Giáo án Sinh học lớp 6 - Mở đầu sinh học - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức: HS phân biệt được đặc điểm của thực vật có hoa và thực vật không có hoa dựa vào đặc điểm của cơ quan sinh sản.

- Phân biệt được cây một năm và cây lâu năm. Nêu các ví dụ cây có hoa và cây không hoa.

2. Kỹ năng: Có kỹ năng nhận biết cây một năm và cây lâu năm.

3.Thái độ: Biết bảo vệ môi trường và chăm sóc thực vật.

II. Phương tiện dạy học:

* Chuẩn bị của GV: tranh vẽ H4.1, Cây có hoa và cây không có hoa.Tranh cây dương xỉ , cây rau bợ.

* Chuẩn bị của HS: Chuẩn bị một số mẫu vật theo hướng đẫn của GV

III. phương pháp:

- Trực quan, hỏi đáp, nêu và giải quyết vấn đề

IV. Tiến trình bài giảng :

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 2712Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học lớp 6 - Mở đầu sinh học - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 23/8/2011
 Ngày giảng: 27/8/2011
Tiết 4 - Bài 4
CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA?
I. Mục tiêu : 
1. Kiến thức: HS phân biệt được đặc điểm của thực vật có hoa và thực vật không có hoa dựa vào đặc điểm của cơ quan sinh sản.
- Phân biệt được cây một năm và cây lâu năm. Nêu các ví dụ cây có hoa và cây không hoa. 
2. Kỹ năng: Có kỹ năng nhận biết cây một năm và cây lâu năm. 
3.Thái độ: Biết bảo vệ môi trường và chăm sóc thực vật. 
II. Phương tiện dạy học: 
* Chuẩn bị của GV: tranh vẽ H4.1, Cây có hoa và cây không có hoa.Tranh cây dương xỉ , cây rau bợ.
* Chuẩn bị của HS: Chuẩn bị một số mẫu vật theo hướng đẫn của GV
III. phương pháp:
- Trực quan, hỏi đáp, nêu và giải quyết vấn đề
IV. Tiến trình bài giảng : 
1.Ổn định lớp : 1'
2.Kiểm tra bài cũ : 4'
? Đặc điểm chung của thực vật là gì ? Vì sao chúng ta cần phải trồng và bảo vệ cây ? 
3. Bài mới : 
Dẫn dắt: Thực vật có một số đặc điểm chung nhưng giữa chúng vẫn có sự khác nhau vậy sự khác nhau đó là gì? 
Hoạt động 1: (10')
Tìm hiểu Thực vật có hoa và thực vật không có hoa
* Mục tiêu: HS phân biệt được đặc điểm của thực vật có hoa và thực vật không có hoa dựa vào đặc điểm của cơ quan sinh sản.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
GV treo tranh H4.1 và bảng H4.1 
H: Cây cải có những cơ quan nào? chức năngcủa các cơ quan đó là gì ? 
GV treo bảng phụ y/c HS làm bài tập sau:
Dùng từ cơ quan sinh dưỡng , cơ quan sinh sản , nuôi dưỡng duy trì và phát triển nòi giống điền vào chỗ trống trong câu sau
a)Rễ , thân , lá là ......
b) Hoa , quả , hạt là .....
c) Chức năng chủ yếu của cqsd .............
d) Chức năng chủ yếu của cqss ..............
GV nhận xét và kết luận
GV treo tranh H4.2 
YC hs để mẫu vật lên bàn 
GV hướng dẫn HS qs tranh và các mẫu mang theo yêu cầu HS hoạt động nhóm. 
Hoạt động theo nhóm (4')
HS đặt mẫu lên bàn quan sát cqsd, cqss của các cây rồi chia chúng thành 2 nhóm cây 
YC HS qs kỹ H4.2 đánh dấu X vào bảng trang 13 sgk 
GV nhận xét bổ sung 
- Quan sát
- Trả lời
- Làm bài tập
HS lên hoàn thành bài tập. HS khác nhận xét
- Quan sát
- Thảo luận theo nhóm
- Các nhóm báo cáo kết quả qs được giới thiệu về cây có hoa và cây ko có hoa
- Lên điền bảng, có nhận xét, bổ sung.
1:Thực vật có hoa và thực vật không có hoa
a. Tìm hiểu cơ quan của cây cải và chức năng của chúng
Cây cải có hai loại cơ quan 
+ Cơ quan sinh dưỡng gồm : rễ, thân, lá có chức năng nuôi dưỡng. 
+ Cơ quan sinh sản gồm : hoa, quả , hạt có chức năng duy trì và phát triển nòi giống 
b.Thực vật có hoa và thực vật không có hoa
stt
Tên cây
cơ quan sinh dưỡng
cơ quan sinh sản
Rễ 
Thân 
lá 
Hoa 
quả 
hạt 
1
Cây chuối 
+
+
+
+
+
+
2
Cây rau bợ
+
+
+
3 
Cây dương xỉ 
+
+
+
4
Cây Rêu 
+
+
+
5 
Cây sen 
+
+
+
+
+
+
6
Cây khoai tây 
+
+
+
+
+
+
GV nhận xét 
YC HS nghiên cứu thông tin sgk 
GV hướng dẫn HS thực hiện lệnh sgk (14)
GV gọi HS rút ra kết luận thực vật có mấy nhóm kể tên các nhóm 
H: Nêu ví dụ về cây có hoa và cây không có hoa?
HS nghiên cứu thông tin sgk
HS thực hiện theo lệnh sgk
- Lấy ví dụ
Thực vật có hai nhóm :
 - Cây có hoa 
 - cây không có hoa.
Thực vật có hoa có cơ quan sinh sản gồm hoa, quả, hạt.
Hoạt động 2 : (15')
Tìm hiểu cây một năm và cây lâu năm:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
GV y/c HS thảo luận nhóm mục lệnh sgk ( 15): (4')
H: Thế nào là cây một năm ? cho vd ?
H: Thế nào là cây lâu năm ? cho vd ? 
GV gọi đại diện các nhóm trả lời 
GV chốt kiến thức
HS thảo luận
Đại diện các nhóm trả lời
Nhóm khác nhận xét
2. Cây một năm và cây lâu năm:
- Cây một năm có vòng đời kết thúc trong một năm. 
VD cây lúa , ngô , lạc , đậu ..
- Cây lâu năm sống nhiều năm ra hoa kết quả nhiều lần trong đời. 
VD: mít , nhãn , xoài , phượng ....... 
4. Tổng kết bài học: Ghi nhớ HS đọc GSK (1’)
5. Kiểm tra đánh giá. (4')
Làm bài tập trắc nghiệm : 
Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết cây có hoa và cây không có hoa?
a. Cây có hoa có cơ quan sinh dưỡng là rễ, thân lá.
b*. Cây có hoa có cơ quan sinh sản là hoa quả hạt.
c. Cây có hoa là những cây ra hoa kết quả hàng năm.
d. Cây có hoa có cơ quan sinh sản là nón và hạt.
6. Dặn dò: * Dặn giờ sau chuẩn bị kính lúp và mẫu vật cây rêu tường.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa.doc