Giáo án Thể dục 6 - Trường THCS TT Long Mỹ - Tiết 59, 60: Bật nhảy - Đá cầu - Chạy bền

I. Mục tiêu

*Kiến thức:

- Bật nhảy: Ôn tập thể lực, trò chơi “Bật nhảy ô tiếp sức”. Học: Tâng cầu bằng đùi.

- Đá cầu: Học tâng cầu bằng đùi.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên,chạy đường gấp khúc.

* Kĩ năng:

- Thực hiện tốt các nội dung của bài học, tập luyện nghiêm túc an toàn.

* Thái độ:

 - Có thái độ, hành vi đúng đắn, lễ phép với thầy cô, thể hiện tinh thần kỉ luật và nghiờm tỳc trong giờ học

II. Địa điểm - phương tiện.

 Sân thể dục bằng phẳng sạch sẽ.

III. Tiến trình - dạy học.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 155Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Trường THCS TT Long Mỹ - Tiết 59, 60: Bật nhảy - Đá cầu - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 30 Tiết 59
Ngày soạn: 20/03/2014	
Bật nhảy - Đá cầu - chạy bền
I. Mục tiờu 
*Kiến thức: 
- Bật nhảy: Ôn tập thể lực, trò chơi “Bật nhảy ô tiếp sức”. Học: Tâng cầu bằng đùi.
- Đỏ cầu: Học tâng cầu bằng đùi. 
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên,chạy đường gấp khúc.
* Kĩ năng:
- Thực hiện tốt các nội dung của bài học, tập luyện nghiêm túc an toàn.
* Thỏi độ:
	- Cú thỏi độ, hành vi đỳng đắn, lễ phộp với thầy cụ, thể hiện tinh thần kỉ luật và nghiờm tỳc trong giờ học
II. Địa điểm - phương tiện.
	Sân thể dục bằng phẳng sạch sẽ.
III. Tiến trình - dạy học.
Nội dung
LVĐ
Phương phỏp lờn lớp
A. Phần mở đầu :
1. Nhận lớp :
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, tỏc phong, sõn tập, tỡnh hỡnh sức khoẻ HS .
- Phổ biến nội dung yờu cầu bài học .
2. Khởi động:
- Xoay kỹ cỏc khớp: cổ tay, cổ chõn, khớp khuỷu tay v.v , ộp dọc, ộp ngang.
- Chạy bước nhỏ, nõng cao đựi, gút chạm mụng .
3. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 2 - 4 HS lờn thực hiện cỏc động tỏc bổ trợ đó học ở tiết trước .
8 phút
- Lớp trưởng tập chung lớp báo cáo sĩ số,tình hình sức khoẻ của các thành viên trong lớp.
- Ngắn gọn - dễ hiểu.
- Xoay tích cực từ chậm đến nhanh dần.
- ép từ căng sâu.
€ € € € € €
 € € € € € €
€ € € € € € 
 € GV
II/ Phần cơ bản.
- Ôn bật xa,bật nhảy ,bật nhảy bằng 2 chân với vật trên cao.Trò chơi “Bật nhảy ô”
* Trò chơi: “ Bật nhảy ô tiếp sức”
* Đá cầu: Học tâng cầu bằng đùi.
- Giáo viên làm mẫu phân tích giảng giải..
- Học sinh quan sát thực hiện.
* Chạy bền:Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
* Trò chơi: “Hai lần hít vào,hai lần thở ra’
32 phút
6 lần
3 lần
5 phút
10 phút
2 lần
 Đội hình tập luyện.
Mỗi h/s bật liên tục 3 lần liền bật theo hàng ngang.
* * * * * 
* * * * *
* * * * * 
 XP
 *G/V
* Giáo viên quan sát sửa sai.
* Chơi dưới sự hướng dẫn của g/v.
 Bật nhảy bục bằng 1- 2 chân.
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * *
+ Trơi theo sự hướng dẫn của g/v chơi nhiệt tình đúng luật.
III/ Phần kết thúc.
- G/V nhận xét giờ học.
- H/S thả lỏng các khớp hít thở sâu.
- Dặn dò ra bài tập về nhà.
5 phút
- Nhận xét ưu nhược điểm,tuyên dương phê bình.
- Thả lỏng tránh mệt mỏi sau giờ tập.
- Về nhà ôn các động tác bổ trợ cho sức mạnh của chân.
Tuần 30 tiết 60
Ngày soạn: 20/03/2014
Bật nhảy - Đá cầu 
I. Mục tiờu 
*Kiến thức: 
- Bật nhảy: Ôn tập thể lực,trò chơi “Bật nhảy ô tiếp sức”. Học: Tâng cầu bằng đùi.
- Đỏ cầu: Học tâng cầu bằng đùi. 
* Kĩ năng:
- Thực hiện tốt các nội dung của bài học, tập luyện nghiêm túc an toàn.
* Thỏi độ:
	- Cú thỏi độ, hành vi đỳng đắn, lễ phộp với thầy cụ, thể hiện tinh thần kỉ luật và nghiờm tỳc trong giờ học
II. Địa điểm - phương tiện.
	Sân thể dục bằng phẳng sạch sẽ.
III. Tiến trình - dạy học.
Nội dung
LVĐ
Phương phỏp lờn lớp
A. Phần mở đầu :
1. Nhận lớp :
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, tỏc phong, sõn tập, tỡnh hỡnh sức khoẻ HS .
- Phổ biến nội dung yờu cầu bài học .
2. Khởi động:
- Xoay kỹ cỏc khớp: cổ tay, cổ chõn, khớp khuỷu tay v.v , ộp dọc, ộp ngang.
- Chạy bước nhỏ, nõng cao đựi, gút chạm mụng .
3. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 2 - 4 HS lờn thực hiện cỏc động tỏc bổ trợ đó học ở tiết trước .
8 phút
- Lớp trưởng tập chung lớp báo cáo sĩ số,tình hình sức khoẻ của các thành viên trong lớp.
- Ngắn gọn - dễ hiểu.
- Xoay tích cực từ chậm đến nhanh dần.
- ép từ căng sâu.
€ € € € € €
 € € € € € €
€ € € € € € 
 € GV
II/ Phần cơ bản.
- Ôn bật xa,bật nhảy, bật nhảy bằng 2 chân với vật trên cao.
Trò chơi “Bật nhảy ô”
* Trò chơi: “ Bật nhảy ô tiếp sức”
* Đá cầu: Học tâng cầu bằng đùi.
- Giáo viên làm mẫu phân tích giảng giải..
- Học sinh quan sát thực hiện.
32 phút
6 lần
3 lần
5 phút
10 phút
2 lần
 Đội hình tập luyện.
Mỗi h/s bật liên tục 3 lần liền bật theo hàng ngang.
* * * * * 
* * * * *
* * * * * 
 XP
 *G/V
* Giáo viên quan sát sửa sai.
* Chơi dưới sự hướng dẫn của g/v.
 Bật nhảy bục bằng 1- 2 chân.
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * *
+ Trơi theo sự hướng dẫn của g/v chơi nhiệt tình đúng luật.
III/ Phần kết thúc.
- G/V nhận xét giờ học.
- H/S thả lỏng các khớp hít thở sâu.
- Dặn dò ra bài tập về nhà.
5 phút
- Nhận xét ưu nhược điểm,tuyên dương phê bình.
- Thả lỏng tránh mệt mỏi sau giờ tập.
- Về nhà ôn các động tác bổ trợ cho sức mạnh của chân.

Tài liệu đính kèm:

  • doc59-60.doc