Giáo án Thể dục 6 - Thể thao tự chọn - Chạy bền

 I . NHIỆM VỤ:

 1.Thể thao tự chọn: Ôn

 Tung bắt bóng bằng hai tay 1 người, nhóm 2 người.

 Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay.

 2.CB: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.

 II.YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 -Biết cách thực hiện tung bắt bóng bằng hai tay 1 người, nhóm 2 người.biết cách thực hiện kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay. -Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhin.

 2. Kĩ năng:

 -Thực hiện cơ bản đúng tư the tung bắt bóng bằng hai tay 1 người, nhóm 2 người, thực hiện cơ bản được kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 358Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Thể thao tự chọn - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 16
MƠN :THỂ THAO TỰ CHỌN-CHẠY BỀN
˜w™
	Tiết CT :	31
	Thời gian dạy : 	1/12/2014
 I . NHIỆM VỤ:
	1.Thể thao tự chọn: Ôn
	 Tung bắt bóng bằng hai tay 1 người, nhóm 2 người.
	 Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay.
	2.CB: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.
 II.YÊU CẦU: 
 1. Kiến thức:
 -Biết cách thực hiện tung bắt bóng bằng hai tay 1 người, nhóm 2 người.biết cách thực hiện kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay. -Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
 2. Kĩ năng:
 -Thực hiện cơ bản đúng tư the tung bắt bóng bằng hai tay 1 người, nhóm 2 người, thực hiện cơ bản được kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
 -Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
 3. Thái độ:
 -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.
 III.THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
 IV.ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập của trường.	
 V.DỤNG CỤ:
Bóng chuyền, phát lệnh.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần chuẩn bị:
Nhận lớp .
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động:Chung và chuyên mơn.	
Kiểm tra bài cũ: 
(6p)
1’
1’
4’(2lần x 8 nhịp)
II/ Phần cơ bản:
	1)TT TC: Bóng chuyền ôn:
	_ Tung bắt bóng bằng hai tay 1 người, nhóm 2 người.
	_Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay.
	2)Chạy bền:
	_ Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.
	200-250m
*Cũng cố:chuyền bĩng cao tay.
(35p)
22’
8’
5’
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét 
	-dặn dò
(4p)
2’
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
-HS tập trung nhanh, trật tự -nghiêm túc.
 -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c.
-Tích cực thực hiện khởi động.
-Thực hiện tốt nội dung kiểm tra.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
-Gv gọi 2hs thực hiện KT, gv đánh giá
-Đứng đúng tư thế, 2 tay bắt bóng trên đầu.
-Tung bóng và nhận bóng 2 tay ở trên trán.
+Thực hiện tốt kỹ thuật chuyền bóng cao tay.
+Di chuyển, ổn định tư thế trước khi bóng đến.
+Phối hợp lực toàn thân khi chuyển bóng.
-Hít thở đều theo nhịp bước chạy ngay khi XP.
-Kiên trì, thực hiện hết cự ly chạy.
-Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong.
-Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chuyền bĩng cao tay.
-Chia thành 2 nhĩm tập luyện,gv quan sát sửa sai.
 x x x x x x x x
 - chuyền bóng theo nhóm 2 người
 x x x x x x x x
X
 x x x x x x x x
 x x x x x x x 
 200-250m
-GV gọi hs thực hiện đạt và chưa đạt lên ,gv nhận xét cho hs cũng cố.
-Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
-Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngơ,ngày 30 tháng 11 năm 2014
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:	
*Tồn tại:	
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_1661.doc