Giáo án Thể dục 6 - Đội hình đội ngũ - Bài thể dục

 I .NHIỆM VỤ:

1.ĐHĐN: Tập hơp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau.Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp.

2.Bài TD: Học 3 động tác: Vươn thở, tay , ngực.

 II.YU CẦU:

 1.Kiến thức:

 -Biết các khẩu lệnh và thực hiện tập hợp hàng dọc , dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau. Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp.

-Biết tên và cách thực hiện các động tác: Vươn thở, tay, ngực.

 2.Kĩ năng:

 -Thực hiện cơ bản được tập hơp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau.Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp.

 -Thực hiện cơ bản được các động tác: Vươn thở, tay, ngực.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 208Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Đội hình đội ngũ - Bài thể dục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 1 
 MƠN : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-BÀI THỂ DỤC. 
˜w™
	Tiết CT :	2
	Thời gian dạy : 19/08/2014
 I .NHIỆM VỤ:
1.ĐHĐN: Tập hơp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau.Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp.
2.Bài TD: Học 3 động tác: Vươn thở, tay , ngực.
	II.YÊU CẦU:
 1.Kiến thức:
 -Biết các khẩu lệnh và thực hiện tập hợp hàng dọc , dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau. Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp.
-Biết tên và cách thực hiện các động tác: Vươn thở, tay, ngực.
 2.Kĩ năng:
 -Thực hiện cơ bản được tập hơp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau.Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp.
 -Thực hiện cơ bản được các động tác: Vươn thở, tay, ngực.
 3.Thái độ:
-Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.
III.THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
 IV.ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập TDTT của trường.	
 V.DỤNG CỤ:
	-	Tranh các động tác TD sáng.	
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn
KTBC:	
(6p)
1’
1’
4’
II/ Phần cơ bản:
	1)ĐHĐN:
	_ Tập hơïp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau.
	_Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp.
	2)Bài TD:
	 _ Học 3 động tác: Vươn thở, tay, ngực.	
	*Củng cố : 3 động tác: Vươn thở, tay, ngực 	
 (35p)
	15’
	15’
	5’
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét 
	-Dặn dò
(4p)
2’
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 -Gv nêu ngắn gọn rõ ràng
-Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
-Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá
-Hs nắm vững yêu cầu, chú ý nghe khẩu lệnh, thực hiện chính xác, nhanh, gọn, điểm số rõ ràng, điều chỉnh lại hàng.
-Chú ý tư thế khi quay phải thẳng.
+Nắm vững Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp.
-Chú ý xem GV phân tích, thị phạm.
-Thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng biên độ động tác.
-Đúng theo nhịp của người điều khiển.
-Phối hợp hít-thở theo từng nhịp động tác.
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác : Vươn thở, tay , ngực
-Gv cho hs thực hiện tập chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
-Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.	 	
	 x x x x x x x x
	x x x x x x x x
 X	 x x x x x x x x
-Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Tinh thần thái độ học tập
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngơ,ngày 17 tháng 8 năm 2014
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:	
*Nhược điểm:	
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tuan_226.doc