Giáo án Sinh học lớp 6 - Mở đầu sinh học - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa - R'Ông Ha Tuân - Trường THCS Liêng Trang

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này HS cần đạt được những mục tiêu sau:

1. Kiến thức

- Phân biệt được đặc điểm của thực vật có hoa và thực vật không có hoa dựa vào đặc điểm của cơ quan sinh sản (hoa, quả).

- Phân biệt cây một năm và cây lâu năm qua các dấu hiệu : Thời gian sống, số lần ra hoa kết quả trong đời.

2. Kĩ năng:- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh.

- Nêu được các ví dụ về cây có hoa và cây không có hoa.

- Phân biệt được cây một năm và cây lâu năm qua các ví dụ.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, bảo vệ chăm sóc thực vật.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

1. Giáo viên:- Tranh phóng to hình 4.1; 4.2 SGK.

- Mẫu cây cà chua, cây đậu (có cả hoa quả, hạt - nếu có), cây dương xỉ.

2. Học sinh:- HS sưu tầm tranh, cây dương xỉ, rau bợ.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 713Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học lớp 6 - Mở đầu sinh học - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa - R'Ông Ha Tuân - Trường THCS Liêng Trang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 2                                                                                       Ngày soạn 26/08/13
Tiết 4                                                                                              Ngày dạy 31/08/13
Bài 4: CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA?
I. MỤC TIÊU:  Học xong  bài này HS cần đạt được những mục tiêu sau:
1. Kiến thức
- Phân biệt được đặc điểm của thực vật có hoa và thực vật không có hoa dựa vào đặc điểm của cơ quan sinh sản (hoa, quả).
- Phân biệt cây một năm và cây lâu năm qua các dấu hiệu : Thời gian sống, số lần ra hoa kết quả trong đời.
2. Kĩ năng:- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh.
- Nêu được các ví dụ về cây có hoa và cây không có hoa.
- Phân biệt được cây một năm và cây lâu năm qua các ví dụ.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, bảo vệ chăm sóc thực vật.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
1. Giáo viên:- Tranh phóng to hình 4.1; 4.2 SGK. 
- Mẫu cây cà chua, cây đậu (có cả hoa quả, hạt - nếu có), cây dương xỉ.
2. Học sinh:- HS sưu tầm tranh, cây dương xỉ, rau bợ...
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Ổn định, kiểm tra sĩ số: 6A4: .........../............. 6A5:........../............. 6A6:.........../........
2. Kiểm tra bài cũ:- Thực vật sống ở những nơi nào trên trái đất?
3. Hoạt động dạy học.
*Mở bài: Thực vật có hoa và thực vật không có hoa khác nhau ở những điểm nào? Để biết được ta tìm hiể qua bài học hôm nay.
Hoạt động 1: Thực vật có hoa và  thực vật không có hoa
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- GV cho HS quan sát tranh Hình 4.1
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân để tìm hiểu các cơ quan của cây cải.
- GV đưa ra câu hỏi sau:
+ Rễ, thân, lá, là.............
+ Hoa, quả, hạt là...............
+ Chức năng của cơ quan sinh sản là.........
+ Chức năng của cơ quan sinh dưỡng là............
- Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm để phân biệt thực vật có hoa và thực vật không có hoa?
- GV theo dõi hoạt động của các nhóm, có thể gợi ý hay hướng dẫn nhóm nào còn chậm...
- GV chữa bài bảng 2 bằng cách gọi HS của các nhóm trình bày.
- GV lưu ý HS cây dương xỉ không có hoa nhưng có cơ quan sinh sản đặc biệt (bào tử)
- GV nêu câu hỏi: Dựa vào đặc điểm có hoa của thực vật thì có thể chia thành mấy nhóm?
- GV cho HS đọc mục £ và cho biết: Thế nào là thực vật có hoa và không có hoa?
- GV chữa nhanh bằng cách đọc kết quả đúng để HS giơ tay, tìm hiểu số lượng HS đã nắm được bài.
- GV yêu cầu HS nêu được các ví dụ cây có hoa và cây không có hoa.
- Gv gợi ý HS lấy các ví dụ gần gũi với đời sống
- GV dự kiến một số thắc mắc của HS khi phân biệt cây như: cây thông có quả hạt, hoa hồng, hoa cúc không có quả, cây su hào, bắp cải không có hoa...
- Qua đó giải thích thắc mắc cho HS.
- HS quan sát hình 4.1 SGK trang 13, đối chiếu với bảng 1 SGK trang 13 ghi nhớ kiến thức về các cơ quan của cây cải.
+ Có hai loại cơ quan: cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản.
- HS đọc phần trả lời nối tiếp luôn câu hỏi của GV (HS khác có thể bổ sung).
+ Cơ quan sinh dưỡng.
+ Cơ quan sinh sản.
+ Sinh sản để duy trì nòi giống.
+ Nuôi dưỡng cây.
- HS quan sát tranh và mẫu của nhóm chú ý cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản.
- Kết hợp hình 4.2 SGK trang 14 rồi hoàn thành bảng 2 SGK trang 13.
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Đại diện của nhóm trình bày ý kiến của mình cùng với giới thiệu mẫu đã phân chia ở trên.
- Các nhóm khác có thể bổ sung, đưa ra ý kiến khác để trao đổi.
- Dựa vào thông tin £ trả lời cách phân biệt thực vật có hoa vớ thực vật không có hoa.
- HS khác nhắc lại:
- HS làm nhanh bài tập s SGk trang 14.
- HS lấy được các ví dụ:
+ Cây có hoa: cây sen, cây mướp, cây bàng,
+ Cây không có hoa: Cây rêu, cây dương xỉ, cây thông,
Tiểu kết:
- Thực vật có 2 nhóm: thực vật có hoa và thực vật không có hoa.
+ Thực vật có hoa: có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt. ví dụ: cây sen, cây mướp, cây bầu...
+ Thực vật không có hoa: cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt. Ví dụ: cây rêu, cây dương xỉ, cây thông.
Hoạt động 2: Cây một năm và cây lâu năm
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- GV viết lên bảng 1 số cây như: 
Cây lúa, ngô, mướp gọi là cây một năm.
Cây hồng xiêm, mít, vải gọi là cây lâu năm.
- Tại sao người ta lại nói như vậy?
- GV hướng cho HS  phân biệt cây một năm và cây lâu năm qua các dấu hiệu :
- Thời gian sống
- Số lần ra hoa kết quả trong vòng đời.
- GV cho SH kể thêm 1 số cây loại 1 năm và lâu năm.
- HS thảo luận nhóm, ghi lại nội dung ra giấy.
Có thể là: lúa sống ít thời gian, thu hoạch cả cây.
Hồng xiêm cây to, cho nhiều quả, ra nhiều quả trong vòng đời....
- HS thảo luận theo hướng: thời gian sống của cây, cây đó ra quả bao nhiêu lần trong đời để phân biệt cây 1 năm và cây lâu năm.
- Ví dụ: 
Tiểu kết: - Cây 1 năm ra hoa kết quả 1 lần trong vòng đời.
- Cây lâu năm ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.
IV. CŨNG CỐ, DẶN DÒ.
1. Cũng cố: Chọn câu trả lời đúng: Trong những cây sau đây, những nhóm cây nào toàn cây có hoa ?
A. Cây xoài, cây ớt, cây đậu, cây hoa hồng.
B. Cây bưởi, cây dương xỉ, cây rau bợ, cây cải.
C. Cây táo, cây mít, cây cà chua, cây rêu.
D. Cây dừa, cây hành, cây thông, cây hoa hồng.
E. Cây hoa hụê, cây hoa cúc, cây lúa, cây hoa hồng.
2. Dặn dò:
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK
- Đọc mục “Em có biết”
- Chuẩn bị 1 số cây rêu tường.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa - R'Ông Ha Tuân - Trường THCS Liêng Trang.doc