Giáo án Thể dục 6 - Trường THCS Thanh Cao

I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CH¬ƯƠNG TRÌNH TD LỚP 6

Để thực hiện mục tiêu chung của cấp học, chư¬ơng trình môn học TD ở trường THCS giúp học sinh nắm đ¬ược một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực. Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác luyện tập TDTT, giữ gìn vệ sinh. Bên cạnh đó giúp học sinh biết vận dụng ở mức độ nhất định những điều đã học vào nếp sống sinh hoạt ở tr-ờng và ngoài nhà tr¬ường. Nâng cao dần thể lực, thi đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

Lớp 6 là lớp đầu cấp thực hiện mục tiêu trên, nên có một vị trí rất quan trọng do đó mỗi học sinh cần phải ý thức đư¬ợc việc học tập và rèn luyện để nâng cao kết quả học tập thông qua việc tự học, tự rèn luyện các bài tập về nhà do gv giao cho.

 

doc 182 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 459Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Trường THCS Thanh Cao", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 theo đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, lưng, vai...
2. Nhận xét tiết học. Hướng dẫn bài tập về nhà.
3. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học sau.
4. Xuống lớp
5’
 Lớp tập hợp theo đội hình hàng ngang.
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
‚
Ngày soạn: 4/12/2014
TIẾT 35
 KIỂM TRA: CẦU LÔNG
I. MỤC TIÊU 
Nhằm đánh giá quá trình luyện tập của học sinh. Nâng cao chất lợng giúp các em có thể tự luyện tập nâng cao thể lực ở nhà.
+ Nội dung kiểm tra: Phát cầu và các bước di chuyển đơn.
+ Yêu cầu: 
- Học sinh thực hiện đúng các kỹ thuật trong nội dung kiểm tra. Đạt kết quả cao trong học tập. 
 - Giáo viên chấm điểm khách quan, tránh thiên vị.
II. ĐỊA ĐIỂM, THIẾT BỊ DẠY HỌC
+ Sân trường.
+ Học sinh dọn vệ sinh sân bãi, kê bàn ghế. Chuẩn bị quả cầu, vợt cầu.
+ Giáo viên chuẩn bị: Còi, vợt cầu, quả cầu. Kẻ sân bãi. 
III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
I. PHẦN MỞ ĐẦU
8’
 Lớp trưởng tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang. Báo cáo.
1. Nhận lớp: 
 + Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập của học sinh.
 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
2. Khởi động:
6’
 a. Khởi động chung: 
 + Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường.
 + Tập các động tác TDTK:
 - Động tác cổ.
 - Động tác tay.
 - Động tác chân.
 - Động tác bụng.
 - Động tác vặn mình.
 + Quay các khớp: Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai...
 + Ép dọc, ép ngang.
 b. Khởi động chuyên môn:
 + Lăng vợt phải tay.
 + Lăng vợt trái tay. 
 + Lăng vợt cao dọc.
 + Lăng vợt cao ngang.
 + Lăng vợt số 8.
200m -300m
2 x 8
2x8
30 lần
30 lần
30 lần
30 lần
30 lần
 Sau khi chạy xong lớp trở về đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o 
 o o o o 
 o o o o o 
 Sau khi khởi động chung xong, học sinh cầm vợt, dãn cách cự ly (1 sải tay + 1 vợt), đứng so le để khởi động chuyên môn.
II. PHẦN CƠ BẢN
30’
1. Ôn tập:
 + Các bước di chuyển đơn:
 - Tiến trái.
 - Tiến phải.
 - Lùi phải
 - Lùi trái 
 + Phát cầu 
 Tập theo đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o 
 o o o o 
 o o o o o 
2. Nội dung kiểm tra
 + Phát cầu: 5 quả
 + Các bước di chuyển: Mỗi kỹ thuật di chuyển 5 lần.
CÁCH CHẤM ĐIỂM:
 + Điểm đạt: Thực hiện đúng kỹ thuật các bước di chuyển và kỹ thuật phát cầu.
 + Điểm chưa đạt: Còn một trong hai kỹ thuật chưa hoàn thiện.
 Kiểm tra từng học sinh.
 Kiểm tra theo nhóm từ 3 – 4 học sinh một lần.
 Mỗi học sinh đợc kiểm tra 1 lần. Trường hợp đặc biệt giáo viên có thể cho kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lần 2, điểm tối đa không quá 8 điểm.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, lưng, vai...
2. Nhận xét tiết học. Thông báo kết quả kiểm tra.
3. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học sau.
4. Xuống lớp.
5’
 Lớp tập hợp theo đội hình hàng ngang.
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
Ngày soạn: 5/12/2014
TIẾT 36 
 KIỂM TRA : TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ (CHẠY BỀN)
I. MỤC TIÊU 
Nhằm đánh giá quá trình học tập, luyện tập của học sinh. Nâng cao chất lượng giúp các em có thể tự luyện tập nâng cao thể lực ở nhà.
+ Nội dung kiểm tra: Chạy bền. Nam chạy 500m; Nữ chạy 400m.
+ Yêu cầu: - Học sinh hoàn thành cự ly chạy và đạt thành tích cao kiểm tra.
 - Tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong giờ học. 	
II. ĐỊA ĐIỂM, THIẾT BỊ DẠY HỌC
+ Sân trường.
+ Học sinh dọn vệ sinh sân bãi, kê bàn ghế. 
+ Giáo viên chuẩn bị: Còi, đồng hồ bấm giây. Kẻ sân bãi. 
III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
I. PHẦN MỞ ĐẦU
8’
 Lớp trưởng tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang. Báo cáo.
1. Nhận lớp: 
 + Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập của học sinh.
 + Kiểm tra CSVC
 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
2. Khởi động:
6’
 Lớp khởi động theo đội hình vòng tròn di chuyển.
a. Khởi động chung: 
 + Chạy nhẹ nhàng quanh sân truờng.
 + Tập các động tác TDTK:
 - Tay ngực. - Bước với.
 - Tay vai. - Đá lăng.
 - Vặn mình. - Lưng bụng.
 + Quay các khớp: Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai.
 + Ép dọc, ép ngang.
 Thực hiện theo đội hình nước chảy.
 CB XP
 o o o
 o o o 
 o o o 
 o o o 
 o o o 
 o o o 
II. PHẦN CƠ BẢN
30’
 Kiểm tra chạy bền:
 - Nam chạy: 500m.
 - Nữ chạy: 400m.
 Kiểm tra làm nhiều đợt, nam riêng, nữ riêng. Kiểm tra theo nhóm sức khoẻ.
 Đối với những học sinh có bệnh (có giấy của bác sĩ), giáo viên không cho kiểm tra. 
 Giáo viên cần quan tâm đến việc đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh.
 III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, 
lưng, vai...
2. Nhận xét tiết học. Thông báo kết quả kiểm tra cho học sinh. Giải đáp thắc mắc.
3. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học sau. 
4. Xuống lớp. 
5’
 Lớp tập hợp theo đội hình hàng ngang.
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
Ngày soạn: 19/12/2014
 ÔN TẬP CẦU LÔNG
I. MỤC TIÊU
Cầu lông: 
+ Tiếp tục ôn và hoàn thiện kỹ thuật đã học.
+ Yêu cầu: Thực hiện được kỹ thuật động tác. Luyện tập nghiêm túc. Đảm bảo an toàn trong luyện tập. 
 + Học sinh biết vận dụng để luyện tập hàng ngày, nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực.
II. ĐỊA ĐIỂM, THIẾT BỊ DẠY HỌC
+ Sân trường.
+ Học sinh dọn vệ sinh sân bãi. 
+ Giáo viên kẻ đờng chạy. Chuẩn bị còi, đồng hồ bấm giây, 3 - 4 quả bóng hoặc ống bơ. 
III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG
Đ LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
I. PHẦN MỞ ĐẦU
8’
 Lớp trưởng tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang. Báo cáo.
1. Nhận lớp: 
 + Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập của học sinh.
 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
‚
2. Khởi động:
6’
 + Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường.
 + Tập các động tác TDTK:
 - Động tác cổ.
 - Động tác tay.
 - Động tác chân.
 - Động tác bụng.
 - Động tác vặn mình.
 + Quay các khớp: Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai.
 + Ép dọc, ép ngang.
200m -300m
2 x 8
2x8
Sau khi chạy xong lớp trở về đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
II. PHẦN CƠ BẢN
32’
* Ôn tập:
 + Các bước di chuyển đơn:
 - Tiến trái.
 - Tiến phải.
 - Lùi phải
 - Lùi trái 
 + Phát cầu : cao xa, thấp gần
 Tập theo đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, lưng, vai...
2. Nhận xét tiết học. Hướng dẫn bài tập về nhà.
3. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học sau.
4. Xuống lớp
5’
 Lớp tập hợp theo đội hình hàng ngang.
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
‚
Ngày soạn: 22/12/2014
 ÔN TẬP CẦU LÔNG
I. MỤC TIÊU
Cầu lông: 
+ Tiếp tục ôn và hoàn thiện kỹ thuật đã học.
+ Yêu cầu: Thực hiện được kỹ thuật động tác. Luyện tập nghiêm túc. Đảm bảo an toàn trong luyện tập. 
 + Học sinh biết vận dụng để luyện tập hàng ngày, nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực.
II. ĐỊA ĐIỂM, THIẾT BỊ DẠY HỌC
+ Sân trường.
+ Học sinh dọn vệ sinh sân bãi. 
+ Giáo viên kẻ đờng chạy. Chuẩn bị còi, đồng hồ bấm giây, 3 - 4 quả bóng hoặc ống bơ. 
III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG
Đ LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
I. PHẦN MỞ ĐẦU
8’
 Lớp trưởng tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang. Báo cáo.
1. Nhận lớp: 
 + Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập của học sinh.
 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
‚
2. Khởi động:
6’
 + Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường.
 + Tập các động tác TDTK:
 - Động tác cổ.
 - Động tác tay.
 - Động tác chân.
 - Động tác bụng.
 - Động tác vặn mình.
 + Quay các khớp: Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai.
 + Ép dọc, ép ngang.
200m -300m
2 x 8
2x8
Sau khi chạy xong lớp trở về đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
II. PHẦN CƠ BẢN
32’
* Ôn tập:
 + Các bước di chuyển đơn:
 - Tiến trái.
 - Tiến phải.
 - Lùi phải
 - Lùi trái 
 + Phát cầu : cao xa, thấp gần
 Tập theo đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, lưng, vai...
2. Nhận xét tiết học. Hướng dẫn bài tập về nhà.
3. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học sau.
4. Xuống lớp
5’
 Lớp tập hợp theo đội hình hàng ngang.
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
‚
Ngày soạn: 24/12/2014
 ÔN TẬP CẦU LÔNG
I. MỤC TIÊU
Cầu lông: 
+ Tiếp tục ôn và hoàn thiện kỹ thuật đã học.
+ Yêu cầu: Thực hiện được kỹ thuật động tác. Luyện tập nghiêm túc. Đảm bảo an toàn trong luyện tập. 
 + Học sinh biết vận dụng để luyện tập hàng ngày, nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực.
II. ĐỊA ĐIỂM, THIẾT BỊ DẠY HỌC
+ Sân trường.
+ Học sinh dọn vệ sinh sân bãi. 
+ Giáo viên kẻ đờng chạy. Chuẩn bị còi, đồng hồ bấm giây, 3 - 4 quả bóng hoặc ống bơ. 
III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG
Đ LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
I. PHẦN MỞ ĐẦU
8’
 Lớp trưởng tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang. Báo cáo.
1. Nhận lớp: 
 + Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập của học sinh.
 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
‚
2. Khởi động:
6’
 + Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường.
 + Tập các động tác TDTK:
 - Động tác cổ.
 - Động tác tay.
 - Động tác chân.
 - Động tác bụng.
 - Động tác vặn mình.
 + Quay các khớp: Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai.
 + Ép dọc, ép ngang.
200m -300m
2 x 8
2x8
Sau khi chạy xong lớp trở về đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
II. PHẦN CƠ BẢN
32’
* Ôn tập:
 + Các bước di chuyển đơn:
 - Tiến trái.
 - Tiến phải.
 - Lùi phải
 - Lùi trái 
 + Phát cầu : cao xa, thấp gần
 Tập theo đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, lưng, vai...
2. Nhận xét tiết học. Hướng dẫn bài tập về nhà.
3. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học sau.
4. Xuống lớp
5’
 Lớp tập hợp theo đội hình hàng ngang.
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
‚
Ngày soạn: 26/12/2014
 ÔN TẬP CẦU LÔNG
I. MỤC TIÊU
Cầu lông: 
+ Tiếp tục ôn và hoàn thiện kỹ thuật đã học.
+ Yêu cầu: Thực hiện được kỹ thuật động tác. Luyện tập nghiêm túc. Đảm bảo an toàn trong luyện tập. 
 + Học sinh biết vận dụng để luyện tập hàng ngày, nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực.
II. ĐỊA ĐIỂM, THIẾT BỊ DẠY HỌC
+ Sân trường.
+ Học sinh dọn vệ sinh sân bãi. 
+ Giáo viên kẻ đờng chạy. Chuẩn bị còi, đồng hồ bấm giây, 3 - 4 quả bóng hoặc ống bơ. 
III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG
Đ LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
I. PHẦN MỞ ĐẦU
8’
 Lớp trưởng tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang. Báo cáo.
1. Nhận lớp: 
 + Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập của học sinh.
 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
‚
2. Khởi động:
6’
 + Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường.
 + Tập các động tác TDTK:
 - Động tác cổ.
 - Động tác tay.
 - Động tác chân.
 - Động tác bụng.
 - Động tác vặn mình.
 + Quay các khớp: Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai.
 + Ép dọc, ép ngang.
200m -300m
2 x 8
2x8
Sau khi chạy xong lớp trở về đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
II. PHẦN CƠ BẢN
32’
* Ôn tập:
 + Các bước di chuyển đơn:
 - Tiến trái.
 - Tiến phải.
 - Lùi phải
 - Lùi trái 
 + Phát cầu : cao xa, thấp gần
 Tập theo đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, lưng, vai...
2. Nhận xét tiết học. Hướng dẫn bài tập về nhà.
3. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học sau.
4. Xuống lớp
5’
 Lớp tập hợp theo đội hình hàng ngang.
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
‚
Ngày soạn: 27/12/2014
 ÔN TẬP CẦU LÔNG
I. MỤC TIÊU
Cầu lông: 
+ Tiếp tục ôn và hoàn thiện kỹ thuật đã học.
+ Yêu cầu: Thực hiện được kỹ thuật động tác. Luyện tập nghiêm túc. Đảm bảo an toàn trong luyện tập. 
 + Học sinh biết vận dụng để luyện tập hàng ngày, nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực.
II. ĐỊA ĐIỂM, THIẾT BỊ DẠY HỌC
+ Sân trường.
+ Học sinh dọn vệ sinh sân bãi. 
+ Giáo viên kẻ đờng chạy. Chuẩn bị còi, đồng hồ bấm giây, 3 - 4 quả bóng hoặc ống bơ. 
III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG
Đ LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
I. PHẦN MỞ ĐẦU
8’
 Lớp trưởng tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang. Báo cáo.
1. Nhận lớp: 
 + Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập của học sinh.
 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
‚
2. Khởi động:
6’
 + Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường.
 + Tập các động tác TDTK:
 - Động tác cổ.
 - Động tác tay.
 - Động tác chân.
 - Động tác bụng.
 - Động tác vặn mình.
 + Quay các khớp: Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai.
 + Ép dọc, ép ngang.
200m -300m
2 x 8
2x8
Sau khi chạy xong lớp trở về đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
II. PHẦN CƠ BẢN
32’
* Ôn tập:
 + Các bước di chuyển đơn:
 - Tiến trái.
 - Tiến phải.
 - Lùi phải
 - Lùi trái 
 + Phát cầu : cao xa, thấp gần
 Tập theo đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, lưng, vai...
2. Nhận xét tiết học. Hướng dẫn bài tập về nhà.
3. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học sau.
4. Xuống lớp
5’
 Lớp tập hợp theo đội hình hàng ngang.
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
‚
Ngày soạn: 1/12/2014
TIẾT 34:
 ÔN TẬP CẦU LÔNG
I. MỤC TIÊU
Cầu lông: 
+ Tiếp tục ôn và hoàn thiện kỹ thuật đã học.
+ Yêu cầu: Thực hiện được kỹ thuật động tác. Luyện tập nghiêm túc. Đảm bảo an toàn trong luyện tập. 
 + Học sinh biết vận dụng để luyện tập hàng ngày, nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực.
II. ĐỊA ĐIỂM, THIẾT BỊ DẠY HỌC
+ Sân trường.
+ Học sinh dọn vệ sinh sân bãi. 
+ Giáo viên kẻ đờng chạy. Chuẩn bị còi, đồng hồ bấm giây, 3 - 4 quả bóng hoặc ống bơ. 
III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG
Đ LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
I. PHẦN MỞ ĐẦU
8’
 Lớp trưởng tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang. Báo cáo.
1. Nhận lớp: 
 + Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập của học sinh.
 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
‚
2. Khởi động:
6’
 + Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường.
 + Tập các động tác TDTK:
 - Động tác cổ.
 - Động tác tay.
 - Động tác chân.
 - Động tác bụng.
 - Động tác vặn mình.
 + Quay các khớp: Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai.
 + Ép dọc, ép ngang.
200m -300m
2 x 8
2x8
Sau khi chạy xong lớp trở về đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
II. PHẦN CƠ BẢN
32’
* Ôn tập:
 + Các bước di chuyển đơn:
 - Tiến trái.
 - Tiến phải.
 - Lùi phải
 - Lùi trái 
 + Phát cầu : cao xa, thấp gần
 Tập theo đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, lưng, vai...
2. Nhận xét tiết học. Hướng dẫn bài tập về nhà.
3. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học sau.
4. Xuống lớp
5’
 Lớp tập hợp theo đội hình hàng ngang.
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
‚
Ngày soạn: 01/05/2015
TIẾT 37
BẬT NHẢY CHẠY NHANH 
I. MỤC TIÊU 
 1. Bật nhảy: Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết và một số kỹ năng cần thiết để rèn luyện sức mạnh chân.
+ Học mới: Các động tác bổ trợ: Đá lăng trước. Đá lăng trước - sau. Đá lăng ngang.
+ Chơi trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.
+ Yêu cầu: Học sinh nắm được bài. Luyện tập nghiêm túc. Đảm bảo an toàn trong khi luyện tập. 
2. Chạy nhanh: Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức, kỹ năng để rèn luyện phát triển sức nhanh.
 + Ôn tập: Các động tác bổ trợ đã học:
 - Đứng mặt, lng, vai hướng chạy - Xuất phát
 - Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông
 + Học mới: Chạy nâng cao đùi.
II. ĐỊA ĐIỂM, THIẾT BỊ DẠY HỌC
+ Sân trường.
+ Học sinh dọn vệ sinh sân bãi, xới cát (hoặc kê đệm). Chuẩn bị quả cầu, vợt cầu.
+ Giáo viên chuẩn bị: Còi, vợt cầu, quả cầu, xẻng (hoặc đệm). Kẻ sân bãi. 
III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG
ĐLƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
I. PHẦN MỞ ĐẦU
8’
 Lớp trưởng tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang. Báo cáo.
1. Nhận lớp: 
 + Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập của học sinh.
 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
2. Khởi động:
6’
+ Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường
 + Tập các động tác TDTK:
 + Quay các khớp: Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai.
 + Ép dọc, ép ngang.
200m -300m
2 x 8
 2x8
 Sau khi chạy xong lớp trở về đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o 
 o o o o 
 o o o o o 
II. PHẦN CƠ BẢN
32’
 Thực hiện phương pháp luyện tập quay vòng. Lớp chia thành hai tổ:
 - Tổ 1 tập bật nhảy.
 - Tổ 2 tập cầu lông.
 Sau đó đổi ngược lại. 
1. Bật nhảy:
 a. Học mới:
 + Đá lăng trước.
 + Đá lăng trước - sau.
 + Đá lăng ngang.
 (SGV TD6 - Tr 48)
16’
8’
 Tập theo đội hình hàng ngang. Dãn cách cự ly, đứng so le. 
 b. Trò chơi: 
 + Nhảy ô tiếp sức.
 (SGV TD6 - Tr 46)
8’
2-3 lần
 Giáo viên hớng dẫn học sinh chơi thử một lần. Sau đó cho các đội thi với nhau.
 2. Chạy nhanh: 
 a. Ôn tập: 
 + Tập xuất phát ở các t thế:
 - Đứng mặt hớng chạy - xuất phát.
 - Đứng vai hớng chạy - xuất phát.
- Đứng lng hớng chạy - xuất phát.
16’
2x15m
2x15m
2x15m
 Thực hiện theo đội hình nước chảy.
 CB XP
 o o o
 o o o 
 o o o 
 o o o 
 o o o 
 o o o 
 + Chạy bớc nhỏ.
 + Chạy gót chạm mông.
 Thực hiện tại chỗ, theo đội hình hàng ngang.
 b. Học mới: 
 + Chạy nâng cao đùi.
 (SGV TD 6 - Tr 36, 37)
o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
 c. Củng cố:
 + Học sinh thực hiện các kỹ thuật đã học.
2-3 h/s
Học sinh ở dới lớp quan sát, nêu nhận xét. Giáo viên nhắc lại các kỹ thuật cơ bản để học sinh nắm vững bài.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, lng, vai...
2. Nhận xét tiết học. Hớng dẫn bài tập về nhà.
3. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học sau.
4. Xuống lớp.
5’
 Lớp tập hợp theo đội hình hàng ngang. o o o o o o o o o o o 
 o o o o o o o o o o o 
 o o o o o o o o o o o 
 o o o o o o o o o o o 
Ngày soạn: 04/05/2015
TIẾT 38
BẬT NHẢY CHẠY NHANH
I. MỤC TIÊU 
 1. Bật nhảy: Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết và một số kỹ năng cần thiết để rèn luyện sức mạnh chân.
+ Ôn tập: Các động tác bổ trợ: Đá lăng trớc. Đá lăng trớc - sau. Đá lăng ngang.
+ Chơi trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.
+ Yêu cầu: Học sinh nắm đợc bài. Luyện tập nghiêm túc. Đảm bảo an toàn trong khi luyện tập. 
2. Chạy nhanh:Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức, kỹ năng để rèn luyện phát triển sức nhanh.
 + Ôn tập: - Chạy bớc nhỏ, chạy gót chạm mông, chạy nâng cao đùi. 
 - Yêu cầu thực hiện với tần số nhanh, độ dài bớc chạy ngắn. 
 + Học mới: Đứng tại chỗ đánh tay. Đi chuyển sang chạy nhanh 20 – 30m. 
 + Chơi trò chơi: Chạy thoi tiếp sức.
 + Yêu cầu: Học sinh tập nghiêm túc, nắm đợc bài, không đùa nghịch trong khi chạy. Đảm bảo an toàn trong luyện tập.
II. ĐỊA ĐIỂM, THIẾT BỊ DẠY HỌC
+ Sân trờng.
+ Học sinh dọn vệ sinh sân bãi, xới cát (hoặc kê đệm). Chuẩn bị quả cầu, vợt cầu.
+ Giáo viên chuẩn bị: Còi, vợt cầu, quả cầu, xẻng (hoặc đệm). Kẻ sân bãi. 
III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG
ĐỊNH LỢNG
PHƠNG PHÁP THỰC HIỆN
I. PHẦN MỞ ĐẦU
8’
 Lớp trởng tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang. Báo cáo.
1. Nhận lớp: 
 + Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập của học sinh.
 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
2. Khởi động:
6’
 + Chạy nhẹ nhàng quanh sân trờng.
 + Tập các động tác TDTK:
 - Động tác cổ.	
 - Động tác tay.
 - Động tác chân.
 - Động tác bụng.
 - Động tác vặn mình.
 + Quay các khớp: Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai.
 + Ép dọc, ép ngang.
200m -300m
2 x 8
2x8
 Sau khi chạy xong lớp trở về đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le.
 o o o o o o
 o o o o o 
 o o o o o o
II. PHẦN CƠ BẢN
32’
 Thực hiện phương pháp luyện tập quay vòng. Lớp chia thành hai tổ:
 - Tổ 1 tập bật nhảy.
 - Tổ 2 tập cầu lông.
 Sau đó đổi ngợc lại. Mỗi tổ cử 1 học sinh điều khiển luyện tập. Giáo viên quan sát, hớng dẫn h/s tập luyện.
1. Bật nhảy:
 a. Ôn tập:
 + Đá lăng trớc.
 + Đá lăng trớ

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_THE_DUC_6_KY_1.doc