Giáo án Số học Lớp 6 - Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài 6/ 48 (vở luyện tập):

Điền vào dấu * chữ số thích hợp để được số 5*312 chia cho 9 dư 4.

Hướng dẫn:

Sử dụng chú ý: nếu tổng các chữ số của số a chia cho 9 dư r ( 0  r < 9)="" thì="" a="" chia="" cho="" 9="" cũng="" dư="">

 

ppt 14 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/01/2016 Lượt xem 786Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨCâu 1: Điền nội dung thích hợp vào chỗ ( ...) để được các phát biểu đúng:1) Các số có chữ số tận cùng là ........................ thì chia hết cho 2 và .............................. mới chia hết cho 2. 2) Các số có .............................. là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó ......chữ số chẵnchỉ những số đóchữ số tận cùngmới chia hết cho 5Câu 2: Đánh dấu “X” vào ô thích hợp trong các câu sau:CÂU ĐÚNGSAIa) 240 + 375 chia hết cho 2b) 240 + 375 không chia hết cho 5c) 3.11.9 + 7.9 chia hết cho 9d) 3.11.9 + 7.9 chia hết cho 3XXXX = 300 + 70 + 8= 3.100 + 7.10 + 8 + 8= 3.99 + 3 + 7.9 + 7 + 8 (3 + 7 + 8) (3.11.9 + 7.9)=+(tổng các chữ số)(số chia hết cho 9)+=378= 3.(99 + 1) + 7.(9 + 1) 	Em hãy nghĩ một số bất kì, rồi thử xem có viết được dưới dạng như trên hay không?378 Nhận xét: 	Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9.Bài 3/ 47( Vở luyện tập)Cho các số: 1278; 591; 8370; 2076; 2014 Viết tập hợp A các số chia hết cho 3 trong các số trên Viết tập hợp B các số chia hết cho 9 trong các số trênDùng kí hiệu  để thể hiện quan hệ giữa tập hợp A và BTập hợp A các số chia hết cho 3 trong các số trên là:A = {1278; 591; 8370; 2076}b) Tập hợp B các số chia hết cho 9 trong các số trên là:B = {1278; 8370} c) Ta có: B  AGiải: 1) Các số có ......... chia hết cho 9 thì.......... và chỉ những số đó mới chia hết cho 92)Các số có ......... chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và ............ chia hết cho 33) Các số chia hết cho 9 thì ...... cho 3, các số chia hết cho 3 thì .......... cho 9Bài 2: Điền nội dung thích hợp vào chỗ ( ...) để được các phát biểu đúng:1) Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 92)Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 33) Các số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3, các số chia hết cho 3 thì chưa chắc đã chia hết cho 9	Hai bạn Hoà và Bình đi mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo để chuẩn bị liên hoan cho lớp. Hoà đưa cho cô bán hàng 2 tờ 100 000 đồng và được trả lại 72 000 đồng. Bình liền nói: “Cô ơi, cô tính sai rồi ?”. Bạn hãy cho biết Bình nói đúng hay sai? Giải thích tại sao ?ĐỐ VUI	Vì số 18 và 12 đều chia hết cho 3 nên tổng số tiền mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo phải là số chia hết cho 3. 	Vì Hoà đưa cho cô bán hàng 2 tờ 100 000 đồng và được trả lại 72 000 đồng nên số tiền mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo là: 2 . 100 000 - 72 000 = 128 000 (đồng)	Vì số 128 000 không chia hết cho 3 nên Bình nói “Cô tính sai rồi” là đúng.ĐÁP ÁNVí dụ: số 384 chia hết cho 4Ví dụ: số 13175 chia hết cho 25Ví dụ: số 25104 chia hết cho 8Ví dụ: số 34250 chia hết cho 125HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ1) Lý thuyết:- Học thuộc các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9- Tìm điều kiện để 1 số chia hết cho nhiều số- Lập bản đồ tư duy về dấu hiệu chia hết2) Bài tập:- Làm các bài tập 1; 2; 3; 4; 5; 6 trang 46, 47, 48 ( vở luyện tập)Hướng dẫn:Sử dụng chú ý: nếu tổng các chữ số của số a chia cho 9 dư r ( 0  r < 9) thì a chia cho 9 cũng dư rBài 6/ 48 (vở luyện tập):Điền vào dấu * chữ số thích hợp để được số 5*312 chia cho 9 dư 4.

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 12 - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (17).ppt