Giáo án Thể dục 6 - Bài 21: Bật nhảy - Chạy nhanh-chạy bền

I.NHIỆM VỤ:

 1.Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước, trước-sau, ngang.

 Học: Đà một bước đá lăng; Đà một bước giậm nhảy-đá lăng.

 Trò chơi nhảy ô tiếp sức.

 2.Chạy nhanh: Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy-xuất phát.

 Học : Chạy bước nhỏ, gót chạm mông.

 Trò chơi chạy tiếp sức chuyển vật.

 3.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 II.YU CẦU:

 1.Kiến thức|:

 -Biết cch thực hiện các động tác bổ trợ bật nhảy. Đà một bước đá lăng; Đà một bước giậm nhảy-đá lăng.

 Trò chơi nhảy ô tiếp sức.

 - Biết cch thực hiện thực hiện các tư thế xuất phát.

 - Biết cch thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 356Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Bài 21: Bật nhảy - Chạy nhanh-chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 21
MƠN:BẬT NHẢY-CHẠY NHANH-CHẠY BỀN.
˜w™
	Tiết CT :	39+40
	Thời gian dạy : 	06/01/2015
I.NHIỆM VỤ:
	1.Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước, trước-sau, ngang.
	 Học: Đà một bước đá lăng; Đà một bước giậm nhảy-đá lăng.
	 Trò chơi nhảy ô tiếp sức.
	2.Chạy nhanh: Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy-xuất phát.
	 Học : Chạy bước nhỏ, gót chạm mông.
	 Trò chơi chạy tiếp sức chuyển vật.
	3.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	II.YÊU CẦU:
	1.Kiến thức|:
 -Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ bật nhảy. Đà một bước đá lăng; Đà một bước giậm nhảy-đá lăng.
	 Trò chơi nhảy ô tiếp sức.
	- Biết cách thực hiện thực hiện các tư thế xuất phát.
	- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 2.Kĩ năng:
 -Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ bật nhảy. Đà một bước đá lăng; Đà một bước giậm nhảy-đá lăng.
	 Trò chơi nhảy ô tiếp sức.
 -Thực hiện cơ bản đúng các tư thế xuất phát.
-Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3.Thái dộ:
-Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương	
III.THỜI GIAN:
	-	2 tiết (90’)
IV.ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập của trường.	
V.DỤNG CỤ:
Vôi, tranh bật nhảy-chạy nhanh-chạy bền, phát lệnh XP.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần chuẩn bị:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: chung và chuyên môn
Kiểm tra bài cũ:Thực hiện các động tác bổ trợ.
12p
1
1’
7’(2x8)
3’
II/ Phần cơ bản:
1)Bật nhảy: 
_Ôn động tác đá lăng trước, trước-sau, ngang.
	_Học: Đà một bước đá lăng; Đà một bước giậm nhảy-đá lăng.
	_Trò chơi nhảy ô tiếp sức.
	2)Chạy nhanh: 
	_Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy, xuất phát.
	_Học : Chạy bước nhỏ, gót chạm mông.
	_Trò chơi chạy tiếp sức chuyển vật.
	3)Chạy bền:
	_ chạy trên địa hình tự nhiên.
	250-300m
*Củng cố :đà một bước giậm nhảy đá lăng.
(71p)
28’
28’
15’
III/ Phần kết thúc:
	.-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét
	-Dặn dò
(7p)
4’
1’
2’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
-HS tập trung nhanh, trật tự -nghiêm túc.
 -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c.
-Tích cực thực hiện khởi động.
-Thực hiện tốt nội dung kiểm tra.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
-Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh gia
-Tích cực thực hiện đúng theo yêu cầu các động tác đá lăng.
+Xem gv thị phạm thực hiện tốt động tác.
+Nắm vững kỹ thuật giậm nhảy, rơi an toàn.
-Nắm vững cách chơi, tích cực tham gia.
-Tập trung chú ý nghe phát lệnh, phản xạ nhanh lao ra ngoài, tăng tốc độ nhanh nhất.
-Xem gv thị phạm phân tích, thực hiện tốt các động tác bổ trợ.
+Tích cực tham gia trò chơi, nắm luật chơi.
-Nắm vững các yêu cầu trong quá trình chạy.
-Kiên trì tích cực thực hiện hết cự ly chạy.
-Hít thở đều theo nhịp bước chạy.
-Phân phối sức đúng theo yêu cầu của gv.
-Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong.
-Thực hiện cơ bản được kĩ thuật động tác.
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
*gv cho hs giãn cách 1 dang tay so le điều khiển, hướng dẫn, quản lý, sửa sai hs tập chung và theo từng hàng ngangơ'	
 30m
 250-300m
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngơ,ngày 04 tháng 01 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:	
*Tồn tại:	
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tuan_216.doc