Giáo án Sinh học lớp 6 - Thân dài ra do đâu

A . Mục tiêu:

1) Kiến thức :

- Qua thí nghiệm học tự phát hiện: thân dài ra do có sự phân chia của mô phân sinh (ngọn và lóng ở một số loài).

 - Biết vận dụng cơ sở khoa học của bấm ngọn tỉa cành để giải thích 1 số hiện tượng thực tế trong sản xuất.

2) Kĩ năng:

 - Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, hoạt động nhóm.

- Thí nghiệm chứng minh sự dài ra của thân.

3) Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên .

 

docx 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 31/03/2017 Lượt xem 214Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học lớp 6 - Thân dài ra do đâu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 7 
Tiết: 14
NS : 10/5/2015
Bài: THÂN DÀI RA DO ĐÂU ?
A . Mục tiêu:
1) Kiến thức :
- Qua thí nghiệm học tự phát hiện: thân dài ra do có sự phân chia của mô phân sinh (ngọn và lóng ở một số loài).
	- Biết vận dụng cơ sở khoa học của bấm ngọn tỉa cành để giải thích 1 số hiện tượng thực tế trong sản xuất.
2) Kĩ năng:
 - Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, hoạt động nhóm. 
- Thí nghiệm chứng minh sự dài ra của thân. 
3) Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên .
B . Phương pháp: Thực hành, quan sát, vấn đáp - gợi mở.
C . Các phương tiện dạy học: 
	1/ GV: Tranh phóng to H 14.1. H 13.1.
	2/ HS: Các nhóm học sinh làm thí nghiệm gieo hạt khi cây được 2 lá thì ngắt ngọn 1 số cây, 1 số cây không ngắt ngọn.
	- Vật mẫu: hạt đậu xanh.
	- Ngày gieo hạt, ngày hạt nảy mầm, ngày cây ra lá thật, ngày ngắt ngọn.
D . Tiến trình bài giảng:
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:
Gọi học sinh lên bảng so sánh vị trí cấu tạo chức năng của chồi ngọn và chồi nách. 
So sánh
Chồi ngọn
Chồi nách
Vị rí cấu tạo chức năng
Cuối thân chính mô phân sinh ngọn làm thân cây dài ra
Ở nách lá trên thân hoặc cành. 
Mô phân sinh ngọn phát triển thành cành mang lá
	3/ Bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu thân dài ra do phần nào của cây.
Yêu cầu học sinh báo cáo kết quả thí nghiệm giáo viên ghi lên bảng nhận xét.
Treo H 14.1
Yêu cầu thí nghiệm Ñ
So sánh chiều cao của 3 cây, cây ngắt ngọn và 3 cây không ngắt ngọn.
Qua thí nghiệm trên hãy cho biết thân cây dài ra do bộ phận nào?
Xem lại hình 8 “sự lớn lên và phân chia tế bào” giải thích vì sao thân cây dài ra được.
Đọc ¨ 
Các cành cây cũng có hiện tượng như ngọn cây.
Sự dài ra của các loại thân thì như thế nào?
Cây nào có thân dài ra nhanh?
Cây nào có thân dài ra chậm?
Đối với cây họ đậu khi trưởng thành thì người ta bấm ngọn để làm gì?
Tỉa cành cây để làm gì?
-Tiểu kết.
Hoạt động 2: Giải thích những hiện tượng thực tế
Khi trồng đậu, bông cà phê trước.
Khi ra hoa tạo qủa người ta thường bấm ngọn có tác dụng gì?
Trồng cây lấy gỗ ( bạch đàn, lim ), lấy sợi ( gai đai ) người ta thường tỉa cành bị sâu mà không bấm ngọn tại sao?
Cho biết những cây trồng nào ở địa phương em áp dụng biện pháp bấm ngọn tỉa cành.
Hàng rào bông bụp ở nhà muốn cho đẹp thì ta phải làm sao?
Tại sao không nên chặt phá cây non ở đường bộ hoặc sân trường? 
Trồng kiểng muốn tạo hình con này con kia thì ta phải làm sao?
Học sinh báo cáo kết quả thí nghiệm 
Đọc kết quả thí nghiệm.
Quan sát H 14.1.
Học sinh thảo luận Ñ với 3 ý.
3 cây ngắt ngọn không cao thêm.
3 cây không ngắt ngọn cao thêm.
Thân cây dài ra do phần ngọn.
Thân cây dài ra vì ở phần ngọn có mô phân sinh ngọn
Các tế bào ở mô phân sinh phân chia và lớn lên làm cho thân dài ra.
Đọc ¨ 
Thì khác nhau.
Cây thân cỏ, thân leo như mồng tơi, mướp, bí...
Cây thân gỗ dài ra chậm sống lâu năm.
Cây phát triển nhiều chồi, hoa quả.
Để cây tập trung phát triển chiều cao.
Bấm ngọn đậu, bông, cà phê trước khi ra hoa.
để cây không cao chất dinh dưỡng tập trung nuôi chồi lá, hoa → các chồi này phát triển cho nhiều hoa quả.
Vì để chất dinh dưỡng tập trung nuôi thân chính cho nhiều gỗ tốt nhiều sợi và đạt năng suất cao.
Bấm ngọn: đậu đen, đậu trắng.
Tỉa cành: bạch đàn, so đủa, tràm, sao
Bấm ngọn và tỉa cành ngay ngắn đẹp.
→ để tạo bóng mát và môi trường không khí trong lành mát mẻ.
Tỉa cành, bấm ngọn để tạo hình trên cây kiểng.
I/ Sự dài ra của thân:
Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.
Thân dài ra nhanh hay chậm tuỳ vào loại cây.
Cây trưởng thành khi bấm ngọn sẽ phát triển thành nhiều cành nhiều hoa tạo nhiều quả.
Khi tỉa cành cây tập trung phát triển chiều cao.
II/ Giải thích những hiện tượng thục tế:
Bấm ngọn và tỉa cành có tác dụng nâng cao năng suất cây trồng.
4/ Củng cố: 
Trình bày lại thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào?
Bấm ngọn tỉa cành có tác dụng gì? những loại cây nào thì bấm ngọn? những loại cây nào tỉa cành? cho ví dụ? 
3. Dùng từ thích hợp điền vào ô trống: sự phân chia, lớn lên, mô phân sinh, bấm ngọn, tỉa cành, chồi lá, chồi hoa.
- Thân cây dài ra do sự phân chia và lớn lên của tế bào ở...
- Khi trồng đậu đen trước khi ra hoa tạo quả người ta thường để chất dinh dưỡng dồn xuống ..và .để phát triển.
- Khi trồng bạch đàn người ta thường ..xấu để chất dinh dưỡng tập trung phát triển chiều cao.
5/ Dặn dò:
Làm bài tập Sgk trang 47.
Giải ô chữ trang 48 Sgk.
- Tìm hiểu bài 15: cấu tạo trong của thân non.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_14_Than_dai_ra_do_dau.docx