Giáo án Thể dục 6 - Chương 3: Bài thẻ dục phát trển chung

I. MỤC TIÊU:

 - Kiến thức:

 + Biết 1 số lợi ích của việc tham gia và thường xuyên tập luện TDTT

- Kĩ năng:

+ Vận dụng trong các giờ học và tự tập hàng ngày.

 II. PHƯƠNG TIỆN:

 + GV: SGK, Giáo án

 + HS:

III. ĐỊA ĐIỂM : Sân trường THCS Bình Thành

 IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

doc 45 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 283Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Chương 3: Bài thẻ dục phát trển chung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lần thở ra.
- Đảm bảo an toàn cho HS nhất là HS bệnh, sức khỏe yếu.
- Một số động tác thả lỏng, hồi tỉnh
- Ưu, khuyết điểm của HS
- Ôn 9 động tác bài TD; Biết 1 số khẩu lệnh và thực hiện được giậm chân tại chỗ,Đi đều- đứng lại.
- Tiết sau ôn 9 động tác bài TD &ø ĐHĐN
x x x x x
x cs
x x x x x
x cs
Phân nhóm ôn tập
GV sửa sai cho HS
x x x x x
x cs
x x x x x
x cs
4 hàng ngang
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x 
DGV
Tuần: 04 GIÁO ÁN Số: 08 NS: 20/8/2013
Tiết PPCT: 08 	 Bài: BÀI THỂ DỤC- ĐHĐN ND: 13/ 9/2013
	I. MỤC TIÊU:
	- Kiến thức: 
+ Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, quay phải, quay trái, quay đằng sau, giậm chân tại chỗ, đi đều – đứng lại.
+ Biết tên và thực hiện được 9 động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, Vặn mình, Phối hợp, nhảy và điều hòa
	- Kĩ năng:
+ Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng quay phải, quay trái, quay đằng sau giậm chân tại chỗ, đi đều – đứng lại.
+ Thực hiện được động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hoà
	II. PHƯƠNG TIỆN:
	+ GV: SGK, Giáo án
 + HS: Vệ sinh sân tập.
III. ĐỊA ĐIỂM :
- Sân trường THCS Bình Thành
	IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
Định
lượng
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KĨ THUẬT
PP- TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp
- KTBC: Đi đều – đứng lại.
- Phổ biến giáo án
- Khởi động: Xoay cổ tay , cổ chân, khuỷu tay, cánh tay,khớp gối, đánh tay cao thấp, tay ngực, lưng bụng, gập duỗi, ép dọc, ép ngang.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. ĐHĐN
- Tập hợp hàng ngang
- Dóng hàng
- Dàn hàng
- Quay phải
- Quay trái
- Quay đằng sau.
8-10’
2-4HS
2x8nh
28-30’
10-15’
- Lớp trưởng tập trung lớp, điểm số, báo cáo, Kiểm tra sức khỏe HS
- Nhận xét cho điểm.
- Phổ biến mục tiêu giáo án nhanh gọn, dễ hiểu
- Xoay đều các khớp
- Tập từng động tác chậm, đúng biên độ.
- Đảm bảo LVĐ
- Nắm khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng.
- Động tác nhanh nhẹn, linh hoạt.
- Tư thế ngay ngắn, nghiêm túc, quay đúng hướng, đúng biên độ.
Thực hiện đúng yêu cầu chỉ huy 
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
DGV
 4 hành ngang so le
Phân nhóm ôn tập
GV sửa sai cho HS
x x x x x__x cs
x x x x x__x cs
-Giậm chân tại chỗ.
- Đi đều- đứng lại 
* Củng cố : Đi đều- đứng lại.
2. Bài TD
* Ôn 9 động tác
- Động tác vươn thở
- Động tác tay
- Động tác ngực
- Động tác Chân
- Động tác Bụng
- Vặn mình
- Phối hợp
- Động tác nhảy
- Động tác điều hòa.
* Củng cố: 9 động tác bài TD.
* Trò chơi: mèo đuổi chuột
C. PHẦN KẾT THÚC
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Dặn dò
-Xuống lớp
7-8’
1 tổ
10-15’
4lx8nh
“
“
“
4x8nh
“
“
“
4x8nh
1-2tổ
5’
5’
- Biết khẩu lệnh và thực hiện được giậm chân tại chỗ, đi đều-đứng lai.
- Đi đúng nhịp hô
- Cán sự linh hoạt, giọng hô to, rõ, chính xác
- Đội hình đều ,đẹp.
- Đứng lại đúng nhịp, đúng chân phải
- Nhận xét HS – GV
- Biết tên vàthực hiện được 9 động tác bài TD.
Động tác nhịp nhàng, hít thở sâu
Chú ý tư thế,biên đo, nhịp điệu động tác
HS tự giác tích cực luyện tập
- Nhận xét của HS-GV
- GV hướng dẫn , tổ chức trò chơi
 HS nắm và tích cực tham gia
- Một số động tác thả lỏng, hồi tỉnh
- Ưu, khuyết điểm của HS
- Ôn 9 động tác bài TD; Biết 1 số khẩu lệnh và thực hiện được giậm chân tại chỗ, Đi đều- đứng lại.
- Tiết sau ôn 9 động tác bài TD &ø ĐHĐN
x x x x x
x cs
x x x x x
x cs
Phân nhóm ôn tập
GV sửa sai cho HS
x x x x x
x cs
x x x x x
x cs
4 hàng ngang
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x 
DGV
Tuần: 05 GIÁO ÁN Số: 09 NS: 3/8/2013
Tiết PPCT: 09 Bài: BÀI THỂ DỤC- ĐHĐN – CHẠY BỀN ND: 17/9/2013
	I. MỤC TIÊU:
	- Kiến thức: 
+ Biết khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều – đứng lại. Học đổi chân khi sai nhịp.
+Biết tên và thực hiện được động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, Vặn Mình, Phối hợp, nhảy và điều hòa.
+ Biết chạy tại chỗ và chạy theo đường gấp khúc
	- Kĩ năng:
+ Thực hiện được đi đều – đứng lại và đổi chân khi sai nhịp.
+ Thực hiện được động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hoà
+ Thực hiện được chạy tại chỗ và chạy theo đường gấp khúc
II. PHƯƠNG TIỆN:
	+ GV: SGK, Giáo án, còi
 + HS: Vệ sinh sân tập.
III. ĐỊA ĐIỂM :
- Sân trường THCS Bình Thành
	IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
Định
lượng
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KĨ THUẬT
PP- TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp
- KTBC: Đi đều – đứng lại.
- Phổ biến giáo án
- Khởi động: Xoay cổ tay , cổ chân, khuỷu tay, cánh tay,khớp gối, đánh tay cao thấp, tay ngực, lưng bụng, gập duỗi, ép dọc, ép ngang.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. ĐHĐN
- Đi đều- đứng lại 
8-10’
2-4HS
2x8nh
28-30’
12’
- Lớp trưởng tập trung lớp, điểm số, báo cáo, Kiểm tra sức khỏe HS
- Nhận xét cho điểm.
- Phổ biến mục tiêu giáo án nhanh gọn, dễ hiểu
- Xoay đều các khớp
- Tập từng động tác chậm,đúng biên độ, nhịp điệu.
- Đảm bảo LVĐ
- Đi đúng nhịp hô
- Cán sự linh hoạt, giọng hô to, rõ, chính xác
- Đội hình đều ,đẹp.
- Đứng lại đúng nhịp, đúng chân phải.
- Hs tự giác, tích cự luyện tập.
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
DGV
 4 hành ngang so le
Phân nhóm ôn tập
GV sửa sai cho HS
x x x x x__x cs
x x x x x__x cs
- Đổi chân khi sai nhịp
* Củng cố : Giậm chân tại chỗ
2. Bài TD
* Ôn 9 động tác
- Động tác vươn thở
- Động tác tay
- Động tác ngực
- Động tác Chân
- Động tác Bụng
- Vặn mình
- Phối hợp
- Động tác nhảy
- Động tác điều hòa.
* Củng cố: 9 động tác bài TD.
* Trò chơi: Người Thừa thứ 3
3. Chạy bền: Chạy tại chỗ và chạy theo đường gấp khúc
C. PHẦN KẾT THÚC
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Dặn dò
-Xuống lớp
1 tổ
10’
4x8nh
“
“
“
4x8nh
“
“
“
4x8nh
1-2tổ
5’
5’
5’
- Thay bằng bước chân sau về trước như bình thường, thì nhanh chóng chuyển thành bước trượt để chân trước tiếp tục bước về trước, sau đó đi bình thường.
- Thực hiện cơ bản đúng đổi chân khi sai nhịp ( Bước trượt)
- Nhận xét HS – GV
- Biết tên vàthực hiện được 9 động tác bài TD.
 Động tác nhịp nhàng, hít thở sâu
 Chú ý tư thế,biên độ động tác
 HS tự giác tích cực luyện tập
- Nhận xét của HS-GV
-GV hướng dẫn tổ chức trò chơi
- HS nắm và tích cực tham gia
- Chạy tại chỗ phối hợp với đánh tay khoản 1-2 phút
 Chạy theo đường gấp khúc khoản 3-4 lần ( GV cấm cờ sẵn cho HS biết)
 Biết cách hít thở khi chạy: thực hiện 2 lần hít vào 2 lần thở ra.
 Đảm bảo an toàn cho HS nhất là HS bệnh, sức khỏe yếu.
- Một số động tác thả lỏng, hồi tỉnh
- Ưu, khuyết điểm của HS
- Ôn 9 động tác bài TD; Biết 1 số khẩu lệnh và thực hiện được giậm chân tại chỗ,Đi đều- đứng lại.
- Tiết sau ôn 9 động tác bài TD &ø ĐHĐN
x x x x x
x cs
x x x x x
x cs
Phân nhóm ôn tập
GV sửa sai cho HS
x x x x x
x cs
x x x x x
x cs
4 hàng ngang
Vòng tròn
 P P P
x P P
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x 
DGV
Tuần: 05 GIÁO ÁN Số: 10 NS: 3/9/2013
Tiết PPCT: 10 Bài: BÀI THỂ DỤC- ĐHĐN ND: 20/9/2013
	I. MỤC TIÊU:
	- Kiến thức: 
+ Biết khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều – đứng lại. ôn đổi chân khi sai nhịp.
+Biết tên và thực hiện được động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, Vặn Mình, Phối hợp, nhảy và điều hòa.
	- Kĩ năng:
+ Thực hiện được đi đều – đứng lại và đổi chân khi sai nhịp.
+ Thực hiện được động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hoà
	II. PHƯƠNG TIỆN:
	+ GV: SGK, Giáo án, còi
 + HS: Vệ sinh sân tập.
III. ĐỊA ĐIỂM :
- Sân trường THCS Bình Thành
	IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
Định
lượng
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KĨ THUẬT
PP- TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp
- KTBC: Đi đều – đứng lại.
- Phổ biến giáo án
- Khởi động: Xoay cổ tay , cổ chân, khuỷu tay, cánh tay,khớp gối, đánh tay cao thấp, tay ngực, lưng bụng, gập duỗi, ép dọc, ép ngang.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. ĐHĐN
- Đi đều- đứng lại 
8-10’
2-4HS
2x8nh
28-30’
10-12’
- Lớp trưởng tập trung lớp, điểm số, báo cáo, Kiểm tra sức khỏe HS
- Nhận xét cho điểm.
- Phổ biến mục tiêu giáo án nhanh gọn, dễ hiểu
- Xoay đều các khớp
- Tập từng động tác chậm,đúng biên độ, nhịp điệu.
- Đảm bảo LVĐ
- Đi đúng nhịp hô
- Cán sự linh hoạt, giọng hô to, rõ, chính xác
- Đội hình đều ,đẹp.
- Đứng lại đúng nhịp, đúng chân phải.
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x xx x
 DGV
 4 hành ngang so le
Phân nhóm ôn tập
GV sửa sai cho HS
x x x x__x cs
x x x x__x cs
- Đổi chân khi sai nhịp
* Củng cố : Giậm chân tại chỗ
2. Bài TD
* Ôn 9 động tác
- Động tác vươn thở
- Động tác tay
- Động tác ngực
- Động tác Chân
- Động tác Bụng
- Vặn mình
- Phối hợp
- Động tác nhảy
- Động tác điều hòa.
* Củng cố: 9 động tác bài TD.
* Trò chơi: mèo đuổi chuột
C. PHẦN KẾT THÚC
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Dặn dò
-Xuống lớp
1 tổ
10-12’
4x8nh
“
“
“
4x8nh
“
“
“
4x8nh
1-2tổ
5-6’
5’
- Thay bằng bước chân sau về trước như bình thường, thì nhanh chóng chuyển thành bước trượt để chân trước tiếp tục bước về trước, sau đó đi bình thường.
- Thực hiện cơ bản đúng đổi chân khi sai nhịp ( Bước trượt)
- Nhận xét HS – GV
- Biết tên vàthực hiện được 9 động tác bài TD.
 Động tác nhịp nhàng, hít thở sâu
 Chú ý tư thế,biên độ động tác
 HS tự giác tích cực luyện tập
- Nhận xét của HS-GV
-GV hướng dẫn tổ chức trò chơi
- HS nắm và tích cực tham gia
- Một số động tác thả lỏng, hồi tỉnh
- Ưu, khuyết điểm của HS
- Ôn 9 động tác bài TD; Biết 1 số khẩu lệnh và thực hiện được giậm chân tại chỗ,Đi đều- đứng lại.
- Tiết sau ôn 9 động tác bài TD &ø ĐHĐN
x x x x x
x cs
x x x x x
x cs
Phân nhóm ôn tập
GV sửa sai cho HS
x x x x x
x cs
x x x x x
x cs
4 hàng ngang
Vòng tròn
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x 
DGV
Tuần: 06 GIÁO ÁN Số: 11 NS: 12/9/2013
Tiết PPCT: 11 Bài: ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC-CHẠY BỀN ND: 24/9/2013
	I. MỤC TIÊU:
	- Kiến thức: 
+ Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, quay phải, quay trái, quay đằng sau, giậm chân tại chỗ, đi đều – đứng lại. Đổi chân khi sai nhịp
+Biết tên và thực hiện được động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, Vặn mình, Phối hợp, nhảy và điều hòa.
+ Biết chạy trên địa hình tự nhiên.
	- Kĩ năng:
+ Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng quay phải, quay trái, quay đằng sau giậm chân tại chỗ, đi đều – đứng lại. Đổi chân khi sai nhịp
+ Thực hiện được động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hoà
+ Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
	II. PHƯƠNG TIỆN:
	+ GV: SGK, Giáo án
 + HS: Vệ sinh sân tập.
III. ĐỊA ĐIỂM :
- Sân trường THCS Bình Thành
	IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
Định
lượng
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KĨ THUẬT
PP- TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp
- KTBC: Bài TD .
- Phổ biến giáo án
- Khởi động: Xoay cổ tay , cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, khớp gối, đánh tay cao thấp, tay ngực, lưng bụng, gập duỗi, ép dọc, ép ngang.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. ĐHĐN
- Tập hợp hàng ngang
- Dóng hàng
- Dàn hàng
- Quay phải
- Quay trái
- Quay đằng sau.
8-10’
2-4HS
2x8nh
28-30’
10-12’
- Lớp trưởng tập trung lớp, điểm số, báo cáo, Kiểm tra sức khỏe HS
- Nhận xét cho điểm.
- Phổ biến mục tiêu giáo án nhanh gọn, dễ hiểu
- Xoay đều các khớp
- Tập từng động tác chậm, đúng biên độ, nhịp điệu.
- Đảm bảo LVĐ
- Nắm khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng.
- Động tác nhanh nhẹn, linh hoạt.
- Tư thế ngay ngắn, nghiêm túc, đúng hướng, đúng biên độ.
 Thực hiện đúng yêu cầu chỉ huy 
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
 DGV
 4 hành ngang so le
Phân nhóm ôn tập
GV sửa sai cho HS
x x x x x__x cs
x x x x x__x cs
-Giậm chân tại chỗ.
- Đi đều- đứng lại 
- Đổi chân khi sai nhịp
* Củng cố : Giậm chân tại chỗ
2. Bài TD
* Ôn 9 động tác
- Động tác vươn thở
- Động tác tay
- Động tác ngực
- Động tác Chân
- Động tác Bụng
- Vặn mình
- Phối hợp
- Động tác nhảy
- Động tác điều hòa.
* Củng cố: 9 động tác bài TD.
3. Chạy bền:Chạy trên địa hình tự nhiên
C. PHẦN KẾT THÚC
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Dặn dò
-Xuống lớp
1 tổ
10-12’
4x8nh
“
“
“
4x8nh
“
“
“
4x8nh
1-2tổ
5-6’
5’
- Đi đúng nhịp hô
 Cán sự linh hoạt, giọng hô to, rõ, chính xác
 Đội hình đều ,đẹp.
 Đứng lại đúng nhịp, đúng chân phải
- Thực hiện cơ bản đúng đổi chân khi sai nhịp ( Bước trượt)
- Nhận xét HS – GV
- Biết tên vàthực hiện được 9 động tác bài TD.
 Động tác nhịp nhàng, hít thở sâu
 Chú ý tư thế,biên độ động tác
 HS tự giác tích cực luyện tập
- Nhận xét của HS-GV
- Chạy vòng sân trường khoản 2-3 vòng tùy sức khỏe của HS.
 Biết cách hít thở khi chạy: thực hiện 2 lần hít vào 2 lần thở ra.
 Đảm bảo an toàn cho HS nhất là HS bệnh, sức khỏe yếu.
* GV hướng dẫn HS 1 số động tác thả lỏng sau khi chạy
- Một số động tác thả lỏng, hồi tỉnh
- Ưu, khuyết điểm của HS
- Ôn 9 động tác bài TD; Biết 1 số khẩu lệnh và thực hiện được giậm chân tại chỗ,Đi đều- đứng lại.
- Tiết sau ôn 9 động tác bài TD &ø ĐHĐN
x x x x x
x cs
x x x x x
x cs
Phân nhóm ôn tập
GV sửa sai cho HS
x x x x x
x cs
x x x x x
x cs
4 hàng ngang
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x 
DGV
Tuần: 06 GIÁO ÁN Số: 12 NS: 17/9/2013
Tiết PPCT: 12 Bài: ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC (kt 15’) ND: 27/9/2013
	I. MỤC TIÊU:
	- Kiến thức: 
+ Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, quay đằng sau, giậm chân tại chỗ, đi đều – đứng lại. Đổi chân khi sai nhịp
+Biết tên và thực hiện được động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, Vặn Mình, Phối hợp, nhảy và điều hòa.
	- Kĩ năng:
+ Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, quay đằng sau giậm chân tại chỗ, đi đều – đứng lại.
+ Thực hiện cơ bản đúng động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hoà
	II. PHƯƠNG TIỆN:
	+ GV: SGK, Giáo án
 + HS: Vệ sinh sân tập.
III. ĐỊA ĐIỂM :
- Sân trường THCS Bình Thành
	IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
Định
lượng
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KĨ THUẬT
PP- TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp
- Phổ biến giáo án
- Khởi động: Xoay cổ tay , cổ chân, khuỷu tay, cánh tay,khớp gối, đánh tay cao thấp, tay ngực, lưng bụng, gập duỗi, ép dọc, ép ngang.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. ĐHĐN
- Tập hợp hàng ngang
- Dóng hàng
- Điểm số
- Quay phải
- Quay trái
- Quay đằng sau.
8-10’
2x8nh
28-30’
10-15’
- Lớp trưởng tập trung lớp, điểm số, báo cáo, Kiểm tra sức khỏe HS
- Phổ biến mục tiêu giáo án nhanh gọn, dễ hiểu
- Xoay đều các khớp
- Tập từng động tác chậm,đúng biên độ, nhịp điệu.
- Đảm bảo LVĐ
- Nắm khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng.
- Động tác nhanh nhẹn, linh hoạt.
- Tư thế ngay ngắn, nghiêm túc, đúng hướng, đúng biên độ.
 Thực hiện đúng yêu cầu chỉ huy 
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
 DGV
 4 hành ngang so le
Phân nhóm ôn tập
GV sửa sai cho HS
x x x x x__x cs
x x x x x__x cs
-Giậm chân tại chỗ.
- Đi đều- đứng lại 
- Đổi chân khi sai nhịp
* Củng cố : Giậm chân tại chỗ
2. Bài TD
* Ôn 9 động tác
- Động tác vươn thở
- Động tác tay
- Động tác ngực
- Động tác Chân
- Động tác Bụng
- Vặn mình
- Phối hợp
- Động tác nhảy
- Động tác điều hòa.
* Kiểm tra:
C. PHẦN KẾT THÚC
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Dặn dò
-Xuống lớp
1 tổ
10-15’
2x8nh
10’
5’
- Đi đúng nhịp hô
 Cán sự linh hoạt, giọng hô to, rõ, chính xác
 Đội hình đều ,đẹp.
 Đứng lại đúng nhịp, đúng chân phải
- Thực hiện cơ bản đúng đổi chân khi sai nhịp ( Bước trượt)
- Nhận xét HS – GV
- Cả lớp ôn tập dưới sự điều khiển của lớp trưởng
- Mỗi lần kiểm tra 4-6 HS mõi HS thực hiện 1 lần 8 nhịp 3 động tác bài thể dục phát triển chung.
- GV nhận xét và xếp loại
+ Loại Đạt: Thực hiện đúng động tác hoặc có sai sót nhỏ hoặc sai 1 động tác
+ Loại CĐ: sai từ 2 động tác hoặc động tác nào cũng có sai sót.
- Một số động tác thả lỏng, hồi tỉnh
- Ưu, khuyết điểm của HS nhắc nhở những em CĐ lần sau kiểm tra tốt hơn
- Ôn 9 động tác bài TD; Biết 1 số khẩu lệnh và thực hiện được giậm chân tại chỗ,Đi đều- đứng lại.
- Tiết sau kiểm tra 1 tiết 9 động tác bài TD
x x x x x
x cs
x x x x x
x cs
Cả lớp ôn tập
4 hàng ngang HS ngồi
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x 
DGV
 Duyệt của TT	GV soạn
Nguyễn Hoàng Hanh	 Bùi Tuấn Linh
Tuần: 7 GIÁO ÁN Số: 13 NS: 17/9/2013
Tiết PPCT: 13 Bài: BÀI THỂ DỤC- KIỂM TRA 1 TIẾT ND: 1/10/2013
	I. MỤC TIÊU:
	- Kiến thức: 
+Biết tên và thực hiện được 9 động tác bài TD phát triển chung: Động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, Vặn mình, Phối hợp, nhảy và điều hòa.
	- Kĩ năng:
+ Thực hiện cơ bản đúng 9 động tác bài TD phát triển chung : Động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa
	II. PHƯƠNG TIỆN:
	+ GV: SGK, Giáo án
 + HS: Vệ sinh sân tập, chuẩn bị bàn, ghế cho GV.
III. ĐỊA ĐIỂM :
- Sân trường THCS Bình Thành
	IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
Định
lượng
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KĨ THUẬT
PP- TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp
- Phổ biến giáo án
- Khởi động: Xoay cổ tay , cổ chân, khuỷu tay, cánh tay,khớp gối, đánh tay cao thấp, tay ngực, lưng bụng, gập duỗi, ép dọc, ép ngang.
B. PHẦN CƠ BẢN.
1. Bài TD
* Ôn tập: 9đđộng tác bài thể dục phát triển chung
- Động tác vươn thở
- Động tác tay
- Động tác ngực
- Động tác Chân
- Động tác Bụng
- Vặn mình
- Phối hợp
8-10’
2x8nh
28-30’
5’
- Lớp trưởng tập trung lớp, điểm số, báo cáo, Kiểm tra sức khỏe HS
- Phổ biến mục tiêu giáo án nhanh gọn, dễ hiểu
- Xoay đều các khớp
- Động tác linh hoạt nhịp nhàng, đúng biên độ, nhịp điệu.
- Đảm bảo LVĐ
- Ôn 9 động tác bài thể dục phát triển chung 2 l x 8nh do cán sự chỉ huy
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
 DGV
 4 hành ngang so le
Cả lớp ôn tập
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
X CS
- Động tác nhảy
- Động tác điều hòa.
* Kiểm tra bài thể dục phát triển chung
2.Trò chơi: Chim bay, cò bay
C PHẦN KẾT THÚC
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Dặn dò
-Xuống lớp
20’
5’
5’
- Kiểm tra toàn bài TD phát triển chung
- Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 3-5 HS dưới sự điều khiển của cán sự, giáo viên chấm điểm. Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần 1lầnx8nhịp x 9động tác. Trường hợp đặc biệt GV cho kiểm tra lần 2 nhưng điểm không quá 8.
* Cách cho điểm:
- Loại Đạt (Đ): Thực hiện cơ bản đúng 9 động tác bài TD, (có sai sót nhỏ về biên độ, nhịp điệu, phương hướng), không được sai nhịp của động tác hoặc sai cả động tác
- Loại CĐ: Thực hiện sai cả động tác hoặc động tác nào củng có sai nhịp. HS không đi kiểm tra và không kiểm tra bù; HS vắng không có lí do 
* Một số trường hợp đặc biệt do GV quy định
* Chú ý: Trong thời gian kiểm tra HS ngồi ngay ngắn, giữ trật tự, không được làm mất trật tự.
- GV hướng dẫn tổ chức trò chơi
- HS tích cực tham gia
- Một số động tác thả lỏng, hồi tỉnh
- Ưu, khuyết điểm của HS, tuyên dương học sinh đạt loại Đ, nhắc nhở phê bình HS CĐ
- Tiết sau ôn ĐHHĐN:thực hiện 1 số khẩu lệnh và thực hiện được giậm chân tại chỗ, Đi đều- đứng lại.
- Chạy bền: luyện tập chạy trên địa hình sân trường
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x 
 x 
DGV
 x
 x
 x cs hô nhịp
Đội hình vòng tròn
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x 
DGV
Duyệt của BGH	 TT	 	 GV soạn
Nguyễn Hoàng Hanh	 Bùi Tuấn Linh
Tuần: 7 GIÁO ÁN Số: 14 NS: 18/9/2013
Tiết PPCT: 14 	 Bài: ĐHĐN – CHẠY BỀN ND: 1/10/2013
	I. MỤC TIÊU:
	- Kiến thức: 
+ĐHĐN: Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, quay phải, quay trái, quay đằng sa

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_3_Bai_the_duc_phat_trien_chung.doc