Giáo án Thể dục 6 - Năm học 2015 - 2016

I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- Biết cách di chuyển trước sau,sang ngang. Xuất phát ở một số tư thế khác nhau.

- Biết cách lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân.

- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.

2.Kỹ Năng:

- Thực hiện cơ bản đúng di chuyển trước sau,sang ngang. Xuất phát ở một số tư thế khác nhau. lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân.

- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.

3.Thái độ:

-Có nề nếp,tác phong nhanh nhẹn,tự giác tập luyện ở trên lớp và ở nhà,biết ứng xử đẹp .

II.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 

doc 34 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 404Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Năm học 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
óng bằng lòng bàn chân.
- Biết cách lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân , tâng bóng bằng đùi.
- Biết chơi trò chơi “ Dẫn bóng tiếp sức ”
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
2.Kỹ Năng:
- Thực hiện cơ bản đúng di chuyển trước sau,sang ngang. Đá bóng bằng lòng bàn chân, lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân, tâng bóng bằng đùi.
- Thực hiện đúng cơ bản trò chơi “ Dẫn bóng tiếp sức ”
- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
3.Thái độ:
-Có nề nếp,tác phong nhanh nhẹn,tự giác tập luyện ở trên lớp và ở nhà,biết ứng xử đẹp .
II.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
- Tập thể, Phân nhóm
III.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Còi, sân bãi, tranh kĩ thuật
2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài
IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
T GIAN
S LẦN
.PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp, kiểm tra sĩ số và trang phục của học sinh
2.Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học.
II.PHẦN CƠ BẢN:
1.Khởi động chung:
- Học sinh khởi động đầy đủ các cơ , khớp.
2.Khởi động chuyên môn:
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy gót chạm mông
-Chạy đá má trong,chạy đá
3.Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện đá bóng bằng lòng bàn chân
4.Học mới:
a.Bóng đá
-Di chuyển trước sau,sang ngang
-Lăn bóng
-Tâng bóng băng mu bàn chân
-Tâng bóng bằng đùi.
- Đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Chơi trò chơi “ Dẫn bóng tiếp sức ”
b.Chạy bền 
-Chạy trên địa hình tự nhiên
5.Củng cố:
- TTTC, Chạy bền.
6.Thả lỏng:
Học sinh thả lỏng tích cực các cơ quan
III.PHẦN KẾT THÚC
1.Giáo viên nhận xét:
a.Nhận xét quá trình tập luyện của học sinh
b.Bài tập về nhà:
c.Chuẩn bị bài mới:
2.Xuống lớp:
2p
40p
7p
1-2hs
1-2p
3p
3p
- Nhận lớp theo 4 hàng ngang
- Khởi động chuyên môn
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 @
-Kiểm tra bài cũ theo 4 hàng ngang
-Tập luyện
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
Và chia thành 4nhóm tập luyện ,GV quan sát sửa sai
- GV hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho hs chơi.
-Củng cố theo 4 hàng ngang
- Thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
-Nhận xét và xuống lớp theo 4 hàng ngang
Ngày soạn : 28/10/2015
TIẾT: 25
THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Biết cách di chuyển trước sau,sang ngang.Đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Biết cách lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân , tâng bóng bằng đùi.
- Biết chơi trò chơi “ Dẫn bóng tiếp sức ”
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
2.Kỹ Năng:
- Thực hiện cơ bản đúng di chuyển trước sau,sang ngang. Đá bóng bằng lòng bàn chân, lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân, tâng bóng bằng đùi.
- Thực hiện đúng cơ bản trò chơi “ Dẫn bóng tiếp sức ”
- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
3.Thái độ:
-Có nề nếp,tác phong nhanh nhẹn,tự giác tập luyện ở trên lớp và ở nhà,biết ứng xử đẹp .
II.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
- Tập thể, Phân nhóm
III.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Còi, sân bãi, tranh kĩ thuật
2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài
IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
T GIAN
S LẦN
.PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp, kiểm tra sĩ số và trang phục của học sinh
2.Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học.
II.PHẦN CƠ BẢN:
1.Khởi động chung:
- Học sinh khởi động đầy đủ các cơ , khớp.
2.Khởi động chuyên môn:
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy gót chạm mông
-Chạy đá má trong,chạy đá.
3.Kiểm tra bài cũ:
- Tâng bóng băng mu bàn chân , tâng bóng bằng đùi.
4.Học mới:
a.Bóng đá
-Di chuyển trước sau,sang ngang
-Lăn bóng
-Tâng bóng băng mu bàn chân
-Tâng bóng bằng đùi.
- Đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Chơi trò chơi “ Dẫn bóng tiếp sức ”
b.Chạy bền 
-Chạy trên địa hình tự nhiên
5.Củng cố:
- TTTC, Chạy bền.
6.Thả lỏng:
Học sinh thả lỏng tích cực các cơ quan
III.PHẦN KẾT THÚC
1.Giáo viên nhận xét:
a.Nhận xét quá trình tập luyện của học sinh
b.Bài tập về nhà:
c.Chuẩn bị bài mới:
2.Xuống lớp:
2p
40p
7p
1-2hs
1-2p
3p
3p
- Nhận lớp theo 4 hàng ngang
- Khởi động chuyên môn
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 @
-Kiểm tra bài cũ theo 4 hàng ngang.
-Tập luyện
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
Và chia thành 4nhóm tập luyện ,GV quan sát sửa sai
- GV hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho hs chơi.
-Củng cố theo 4 hàng ngang
- Thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
-Nhận xét và xuống lớp theo 4 hàng ngang
Ngày soạn : 29/10/2015
TIẾT: 26
THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Biết cách di chuyển trước sau,sang ngang.Đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Biết cách lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân , tâng bóng bằng đùi.
- Biết chơi trò chơi “ Đá chuyền ”
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
2.Kỹ Năng:
- Thực hiện cơ bản đúng di chuyển trước sau,sang ngang. Đá bóng bằng lòng bàn chân, lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân, tâng bóng bằng đùi.
- Thực hiện đúng cơ bản trò chơi “ Đá chuyền”
- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
3.Thái độ:
-Có nề nếp,tác phong nhanh nhẹn,tự giác tập luyện ở trên lớp và ở nhà,biết ứng xử đẹp .
II.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
- Tập thể, Phân nhóm
III.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Còi, sân bãi, tranh kĩ thuật
2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài
IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
T GIAN
S LẦN
.PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp, kiểm tra sĩ số và trang phục của học sinh
2.Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học.
II.PHẦN CƠ BẢN:
1.Khởi động chung:
- Học sinh khởi động đầy đủ các cơ , khớp.
2.Khởi động chuyên môn:
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy gót chạm mông
-Chạy đá má trong,chạy đá.
3.Kiểm tra bài cũ:
- Tâng bóng băng mu bàn chân , tâng bóng bằng đùi.
4.Học mới:
a.Bóng đá
-Di chuyển trước sau,sang ngang
-Lăn bóng
-Tâng bóng băng mu bàn chân
-Tâng bóng bằng đùi.
- Đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Chơi trò chơi “ Đá chuyền”
b.Chạy bền 
-Chạy trên địa hình tự nhiên
5.Củng cố:
- TTTC, Chạy bền.
6.Thả lỏng:
Học sinh thả lỏng tích cực các cơ quan
III.PHẦN KẾT THÚC
1.Giáo viên nhận xét:
a.Nhận xét quá trình tập luyện của học sinh
b.Bài tập về nhà:
c.Chuẩn bị bài mới:
2.Xuống lớp:
2p
40p
7p
1-2hs
1-2p
3p
3p
- Nhận lớp theo 4 hàng ngang
- Khởi động chuyên môn
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 @
-Kiểm tra bài cũ theo 4 hàng ngang
-GV nhận xét và cho điểm.
-Tập luyện
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
Và chia thành 4nhóm tập luyện ,GV quan sát sửa sai
- GV hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho hs chơi.
-Củng cố theo 4 hàng ngang
- Thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
-Nhận xét và xuống lớp theo 4 hàng ngang
Ngày soạn : 8/11/2015
TIẾT: 27
THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Biết cách di chuyển trước sau,sang ngang.Đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Biết cách lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân , tâng bóng bằng đùi.
- Biết chơi trò chơi “ Đá chuyền ”
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
2.Kỹ Năng:
- Thực hiện cơ bản đúng di chuyển trước sau,sang ngang. Đá bóng bằng lòng bàn chân, lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân, tâng bóng bằng đùi.
- Thực hiện đúng cơ bản trò chơi “ Đá chuyền”
- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
3.Thái độ:
-Có nề nếp,tác phong nhanh nhẹn,tự giác tập luyện ở trên lớp và ở nhà,biết ứng xử đẹp .
II.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
- Tập thể, Phân nhóm
III.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Còi, sân bãi, tranh kĩ thuật
2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài
IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
T GIAN
S LẦN
.PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp, kiểm tra sĩ số và trang phục của học sinh
2.Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học.
II.PHẦN CƠ BẢN:
1.Khởi động chung:
- Học sinh khởi động đầy đủ các cơ , khớp.
2.Khởi động chuyên môn:
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy gót chạm mông
-Chạy đá má trong,chạy đá.
3.Kiểm tra bài cũ:
- Tâng bóng băng mu bàn chân , tâng bóng bằng đùi.
4.Học mới:
a.Bóng đá
-Di chuyển trước sau,sang ngang
-Lăn bóng
-Tâng bóng băng mu bàn chân
-Tâng bóng bằng đùi.
- Đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Chơi trò chơi “ Đá chuyền”
b.Chạy bền 
-Chạy trên địa hình tự nhiên
5.Củng cố:
- TTTC, Chạy bền.
6.Thả lỏng:
Học sinh thả lỏng tích cực các cơ quan
III.PHẦN KẾT THÚC
1.Giáo viên nhận xét:
a.Nhận xét quá trình tập luyện của học sinh
b.Bài tập về nhà:
c.Chuẩn bị bài mới:
2.Xuống lớp:
2p
40p
7p
1-2hs
1-2p
3p
3p
- Nhận lớp theo 4 hàng ngang
- Khởi động chuyên môn
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 @
-Kiểm tra bài cũ theo 4 hàng ngang
-GV nhận xét và cho điểm.
-Tập luyện
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
Và chia thành 4nhóm tập luyện ,GV quan sát sửa sai
- GV hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho hs chơi.
-Củng cố theo 4 hàng ngang
- Thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
-Nhận xét và xuống lớp theo 4 hàng ngang
Ngày soạn : 10/11/2015
TIẾT: 28
THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Biết cách di chuyển trước sau,sang ngang.Đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Biết cách lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân , tâng bóng bằng đùi.
- Biết chơi trò chơi “ Đá bóng trúng đích”
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
2.Kỹ Năng:
- Thực hiện cơ bản đúng di chuyển trước sau,sang ngang. Đá bóng bằng lòng bàn chân, lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân, tâng bóng bằng đùi.
- Thực hiện đúng cơ bản trò chơi “ Đá bóng trúng đích”
- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
3.Thái độ:
-Có nề nếp,tác phong nhanh nhẹn,tự giác tập luyện ở trên lớp và ở nhà,biết ứng xử đẹp .
II.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
- Tập thể, Phân nhóm
III.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Còi, sân bãi, tranh kĩ thuật
2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài
IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
T GIAN
S LẦN
.PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp, kiểm tra sĩ số và trang phục của học sinh
2.Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học.
II.PHẦN CƠ BẢN:
1.Khởi động chung:
- Học sinh khởi động đầy đủ các cơ , khớp.
2.Khởi động chuyên môn:
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy gót chạm mông
-Chạy đá má trong,chạy đá.
3.Kiểm tra bài cũ:
- Tâng bóng băng mu bàn chân , tâng bóng bằng đùi.
4.Học mới:
a.Bóng đá
-Di chuyển trước sau,sang ngang
-Lăn bóng
-Tâng bóng băng mu bàn chân
-Tâng bóng bằng đùi.
- Đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Chơi trò chơi “ Đá bóng trúng đích”
b.Chạy bền 
-Chạy trên địa hình tự nhiên
5.Củng cố:
- TTTC, Chạy bền.
6.Thả lỏng:
Học sinh thả lỏng tích cực các cơ quan
III.PHẦN KẾT THÚC
1.Giáo viên nhận xét:
a.Nhận xét quá trình tập luyện của học sinh
b.Bài tập về nhà:
c.Chuẩn bị bài mới:
2.Xuống lớp:
2p
40p
7p
1-2hs
1-2p
3p
3p
- Nhận lớp theo 4 hàng ngang
- Khởi động chuyên môn
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 @
-Kiểm tra bài cũ theo 4 hàng ngang
-GV nhận xét và cho điểm.
-Tập luyện
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
Và chia thành 4nhóm tập luyện ,GV quan sát sửa sai
- GV hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho hs chơi.
-Củng cố theo 4 hàng ngang
- Thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
-Nhận xét và xuống lớp theo 4 hàng ngang
Ngày soạn : 15/11/2015
TIẾT: 29
THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
1.Kiến thức:
- Biết cách di chuyển trước sau,sang ngang.Đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Biết cách lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân , tâng bóng bằng đùi.
- Biết chơi trò chơi “ Đá bóng trúng đích”
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
2.Kỹ Năng:
- Thực hiện cơ bản đúng di chuyển trước sau,sang ngang. Đá bóng bằng lòng bàn chân, lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân, tâng bóng bằng đùi.
- Thực hiện đúng cơ bản trò chơi “ Đá bóng trúng đích”
- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
3.Thái độ:
-Có nề nếp,tác phong nhanh nhẹn,tự giác tập luyện ở trên lớp và ở nhà,biết ứng xử đẹp .
II.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
- Tập thể, Phân nhóm
III.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Còi, sân bãi, tranh kĩ thuật
2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài
IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
T GIAN
S LẦN
.PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp, kiểm tra sĩ số và trang phục của học sinh
2.Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học.
II.PHẦN CƠ BẢN:
1.Khởi động chung:
- Học sinh khởi động đầy đủ các cơ , khớp.
2.Khởi động chuyên môn:
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy gót chạm mông
-Chạy đá má trong,chạy đá.
3.Kiểm tra bài cũ:
- Tâng bóng băng mu bàn chân , tâng bóng bằng đùi.
4.Học mới:
a.Bóng đá
-Di chuyển trước sau,sang ngang
-Lăn bóng
-Tâng bóng băng mu bàn chân
-Tâng bóng bằng đùi.
- Đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Chơi trò chơi “ Đá bóng trúng đích”
b.Chạy bền 
-Chạy trên địa hình tự nhiên
5.Củng cố:
- TTTC, Chạy bền.
6.Thả lỏng:
Học sinh thả lỏng tích cực các cơ quan
III.PHẦN KẾT THÚC
1.Giáo viên nhận xét:
a.Nhận xét quá trình tập luyện của học sinh
b.Bài tập về nhà:
c.Chuẩn bị bài mới:
2.Xuống lớp:
2p
40p
7p
1-2hs
1-2p
3p
3p
- Nhận lớp theo 4 hàng ngang
- Khởi động chuyên môn
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 @
-Kiểm tra bài cũ theo 4 hàng ngang
-GV nhận xét và cho điểm.
-Tập luyện
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
Và chia thành 4nhóm tập luyện ,GV quan sát sửa sai
- GV hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho hs chơi.
-Củng cố theo 4 hàng ngang
- Thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
-Nhận xét và xuống lớp theo 4 hàng ngang
Ngày soạn : 16/11/2015
TIẾT: 30
THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Biết cách di chuyển trước sau,sang ngang.Đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Biết cách lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân , tâng bóng bằng đùi.
- Biết cách đi ,chạy chậm đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
2.Kỹ Năng:
- Thực hiện cơ bản đúng di chuyển trước sau,sang ngang. Đá bóng bằng lòng bàn chân, lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân, tâng bóng bằng đùi.
- Thực hiện đúng cơ bản đi ,chạy chậm đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
3.Thái độ:
-Có nề nếp,tác phong nhanh nhẹn,tự giác tập luyện ở trên lớp và ở nhà,biết ứng xử đẹp .
II.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
- Tập thể, Phân nhóm
III.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Còi, sân bãi, tranh kĩ thuật
2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài
IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
T GIAN
S LẦN
.PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp, kiểm tra sĩ số và trang phục của học sinh
2.Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học.
II.PHẦN CƠ BẢN:
1.Khởi động chung:
- Học sinh khởi động đầy đủ các cơ , khớp.
2.Khởi động chuyên môn:
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy gót chạm mông
-Chạy đá má trong,chạy đá.
3.Kiểm tra bài cũ:
- Tâng bóng băng mu bàn chân , tâng bóng bằng đùi.
4.Học mới:
a.Bóng đá
-Di chuyển trước sau,sang ngang
-Lăn bóng
-Tâng bóng băng mu bàn chân
-Tâng bóng bằng đùi.
- Đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Đi ,chạy chậm đá bóng bằng lòng bàn chân.
b.Chạy bền 
-Chạy trên địa hình tự nhiên
5.Củng cố:
- TTTC, Chạy bền.
6.Thả lỏng:
Học sinh thả lỏng tích cực các cơ quan
III.PHẦN KẾT THÚC
1.Giáo viên nhận xét:
a.Nhận xét quá trình tập luyện của học sinh
b.Bài tập về nhà:
c.Chuẩn bị bài mới:
2.Xuống lớp:
2p
40p
7p
1-2hs
1-2p
3p
3p
- Nhận lớp theo 4 hàng ngang
- Khởi động chuyên môn
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 @
-Kiểm tra bài cũ theo 4 hàng ngang
-GV nhận xét và cho điểm.
-Tập luyện
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
Và chia thành 4nhóm tập luyện ,GV quan sát sửa sai
-Củng cố theo 4 hàng ngang
- Thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
-Nhận xét và xuống lớp theo 4 hàng ngang
Ngày soạn :27/11/2015
TIẾT: 31
THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Biết cách di chuyển trước sau,sang ngang.Đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Biết cách lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân , tâng bóng bằng đùi.
- Biết cách đi ,chạy chậm đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
2.Kỹ Năng:
- Thực hiện cơ bản đúng di chuyển trước sau,sang ngang. Đá bóng bằng lòng bàn chân, lăn bóng và tâng bóng băng mu bàn chân, tâng bóng bằng đùi.
- Thực hiện đúng cơ bản đi ,chạy chậm đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
3.Thái độ:
-Có nề nếp,tác phong nhanh nhẹn,tự giác tập luyện ở trên lớp và ở nhà,biết ứng xử đẹp .
II.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
- Tập thể, Phân nhóm
III.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Còi, sân bãi, tranh kĩ thuật
2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài
IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
T GIAN
S LẦN
.PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp, kiểm tra sĩ số và trang phục của học sinh
2.Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học.
II.PHẦN CƠ BẢN:
1.Khởi động chung:
- Học sinh khởi động đầy đủ các cơ , khớp.
2.Khởi động chuyên môn:
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy gót chạm mông
-Chạy đá má trong,chạy đá.
3.Kiểm tra bài cũ:
- Tâng bóng băng mu bàn chân , tâng bóng bằng đùi.
4.Học mới:
a.Bóng đá
-Di chuyển trước sau,sang ngang
-Lăn bóng
-Tâng bóng băng mu bàn chân
-Tâng bóng bằng đùi.
- Đá bóng bằng lòng bàn chân.
- Đi ,chạy chậm đá bóng bằng lòng bàn chân.
b.Chạy bền 
-Chạy trên địa hình tự nhiên
5.Củng cố:
- TTTC, Chạy bền.
6.Thả lỏng:
Học sinh thả lỏng tích cực các cơ quan
III.PHẦN KẾT THÚC
1.Giáo viên nhận xét:
a.Nhận xét quá trình tập luyện của học sinh
b.Bài tập về nhà:
c.Chuẩn bị bài mới:
2.Xuống lớp:
2p
40p
7p
1-2hs
1-2p
3p
3p
- Nhận lớp theo 4 hàng ngang
- Khởi động chuyên môn
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 @
-Kiểm tra bài cũ theo 4 hàng ngang
-GV nhận xét và cho điểm.
-Tập luyện
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
Và chia thành 4nhóm tập luyện ,GV quan sát sửa sai
-Củng cố theo 4 hàng ngang
- Thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
-Nhận xét và xuống lớp theo 4 hàng ngang
Ngày soạn : 30/11/2015
TIẾT: 32
KIỂM TRA THỂ THAO TỰ CHỌN 
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Biết cách thực hiện đá bóng bằng lòng bàn chân
2.Kỹ Năng:
-Thực hiện cơ bản đúng đá bóng bằng lòng bàn chân
3.Thái độ:
-Có nề nếp,tác phong nhanh nhẹn,tự giác tập luyện ở trên lớp và ở nhà,biết ứng xử đẹp 
II.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
1.Giáo viên: Còi, sân bãi, bóng đá 5-10 quả
2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
T GIAN
S LẦN
PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp, kiểm tra sĩ số và trang phục của học sinh
2.Phổ biến nội dung và yêu cầu kiểm tra.
II.PHẦN CƠ BẢN:
1.Khởi động chung:
- Học sinh khởi động đầy đủ các cơ , khớp.
2.Khởi động chuyên môn:
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy gót chạm mông
-Chạy đá má trong,chạy đá má ngoài
3.Kiểm tra bài cũ:
-không
4.Kiểm tra:
a.Nội dung; Kiểm tra kĩ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân.
b.Tổ chức và phương pháp kiểm tra.
-Kiểm tra lần lượt HS ,mỗi HS thực hiện 3 lần,đặt bóng cách cầu môn 7-8m
c.Cách cho điểm.
*Điểm đạt:
-Điểm 9-10 kĩ thuật động tác cơ bản đúng bóng vào gôn.
-Điểm 7-8 thực hiện động tác cơ bản đúng nhưng còn một vài sai sót nhỏ bóng vào gôn.
-Điểm 5-6 thực hiện được các giai đoạn của kĩ thuật động tác, bóng vào gôn.
*Điểm chưa đạt:
- Thực hiện không đúng các giai đoạn của kỹ thuật động tác ,bóng không vào gôn.
5.Củng cố:
-Nhận xét kết quả kiểm tra
6.Thả lỏng:
Học sinh thả lỏng tích cực các cơ quan
III.PHẦN KẾT THÚC
1.Giáo viên nhận xét:
a.Nhận xét quá trình tập luyện của học sinh
b.Bài tập về nhà:ôn tập bài thể dục phát triển chung,luyện tập chạy bền
c.Chuẩn bị bài mới: ôn tập
2.Xuống lớp:
2p
40p
7p
1-2p
1-2p
3p
3p
- Nhận lớp theo 4 hàng ngang
- Khởi động chuyên môn
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 @
-Kiểm tra bài cũ theo 4 hàng ngang
-Đội hình kiểm tra
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
X
 x	 Cầu môn
-Củng cố theo 4 hàng ngang
- Thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
-Nhận xét và xuống lớp theo 4 hàng ngang
Ngày soạn : 7/12/2015
TIẾT: 33
TÊN BÀI DẠY:ÔN TẬP
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung
2.Kỹ Năng:
-Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung
3.Thái độ:
-Có nề nếp,tác phong nhanh nhẹn,tự giác tập luyện ở trên lớp và ở nhà,biết ứng xử đẹp 
II.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
- Tập thể, Phân nhóm
III.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Còi, sân bãi, tranh kĩ thuật
2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài
IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
T GIAN
S LẦN
PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp, kiểm tra sĩ số và trang phục của học sinh
2.Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học.
II.PHẦN CƠ BẢN:
1.Khởi động chung:
- Học sinh khởi động đầy đủ các cơ , khớp.
2.Khởi động chuyên môn:
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy gót chạm mông
3.Kiểm tra bài cũ:
-Thực hiện bài thể dục phát triển chung?
4.Học mới:
a.Ôn tập
-ôn tập toàn bài thể dục phát triển chung(Vươn thở, tay,ngực,chân,bụng,vặn mình,phối hợp,nhảy,điều hòa)
5.Củng cố:
-Bài thể dục phát triển chung
6.Thả lỏng:
Học sinh thả lỏng tích cực các cơ quan
III.PHẦN KẾT THÚC
1.Giáo viên nhận xét:
a.Nhận xét quá trình tập luyện của học sinh
b.Bài tập về nhà:ôn tập bài thể dục phát triển chung,luyện tập chạy bền
c.Chuẩn bị bài mới:Kiểm tra học kì 
2.Xuống lớp:
2p
40p
7p
1-2p
1-2p
3p
3p
- Nhận lớp theo 4 hàng ngang
- Khởi động chuyên môn
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x 
 @
-Kiểm tra bài cũ theo 4 hàng ngang
-Tập luyện
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
Và chia thành 4nhóm tập luyện ,GV quan sát sửa sai
-Củng cố theo 4 hàng ngang
- Thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 @
-Nhận xét và xuống lớp theo 4 hàng ngang
Ngày soạn : 15/12/2015
TIẾT: 34
TÊN BÀI DẠY: KIỂM TRA HỌC KÌ I
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 9 động tác
2.Kỹ Năng:
-Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung 9 động tác
3.Thái độ:
-Có nề nếp,tác phong nhanh nhẹn,tự giác tập luyện ở tr

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_4_Chay_ngan_Chay_nhanh.doc