Giáo án Thể dục 6 năm 2015 - 2016

I . MỤC TIÊU :

 Sau khi học xong bài học, HS có khả năng:

* Kiến thức:

 - Biết được lợi ích, tác dụng của thể dục thể thao đến việc nâng cao sức khỏe, thể lực và tác hại của việc thiếu vận động.

- Biết lợi ích, tác dụng TDTT đến cơ, xương, tuần hoàn, hô hấp và trao đổi chất của cơ thể.

* Kĩ năng:

- Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày.

* Thái độ:

- Có thái độ, hành vi cư xử tốt với bạn và tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT.

 

doc 88 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 184Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 6 năm 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ại nội dung đã học.
GV quan sát, nhận xét sửa sai, HS chú ý nhận xét. 
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
 - Nam chạy 3 vịng, nữ chạy 2 vịng.
30-32 phút
10-15 phút
10-15 phút
3-5’ phút
3-5 phút
Giáo viên phân tích và làm mẫu chính xát.
Học sinh chú ý quan xát và tiến hành tập luyện theo hướng dẩn của giáo viên.
Đội hình tập hợp
Đội hình tập luyện
Đội hình tập hợp
Đội hình chạy
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dị.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hơ to “giải tán”
HS hơ đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
.
Tuần: 8	Tiết: 15
Ngày soạn: 05 /09/ 2015	Thời gian: 45 phút
TTTC (BĨNG CHUYỀN) + CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
1. Mục tiêu:
- Học sinh biết tên và cách thực hiện chuyền bĩng cao tay bằng hai tay. Trị chơi “Chuyền và bắt bĩng qua người ở giữa”.
2. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ:
- Kiến thức: Học sinh biết tên và cách thực hiện chuyền bĩng cao tay bằng hai tay. Trị chơi “Chuyền và bắt bĩng qua người ở giữa”.
- Kỹ năng: Thực hiện được chuyền bĩng cao tay bằng hai tay. Trị chơi “Chuyền và bắt bĩng qua người ở giữa”.
- Thái độ: Nghiêm túc trật tự, ý thức tự giác trong tập luyện, cĩ ý thức phịng tránh chấn thương.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Thực hiện tại sân trường THCS Thuận Hưng.
- GV: Chuẩn bị sân bãi, cịi, bĩng, giáo án, tranh ảnh.
- HS: Chuẩn bị trang phục TDTT.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạng sức khỏe của HS.
 - Phổ biến nội dung tiết học.
2. khởi động:
 - Xoay các khớp (cổ, tay, hơng ,gối, khuỷu tay, bã vai).
 - Ép gối dọc, ép gối ngang.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gĩt chạm mơng.
* Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 1-2 học sinh lên kiểm tra.
- GV nhận xét và xếp loại.
5-8
phút
2x8
- Cán sự báo cáo sĩ số, HS “chúc GV khỏe”. GV chúc HS “Chúc các em khỏe”
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu HS thực hiện tiết học.
Cán sự cho lớp khởi động, GV quan xác.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1. Bĩng chuyền:
- Kỹ thuật chuyền bĩng cao tay bằng hai tay.
- Trị chơi “Chuyền và bắt bĩng qua người ở giữa”.
€
2. Củng cố:
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại nội dung đã học.
GV quan sát, nhận xét sửa sai, HS chú ý nhận xét. 
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
 - Nam chạy 3 vịng, nữ chạy 2 vịng.
30-32 phút
10-15 phút
10-15 phút
3-5’ phút
3-5 phút
Giáo viên phân tích và làm mẫu chính xát.
Học sinh chú ý quan xát và tiến hành tập luyện theo hướng dẩn của giáo viên.
Đội hình tập hợp
Đội hình tập luyện
Đội hình trị chơi
 €€€€€ € €€€€€
 €€€€€ € €€€€€
 € €€€€ € € €€€€
 € € €€€ € €€€€€
Đội hình tập hợp
Đội hình chạy
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dị.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hơ to “giải tán”
HS hơ đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
Tuần: 8	Tiết: 16
Ngày soạn: 07/09/2015	Thời gian: 45 phút
TTTC (BĨNG CHUYỀN) + CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
1. Mục tiêu:
- Học sinh biết tên và cách thực hiện chuyền bĩng cao tay bằng hai tay. Trị chơi “Chuyền và bắt bĩng qua người ở giữa”.
2. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ:
- Kiến thức: Học sinh biết tên và cách thực hiện chuyền bĩng cao tay bằng hai tay. Trị chơi “Chuyền và bắt bĩng qua người ở giữa”.
- Kỹ năng: Thực hiện được chuyền bĩng cao tay bằng hai tay. Trị chơi “Chuyền và bắt bĩng qua người ở giữa”.
- Thái độ: Nghiêm túc trật tự, ý thức tự giác trong tập luyện, cĩ ý thức phịng tránh chấn thương.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Thực hiện tại sân trường THCS Thuận Hưng.
- GV: Chuẩn bị sân bãi, cịi, bĩng, giáo án, tranh ảnh.
- HS: Chuẩn bị trang phục TDTT.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạng sức khỏe của HS.
 - Phổ biến nội dung tiết học.
2. khởi động:
 - Xoay các khớp (cổ, tay, hơng ,gối, khuỷu tay, bã vai).
 - Ép gối dọc, ép gối ngang.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gĩt chạm mơng.
* Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 1-2 học sinh lên kiểm tra.
- GV nhận xét và xếp loại.
5-8
phút
2x8
- Cán sự báo cáo sĩ số, HS “chúc GV khỏe”. GV chúc HS “Chúc các em khỏe”
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu HS thực hiện tiết học.
Cán sự cho lớp khởi động, GV quan xác.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1. Bĩng chuyền:
- Kỹ thuật chuyền bĩng cao tay bằng hai tay.
- Trị chơi “Chuyền và bắt bĩng qua người ở giữa”.
€
2. Củng cố:
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại nội dung đã học.
GV quan sát, nhận xét sửa sai, HS chú ý nhận xét. 
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
 - Nam chạy 3 vịng, nữ chạy 2 vịng.
30-32 phút
10-15 phút
10-15 phút
3-5’ phút
3-5 phút
Giáo viên phân tích và làm mẫu chính xát.
Học sinh chú ý quan xát và tiến hành tập luyện theo hướng dẩn của giáo viên.
Đội hình tập hợp
Đội hình tập luyện
Đội hình trị chơi
 €€€€€ € €€€€€
 €€€€€ € €€€€€
 € €€€€ € € €€€€
 € € €€€ € €€€€€
Đội hình tập hợp
Đội hình chạy
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dị.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hơ to “giải tán”
HS hơ đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
.
Tuần: 9	Tiết: 17
Ngày soạn: 10 /09 /2015	Thời gian: 45 phút
TTTC (BĨNG CHUYỀN) + CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
1. Mục tiêu:
- Học sinh biết tên và cách thực hiện chuyền bĩng cao tay bằng 2 tay.
2. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ:
- Kiến thức: - Học sinh biết tên và cách thực hiện chuyền bĩng cao tay bằng 2 tay.
- Kỹ năng: Thực hiện được động tác chuyền bĩng cao tay bằng hai tay.
- Thái độ: Nghiêm túc trật tự, ý thức tự giác trong tập luyện, cĩ ý thức phịng tránh chấn thương.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Thực hiện tại sân trường THCS Thuận Hưng.
- GV: Chuẩn bị sân bãi, cịi, bĩng, giáo án, tranh ảnh.
- HS: Chuẩn bị trang phục TDTT.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạng sức khỏe của HS.
 - Phổ biến nội dung tiết học.
2. khởi động:
 - Xoay các khớp (cổ, tay, hơng ,gối, khuỷu tay, bã vai).
 - Ép gối dọc, ép gối ngang.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gĩt chạm mơng.
* Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 1-2 học sinh lên kiểm tra.
- GV nhận xét và xếp loại.
5-8
phút
2x8
- Cán sự báo cáo sĩ số, HS “chúc GV khỏe”. GV chúc HS “Chúc các em khỏe”
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu HS thực hiện tiết học.
Cán sự cho lớp khởi động, GV quan xác.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1. Bĩng chuyền:
- Kỹ thuật chuyền bĩng cao tay bằng hai tay.
2. Củng cố:
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại nội dung đã học.
GV quan sát, nhận xét sửa sai, HS chú ý nhận xét. 
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
 - Nam chạy 3 vịng, nữ chạy 2 vịng.
30-32 phút
10-15 phút
10-15 phút
3-5 phút
3-5 phút
Giáo viên phân tích và làm mẫu chính xát.
Học sinh chú ý quan xát và tiến hành tập luyện theo hướng dẩn của giáo viên.
Đội hình tập hợp
Đội hình tập luyện
Đội hình tập hợp
Đội hình chạy
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dị.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hơ to “giải tán”
HS hơ đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
.
Tuần: 9	Tiết: 18
Ngày soạn: 15 /09 /2015	Thời gian: 45 phút
TTTC (BĨNG CHUYỀN) + CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
1. Mục tiêu:
- Học sinh biết được phương pháp và biết cách vận dụng vào đời sống hàng ngày.
2. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ:
- Kiến thức: Biết tên và cách thực hiện chuyền bĩng cao tay bằng hai tay; ném bĩng trúng đích bằng hai tay trên đầu.
- Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng chuyền bĩng cao tay bằng hai tay; ném bĩng trúng đích bằng hai tay trên đầu.
- Thái độ: Nghiêm túc trật tự, ý thức tự giác trong tập luyện, cĩ ý thứg tránh chấn thương.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Thực hiện tại sân trường THCS Thuận Hưng.
- GV: Chuẩn bị sân bãi, cịi, bĩng, giáo án, tranh ảnh.
- HS: Chuẩn bị trang phục TDTT.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạng sức khỏe của HS.
 - Phổ biến nội dung tiết học.
2. khởi động:
 - Xoay các khớp (cổ, tay, hơng ,gối, khuỷu tay, bã vai).
 - Ép gối dọc, ép gối ngang.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gĩt chạm mơng.
* Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 1-2 học sinh lên kiểm tra.
- GV nhận xét và xếp loại.
5-8
phút
2x8
- Cán sự báo cáo sĩ số, HS “chúc GV khỏe”. GV chúc HS “Chúc các em khỏe”
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu HS thực hiện tiết học.
Cán sự cho lớp khởi động, GV quan xác.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1. Bĩng chuyền:
- Kỹ thuật chuyền bĩng cao tay bằng hai tay.
- Ném bĩng trúng đích bằng hai tay trên đầu.
2. Củng cố:
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại nội dung đã học.
GV quan sát, nhận xét sửa sai, HS chú ý nhận xét. 
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
 - Nam chạy 3 vịng, nữ chạy 2 vịng.
30-32 phút
10-15 phút
10-15 phút
3-5’ phút
3-5 phút
Giáo viên phân tích và làm mẫu chính xát.
Học sinh chú ý quan xát và tiến hành tập luyện theo hướng dẩn của giáo viên.
Đội hình tập hợp
Đội hình tập luyện
- Gv hướng dẫn các em thực hiện.
Đội hình tập hợp
Đội hình chạy
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dị.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hơ to “giải tán”
HS hơ đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
.
Tuần: 10	Tiết: 19
Ngày soạn: 28/09/2015	Thời gian: 45 phút
TTTC (BĨNG CHUYỀN) + CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
1. Mục tiêu:
- Học sinh biết được phương pháp và biết cách vận dụng vào đời sống hàng ngày.
2. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ:
- Kiến thức: Biết tên và cách thực hiện chuyền bĩng cao tay bằng hai tay; ném bĩng trúng đích bằng hai tay trên đầu.
- Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng chuyền bĩng cao tay bằng hai tay; ném bĩng trúng đích bằng hai tay trên đầu.
- Thái độ: Nghiêm túc trật tự, ý thức tự giác trong tập luyện, cĩ ý thứg tránh chấn thương.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Thực hiện tại sân trường THCS Thuận Hưng.
- GV: Chuẩn bị sân bãi, cịi, bĩng, giáo án, tranh ảnh.
- HS: Chuẩn bị trang phục TDTT.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạng sức khỏe của HS.
 - Phổ biến nội dung tiết học.
2. khởi động:
 - Xoay các khớp (cổ, tay, hơng ,gối, khuỷu tay, bã vai).
 - Ép gối dọc, ép gối ngang.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gĩt chạm mơng.
* Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 1-2 học sinh lên kiểm tra.
- GV nhận xét và xếp loại.
5-8
phút
2x8
- Cán sự báo cáo sĩ số, HS “chúc GV khỏe”. GV chúc HS “Chúc các em khỏe”
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu HS thực hiện tiết học.
Cán sự cho lớp khởi động, GV quan xác.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1. Bĩng chuyền:
- Kỹ thuật chuyền bĩng cao tay bằng hai tay.
- Ném bĩng trúng đích bằng hai tay trên đầu.
- Trị chơi: gv hướng dẫn các em thực hiện.2. Củng cố:
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại nội dung đã học.
GV quan sát, nhận xét sửa sai, HS chú ý nhận xét. 
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
 - Nam chạy 3 vịng, nữ chạy 2 vịng.
30-32 phút
10-15 phút
10-15 phút
3-5’ phút
3-5 phút
Giáo viên phân tích và làm mẫu chính xát.
Học sinh chú ý quan xát và tiến hành tập luyện theo hướng dẩn của giáo viên.
Đội hình tập hợp
Đội hình tập luyện
- Gv hướng dẫn các em thực hiện.
Đội hình tập hợp
Đội hình chạy
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dị.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hơ to “giải tán”
HS hơ đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
.
Tuần: 10	Tiết: 20
Ngày soạn: 01 /10 /2015	Thời gian: 45 phút
TTTC (BĨNG CHUYỀN) + CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
1. Mục tiêu:
- Học sinh biết được phương pháp và biết cách vận dụng vào đời sống hàng ngày.
2. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ:
- Kiến thức: Biết tên và cách thực hiện chuyền bĩng cao tay bằng hai tay; ném bĩng trúng đích bằng hai tay trên đầu.
- Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng chuyền bĩng cao tay bằng hai tay; ném bĩng trúng đích bằng hai tay trên đầu.
- Thái độ: Nghiêm túc trật tự, ý thức tự giác trong tập luyện, cĩ ý thứg tránh chấn thương.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Thực hiện tại sân trường THCS Thuận Hưng.
- GV: Chuẩn bị sân bãi, cịi, bĩng, giáo án, tranh ảnh.
- HS: Chuẩn bị trang phục TDTT.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạng sức khỏe của HS.
 - Phổ biến nội dung tiết học.
2. khởi động:
 - Xoay các khớp (cổ, tay, hơng ,gối, khuỷu tay, bã vai).
 - Ép gối dọc, ép gối ngang.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gĩt chạm mơng.
* Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 1-2 học sinh lên kiểm tra.
- GV nhận xét và xếp loại.
5-8
phút
2x8
- Cán sự báo cáo sĩ số, HS “chúc GV khỏe”. GV chúc HS “Chúc các em khỏe”
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu HS thực hiện tiết học.
Cán sự cho lớp khởi động, GV quan xác.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1. Bĩng chuyền:
- Kỹ thuật chuyền bĩng cao tay bằng hai tay.
- Ném bĩng trúng đích bằng hai tay trên đầu.
2. Củng cố:
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại nội dung đã học.
GV quan sát, nhận xét sửa sai, HS chú ý nhận xét. 
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
 - Nam chạy 3 vịng, nữ chạy 2 vịng.
30-32 phút
10-15 phút
10-15 phút
3-5’ phút
3-5 phút
Giáo viên phân tích và làm mẫu chính xát.
Học sinh chú ý quan xát và tiến hành tập luyện theo hướng dẩn của giáo viên.
Đội hình tập hợp
Đội hình tập luyện
- Gv hướng dẫn các em thực hiện.
Đội hình tập hợp
Đội hình chạy
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dị.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hơ to “giải tán”
HS hơ đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
.
Tuần: 11	Tiết: 21
Ngày soạn: 05 /10 /2015	Thời gian: 45 phút
TTTC (BĨNG CHUYỀN) + CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
1. Mục tiêu:
- Học sinh biết được phương pháp và biết cách vận dụng vào đời sống hàng ngày.
2. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ:
- Kiến thức: Biết tên và cách thực hiện chuyền bĩng cao tay bằng hai tay; ném bĩng trúng đích bằng hai tay trên đầu.
- Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng chuyền bĩng cao tay bằng hai tay; ném bĩng trúng đích bằng hai tay trên đầu.
- Thái độ: Nghiêm túc trật tự, ý thức tự giác trong tập luyện, cĩ ý thứg tránh chấn thương.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Thực hiện tại sân trường THCS Thuận Hưng.
- GV: Chuẩn bị sân bãi, cịi, bĩng, giáo án, tranh ảnh.
- HS: Chuẩn bị trang phục TDTT.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạng sức khỏe của HS.
 - Phổ biến nội dung tiết học.
2. khởi động:
 - Xoay các khớp (cổ, tay, hơng ,gối, khuỷu tay, bã vai).
 - Ép gối dọc, ép gối ngang.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gĩt chạm mơng.
* Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 1-2 học sinh lên kiểm tra.
- GV nhận xét và xếp loại.
5-8
phút
2x8
- Cán sự báo cáo sĩ số, HS “chúc GV khỏe”. GV chúc HS “Chúc các em khỏe”
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu HS thực hiện tiết học.
Cán sự cho lớp khởi động, GV quan xác.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1. Bĩng chuyền:
- Kỹ thuật chuyền bĩng cao tay bằng hai tay.
- Ném bĩng trúng đích bằng hai tay trên đầu.
2. Củng cố:
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại nội dung đã học.
GV quan sát, nhận xét sửa sai, HS chú ý nhận xét. 
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
 - Nam chạy 3 vịng, nữ chạy 2 vịng.
30-32 phút
10-15 phút
10-15 phút
3-5’ phút
3-5 phút
Giáo viên phân tích và làm mẫu chính xát.
Học sinh chú ý quan xát và tiến hành tập luyện theo hướng dẩn của giáo viên.
Đội hình tập hợp
Đội hình tập luyện
- Gv hướng dẫn các em thực hiện.
Đội hình tập hợp
Đội hình chạy
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dị.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hơ to “giải tán”
HS hơ đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
.
Tuần: 11	Tiết: 22
Ngày soạn: 10 /10 /2015	Thời gian: 45 phút
TTTC (BĨNG CHUYỀN)
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
1. Mục tiêu:
- Học sinh biết tên và cách thực hiện chuyền bĩng cao tay bằng 2 tay.
2. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ:
- Kiến thức: - Học sinh biết tên và cách thực hiện chuyền bĩng cao tay bằng 2 tay.
- Kỹ năng: Thực hiện được động tác chuyền bĩng cao tay bằng hai tay.
- Thái độ: Nghiêm túc trật tự, ý thức tự giác trong tập luyện, cĩ ý thức phịng tránh chấn thương.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Thực hiện tại sân trường THCS Thuận Hưng.
- GV: Chuẩn bị sân bãi, cịi, bĩng, giáo án, tranh ảnh.
- HS: Chuẩn bị trang phục TDTT.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạng sức khỏe của HS.
 - Phổ biến nội dung tiết học.
2. khởi động:
 - Xoay các khớp (cổ, tay, hơng ,gối, khuỷu tay, bã vai).
 - Ép gối dọc, ép gối ngang.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gĩt chạm mơng.
* Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 1-2 học sinh lên kiểm tra.
- GV nhận xét và xếp loại.
5-8
phút
2x8
- Cán sự báo cáo sĩ số, HS “chúc GV khỏe”. GV chúc HS “Chúc các em khỏe”
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu HS thực hiện tiết học.
Cán sự cho lớp khởi động, GV quan xác.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1. Bĩng chuyền:
- Kỹ thuật chuyền bĩng cao tay bằng hai tay.
2. Củng cố:
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại nội dung đã học.
GV quan sát, nhận xét sửa sai, HS chú ý nhận xét. 
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
 - Nam chạy 3 vịng, nữ chạy 2 vịng.
30-32 phút
10-15 phút
10-15 phút
3-5 phút
3-5 phút
Giáo viên phân tích và làm mẫu chính xát.
Học sinh chú ý quan xát và tiến hành tập luyện theo hướng dẩn của giáo viên.
Đội hình tập hợp
Đội hình tập luyện
Đội hình tập hợp
Đội hình chạy
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dị.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hơ to “giải tán”
HS hơ đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
.
Tuần 12	Tiết: 23
Ngày soạn: 12 /10 /2015	Thời gian: 45 phút
KIỂM TRA TTTC (BĨNG CHUYỀN)
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
1. Mục tiêu:
- Nhằm cho các em HS hồn thiện kỹ thuật của mơn bĩng chuyền.
2. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ:
- Kiến thức: Biết 
- Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng phát bĩng thấp tay nghiêng mình.
- Thái độ: Nghiêm túc trật tự, ý thức tự giác trong tập luyện, cĩ ý thức phịng tránh chấn thương.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Thực hiện tại sân trường THCS Thuận Hưng.
- GV: Chuẩn bị sân bãi, cịi, bĩng, giáo án.
- HS: Chuẩn bị trang phục TDTT.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạng sức khỏe của HS.
 - Phổ biến nội dung tiết học.
 + Kiểm tra kỹ thuật phát bĩng thấp tay nghiêng mình.
2. khởi động:
 - Xoay các khớp (cổ, tay, hơng ,gối, khuỷu tay, bã vai).
 - Ép gối dọc, ép gối ngang.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gĩt chạm mơng.
5-8 phút
- Cán sự báo cáo sĩ số, HS “chúc GV khỏe”. GV chúc HS “Chúc các em khỏe”
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu HS thực hiện tiết học.
Đội hình tập hợp 
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
€GV
Đội hình khởi động
€ € € € € € €
 € € € € € € €
€ € € € € € €
 € € € € € € €
€GV
Cán sự cho lớp khởi động, GV quan xác.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1. Nội dung: Kiểm tra một trong những kỹ thuật được học ở lớp 6.
2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra:
- Tuỳ theo tình hình thực tiễn, GV lựa chọn động tác để kiểm tra.
- Tuỳ theo nội dung động tác kiểm tra mà GV tổ chức đội hình, vị trí kiểm tra cho thích hợp.
3. Cách xếp loại: Xếp loại kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác và thành tích của từng HS.
 * Loại đạt: 
 - Thực hiện kĩ thuật động tác ở mức đúng và đạt thành tích (do GV quy định).
 - Thực hiện kĩ thuật động tác ở mức tương đối đúng và đạt thành tích.
 - Thực hiện kĩ thuật động tác ở mức cơ bản đúng.
 * Các trường họp khác Gv cĩ thể cho Hs kiểm tra lại hoặc xếp loại chưa đạt.
2. Củng cố:
GV quan sát, nhận xét sửa sai, HS chú ý nhận xét. 
30-32 phút
Đội hình kiểm tra
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
€GV
- Mỗi HS thực hiện 5 lần . Mỗi lần 2 HS thực hiện.
Tất cả HS cịn lại ngồi xuống, trật tự, quan sát.
Đội hình tập hợp
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dị.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hơ to “giải tán”
HS hơ đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_6_HKI.doc