Giáo án Thể dục 6 - Trần Văn Bình

I. MỤC TIÊU:

1/ Đội hình đội ngũ:

 - KT: Biết cách thực hiện đi đều – đứng lại; đổi chân khi sai nhịp.

 - KN: Thực hiện cơ bản đúng đi đều – đứng lai, đổi chân khi sai nhịp.

2/ Chạy nhanh:

 - KT: Biết cách thực hiện đứng mặt hướng chạy – xuất phát, đứng vai hướng chạy – xuất phát, đứng lưng hướng chạy – xuất phát, trị chơi “ Chạy tiếp sức” .

 - KN: Thực hiện cơ bản đúng đứng mặt hướng chạy – xuất phát, đứng vai hướng chạy – xuất phát, đứng lưng hướng chạy – xuất phát, trị chơi “ Chạy tiếp sức” .

3/ Chạy bền:

 - KT: Biết cách thực hiện chạy tại chổ, chạy theo đường gấp khúc

 - KN: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhin v chạy tại chổ, chạy theo đường gấp khúc.

 *TĐ: Tính nhanh nhẹn, tác phong đúng, tính kỹ lật cao trước tập thể, nghiêm túc trong giờ học, tích cực tập luyện.

 

doc 26 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 307Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Trần Văn Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng đứng mặt hướng chạy – xuất phát, đứng vai hướng chạy – xuất phát, đứng lưng hướng chạy – xuất phát, trị chơi “ Chạy tiếp sức chuyễn vật”.
 * TĐ: Tính nhanh nhẹn, tác phong đúng, tính kỹ lật cao trước tập thể, nghiêm túc trong giờ học, tích cực tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:
 1) Địa điểm: Sân trường THCS Trường Long Hồ.
 2) Phượng tiện: Còi thể thao, vạch xuất phát, vạch đích, SGV 
 3) Thời gian: 45 phút
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
A.MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học .
- Khởi động chung:
- Xoay các khớp của cơ thể từ trên xuống dưới, xoay cổ tay, cổ chân, xoay khuỷu tay, xoay cánh tay, xoay hông, xoay gối.
- Kiểm tra bài củ
a) Thực hiện tập hợp hàng dọc, tập hợp hàng ngang, quay các hướng . Đi đều, vịng bên phải, đứng lại - đứng ?
B. CƠ BẢN:
1. Đội hình đội ngũ
* Tiếp tục hồn thiện các kĩ năng đã học:
- Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dĩng hàng, dồn hàng, điểm số .
- Giậm chân tại chổ, đi đều - đứng lại, đi đều thẳng hướng, vịng phải (trái)- đứng lại. 
2/ Chạy nhanh:
* Ơn :
 + Chạy bước nhỏ .
 + Chạy gĩt chạm mơng
- Trị chơi :
 “Chạy tiếp sức”.
* Củng cố :
a)Thực hiện chạy gĩt chạm 
mơng ?
b) Giậm chân taị chổ - đi đều - thẳng hướng , vịng phải (trái)- đứng lại - đứng ?
C. KẾT THÚC:
- Thả lỏng
 + Hít thở sâu.
 + Tay, chân.
 + Gập duỗi tay,chân 
- Nhận xét
 + Tuyên dương.
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS
 1/. ĐHĐN (chuẩn bị kiểm tra )
 2/. Chạy nhanh
 - Dặn dò
- Xuống lớp
8 - 10’
1,
1’
1’
5’
2l- 8N
2,
28 - 30’
12’
4l-5l
12’
2l*15m
6’
5’
2’
1’
1’
1’
- Lớp tập hợp 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: cán sự báo cáo sỉ số cho GV chúc sức khoẻ
- GV: phổ biến
- HS lắng nghe
- Cán sự điều khiển khởi động chung
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €HS
- GV quan sát sửa sai, nhắc nhở HS
- Hs : Nhận xét
- Gv : Nhận xét chung – XL Hs
- Phân chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm trưởng điều khiển. 
€ € € € € N1 
€ € € € € N2 
€ € € € € N3
- Giáo viên theo dõi, nhắc nhở học sinh yếu.
- HS thực hiện đúng thì cần tập đều, đẹp, 
 Sau 10 đổi nhĩm, đổi nội dung tập luyện 
- Gv điều khiển nhắc lại các hướng xuất phát, GV cho HS lần lượt lên thực hiện 
 (€)
€ € € € € 
€ € € € €
€ € € € €
€ € € € €
 - Gv theo dõi - sửa sai chung.
- GV gọi 4 HS thực hiện tốt lên thực hiện lại cho cả lớp xem, tuyên dương học sinh thực hiện tốt.
- GV giới thiệu phổ biến trò chơi cả lớp cùng tham gia trò chơi
€
€
€
€
€
€
€
€
- Hs : Về 4 hàng ngang 
- Hs : Nhận xét
- Gv : Nhận xét chung - sửa sai cho hs
- HS: điều khiển thả lỏng
- Gv: Quan sát nhắc nhở hs 
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
€HS
- GV: nhận xét tiết học 
- Gv: Hướng dẫn bài tập về nhà cho học sinh
- HS: Về nhà tập ĐHĐN ( chuẩn bị kiểm tra ), Chạy nhanh . 
- Gv: Giải tán 
- Hs: Khoẻ 
Tuần: 9	
Tiết: 18	
Ngày soạn: 25/9/2015
KIỂM TRA ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I. Mục tiêu:
 - KT: Biết cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dĩng hàng, điểm số, đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay trái, quay phải, quay sau; dàn hàng, dồn hàng; đi đều – đứng lại và đổi chân khi sai nhịp.
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các nhĩm bài tập nêu trên.
 - TĐ: Tính kỷ luật cao, tác phong nhanh nhẹn...
II. Địa điểm, phương tiện:
 1) Địa điểm: Sân trường THCS Trường Long Hồ.
 2) Phương tiện: Còi, đồng phục quy định.
 3) Thời gian: 45 phút.
III. Nội dung, kiểm tra:
 Đội hình, đội ngũ (Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi dều.)
IV. Cách xếp loại:
 * Phương pháp kiểm tra:
 Mổi học sinh được thực hiện 1 lần, mỗi nhĩm do cán sự điều khiển.Giáo viên quan sát thực hiện, xếp loại cho học sinh.
 *Xếp loại:
 - Đạt (Đ): Thực hiện chính xác, đẹp các kỹ năng quy định; thực hiện đúng nhưng chưa đẹp hoặc cĩ 1 – 2 kỹ năng thực hiện sai
 - Chưa đạt (CĐ): Thực hiện sai từ 3 kỹ năng trở lên.
 Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần , trường hợp điểm kém, GV có thể cho kiểm tra thêm lần 2.
III- Khung ma trận đề:
	Cấp độ
Tên chủ đề
(Nội dung chương)
Vận dụng
Cộng 
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
ĐHĐN
Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác kỷ thuật ĐHĐN (Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều.) 
Tỉ lệ: 100%
 60%
 40%
100%
Tỉ lệ: 100%
10%
100%
IV. Nội dung kiểm tra:
 Kiểm tra ĐHĐN (Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều.) 
Biểu điểm chấm:
 *Xếp loại:
 - Đạt (Đ): Thực hiện chính xác, đẹp các kỹ năng quy định; thực hiện đúng nhưng chưa đẹp hoặc cĩ 1 – 2 kỹ năng thực hiện sai
 - Chưa đạt (CĐ): Thực hiện sai từ 3 kỹ năng trở lên.
 Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần , trường hợp điểm kém, GV có thể cho kiểm tra thêm lần 2
IV- Tiến trình lên lớp:
Nội dung
LVĐ
Phương pháp tổ chức
A- Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Nắm sỉ số, tình hình sức khỏe của học sinh.
2. Nội dung bài mới: Kiểm tra ĐHĐN (Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều.) 
4-6 phút
1 phút
1 phút
- Cán sự tập hợp lớp, dĩng hàng, điểm số, báo cáo sỉ số cho giáo viên.
 €€€€€€€
 €€€€€€€
 €€€€€€€
 €€€€€€€€ 
 p 
- Giáo viên phổ biến nội dung kiểm tra.
B- Phần cơ bản:
Nội dung : Kiểm tra ĐHĐN (Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều.) Đánh giá xếp loại theo 2 mức: Đ và CĐ.
 - Đạt (Đ): Thực hiện chính xác, đẹp các kỹ năng quy định; thực hiện đúng nhưng chưa đẹp hoặc cĩ 1 – 2 kỹ năng thực hiện sai
 - Chưa đạt (CĐ): Thực hiện sai từ 3 kỹ năng trở lên.
 28-30 phút
- GV thơng qua biểu điểm và hình thức kiểm tra.
- Mỗi đợt kiểm tra 2 học sinh.
- Đánh giá xếp loại theo mức độ thực hiện của từng học sinh. 
 - Mỗi học sinh tham gia kiểm tra 1 lần.
* Trường hợp đặc biệt cĩ thể kiểm lại lần 2.
- Hồn chỉnh. 
C- Phần kết thúc:
- Học sinh thực hiện một số động tác hồi tỉnh.
- Thả lỏng thư duỗi xoa bĩp cơ.
- Nhận xét tiết kiểm tra: kết quả của quá trình học ĐHĐN
- Đưa bài tập về nhà:
* THỐNG KÊ KẾT QUẢ:
Lớp
6/1
6/2
6/3
6/4
Đ
CĐ
TS
	3-5 phút
 €€€€€€€
 €€€€€€€
 €€€€€€€
 €€€€€€€€ 
 p 
- GV hướng dẫn thả lỏng.
- GV cơng bố kết quả, động viên, tuyên dương
- Giải tán xuống lớp	 	 
V / Nhận xét: 
+ Ưu điểm ..
+ Khuyết điểm:
..
+ Biện pháp khắc phục:
..
Tuần: 10	
Tiết: 19	
Ngày soạn: 02/10/2015
CHẠY NHANH - MÔN TTTC (CẦU LƠNG)
I. MỤC TIÊU:
1/ Chạy nhanh:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy chạm gĩt vào mơng, chạy nâng cao đùi. Trị chơi “ Chạy tiếp sức”
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng động tác chạy nâng cao đùi và tích cực trong trị chơi.
2/ TTTC ( Cầu lơng)
 - KT: Biết cách thực hiện cầm cầu, tung và bắt cầu
 - KN: Thực hiện cơ bản được cầm cầu, tung và bắt cầu.
* TĐ: Tính nhanh nhẹn, tác phong đúng, tính kỹ lật cao trước tập thể, nghiêm túc trong giờ học, tích cực tập luyện
II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN.
 1) Địa điểm: Sân trường THCS Trường Long Hồ.
 2) Phượng tiện: K ẻ 2 VXP, Còi, đồng phục học sinh, cầu lơng, vợt 25 - 35 quả 
 3) Thời gian: 45 phút
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
A.MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học .
- Khởi động chung:
- Xoay các khớp của cơ thể từ trên xuống dưới, xoay cổ tay, cổ chân, xoay khuỷu tay, xoay cánh tay, xoay hông, xoay gối.
- Khởi động chuyên mơn:
+ Chạy bước nhỏ (Tại chỗ)
+ Chạy gĩt chạm mơng.(tại chỗ)
+ Chạy nâng cao đùi (tại chỗ)
- Kiểm tra bài củ
a) Thực hiện chạy nâng cao đùi ?
B. CƠ BẢN:
1/ Chạy nhanh:
* Ơn :
 + Chạy bước nhỏ .
 + Chạy gĩt chạm mơng
 * Học :
 Chạy nâng cao đùi 
( nội dung SGV TD 6 Trang 36)
2/ TTTC ( Cầu lơng)
- Làm quen với một số động tác bổ trợ về thể thao tự chọn như :
- Làm quen với:
+ Giới thiệu Vợt và cầu.
+ Cách cầm vợt: 
* Cách cầm vợt phải. * Cách cầm vợt trái.
- Cách cầm cầu: cĩ 2 cách cầm cầu.
 Cầm vào cánh cầu. Cầm vào thân cầu.
-Trị chơi: “Tâng cầu mặt phải vợt”.
* Củng cố:
a)Thực hiện chạy nâng cao đùi ?
3) Chạy bền:
Luyện tập chạy bền
C. KẾT THÚC:
- Thả lỏng
 + Hít thở sâu.
 + Tay, chân.
 + Gập duỗi tay,chân 
- Nhận xét
 + Tuyên dương.
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS
 1/. TTTC 
 2/. Chạy nhanh
 - Dặn dò
- Xuống lớp
8-10’
1,
1,
1,
2’
2l- 8N
3’
Tại chỗ
//
//
//
2,
28-30’
10,
4l-5l
2l*10m
10’
5’
5’
2’
1’
1’
1’
- Lớp tập hợp 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: cán sự báo cáo sỉ số cho GV chúc sức khoẻ
- GV: phổ biến
- HS lắng nghe
- Cán sự điều khiển khởi động chung
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €HS
- GV quan sát sửa sai, nhắc nhở HS
- Hs : Nhận xét
- Gv : Nhận xét chung – XL Hs
- Gv phân tích, thị phạm động tác HS 
- Gv điều khiển nhắc lại các hướng xuất phát, GV cho HS lần lượt lên thực hiện 
 (€)
€ € € € € 
€ € € € €
€ € € € €
€ € € € €
 - Gv theo dõi - sửa sai chung.
.
- Hs : Chia nhĩm . Cán sự điều khiển
+ Nam : chạy nhanh 
+ Nữ : Cầu lơng 
* Sau 10 phút đổi nhĩm
w
- GV: làm mẫu, phân tích nội dung mới 
- Hs : Chia nhĩm . Cán sự điều khiển
- Nhĩm 2: tập ND Cầu lơng.
 - HS quan sát tranh cách cầm vợt, cầm cầu trực quan.
- GV thực hiện mẫu, phân tích đt, HS quan sát. Sau đĩ cho HS tập.
- GV phát cho HS mỗi em 1 quả làm quen. 
(HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ê(GV
- GV quan sát sửa sai động tác cho HS.
- Sau 8 - 10p đổi nhĩm tập.
- Lớp chia 4 nhĩm thi tâng cầu mặt phải vợt với nhau.
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ê(GV) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
- GV chỉ định 1-2 HS thực hiện lại KT đt vừa tập cho lớp xem
- HS: chạy vịng trịn sân trường
- Gv : Hướng dẫn bài tập về nhà cho học sinh
- Hs: Tập luyện Tâng cầu mặt phải vợt”., Chạy nâng cao đùi 
- Gv : Giải tán 
- Hs: Khoẻ
Tuần: 10 	 	
Tiết: 20	 Ngày soạn: 02/10/2015
CHẠY NHANH - MÔN TTTC(CẦU LƠNG) - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
1/ Chạy nhanh:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy chạm gĩt vào mơng, chạy nâng cao đùi, đứng tại chổ đánh tay, di chuyễn sang chạy. Trị chơi “ Chạy tiếp sức”
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng động tác chạy nâng cao đùi, đứng tại chổ đánh tay, di chuyễn sang chạy và tích cực trong trị chơi.
2. Cầu lơng: 
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện cách cầm vợt, cầm cầu, tại chỗ tâng cầu, trị chơi: “Ai nhanh hơn”.
 - Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng cách cầm vợt, cầm cầu và thực hiện được tại chỗ tâng cầu, trị chơi “Ai nhanh hơn”. 
3/ Chạy bền :
 - KT: Biết cách thực hiện chạy tại chổ, chạy theo đường gấp khúc
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên và chạy tại chổ, chạy theo đường gấp khúc.
 * TĐ: Tính nhanh nhẹn, tác phong đúng, tính kỹ lật cao trước tập thể, nghiêm túc trong giờ học, tích cực tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN.
 1) Địa điểm: Sân trường THCS Trường Long Hồ.
 2) Phượng tiện: K ẻ 2 VXP, Còi, đồng phục học sinh, Cầu , vợt 25 - 35 quả 
 3) Thời gian: 45 phút
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
A.MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học .
- Khởi động chung:
- Xoay các khớp của cơ thể từ trên xuống dưới, xoay cổ tay, cổ chân, xoay khuỷu tay, xoay cánh tay, xoay hông, xoay gối.
- Khởi động chuyên mơn:
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy gĩt chạm mơng.
+ Chạy nâng cao đùi
- Kiểm tra bài củ
a) Thực hiện chạy nâng cao đùi?
B. CƠ BẢN:
1/ Chạy nhanh:
* Ơn :
 + Chạy bước nhỏ .
 + Chạy gĩt chạm mơng
 + Chạy nâng cao đùi 
* Học :
- Đứng tại chổ đánh tay, di chuyễn sang chạy nhanh 20-30m
. Tự chọn: (Cầu lơng):
 * Ơn: Cách cầm vợt phải, cầm cầu. 
* Học: Tại chỗ tâng cầu. 
 - Trị chơi : “Ai nhanh hơn”.
. Củng cố:
3/ Chạy bền :
 * Học mới:
- Chạy tại chổ
C. KẾT THÚC:
- Thả lỏng
 + Hít thở sâu.
 + Tay, chân.
 + Gập duỗi tay,chân 
- Nhận xét
 + Tuyên dương.
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS
 1/. TTTC (Cầu lơng)
 2/. Chạy nhanh
 3/ Chạy bền
 - Dặn dò
 - Xuống lớp
8-10’
1,
1,
1,
5’
2l- 8N
2l/10m
//
//
//
2,
28-30’
10,
3lx15m
2l*10m
10,
5’
5’
5’
2’
1’
1’
1’
- Lớp tập hợp 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: cán sự báo cáo sỉ số cho GV chúc sức khoẻ
- GV: phổ biến
- HS lắng nghe
- Cán sự điều khiển khởi động chung
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €HS
- GV quan sát sửa sai, nhắc nhở HS
- Hs : Nhận xét
- Gv : Nhận xét chung – XL Hs
 (€)
€ € € € € 
€ € € € €
€ € € € €
€ € € € €
 - Gv theo dõi - sửa sai chung.
- Hs : Nhận xét
- Gv : Nhận xét chung – XLHs
- GV Làm mẫu, phân tích và thị phạm kỹ thuật, HS theo dõi sau đó thực hiện theo 
 (€)
€ € € € € 
€ € € € €
€ € € € €
€ € € € €
- Gv quan sát – nhắc nhở - sửa sai chung.
- Hs : Chia nhĩm . Cán sự điều khiển
+ Nam : chạy nhanh 
+ Nữ :NÉM BĨNG 
* Sau 10 phút đổi nhĩm
- Nhĩm 2: tập ND Cầu lơng.
 - HS ơn lại cách cầm vợt phải, cầm cầu.
- GV thực hiện mẫu, phân tích đt, HS quan sát. Sau đĩ cho HS tập.
- ĐH: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ê(GV)
- GV quan sát từng nhĩm để sửa sai động tác cho HS.
- Sau 8 - 10p đổi nhĩm tập.
- GV tập trung lớp hướng dẫn, tổ chức và giám sát cho HS chơi.
- Lớp chia 2 nhĩm thực hiện thi đấu với nhau.
- Hs : Về 4 hàng ngang 
- Hs : Nhận xét
- Gv : Nhận xét chung - sửa sai cho hs
- HS: điều khiển thả lỏng
- Gv : Quan sát nhắc nhở hs 
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
€HS
- GV: nhận xét tiết học 
- Gv : Hướng dẫn bài tập về nhà cho học sinh
- Hs :Về nhà tập luyện Tung và bắt bĩng bằng hai tay, qua khoe chân, Chạy nâng cao đùi 
- Gv : Giải tán 
- Hs: Khoẻ
Tuần: 11 	
Tiết: 21	 Ngày soạn: 11/10/2015
CHẠY NHANH – CẦU LƠNG - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
1/ Chạy nhanh:
 - KT: Biết cách thực hiện xuất phát cao- chạy nhanh 30 m. Trị chơi “ Ai nhanh hơn”
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng động tác xuất phát cao- chạy nhanh 30 m 
2/ Tự chọn: (Cầu lơng ):
 - KT: Ơn tại chỗ tâng cầu; Học lăng vợt phải tay, lăng vợt trái tay.
- Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng cách lăng vợt phải tay, lăng vợt trái tay
3/ Chạy bền :
 - KT: Biết cách thực hiện chạy tại chổ, chạy theo đường gấp khúc
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên và chạy tại chổ, chạy theo đường gấp khúc.
 * TĐ: Tính nhanh nhẹn, tác phong đúng, tính kỹ luật cao trước tập thể, nghiêm túc trong giờ học, tích cực tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN.
 1) Địa điểm: Sân trường THCS Trường Long Hồ.
 2) Phượng tiện: K ẻ 2 VXP, Còi, đồng phục học sinh, cầu, vợt 25 - 35 quả, 4 cờ gĩc.
 3) Thời gian: 45 phút
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
A.MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học .
- Khởi động chung:
- Xoay các khớp của cơ thể từ trên xuống dưới, xoay cổ tay, cổ chân, xoay khuỷu tay, xoay cánh tay, xoay hông, xoay gối.
- Khởi động chuyên mơn:
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy gĩt chạm mơng.
+ Chạy nâng cao đùi
- Kiểm tra bài củ
a) Thực hiện cầu và bắt cầu?
B. CƠ BẢN:
1/ Chạy nhanh:
* Ơn :
 + Đi chuyễn sang chạy nhanh 20-30m
* Học :
- Xuất phát cao - chạy nhanh 30 m
- Trị chơi :
“ Ai nhanh hơn !”
. Tự chọn( cầu lơng ):
 * Ơn: tại chỗ tâng cầu .
* Học: Lăng vợt phải tay, lăng vợt trái tay.
Lăng vợt phải tay.
Lăng vợt trái tay.
Củng cố :
 - Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy XP.
- Lăng vợt phải tay, lăng vợt trái tay.
3. Chạy bền: 
Chạy trên địa hình tự nhiên.
 Nam chạy 4 phút
 Nữ chạy 3 phút
C. KẾT THÚC:
- Thả lỏng
 + Hít thở sâu.
 + Tay, chân.
 + Gập duỗi tay,chân 
- Nhận xét
 + Tuyên dương.
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS
 1/. Cầu lơng
 2/. Chạy nhanh
 3/ Chạy bền
 - Dặn dò
Về nhà tập luyện Tung và bắt bĩng bằng hai tay, qua khoe chân, Chạy nâng cao đùi 
- Xuống lớp
8-10’
1,
1,
1,
5’
2l- 8N
2l/10m
2,
28-30’
10,
3lx15m
2lx30m
10,
5’
Nam 300m
nữ 250m
5’
2’
1’
1’
1’
- Lớp tập hợp 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: cán sự báo cáo sỉ số cho GV chúc sức khoẻ
- GV: phổ biến
- HS lắng nghe
- Cán sự điều khiển khởi động chung
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €HS
- GV quan sát sửa sai, nhắc nhở HS
 (€)
€ € € € € 
€ € € € €
€ € € € €
€ € € € €
- Gv theo dõi - sửa sai chung.
- Hs : Nhận xét
- Gv : Nhận xét chung – XL Hs
- GV Làm mẫu, phân tích kỹ thuật, HS theo dõi sau đó thực hiện theo 
 VXP
30m
 € 
 €
 € 
 (€)
 € € € € € € €
 € € € € € € €
- Gv quan sát – nhắc nhở - sửa sai chung.
- Hs : Chia nhĩm . Cán sự điều khiển
+ Nam : chạy nhanh 
+ Nữ : Cầu Lơng 
Sau 10 phút đổi nhĩm
- Gv : Hướng dẫn – Tc -Đk cho hs chơi
- Hs : Chia ra làm 2 đội (A,B)
€
€
€
€
100000
€
€
€
€
w
w
 (€) 
- Nhĩm 2: tập ND Cầu lơng.
 - HS ơn lại động tác tại chỗ tâng cầu.
- HS thực hiện theo khẩu lệnh của GV.
- ĐH: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ê(GV)
- HS quan sát tranh lăng vợt phải tay, lăng vợt trái tay trực quan.
- GV thực hiện mẫu, phân tích đt, HS quan sát. Sau đĩ cho HS tập.
- ĐH: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ê(GV)
- HS thực hiện theo khẩu lệnh của GV.
- GV quan sát sửa sai động tác cho HS.
- Sau 8 - 10p đổi nhĩm tập.
- GV cĩ thể chỉ định 1-2 HS thực hiện lại KT đt vừa tâp cho lớp xem.
- Gv : Hướng dẫn -Đk cho hs 
- Hs : Chạy vịng trịn quy định
(r)
- Hs : Về 4 hàng ngang
- Hs : Nhận xét
- Gv : Nhận xét chung - sửa sai cho hs
- HS: điều khiển thả lỏng
- Gv : Quan sát nhắc nhở hs 
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €HS
- GV: nhận xét tiết học 
- Gv : Hướng dẫn bài tập về nhà cho học sinh
- Hs :Về nhà tập luyện Tung và bắt bĩng bằng hai tay, qua khoe chân, Chạy nâng cao đùi 
- Gv : Giải tán 
- Hs: Khoẻ
Tuần: 11 	
Tiết: 22	 Ngày soạn: 11/10/2015
CHẠY NHANH – CẦU LƠNG - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
1/ Chạy nhanh:
 - KT: Biết cách thực hiện xuất phát cao- chạy nhanh 30 - 40 m. Trị chơi “ Ai nhanh hơn”
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng động tác xuất phát cao- chạy nhanh 30 - 40 m 
2/ Tự chọn: (Cầu lơng ): 
 - KT: Ơn: Lăng vợt phải tay, lăng vợt trái tay; Tập thể lực: Nhảy dây nhanh 1p; Học: lăng vợt cao dọc, lăng vợt cao ngang, di chuyển tâng cầu.
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng Lăng vợt phải tay, lăng vợt trái tay
3/ Chạy bền:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên
 * TĐ: Tính nhanh nhẹn, tác phong đúng, tính kỹ luật cao trước tập thể, nghiêm túc trong giờ học, tích cực tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN.
 1) Địa điểm: Sân trường THCS Trường Long Hồ.
 2) Phượng tiện: K ẻ 2 VXP, Còi, đồng phục học sinh, cầu, vợt 25 - 35 quả, 4 cờ gĩc.
 3) Thời gian: 45 phút
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
A.MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học .
- Khởi động chung:
- Xoay các khớp của cơ thể từ trên xuống dưới, xoay cổ tay, cổ chân, xoay khuỷu tay, xoay cánh tay, xoay hông, xoay gối.
- Khởi động chuyên mơn:
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy gĩt chạm mơng.
+ Chạy nâng cao đùi
- Kiểm tra bài củ
a) Thực hiện xuất phát cao - chạy nhanh 30 m?
B. CƠ BẢN:
1/ Chạy nhanh:
Ơn :
 + Chạy bước nhỏ
 + Chạy nâng cao đùi 
 + Chạy gĩt chạm mơng.
 + Xuất phát cao-chạy nhanh 30 - 40m
* Trị chơi :
“Chạy tiếp sức”
2. Tự chọn (Cầu lơng):
- Ơn: 
 + Lăng vợt phải tay, lăng vợt trái tay.
 + Tập thể lực: Nhảy dây nhanh 1P.
 - Học: lăng vợt cao dọc, lăng vợt cao ngang, di chuyển tâng cầu .
Củng cố :
 - KT Xuất phát cao. 
 - Lăng vợt cao dọc, lăng vợt cao ngang, di chuyển tâng cầu.
3. Chạy bền: 
Chạy trên địa hình tự nhiên.
 Nam chạy 4 phút
 Nữ chạy 3 phút
C. KẾT THÚC:
- Thả lỏng
 + Hít thở sâu.
 + Tay, chân.
 + Gập duỗi tay,chân 
- Nhận xét
 + Tuyên dương.
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS
 1/. Ném Bĩng; 2/ Chạy nhanh
 3/ Chạy bền
 - Dặn dò
- Xuống lớp
8-10’
1,
1,
1,
5’
2l- 8N
2l/10m
//
//
2’
28-30’
10,
3lx15m
2lx30m
10,
5’
5’
Nam 350m
nữ 300m
5’
2’
1’
1’
1’
- Lớp tập hợp 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: cán sự báo cáo sỉ số cho GV chúc sức khoẻ
- GV: phổ biến
- HS lắng nghe
- Cán sự điều khiển khởi động chung
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €HS
- GV quan sát sửa sai, nhắc nhở HS
 (€)
€ € € € € 
€ € € € €
€ € € € €
€ € € € €
- Gv theo dõi - sửa sai chung.
- Hs : Nhận xét
- Gv : Nhận xét chung – XL Hs
- GV: Làm mẫu, phân tích kỹ thuật 
 € vxp
30m– 40m
 €
 € 
 (€)
 € € € € € € €
 € € € € € € €
- Gv quan sát – nhắc nhở - sửa sai chung.
- Hs : Chia nhĩm . Cán sự điều khiển
+ Nam : chạy nhanh 
+ Nữ : Cầu lơng 
* Sau 10 phút đổi nhĩm
- Gv : Hướng dẫn – Tc -Đk cho hs chơi
- Hs : Chạy vịng trịn nhỏ.
 VXP
 € € € € € € 
 € € € € € € 
 (€)
- Nhĩm 2: Tập ND Cầu lơng.
 - HS ơn lại Lăng vợt phải tay, lăng vợt trái tay.
- HS thực hiện theo khẩu lệnh của GV.
- ĐH: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ê(GV)
- HS quan sát tranh lăng vợt trực quan.
- GV thực hiện mẫu, phân tích đt, HS quan sát. Sau đĩ cho HS tập.
- GV thực hiện mẫu, phân tích đt, HS quan sát. Sau đĩ cho HS tập.
- ĐH: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ê(GV)
- GV quan sát sửa sai động tác cho HS.
- Sau 8 - 10p đổi nhĩm tập.
- GV cĩ thể chỉ định 1-2 HS thực hiện lại KT

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_3_Bai_the_duc_phat_trien_chung.doc