Giáo án Thể dục 6 - Bài 12: Thể thao tự chọn - Chạy bền

 I . NHIỆM VỤ:

 1.Thể thao tự chọn:

 Ơn tư thế đứng chuẩn bị, đi bước thường, bước trượt, chạy.

 Tung bắt bóng bằng hai tay , nhóm 2 người.

 Trò chơi chuyền bắt bóng tiếp sức.

 2.Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.

 II.YÊU CẦU:

 1.Kiến thức:

 -Biết cch thực hiện các tư thế chuẩn bị , đi bước thường, bước trượt, chạy.

 -Biết cch thực hiện tung bắt bóng bằng hai tay , nhóm 2 người, trò chơi chuyền bắt bóng tiếp sức.

 -Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhin.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 200Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Bài 12: Thể thao tự chọn - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 12
MƠN:THỂ THAO TỰ CHỌN-CHẠY BỀN
˜w™
	Tiết CT :	23+24
	Thời gian dạy : 	3/11/2014
 I . NHIỆM VỤ:
 1.Thể thao tự chọn:
 Ơn tư thế đứng chuẩn bị, đi bước thường, bước trượt, chạy.
 Tung bắt bóng bằng hai tay , nhóm 2 người.
 Trò chơi chuyền bắt bóng tiếp sức.
 2.Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
 II.YÊU CẦU:
	1.Kiến thức:
 -Biết cách thực hiện các tư thế chuẩn bị , đi bước thường, bước trượt, chạy. 
 -Biết cách thực hiện	 tung bắt bóng bằng hai tay , nhóm 2 người,	trò chơi chuyền bắt bóng tiếp sức.
 -Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
 2.Kĩ năng:
 -Thực hiện cơ bản đúng các tư thế chuẩn bị , đi bước thường, bước trượt, chạy.
 -Thực hiện cơ bản được tung bắt bóng bằng hai tay , nhóm 2 người trò chơi chuyền bắt bóng tiếp sức.
 -Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
 3.Thái độ: 
 -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.
 III.THỜI GIAN:	
	-	2 tiết (90’)
 IV.ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập của trường.	
 V.DỤNG CỤ:
Bóng chuyền, phát lệnh.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần chuẩn bị:
Nhận lớp .
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên mơn.	
Kiểm tra bài cũ: Di chuyển trong bóng chuyền.
(12p)
1’
1’
2’(2x8)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1)TT TC: Bóng chuyền.
	-Tung bắt bóng bằng hai tay 1 người, nhóm 2 người.
	- Tư thế đứng chuẩn bị, đi bước thường, bước trượt, chạy.
	-Trò chơi chuyền bắt bóng tiếp sức.
	2)Chạy bền:
	-Chạy trên địa hình tự nhiên.
	200-250m
	*Cũng cố:Tư thế chuẩn bị.
(71p)
20’
20’
15’
8’
 8’
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét .
	-Dặn dị.
(7p)
4’
1’
2’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
-HS tập trung nhanh, trật tự -nghiêm túc.
 -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c.
-Tích cực thực hiện khởi động.
-Thực hiện tốt nội dung kiểm tra.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
-Gv gọi 2hs thực hiện KT, gv đánh giá 
-Đứng đúng tư thế, 2 tay bắt bóng trên đầu.
-Không chạm bóng vào lòng bàn tay.
-Tung bóng và nhận bóng 2 tay ở trên trán.
+Nắm vững , thực hiện tốt các tư thế chuẩn bị.
+Xem thị phạm thực hiện tốt bước di chuyển.
+Khi chạy xong, trở về ngay tư thế chuẩn bị.
-Nắm rõ cách chơi, quy định của trò chơi.
-Thực hiện chuyền bắt bóng nhanh,nhịp nhàng.
+Xem gv thị phạm giảng giải nắm vững KT.
+Di chuyển, ổn định tư thế trước khi bóng đến.
+Phối hợp lực toàn thân khi chuyển bóng.
-Hít thở đều theo nhịp bước chạy ngay khi XP.
-Chạy tốc độ vừa, theo đúng yêu cầu gv.
-Kiên trì, thực hiện hết cự ly chạy.
-Không dừng lại đi bộ trong khi chạy.
-Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong.
-Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng các động tác di chuyển.
-Chia hs thành 2 nhĩm. tập luyện ,gv quản lí,điều khiển nhắc nhở.	 
 x x x x x x x x
 - chuyền bóng theo nhóm 2 người
 x x x x x x x x
X
. x x x x x x x x
 x x x x x x x x
4m
 200-250m
-GV gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiên cả lớp xem ,gv nhận xét cho hs cũng cố
-Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
-Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngơ,ngày 1 tháng 11 năm 2014
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:	
*Tồn tại:	
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tuan_126.doc