Giáo án Thể dục 6 năm 2015

I/ Mục tiêu :

a. Kiến thức:

- Giúp HS nắm được lợi ích của thể dục thể thao (TDTT)

b. Kĩ năng.

- Yêu cầu HS nắm và thực hiện được kĩ thuật khi tập luyện.

 c.Thái độ:

- Qua tập luyện nhằm rèn luyện ý thức đạo đức cho HS.

II/ Chuẩn bị :

- GV : Giáo án, sổ điểm, còi, dụng cụ sân bãi .

- HS : chỉnh đốn trang phục trước khi tập luyện.

 

doc 140 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 270Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 6 năm 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Địa điểm – phương tiện :
 - Tại sân trường, Gv kiểm tra sân bãi.
 - Hs trang phục gọn gàng đúng qui định.
III.Tiến trình lên lớp :
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
A: PHẦN MỞ ĐẦU:
 - GV nhận lớp, phổ biến nội dung bài học.
 - Kiểm tra bài cũ : xuất phát cao chạy nhanh 60m
6-8
 - Cán sự tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - Gọi 1 – 2 HS lên thực hiện .
B/ PHẦNCƠ BẢN :
 1/ Khởi động:
 Xoay cổ tay cổ chân, tay ngực, tay tháp cao, xoay khớp hông, khớp gối, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi
 2/ Chạy nhanh
 Kiểm tra chạy nhanh: Xuất phat cao chạy nhanh 60m.
 3/ Cũng cố:
 Đi đều và đổi chân khi sai nhịp.
 Chạy đều, đứng lại
30-32
3-5
25-27
2-4
- Lớp trưởng hướng dẫn và điều khiển lớp khởi động. 
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - GV nhắc lại một số kĩ thuật, động tác xuát phát cao chạy 60m cho học sinh nắm.
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác kĩ thuật khi thực hiện bài kiểm tra.
 - HS thực hiện bài kiểm tra thanh nhiều đợt, mỗi đợt là 3 học sinh lên thưc hiện.
 - Học sinh thực hiện bài kiểm tra, giáo viên quan sát kĩ thuật, bấm giờ và cho điểm học sinh
‚"
‚"
‚"
 ‚
 * Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện các kĩ thuật của từng Hs.
 - Loại đạt: Hs thưc hiện đúng kĩ thuật, động tác, thành tích của học sinh đạt từ trung bình trở lên.
 - Loại chưa đạt: Kĩ thuật thưc hiện còn sai sót nhiều, thành tích không đạt so với yêu cầu của giáo viên
 - Gv nhắc lại nội dung kiểm tra
 - Gv cho Hs tập các động tác nhẹ nhàng rũ các cơ bắp.
 - Gv nhận xét tiết kiểm tra và nhắc Hs về nhà cần tập luyện thêm.
C/ PHẦN KẾT THÚC :
 - Hồi Tĩnh
 - Nhận xét - dặn dò.
3-5
 - Đi thường hít thở sâu, thả lỏng tay chân.
 - Đánh giá tiết kiểm tra, dặn HS về nhà ôn lại một số kĩ thuật đã học 
IV.Rút kinh nghiệm:
..............
Tuần : 15	 Ngày soạn: ngày 22 tháng 11 năm 2015
 Tiết : 30	 Ngày dạy: ngày 23 tháng 11 năm 2015
 NÉM BÓNG - CHẠY BỀN
- Môn tự chọn: Ôn một số động tác bổ trợ môn tự chon ( ném bóng)
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
I/ Mục tiêu :
a. Kiến thức.
- Môn tự chọn: Ôn một số động tác bổ trợ môn tự chon ( ném bóng)
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
b. Kĩ năng.
- Yêu cầu HS thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác của nọi dung ném bóng và chạy bền khi tập luyện.
c. Thái độ
- Qua tập luyện nhằm rèn luyện ý thức đạo đức và tinh thần trách nhiệm cho HS.
II/ Chuẩn bị :
- GV : Giáo án, sổ điểm, còi, dụng cụ sân bãi .
- HS : chỉnh đốn trang phục trước khi tập luyện
III/ Lên lớp :
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
A: PHẦN MỞ ĐẦU:
 - GV nhận lớp, phổ biến nội dung bài học.
 - Kiểm tra bài cũ : Xuất phát cao chạy nhanh
8-10
 - Cán sự tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - Gọi 1 – 2 HS lên thực hiện .
B/ PHẦNCƠ BẢN :
 1/ Khởi động:
 Xoay cổ tay cổ chân, tay ngực, tay tháp cao, xoay khớp hông, khớp gối, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi
 2/ Ném bóng:
 Ôn một số động tác bổ trợ và tập thể lực.
 3/ Chạy bền
 Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
 Nam 2 vòng sân trường; Nữ 1 vòng sân trường.
 Nam 3 vòng sân trường; Nữ 2 vòng sân trường.
 4/ Cũng cố:
 Đi đều và đổi chân khi sai nhịp.
 Chạy đều, đứng lại
28-30
3-5p
5-7 lần
4-6p
3-5
- Lớp trưởng hướng dẫn và điều khiển lớp khởi động. 
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - GV vừa phân tích, vừa làm mẫu động tác kĩ thuật cho học sinh quan sát và nắm.
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác, kĩ thuật ném bóng khi tập luyện.
 - HS tập luyện theo nhóm, nam-nữ riêng biệt, GV quan sát và nhắc nhở hs sinh khi thực hiện sai. 
‚‚‚‚‚‚"
‚‚‚‚‚‚"
 - GV nhắc nhở học sinh khi chạy cần kết hợp hit thở sâu và các bước chạy phài đều, vừa phải.
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng cự li chạy bền khi tập luyện.
 - Học sinh tập luyện chạy theo nhón nam, nữ riêng biệt, Gv quan sát nhắc nhở.
 ‚‚‚‚
‚
C/ PHẦN KẾT THÚC :
 - Hồi Tĩnh
 - Nhận xét - dặn dò.
3-5
 - Đi thường hít thở sâu, thả lỏng tay chân.
 - Đánh giá tiết học, dặn HS về nhà ôn lại một số kĩ kĩ thuật vừa học 
	IV/ Rút kinh nghiệm :
....................................................................................................................................................
 BGH ký duyệt
 TT ký duyệt
Tuần : 16	Ngày soạn: ngày 30 tháng 12 năm 2014
Tiết : 31	Ngày dạy: ngày 01 tháng 12 năm 2014
 NÉM BÓNG - CHẠY BỀN
- Môn tự chọn: Ôn một số động tác bổ trợ môn tự chon, học kĩ thuật ( ném bóng)
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
I/ Mục tiêu :
a. Kiến thức.
- Môn tự chọn: Ôn một số động tác bổ trợ môn tự chon, học kĩ thuật ( ném bóng)
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
b. Kĩ năng.
- Yêu cầu HS thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật khi tập luyện.
c. Thái độ
- Qua tập luyện nhằm rèn luyện ý thức đạo đức cho HS.
II/ Chuẩn bị :
- GV : Giáo án, sổ điểm, còi, dụng cụ sân bãi .
- HS : chỉnh đốn trang phục trước khi tập luyện
III/ Lên lớp :
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
A: PHẦN MỞ ĐẦU:
 - GV nhận lớp, phổ biến nội dung bài học.
 - Kiểm tra bài cũ : Đứng vai hướng ném xoay người ném bóng.
8-10
 - Cán sự tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - Gọi 1 – 2 HS lên thực hiện .
B/ PHẦNCƠ BẢN :
 1/ Khởi động:
 Xoay cổ tay cổ chân, tay ngực, tay tháp cao, xoay khớp hông, khớp gối, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi
 2/ Ném bóng.
 Ôn một số động tác bổ trợ môn tự chon, học kĩ thuật ( ném bóng)
 3/ Chạy bền
 Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
 Nam 2 vòng sân trường; Nữ 1 vòng sân trường.
 Nam 3 vòng sân trường; Nữ 2 vòng sân trường.
 4/ Củng cố:
Một số động tác bổ trợ nội dung ném bóng
28-30
3-5
5-7 lần
 3-5p
3-5p
- Lớp trưởng hướng dẫn và điều khiển lớp khởi động. 
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - GV vừa phân tích, vừa làm mẫu động tác kĩ thuật cho học sinh quan sát và nắm.
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác, kĩ thuật ném bóng khi tập luyện.
 - HS tập luyện theo nhóm, nam-nữ riêng biệt, GV quan sát và nhắc nhở hs sinh khi thực hiện sai. 
‚‚‚" ‚‚‚
‚‚‚" ‚‚‚
‚‚‚" ‚‚‚
‚‚‚" ‚‚‚
 - GV nhắc nhở học sinh khi chạy cần kết hợp hit thở sâu và các bước chạy phài đều, vừa phải.
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng cự li chạy bền khi tập luyện.
 - Học sinh tập luyện chạy theo nhón nam, nữ riêng biệt, Gv quan sát nhắc nhở.
 ‚‚‚‚
‚
C/ PHẦN KẾT THÚC :
 - Hồi Tĩnh
 - Nhận xét - dặn dò.
3-5
 - Đi thường hít thở sâu, thả lỏng tay chân.
 - Đánh giá tiết học, dặn HS về nhà ôn lại một số kĩ kĩ thuật vừa học 
	IV/ Rút kinh nghiệm :
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tuần : 16	Ngày soạn: ngày 30 tháng 12 năm 2014
Tiết : 32	Ngày dạy: ngày 01 tháng 12 năm 2014
 NÉM BÓNG - CHẠY BỀN
- Môn tự chọn: Ôn một số động tác bổ trợ; Học đà 4 bước chéo ném bóng xa
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
I/ Mục tiêu :
a. Kiến thức.
- Môn tự chọn: Ôn một số động tác bổ trợ; Học đà 4 bước chéo ném bóng xa
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
b. Kĩ năng.
- Yêu cầu HS thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật khi tập luyện.
c. Thái độ
- Qua tập luyện nhằm rèn luyện ý thức đạo đức cho HS.
II/ Chuẩn bị :
- GV : Giáo án, sổ điểm, còi, dụng cụ sân bãi .
- HS : chỉnh đốn trang phục trước khi tập luyện
III/ Lên lớp :
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
A: PHẦN MỞ ĐẦU:
 - GV nhận lớp, phổ biến nội dung bài học.
 - Kiểm tra bài cũ : Đứng vai hướng ném xoay người ném bóng 
8-10
 - Cán sự tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - Gọi 1 – 2 HS lên thực hiện .
B/ PHẦNCƠ BẢN :
 1/ Khởi động:
 Xoay cổ tay cổ chân, tay ngực, tay tháp cao, xoay khớp hông, khớp gối, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi
 2/ Ném bóng:
 - Ôn một số động tác bổ trợ.
 - Học đà 4 bước chéo ném bóng xa
 3/ Chạy bền
 Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
 Nam 2 vòng sân trường; Nữ 1 vòng sân trường.
 Nam 3 vòng sân trường; Nữ 2 vòng sân trường.
 4/ Cũng cố:
 Đà 4 bước chéo xoay người ném bóng.
28-30
3-5
4-6 lần
4-6 lần
3-5p
2-4p
- Lớp trưởng hướng dẫn và điều khiển lớp khởi động. 
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - GV vừa phân tích, vừa làm mẫu động tác kĩ thuật cho học sinh quan sát và nắm.
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác, kĩ thuật ném bóng khi tập luyện.
 - HS tập luyện theo nhóm, nam-nữ riêng biệt, GV quan sát và nhắc nhở hs sinh khi thực hiện sai. 
‚‚‚" ‚‚‚
‚‚‚" ‚‚‚
‚‚‚" ‚‚‚
‚‚‚" ‚‚‚
 - GV nhắc nhở học sinh khi chạy cần kết hợp hit thở sâu và các bước chạy phài đều, vừa phải.
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng cự li chạy bền khi tập luyện.
 - Học sinh tập luyện chạy theo nhón nam, nữ riêng biệt, Gv quan sát nhắc nhở.
 ‚‚‚‚
‚
C/ PHẦN KẾT THÚC :
 - Hồi Tĩnh
 - Củng cố - dặn dò.
3-5
 - Đi thường hít thở sâu, thả lỏng tay chân.
 - Đánh giá tiết học, dặn HS về nhà ôn lại một số kĩ kĩ thuật vừa học 
	IV/ Rút kinh nghiệm :
..
Ký duyệt
 Tuần : 17	 Ngày soạn: ngày 07 tháng 12 năm 2014
 Tiết : 33	 Ngày dạy: ngày 08 tháng 12 năm 2014
BÀI THỂ DỤC – CHẠY NHANH
CHẠY BỀN
- Bài thể dục: Ôn hoàn thiện bài thể dục chuẩn bị kiểm tra học kì
- Chạy nhanh: Ôn tập xuất phát cao chạy nhanh 60m ( chuẩn bị kiểm tra học kì)
 - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
I/ Mục tiêu :
a. Kiến thức.
- Bài thể dục: Ôn hoàn thiện bài thể dục chuẩn bị kiểm tra học kì
- Chạy nhanh: Ôn tập xuất phát cao chạy nhanh 60m ( chuẩn bị kiểm tra học kì)
 - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
b. Kĩ năng.
- Yêu cầu HS thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật khi tập luyện.
c. Thái độ
- Qua tập luyện nhằm rèn luyện ý thức đạo đức cho HS.
II/ Chuẩn bị :
- GV : Giáo án, sổ điểm, còi, dụng cụ sân bãi .
- HS : chỉnh đốn trang phục trước khi tập luyện
III/ Lên lớp :
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
A: PHẦN MỞ ĐẦU:
 - GV nhận lớp, phổ biến nội dung bài học.
 - Kiểm tra bài cũ :
8-10
 - Cán sự tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - Gọi 1 – 2 HS lên thực hiện .
B/ PHẦNCƠ BẢN :
 1/ Khởi động:
 Xoay cổ tay cổ chân, tay ngực, tay tháp cao, xoay khớp hông, khớp gối, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi
 2/ Bài thể dục
 Ôn hoàn thiện bài thể dục chuẩn bị kiểm tra học kì
 3/ Chạy nhanh
 Ôn tập xuất phát cao chạy nhanh 60m ( chuẩn bị kiểm tra học kì)
 4/ Chạy bền
 Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
 5/ Củng cố:
 Ôn lại nhửng nội dung đã vừa tập luyện xong chuản bị thi học kì I
30-32
3-5p
4-6 lần
3-5 lần
3-5p
2-4p
- Lớp trưởng hướng dẫn và điều khiển lớp khởi động. 
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - GV vừa phân tích, vừa làm mẫu động tác kĩ thuật cho học sinh quan sát và nắm.
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác, kĩ thuật ném bóng khi tập luyện.
 - HS tập luyện theo nhóm, nam-nữ riêng biệt, GV quan sát và nhắc nhở hs sinh khi thực hiện sai. 
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 €
 - GV vừa phân tích, vừa làm mẫu động tác 
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác khi tập luyện.
 - HS tập luyện, GV quan sát nhắc nhở.
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác khi tập luyện.
 - HS tập luyện, GV quan sát nhắc nhở.
 ‚‚‚‚
‚
C/ PHẦN KẾT THÚC :
 - Hồi Tĩnh
 - Nhận xét - dặn dò.
3-5
 - Đi thường hít thở sâu, thả lỏng tay chân.
 - Đánh giá tiết học, dặn HS về nhà ôn lại một số kĩ kĩ thuật vừa học 
	IV/ Rút kinh nghiệm :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Tuần : 17	 Ngày soạn: ngày 07 tháng 12 năm 2014
 Tiết : 34	 Ngày dạy: ngày 08 tháng 12 năm 2014
BÀI THỂ DỤC – CHẠY NHANH
CHẠY BỀN
- Bài thể dục: Ôn hoàn thiện bài thể dục chuẩn bị kiểm tra học kì
- Chạy nhanh: Ôn tập xuất phát cao chạy nhanh 60m ( chuẩn bị kiểm tra học kì)
 - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
I/ Mục tiêu :
a. Kiến thức.
- Bài thể dục: Ôn hoàn thiện bài thể dục chuẩn bị kiểm tra học kì
- Chạy nhanh: Ôn tập xuất phát cao chạy nhanh 60m ( chuẩn bị kiểm tra học kì)
 - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
b. Kĩ năng.
- Yêu cầu HS thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật khi tập luyện.
c. Thái độ
- Qua tập luyện nhằm rèn luyện ý thức đạo đức cho HS.
II/ Chuẩn bị :
- GV : Giáo án, sổ điểm, còi, dụng cụ sân bãi .
- HS : chỉnh đốn trang phục trước khi tập luyện
III/ Lên lớp :
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
A: PHẦN MỞ ĐẦU:
 - GV nhận lớp, phổ biến nội dung bài học.
 - Kiểm tra bài cũ : 
8-10
 - Cán sự tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - Gọi 1 – 2 HS lên thực hiện .
B/ PHẦNCƠ BẢN :
 1/ Khởi động:
 Xoay cổ tay cổ chân, tay ngực, tay tháp cao, xoay khớp hông, khớp gối, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi
 2/ Bài thể dục
 Ôn hoàn thiện bài thể dục chuẩn bị kiểm tra học kì
 3/ Chạy nhanh
 Ôn tập xuất phát cao chạy nhanh 60m ( chuẩn bị kiểm tra học kì)
 4/ Chạy bền
 Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
 5/ Củng cố:
 Ôn lại nhửng nội dung đã vừa tập luyện xong chuản bị thi học kì I
30-32
3-5p
4-6 lần
4-6 lần
3-5p
2-4p
- Lớp trưởng hướng dẫn và điều khiển lớp khởi động. 
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - GV vừa phân tích, vừa làm mẫu động tác kĩ thuật cho học sinh quan sát và nắm.
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác, kĩ thuật ném bóng khi tập luyện.
 - HS tập luyện theo nhóm, nam-nữ riêng biệt, GV quan sát và nhắc nhở hs sinh khi thực hiện sai. 
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 €
 - GV vừa phân tích, vừa làm mẫu động tác 
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác khi tập luyện.
 - HS tập luyện, GV quan sát nhắc nhở.
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác khi tập luyện.
 - HS tập luyện, GV quan sát nhắc nhở.
 ‚‚‚‚
‚
C/ PHẦN KẾT THÚC :
 - Hồi Tĩnh
 - Nhận xét - dặn dò.
3-5
 - Đi thường hít thở sâu, thả lỏng tay chân.
 - Đánh giá tiết học, dặn HS về nhà ôn lại một số kĩ kĩ thuật vừa học 
	IV/ Rút kinh nghiệm :
..........................................................................................................................................
Ký duyệt
 Tuần : 18	 Ngày soạn: ngày 14 tháng 12 năm 2014
 Tiết : 35 	 Ngày dạy: ngày 15 tháng 12 năm 2014
KIỂM TRAHỌC KÌ I
 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG (9 động tác)
I.Mục tiêu :
a. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện : Bài thể dục phát triển chung (9 động tác).
b. Kĩ năng.
- Thực hiện cơ bản đúng : Bài thể dục phát triển chung (9 động tác)
c.Thái độ:
- Qua kiểm tra nhằm rèn luyện ý thức đạo đức cho HS.
II. Địa điểm – phương tiện :
 - Tại sân trường, Gv kiểm tra sân bãi.
 - Hs trang phục gọn gàng đúng qui định.
III.Tiến trình lên lớp :
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
A: PHẦN MỞ ĐẦU:
 - GV nhận lớp, phổ biến nội dung bài học.
 - Kiểm tra bài cũ : 
8-10
 - Cán sự tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - Gọi 1 – 2 HS lên thực hiện .
B/ PHẦNCƠ BẢN :
 1/ Khởi động:
 Xoay cổ tay cổ chân, tay ngực, tay tháp cao, xoay khớp hông, khớp gối, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi
 2/ Bài thể dục:
 Bài thể dục phát triển chung, (9 động tác):
 3.Cũng cố :
30-32
4-6
23-25
2-3
 - Lớp trưởng hướng dẫn và điều khiển lớp khởi động. 
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 -Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 3-6 Hs
 * Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng Hs.
 - Loại đạt: Hoàn thiện cả 9 động tác của bài.
 - Chưa đạt: Thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, nhưng chưa đẹp, chưa thở sâu ở động tác vươn thở hoặc động tác thăng bằng thực hiện với biên độ hẹp.
‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚
‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚
‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚
 €
- Gv nhắc lại nội dung kiểm tra
C/ PHẦN KẾT THÚC :
 - Hồi Tĩnh
 - Nhận xét - dặn dò.
3-5
 - Đi thường hít thở sâu, thả lỏng tay chân.
 - Đánh giá tiết học, dặn HS về nhà ôn lại một số kĩ kĩ thuật vừa học 
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
IV.Rút kinh nghiệm:
..................
Ký duyệt
Tuần : 19	Ngày soạn: ngày 21 tháng 12 năm 2014
 Tiết : 36	 Ngày dạy: ngày 22 tháng 12 năm 2014
KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RTTT
Xuất phát cao chạy nhanh 60m
I.Mục tiêu :
 a. Kiến thức.
- Biết cách thực hiện xuất phát trong kĩ thuật chạy nhanh.
b. Kĩ năng.
- Thực hiện cơ bản đúng xuất phát trong nội dung chạy nhanh
c. Thái độ
- Qua kiểm tra nhằm rèn luyện ý thức đạo đức cho HS.
II. Địa điểm – phương tiện :
 - Tại sân trường, Gv kiểm tra sân bãi.
 - Hs trang phục gọn gàng đúng qui định.
III.Tiến trình lên lớp :
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
A: PHẦN MỞ ĐẦU:
 - GV nhận lớp, phổ biến nội dung bài học.
 - Kiểm tra bài cũ : xuất phát cao chạy nhanh 60m
6-8
 - Cán sự tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - Gọi 1 – 2 HS lên thực hiện .
B/ PHẦNCƠ BẢN :
 1/ Khởi động:
 Xoay cổ tay cổ chân, tay ngực, tay tháp cao, xoay khớp hông, khớp gối, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi
 2/ Chạy nhanh
 Kiểm tra chạy nhanh: Xuất phát cao chạy nhanh 60m.
 3/ Cũng cố:
 Đi đều và đổi chân khi sai nhịp.
 Chạy đều, đứng lại
30-32
3-5
25-27
2-4
- Lớp trưởng hướng dẫn và điều khiển lớp khởi động. 
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - GV nhắc lại một số kĩ thuật, động tác xuát phát cao chạy 60m cho học sinh nắm.
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác kĩ thuật khi thực hiện bài kiểm tra.
 - HS thực hiện bài kiểm tra thanh nhiều đợt, mỗi đợt là 3 học sinh lên thưc hiện.
 - Học sinh thực hiện bài kiểm tra, giáo viên quan sát kĩ thuật, bấm giờ và cho điểm học sinh
‚"
‚"
‚"
 ‚
 * Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện các kĩ thuật của từng Hs.
 - Loại đạt: Hs thưc hiện đúng kĩ thuật, động tác, thành tích của học sinh đạt từ trung bình trở lên.
 - Loại chưa đạt: Kĩ thuật thưc hiện còn sai sót nhiều, thành tích không đạt so với yêu cầu của giáo viên
 - Gv nhắc lại nội dung kiểm tra
 - Gv cho Hs tập các động tác nhẹ nhàng rũ các cơ bắp.
 - Gv nhận xét tiết kiểm tra và nhắc Hs về nhà cần tập luyện thêm.
C/ PHẦN KẾT THÚC :
 - Hồi Tĩnh
 - Nhận xét - dặn dò.
3-5
 - Đi thường hít thở sâu, thả lỏng tay chân.
 - Đánh giá tiết kiểm tra, dặn HS về nhà ôn lại một số kĩ thuật đã học 
IV.Rút kinh nghiệm:
....
BGH ký duyệt
TT ký duyệt
 Tuần : 20	Ngày soạn: ngày 04 tháng 01 năm 2015
 Tiết : 37	Ngày dạy: ngày 05 tháng 01 năm 2015
 BẬT NHẢY – NÉM BÓNG - CHẠY BỀN
- Bật nhảy: Học đá lăng trước – sau – sang ngang. Trò chơi:
- Ném bóng: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật; Học đà ba bước ném bóng xa.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
I/ Mục tiêu :
a. Kiến thức.
- Bật nhảy: Học đá lăng trước – sau – sang ngang. Trò chơi:
- Ném bóng: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật; Học đà ba bước ném bóng xa.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
b. Kĩ năng.
- Yêu cầu HS thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật khi tập luyện.
c. Thái độ
- Qua tập luyện nhằm rèn luyện ý thức đạo đức cho HS.
II/ Chuẩn bị :
- GV : Giáo án, sổ điểm, còi, dụng cụ sân bãi .
- HS : chỉnh đốn trang phục trước khi tập luyện
III/ Lên lớp :
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
A: PHẦN MỞ ĐẦU:
 - GV nhận lớp, phổ biến nội dung bài học.
 - Kiểm tra bài cũ : Quay các hướng.
8-10
 - Cán sự tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - Gọi 1 – 2 HS lên thực hiện .
B/ PHẦNCƠ BẢN :
 1/ Khởi động:
 Xoay cổ tay cổ chân, tay ngực, tay tháp cao, xoay khớp hông, khớp gối, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi
 2/ Ném bóng:
 Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật; Học đà ba bước ném bóng xa.
 3/ Bật nhảy.
 Học đá lăng trước – sau – sang ngang. Trò chơi: "Nhảy vào vòng tròn tiếp sức".
 4/ Chạy bền
 Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
 Nam 2 vòng sân; Nữ 1 vòng sân.
 Nam 3 vòng sân; Nữ 2 vòng sân.
 5/ Củng cố:
 Gv chốt lại những nội dung vừa học cho Hs nắm
28-30
3-5
5-7 lần
5-7 lần
3-5p
2-3p
- Lớp trưởng hướng dẫn và điều khiển lớp khởi động. 
€
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 - GV vừa phân tích, vừa làm mẫu động tác 
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác khi tập luyện.
 - HS tập luyện, GV quan sát nhắc nhở.
‚‚‚ ‚‚‚
‚‚‚ ‚‚‚
 - GV vừa phân tích, vừa làm mẫu động tác 
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác khi tập luyện.
 - HS tập luyện, GV quan sát nhắc nhở.
‚‚‚‚‚‚"
‚‚‚‚‚‚"
 - Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác khi tập luyện.
 - HS tập luyện, GV quan sát nhắc nhở.
 ‚‚‚‚
‚
C/ PHẦN KẾT THÚC :
 - Hồi Tĩnh
 - Nhận xét - dặn dò.
3-5
 - Đi thường hít thở sâu, thả lỏng tay chân.
 - Đánh giá tiết học, dặn HS về nhà ôn lại một số kĩ kĩ thuật vừa học 
	IV/ Rút kinh nghiệm :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Tuần : 20	Ngày soạn: ngày 04 tháng 01 năm 2015
 Tiết : 38	Ngày dạy: ngày 05 tháng 01 năm 2015
 BẬT NHẢY - NÉM BÓNG - CHẠY BỀN
- Bật nhảy: Đá lăng trước – sau – sang ngang.
- Ném bóng: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật. đà ba bước ném bóng xa.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
I/ Mục tiêu :
a. Kiến thức.
- Bật nhảy: Đá lăng trước – sau – sang ngang.
- Ném bóng: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật. đà ba bước ném bóng xa.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
b. Kĩ năng.
- Yêu cầu HS thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật khi tập luyện.
c. Thái độ
- Qua tập luyện nhằm rèn luyện ý thức đạo đức cho HS.
II/ Chuẩn bị :
- GV : Giáo án, sổ điểm, còi, dụng cụ sân bãi .
- HS : chỉnh đốn trang phục trước khi tập luyện
III/ Lên lớp :
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
A: PHẦN MỞ ĐẦU:

Tài liệu đính kèm:

  • docGATD6.doc