Giáo án Thể dục 6 - Bài 7: Thể thao tự chọn - Chạy bền

 I . NHIỆM VỤ:

 1.Thể thao tự chọn:

 Tư thế đứng chuẩn bị, đi bước thường, bước trượt, chạy.

 Trò chơi không để bĩng rơi

 2.Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.

 II.YÊU CẦU:

 1.Kiến thức:

 -Biết cch thực hiện các tư thế chuẩn bị,đi bước thường, bước trượt, chạy.

 -Biết cch thực hiện chạy trên địa hình tự nhin.

 2.Kĩ năng:

 -Thực hiện cơ bản được các tư thế chuan bị,đi bước thường, bước trượt, chạy.

 -Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhin.

 3.Thái độ:

-Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 189Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Bài 7: Thể thao tự chọn - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 11
MƠN:THỂ THAO TỰ CHỌN-CHẠY BỀN
	 	 ˜w™	
	Tiết CT :	21+22
	Thời gian dạy : 	27/10/2014
 I . NHIỆM VỤ:
	1.Thể thao tự chọn: 
	 Tư thế đứng chuẩn bị, đi bước thường, bước trượt, chạy.
	 Trò chơi không để bĩng rơi
	2.Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.
	II.YÊU CẦU:
	1.Kiến thức:
 -Biết cách thực hiện các tư thế chuẩn bị,đi bước thường, bước trượt, chạy.
	-Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
 2.Kĩ năng:
 -Thực hiện cơ bản được các tư thế chuan bị,đi bước thường, bước trượt, chạy.
 -Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
 3.Thái độ: 
-Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.
 III.THỜI GIAN:	
	-	2 tiết (90’)
 IV.ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập của trường.	
 V.DỤNG CỤ:
Bóng chuyền.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần chuẩn bị:
Nhận lớp .
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên mơn.	
Kiểm tra bài cũ:.
(12p)
1’
1’
8’(2x8)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1)TT TC: Bóng chuyền.
	-Tư thế đứng chuẩn bị, đi bước thường, bước trượt, chạy.
	-Trò chơi không để bĩng rơi.
	2)Chạy bền:
	-chạy trên địa hình tự nhiên.
	200-250m
*Cũng cố:các tư thế chuẩn bị.
(71p)
38’
18’
7’
8’
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét .
	-Dặn dị.
(7p)
4’
1’
2’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
-HS tập trung nhanh, trật tự -nghiêm túc.
 -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c.
-Tích cực thực hiện khởi động.
-Thực hiện tốt nội dung kiểm tra.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
-Gv gọi 2hs thực hiện KT, gv đánh giá 
+Nắm vững , thực hiện tốt các tư thế chuẩn bị.
+Xem thị phạm thực hiện tốt bước di chuyển.
+Khi chạy phản xạ bật nhanh, chú ý nhanh chóng trở về tư thế chuẩn bị.
-Nắm rõ cách chơi, quy định của trò chơi.
-Thực hiện chuyền bắt bóng nhanh,nhịp nhàng.
-Tích cực trong trò chơi, an toàn.
-Hít thở đều theo nhịp bước chạy ngay khi XP.
-Chạy tốc độ vừa, theo đúng yêu cầu gv.
-Kiên trì, thực hiện hết cự ly chạy.
-Không dừng lại đi bộ trong khi chạy.
-Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong.
-Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản được cấc tư thế chuẩn bị.
-Cho hs thực hiện tập chung,gv quản lí,điều khiển ,nhắc nhở.
x x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x
4m
 200-250m
-Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố
-Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
-Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngơ,ngày 25 tháng 10 năm 2014
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:	
*Tồn tại:	
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tuan_116.doc