Giáo án Thể dục 6 - Đội hình đội ngũ - Chạy bền

 I . NHIỆM VỤ:

 1.ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,đi đều- đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi đi đều sai nhịp.

2.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 Học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

 II.YÊU CẦU:

 1.Kiến thức:

 -Biết cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều-đứng lại, vòng phải-trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

 -Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 272Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Đội hình đội ngũ - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 7
MƠN:ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ -CHẠY BỀN
 Tiết CT :	14
	Thời gian dạy : 	30/09/2014
 I . NHIỆM VỤ:
 1.ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,đi đều- đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
2.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	 Học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
	II.YÊU CẦU:
 1.Kiến thức:
 -Biết cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều-đứng lại, vòng phải-trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
 -Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
 2.Kĩ năng:
 -Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,đi đều-đứng lại, vòng phải-trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
 -Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
 3.Thái độ:
 -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương .
 III.THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
 IV.ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập TDTT của trường.	
 V.DỤNG CỤ:
Phát lệnh.	
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:	
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: chung và chuyên môn
Kiểm tra bài cũ: Đi đều-đứng lại, vòng trái-phải	
(6p)
1’
1’
4’(2lần x 8nhịp)
II/ Phần cơ bản:
	1)ĐHĐN: Ôn hoàn thiện các kỹ năng đã học.
	 - Ôn tập hợp hàng ngang; dóng hàng; điểm số từ 1-hết, chu kỳ 1,2; dàn-dồn hàng, 
	 -Giậm chân tại chỗ, đi đều-đứng lại, vòng phải-trái.
	 -Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
.	
	3)Chạy bền:
	 -Chạy trên địa hình tự nhiên 150-200m.
	 -Học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
	*Củng cố :Đi đều vòng phải-trái.	
(35p)
22’
8’
5’
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét
	-Dặn dò	
(4p)
2’
2
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c.
-Tích cực thực hiện khởi động.
-Biết cách thực hiện và cách thực hiện cơ bản đúng đi đều, đứng lại vòng phải-trái
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
-Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá
- Hs nắm vững, hoàn thiện kt, chú ý nghe lệnh thực hiện, nhanh, gọn, chính xác.
+Thực hiện đúng theo khẩu lệnh chi huy.
+Đúng tư thế, chỉnh hàng khi đi vòng.
-Chú ý xem GV phân tích, thị phạm cách đổi chân khi sai nhịp, áp dụng tốt trong quá trình thực hiện.
-Kiên trì tích cực chạy bền.
-Chú ý thở đều trong quá trình chạy.
-Tích cực thả lỏng sau khi chạy xong.
+Nắm vững các động tác hồi tĩnh.
-Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng đi đều vòng phải-trái
-Gv cho hs thực hiện tập chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
-Gv quản lý, điều khiển, nhắc nhở và sửa sai cho hs .
 150-200m
-Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngơ,ngày 28 tháng 9 năm 2014
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:	
*Tồn tại:	
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tuan_762.doc