Giáo án Thể dục 6 - Đội hình đội ngũ - Bài thể dục

I . NHIỆM VỤ:

1.ĐHĐN: Tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau.

Cách chào báo cáo, xin phép ra, vào lớp.

2.Bài TD: Học 3 động tác: Vươn thở, tay , ngực.

 II.YU CẦU:

- Kiến thức: Biết cc khẩu lệnh v cch thực hiện tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau. Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp, 3 động tác: Vươn thở, tay , ngực.

- Kĩ năng: Thực hiện được tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau. Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp, 3 động tác: Vươn

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 358Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Đội hình đội ngũ - Bài thể dục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 1
 MƠN : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC
˜w™
	Tiết CT : 2
	 	 Thời gian dạy : 
I . NHIỆM VỤ:
1.ĐHĐN: Tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau.
Cách chào báo cáo, xin phép ra, vào lớp.
2.Bài TD: Học 3 động tác: Vươn thở, tay , ngực.
	II.YÊU CẦU:
- Kiến thức: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau. Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp, 3 động tác: Vươn thở, tay , ngực.
- Kĩ năng: Thực hiện được tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau. Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp, 3 động tác: Vươn thở, tay , ngực.
III.THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
IV.ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập của trường.	
V.DỤNG CỤ:
	-	Còi, tranh: bài TD 9 động tác.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần chuẩn bị:
Nhận lớp – Điểm danh.
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động:chung và chuyên mơn.	
(6p)
	1’
	1’
	4’(2x8)
II/ Phần cơ bản:
	1)ĐHĐN:
	_ Tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau.
	_Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp.
	2)Bài TD:
	 _ Học 3 động tác: Vươn thở, tay, ngực.	
	3)Củng cố kỹ thuật:	Quay phải trái, đằng sau, Bài TD.	
(35p)
	15’
	15’
	5’
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét đánh giá buổi tập.
	-H. dẫn tập ở nhà: Luyện tập quay phải- trái-sau,nghỉ-nghiêm, bài TD.
	-Xuống lớp
(4p)
	2’
	1’
	1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
-HS tập trung nhanh, nghiêm túc.
 -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c.
-Tích cực thực hiện khởi động.
-HS giãn cách 1 dang tay khởi động.
-Chú ý xem GV phân tích, thị phạm.
-Hs nắm vững yêu cầu, chú ý nghe các khẩu lệnh, thực hiện chính xác, nhanh, gọn, điểm số rõ ràng, điều chỉnh lại hàng.
-Chú ý tư thế khi quay phải thẳng.
+Nắm vững Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp.
-Thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng biên độ động tác.
-Đúng theo nhịp của người điều khiển.
-Phối hợp hít-thở theo từng nhịp động tác.
-HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai.
-Xem thực hiện để rút kinh nghiệm
-Gv cho hs thực hiện tập trung.
-GVphân tích và thực hiện động tác, sau đó chia 4 nhóm HS tập luyện.
-Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.	 	
 xxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
-HS chú ý xem GV phân tích và thực hiện kt
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
 	-HS chia nhĩm
 x x x x x x x x
	 x x x x x x x x
	x x x x x x x x
 x x x x x x x x
-Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá b.tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
-Lớp giải tán trật tự.
-HS giãn cách 1 dang tay hồi tĩnh.
Lê Lợi, ngày tháng năm 2015
	 Giáo viên soạn	
Duyệt của Ban Giám Hiệu	Nguyễn Thị Dung
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
* Tổng số học sinh khối 6:
Lớp 6a1	
 6a2	
 6a3	
 6a4
 6a5	
* Ưu điểm:	
* Tồn tại:	
* Hướng khắc phục	
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_2_Doi_hinh_doi_ngu.doc