Giáo án Thể dục 6 - Trường THCS TT Long Mỹ - Tiết 49, 50: Bật nhảy – Chạy nhanh

I. Mục tiêu

*Kiến thức:

 - Bật nhảy: Ôn các động tác bổ trợ: Đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang, Chạy đà (tự do) - nhảy xa .

 - Chạy nhanh : Ôn Đứng ( mặt, vai, lưng ) hướng chạy - xuất phát; trò chơi“ Chạy tiếp sức “, XPC - chạy nhanh 20 - 30m .

* Kĩ năng:

 - Bật nhảy : Biết và thực hiện được tương đối đúng các động tác đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang. Biết vận dụng tự tập hằng ngày.

 - Chạy nhanh : Biết và thực hiện được tương đối đúng các động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển kĩ thuật. Biết vận dụng tự tập hằng ngày .

* Thái độ:

 - Có thái độ, hành vi đúng đắn, lễ phép với thầy cô, thể hiện tinh thần kỉ luật và nghiêm túc trong giờ học

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 149Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Trường THCS TT Long Mỹ - Tiết 49, 50: Bật nhảy – Chạy nhanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 25 Tiết 49
Ngày soạn: 20/01/2014	
	 	Bật Nhảy – Chạy Nhanh
I. Mục tiêu 
*Kiến thức: 
	- Bật nhảy: Ôn các động tác bổ trợ: Đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang, Chạy đà (tự do) - nhảy xa .
	- Chạy nhanh : Ôn Đứng ( mặt, vai, lưng ) hướng chạy - xuất phát; trò chơi“ Chạy tiếp sức “, XPC - chạy nhanh 20 - 30m .
* Kĩ năng:
	- Bật nhảy : Biết và thực hiện được tương đối đúng các động tác đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang. Biết vận dụng tự tập hằng ngày.
	- Chạy nhanh : Biết và thực hiện được tương đối đúng các động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển kĩ thuật. Biết vận dụng tự tập hằng ngày .
* Thái độ:
	- Có thái độ, hành vi đúng đắn, lễ phép với thầy cô, thể hiện tinh thần kỉ luật và nghiêm túc trong giờ học
II.Phương tiện dạy học: Sân trường, còi v.v
III. Quá trình dạy và học :
Nội dung
LVĐ
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu :
1. Nhận lớp :
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, tác phong, sân tập, tình hình sức khoẻ HS .
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học .
2. Khởi động:
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay v.v , ép dọc, ép ngang.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông .
3. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 2 - 4 HS lên thực hiện các động tác bổ trợ đã học ở tiết trước .
B. Phần cơ bản :
1. Bật nhảy :
- Ôn Đá lăng trước .
 + Đá lăng trước sau .
 + Đá lăng sang ngang .
 + Chạy đà (tự do) - nhảy xa .
 2. Chạy nhanh :
- Ôn Đứng mặt hướng chạy - xuất phát .
 + Đứng vai hướng chạy - xuất phát .
 + Đứng lưng hướng chạy - xuất phát .
 + XPC - chạy nhanh 20 - 40m :
v Trò chơi : “ Chạy tiếp sức “ .
v Củng cố bài :
- Gọi HS lên thực hiện lại động tác kĩ thuật
C. Phần kết thúc :
 - Thả lỏng :
 + Tập động tác điều hoà, hít thở sâu .
 + Đi lại thả lỏng, rũ chân, rũ tay .
- Nhận xét kết quả giờ học .
 + Trong giờ học thế nào .
 + Tiếp thu bài mới ra sao .
- Dặn dò : Về ôn lại các động tác bổ trợ đã học .
- Giải tán .
8 phút
mỗi đ/t 2lx8n
30 phút
2 - 4 HS
5phút
- Cán sự lớp tập chung báo cáo sĩ số cho GV .
- ĐH 4 hàng ngang .
- GV phổ biến yêu cầu giờ học .
- ĐH giãn cách xen kẻ, khởi động .
- GV điều khiển .
 € € € € € €
 € € € € € €
 € € € € € € 
 5m
 € GV
- GV nhận xét đánh giá cho điểm . 
- Cán sự hô nhịp cho cả lớp cùng ôn, GV quan sát và sữa sai HS yếu .
- Đội hình tập luyện và ôn tập .
€ € € € € €
 € € € € € €
€ € € € € € 
 5m
 € GV
- Cán sự hô nhịp cho cả lớp cùng ôn, GV quan sát và sữa sai HS yếu .
- Đội hình tập luyện và ôn tập .
€€€€€€€ €
 20m - 40m 
€€€€€€€ €
€€€€€€€ €
€€€€€€€ €
- GV phổ biến cách chơi trò chơi .
- HS thực hiện .
 € 
€€€€€€€ € 5
€€€€€€€ € 5
 €
- GV gọi học sinh nhận xét sau đó giáo viên nhận xét ngắn gọn, tuyên dương .
€ € € € € €
 € € € € € €
€ € € € € € 
 5m
 € GV
- Về 4 hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá kết quả tiết học, biểu dương những HS tốt .
- Hướng dẫn HS về nhà tập luyện thêm với những nội dung đã xác định .
- HS hô to “ Khỏe “ .
Tuần 25 Tiết 50	 	
Ngày soạn: 20/01/2014
Bật Nhảy – Chạy Nhanh - Chạy Bền
I. Mục tiêu 
*Kiến thức: 
	- Bật nhảy: Ôn các động tác bổ trợ: Đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang, bật xa tiếp sức. Chạy đà (tự do) - nhảy xa .
	- Chạy nhanh : Ôn XPC - Chạy nhanh 20 - 40m, trò chơi : Chạy tiếp sức 
	- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên
 * Kĩ năng:
	- Bật nhảy : Biết và thực hiện được tương đối đúng các động tác bổ trợ. Biết vận dụng tự tập hằng ngày.
	- Chạy nhanh : Biết và thực hiện được tương đối đúng các động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển kĩ thuật. Biết vận dụng tự tập hằng ngày .
	- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên đúng cự ly GV quy định .
* Thái độ:
	- Có thái độ, hành vi đúng đắn, lễ phép với thầy cô, thể hiện tinh thần kỉ luật và nghiêm túc trong giờ học
II.Phương tiện dạy học: Sân trường, còi v.v
III. Quá trình dạy và học :
Nội dung
LVĐ
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu :
 1. Nhận lớp :
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, tác phong, sân tập, tình hình sức khoẻ HS .
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học .
 2. Khởi động:
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay v.v , ép dọc, ép ngang.
 3 Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 2 - 4 HS lên thực hiện các động tác bổ trợ đã học ở tiết trước .
B. Phần cơ bản :
1. Bật nhảy :
- Ôn : Các động tác bổ trợ đá lăng và các bài tập phát triển sức mạnh chân, bật xa tiếp sức 
 2. Chạy nhanh :
- Ôn Đứng mặt hướng chạy - xuất phát .
 + Đứng vai hướng chạy - xuất phát .
 + Đứng lưng hướng chạy - xuất phát .
 + XPC - Chạy nhanh 20 - 40m .
 3. Chạy bền :
- Chạy trên địa hình tự nhiên. Nam 4 vòng sân trường. Nữ 3 vòng sân trường .
v Củng cố bài :
- Gọi HS lên thực hiện lại động tác kĩ thuật
C. Phần kết thúc :
- Thả lỏng :
 + Tập động tác điều hoà, hít thở sâu .
 + Đi lại thả lỏng, rũ chân, rũ tay .
- Nhận xét kết quả giờ học .
 + Trong giờ học thế nào .
 + Tiếp thu bài mới ra sao .
- Dặn dò : Về ôn lại các động tác bổ trợ đã học .
- Giải tán .
8 phút
mỗi đ/t 2lx8n
30 phút
2 - 4 HS
5phút
- Cán sự lớp tập chung báo cáo sĩ số cho GV .
- ĐH 4 hàng ngang .
- GV phổ biến yêu cầu giờ học .
- ĐH giãn cách xen kẻ, khởi động .
- GV điều khiển .
€ € € € € €
 € € € € € €
€ € € € € € 
 5m
 € GV
- GV nhận xét đánh giá cho điểm. 
- Cán sự hô nhịp cho cả lớp cùng ôn, GV quan sát và sữa sai HS yếu .
- Đội hình tập luyện và ôn tập .
€ € € € € €
 € € € € € €
€ € € € € € 
 5m
 € GV
- Cán sự hô nhịp cho cả lớp cùng ôn, GV quan sát và sữa sai HS yếu .
- Đội hình tập luyện .
€€€€€€€ €
 20m - 40m 
€€€€€€€ €
€€€€€€€ €
€€€€€€€ €
- Chạy trên dịa hình tự nhiên. Nam 4 vòng sân trường. Nữ 3 vòng sân trường .
 Sân trường
- GV gọi học sinh nhận xét sau đó giáo viên nhận xét ngắn gọn, tuyên dương .
€ € € € € €
 € € € € € €
€ € € € € € 
 5m
 € GV
- Về 4 hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá kết quả tiết học, biểu dương những HS tốt .
- Hướng dẫn HS về nhà tập luyện thêm với những nội dung đã xác định .
- HS hô to “ Khỏe “ .

Tài liệu đính kèm:

  • doc49-50.doc