp kĩ thuật. (12 phút) 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
- Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, tìm cơ sở khoa học của mỗi biện pháp
-Cho các nhóm trao đổi thống nhất cơ sở khoa học của mỗi biện pháp
- Thảo luận, rút ra cơ sở khoa học của từng biện pháp
2. Những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được vận dụng như thế nào trong sản xuất?
- Khi gieo hạt phải chọn giống tốt
- Chăm sóc hạt gieo: Chống úng, chống hạn, chống rét
- Làm đất cho tơi xốp
- Gieo hạt đúng thời vụ
IV.	ÑAÙNH GIAÙ : ( 4 phút)
 -Trả lời câu hỏi SGK. 
V. DAËN DOØ: ( 3 phút)
 - Hoïc baøi
 - Xem trước bài tiếp theo
VI. RÚT KINH NGHIỆM:  

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm (3).doc