Giáo án Thể dục 6 - Thể thao tự chọn - Chạy bền

 I . NHIỆM VỤ:

 1.Thể thao tự chọn: Ôn

 Tung bắt bóng bằng hai tay 1 người, nhóm 2 người.

 Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay.

 Đệm bĩng.

 2.Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.

 II.YÊU CẦU.

 1.Kiến thức:

 -Biết cch thực hiện tung bắt bóng bằng hai tay 1 người, nhóm 2 người.

 -Biết cch thực hiện chuyền bóng cao tay bằng 2 tay.

 -Biết cch thực hiện đệm bĩng.

 -Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhin.

 2.Kĩ năng:

 -Thực hiện cơ bản đúng các tư thế chuẩn bị , đi bước thường, bước trượt, chạy.

 -Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng 2 tay.

 -Thực hiện cơ bản đúng đệm bĩng.

 -Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhin.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 161Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Thể thao tự chọn - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 14
MƠN:THỂ THAO TỰ CHỌN-CHẠY BỀN
˜w™
	Tiết CT :	27+28
	Thời gian dạy : 	17/11/2014
 I . NHIỆM VỤ:
	1.Thể thao tự chọn: Ôn
 Tung bắt bóng bằng hai tay 1 người, nhóm 2 người.
	 Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay.
 Đệm bĩng.
	2.Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
 II.YÊU CẦU.
 1.Kiến thức:
 -Biết cách thực hiện tung bắt bóng bằng hai tay 1 người, nhóm 2 người.
 -Biết cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng 2 tay.
 -Biết cách thực hiện đệm bĩng.
 -Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
 2.Kĩ năng:
 -Thực hiện cơ bản đúng các tư thế chuẩn bị , đi bước thường, bước trượt, chạy.
 -Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng 2 tay.
 -Thực hiện cơ bản đúng đệm bĩng.
 -Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
 3.Thái độ: 
 -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.	
 III.THỜI GIAN:	
	-	2 tiết (90’)
 IV.ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập của trường.	
 V.DỤNG CỤ:
Vôi, tranh -bóng chuyền, phát lệnh.
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
-HS tập trung nhanh, trật tự -nghiêm túc.
 -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c.
-Tích cực thực hiện khởi động.
-Thực hiện tốt nội dung kiểm tra.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
-Gv gọi 2hs thực hiện KT, gv đánh 
-Đứng đúng tư thế, 2 tay bắt bóng trên đầu.
-Không chạm bóng vào lòng bàn tay.
-Tung bóng và nhận bóng 2 tay ở trên trán.
+Xem gv thị phạm giảng giải nắm vững KT.
+Di chuyển, ổn định tư thế trước khi bóng đến.
+Phối hợp lực toàn thân khi chuyển bóng.
-Hít thở đều theo nhịp bước chạy ngay khi XP.
-Chạy tốc độ vừa, theo đúng yêu cầu gv.
-Kiên trì, thực hiện hết cự ly chạy.
-Không dừng lại đi bộ trong khi chạy.
-Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong.
-Biết cách thực hiện cơ bản đúng chuyền bĩng cao tay và đệm bĩng.
 x x x x x x x x
 - chuyền bóng theo nhóm 2 người
 x x x x x x x x
 x x x x x x x
 X x x x x x x x
-Chia tổ cho 2hs đứng đối diện nhau thực hiện kĩ thuật chuyền bĩng cao tay và đệm bóng,gv quan sát sửa sai.
 200-250m
-GV gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiên cả lớp xem ,gv nhận xét cho hs cũng cố
-Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
-Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần chuẩn bị:
Nhận lớp .
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên mơn.	
Kiểm tra bài cũ: Chuyền bóng cao tay.
(12p)
1’
1’
8’(2x8)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1)TT TC: Bóng chuyền ôn:
	_ Tung bắt bóng bằng hai tay 1 người, nhóm 2 người.
	_Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay.
 _Đệm bĩng.
	 2)Chạy bền:
	_ Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.
	200-250m
*Cũng cố:-Chuyền bĩng cao tay và đệm bĩng.
(71p)
8’
25’
25’
8’
5’
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét đánh giá buổi tập.
	-HD tập ở nhà: Chuyền bóng cao tay,đệm bĩng. chạy bền.
(7p)
4’
1’
2’
Duyệt của BGH Suối Ngơ,ngày 15 tháng 11 năm 2014
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:	
*Tồn tại:	
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_146.doc