Giáo án Thể dục 6 - Bật nhảy – Chạy nhanh – Chạy bền

I. NHIỆM VỤ:

 1. Bật nhảy:

- Ôn động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang, đà 3 bước giậm nhảy vào nệm. Trò chơi: bật xa tiếp sức. Học: Chạy đà tự do nhảy xa.

2. Chạy nhanh:

- Ôn: Xuất phát cao chạy nhanh 20-40m, Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh: “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.

 3. Chạy bền:

 - Chạy trên địa hình tự nhiên.

II. YÊU CẦU:

- Học sinh nghiêm túc, tích cực trong giờ tập.

- Kiến thức:

+ Biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, đà 3 bước giậm nhảy vào nệm, trò chơi: bật xa tiếp sức, chạy đà tự do nhảy xa.

 + Biết tên và cách thực hiện xuất phát cao chạy nhanh 20-40m, Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.

+ Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 256Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Bật nhảy – Chạy nhanh – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ 24
MÔN: BẬT NHẢY – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN
	 Tiết CT: 45+46
	 Thời gian dạy: 27/01/2015
I. NHIỆM VỤ:
 1. Bật nhảy: 
 Ôn động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang, đà 3 bước giậm nhảy vào nệm. Trò chơi: bật xa tiếp sức. Học: Chạy đà tự do nhảy xa. 
2. Chạy nhanh:
 Ôn: Xuất phát cao chạy nhanh 20-40m, Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh: “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.
 3. Chạy bền: 
 - Chạy trên địa hình tự nhiên. 
II. YÊU CẦU:
Học sinh nghiêm túc, tích cực trong giờ tập.
Kiến thức: 
+ Biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, đà 3 bước giậm nhảy vào nệm, trò chơi: bật xa tiếp sức, chạy đà tự do nhảy xa.
 + Biết tên và cách thực hiện xuất phát cao chạy nhanh 20-40m, Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến”. 
+ Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Kỹ năng:
+ Thực hiện được và cơ bản đúng đá lăng trước, đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang, đà 3 bước giậm nhảy vào nệm, Trò chơi: bật xa tiếp sức. chạy đà tự do nhảy xa.
 + Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao chạy nhanh 20-40m, Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến”. 
+ Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên và nâng dần thành tích.
An toàn trong tập luyện.
III. THỜI GIAN:	
2 tiết (90 phút)
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập	
V. DỤNG CỤ:
Còi, vôi, ván phát lệnh, cộc cắm cờ.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I. MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung học.
- Khởi động: chung, chuyên môn.
- Kiểm tra bài cũ
10 – 15 phút
2Lx8N
II. CƠ BẢN:
 1. Bật nhảy:
- Ôn bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang. 
- Ôn: Đà 3 bước giậm nhảy vào nệm.
- Học: Đà tự do nhảy xa.
- Trò chơi: “Bật xa tiếp sức”
2. Chạy nhanh:
- Ôn: Xuất phát cao chạy nhanh 20 – 40m.
- Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến”
3. Chạy bền:
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
60 – 65 phút
20 – 29 phút
2L x 8N
4 – 6 lần
2 – 3 lần
1 lần
20 – 29 phút
2 – 3 lần
1 lần
5 – 7 phút
2 V
III. KẾT THÚC:
- Hồi tĩnh
- Củng cố
- Nhận xét
- Dặn dò
8 – 10 phút
2Lx8N
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, kiểm tra sĩ số lớp.
- Ngắn gọn, rỏ ràng, chính xác.
- Học sinh tích cực thực hiện.
- Kiểm tra kiến thức đã học.
 - Khởi động giãn cách 1 dang tay (sole). 
- Tích cực và nghiên túc trong giờ tập.
- Đứng đúng tư thế 
- Chạy bền nghiêm túc, tốc độ trung bình, bước đều bước kết hợp hít, thở. 
€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€
€€€€€€€
€
 €€€€ w
€€€€€€
€
 VXP 20-40m VĐ
€
 €€€€€€
€ €
€ €
€ €
€ €
 300-400m
 VGH HA HY VGH 
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Trọng tâm
- Tinh thần, thái độ của HS.
- HS tập luyện ở nhà, chuẩn bị cho tiết học sau.
-HS giãn cách 1 dang tay (sole) hồi tĩnh.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
Duyệt của Ban giám hiệu Soạn ngày  tháng  năm 2015
 Người soạn
 Nguyễn Văn Thương
* Nhận xét, bổ sung, rút kinh nghiệm:
 Duyệt của tổ trưởng CM 

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_6_Nhay_cao_Nhay_xa_Bat_nhay.doc