Giáo án Thể dục 6 - Trường THCS TT Long Mỹ - Ôn tập, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT

I. Mục tiêu - yêu cầu:

- Nhằm rèn luyện cho HS khỏe mạnh nhanh nhẹn, kỹ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách con người .

- Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT : Tiêu chuẩn Chạy Bền .

- Yêu cầu : tập trung chú ý trong giờ kiểm tra, thái độ nghiêm túc,thực hiện thành thạo các động tác theo từng khẩu kệnh cụ thể .

II.Phương tiện dạy học : Sân tập, bàn ghế giáo viên, đồng hồ TDTT, vạch XP

III. Quá trình dạy và học :

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 304Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Trường THCS TT Long Mỹ - Ôn tập, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 17 Tiết 33 - 34	
Ngày soạn: 20/11/2013
	 ÔN TẬP, KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT 
I. Mục tiêu - yêu cầu:
- Nhằm rèn luyện cho HS khỏe mạnh nhanh nhẹn, kỹ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách con người .
- Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT : Tiêu chuẩn Chạy Bền .
- Yêu cầu : tập trung chú ý trong giờ kiểm tra, thái độ nghiêm túc,thực hiện thành thạo các động tác theo từng khẩu kệnh cụ thể .
II.Phương tiện dạy học : Sân tập, bàn ghế giáo viên, đồng hồ TDTT, vạch XP 
III. Quá trình dạy và học :
Nội dung
LVĐ
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu :
Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, tác phong, sân tập, tình hình sức khoẻ HS .
- Phổ biến nội yêu cầu giờ kiểm tra .
Khởi động:
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khuỷu tay v.v ép dọc, ép ngang .
B. Phần cơ bản :
Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT :
- Nội dung : Chạy bền Nam 500 (m), Nữ 350 (m) .
- Thời gian quy định :
+ Nam : 2p50 điểm Đ + Nữ : 2p00
 2p51 - 2p58 điểm Đ 2p01 - 2p05
 2p59 - 3p06 điểm Đ 2p06 - 2p10
 3p07 - 3p14 điểm CĐ 2p11 - 2p15
C. Phần kết thúc :
- Nhận xét kết quả giờ kiểm tra, đọc điểm cho HS biết, nhắc lại những sai sót của HS tuyên dương những em tập tốt .
- Dặn dò : tiết sau ôn tập chuẩn bị Kiểm tra thi HKI.
- Giải tán .
8 – 10ph
30 - 32p
5 phút
- Cán sự lớp tập chung báo cáo sĩ số cho GV .
- ĐH 4 hàng ngang .
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ kiểm tra .
- ĐH giãn cách xen kẻ, khởi động .
- GV điều khiển .
€ € € € € €
 € € € € € €
€ € € € € € 
 5m
 € GV
- KT theo nhiều đợt mỗi đợt gồm 4 - 6 HS 
- Những HS đến lượt kiểm tra thực hiện đúng cự ly GV quy định .
- Đội hình kiểm tra .
 €€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€
- Mỗi học sinh kiểm tra một lần, trường hợp đặc biệt tùy tình hình GV quyết định .
- Về 4 hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá kết quả tiết KT, biểu dương những HS tốt .
- HS hô to “ Khỏe “ .
Tuần 18 Tiết 35 - 36	
Ngày soạn: 20/11/2013
Ôn tập, Kiểm Tra Thi HK I
Bài Thể Dục Phát Triển Chung
I. Mục đích - yêu cầu:
- Kiểm tra thi HKI bài thể dục phát triển chung gồm 9 động tác.Yêu cầu thuộc từng động tác và toàn bài theo đúng cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp điệu 
II. Phương tiện dạy học: Sân tập, bàn GV v.v
III. Quá trình dạy và học :
Nội dung
LVĐ
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu :
Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, tác phong, sân tập, tình hình sức khoẻ HS .
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra .
Khởi động:
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay v.v , ép dọc, ép ngang.
B. Phần cơ bản :
 v Nội dung kiểm tra thi HKI :
- Kiểm tra thi HKI toàn bài thể dục phát triển chung 9 động tác .
 v Cách cho điểm:
- Điểm Đạt: Hoàn thiện cả 9 động tác của bài và đẹp nhưng chưa đẹp, 1-2 động tác sai, 7 động tác còn lại thực hiện tương đối chính xác .
- Điểm Chưa đạt có 3 động tác tập sai trở lên .
- Trường hợp đặc biệt tùy tình hình GV quyết định .
C. Phần kết thúc :
- Nhận xét kết quả giờ kiểm tra, đọc điểm cho HS biết, nhắc lại những sai sót của HS tuyên dương những em tập tốt .
- Dặn dò : tiết sau học ch.trình HK II .
- Giải tán .
8 – 10p
30 - 32p
5 phút
- Cán sự lớp tập chung báo cáo sĩ số cho GV .
- ĐH 4 hàng ngang .
- GV phổ biến yêu cầu giờ kiểm tra .
- ĐH giãn cách xen kẻ, khởi động .
- GV điều khiển .
€ € € € € €
 € € € € € €
€ € € € € € 
 5m
 € GV
- Kiểm tra theo đợt, mỗi đợt 3-5 học sinh dưới sự điều khiển của GV .
- Mỗi học sinh tham gia một lần mỗi động tác 2 x 8 nhịp .
 ĐHKT
 €€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€
G
V
 € 
 € 
 € 
 € 5 - 7m
 € 
- Về 4 hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá kết quả tiết KT, biểu dương những HS tốt .
- HS hô to “ Khỏe “ .

Tài liệu đính kèm:

  • docGiáo án 33-36.doc