Giáo án Thể dục 6 - Trường THCS TT Long Mỹ - Tiết 61, 62: Bật nhảy - Đá cầu - Chạy bền

I. Mục tiêu

* Kiến thức:

 - Bật nhảy: Bật xa Ôn tập thể lực,trò chơi “Bật nhảy ô tiếp sức”

 - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, chạy đường gấp khúc.

* Kĩ năng:

- Rèn luyện sức mạnh của chân,sức bền,tính kỉ luật,tác phong nhanh nhẹn.

- Yêu cầu thực hiện tốt các nội dung của bài học, tập luyện nghiêm túc an toàn.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, chạy đường gấp khúc.

* Thái độ:

 - Có thái độ, hành vi đúng đắn, lễ phép với thầy cô, thể hiện tinh thần kỉ luật và nghiêm túc trong giờ học

II/ Địa điểm - phương tiện.

 Sân thể dục bằng phẳng sạch sẽ.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 213Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Trường THCS TT Long Mỹ - Tiết 61, 62: Bật nhảy - Đá cầu - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31 Tiết 61
Ngày soạn: 27/03/2011	
BẬT NHẢY - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN
I. Mục tiêu 
* Kiến thức:
	- Bật nhảy: Bật xa Ôn tập thể lực,trò chơi “Bật nhảy ô tiếp sức”
	- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, chạy đường gấp khúc.
* Kĩ năng:	
- Rèn luyện sức mạnh của chân,sức bền,tính kỉ luật,tác phong nhanh nhẹn.
- Yêu cầu thực hiện tốt các nội dung của bài học, tập luyện nghiêm túc an toàn.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, chạy đường gấp khúc.
* Thái độ:
	- Có thái độ, hành vi đúng đắn, lễ phép với thầy cô, thể hiện tinh thần kỉ luật và nghiêm túc trong giờ học
II/ Địa điểm - phương tiện.
	Sân thể dục bằng phẳng sạch sẽ.
III/ Tiến trình - dạy học.
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I /Phần mở đầu :
1. Nhận lớp :
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, tỏc phong, sõn tập, tỡnh hỡnh sức khoẻ HS .
- Phổ biến nội dung yờu cầu bài học 
2. Khởi động:
- Xoay kỹ cỏc khớp: cổ tay, cổ chõn, khớp khuỷu tay v.v , ộp dọc, ộp ngang.
- Chạy bước nhỏ, 
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gút chạm mụng .
3. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 2 - 4 HS lên thực hiện các động tác bổ trợ đó học ở tiết trước 
8 phút
Đội hình nhận lớp khởi động 3 hàng ngang.
 * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * 
 *G/V
€ € € € € €
 € € € € € €
€ € € € € € 
 € GV
II/ Phần cơ bản.
1. Bật nhảy:
- Ôn bật xa,bật nhảy bục,bật nhảy bằng 2 chân với vật trên cao.Trò chơi “Bật nhảy ô”
* Trò chơi: “ Bật nhảy ô tiếp sức”
2. Đá cầu: 
Ôn tâng cầu bằng đùi.
- Giáo viên làm mẫu phân tích giảng giải..
- Học sinh quan sát thực hiện.
3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
* Trò chơi: “Hai lần hít vào,hai lần thở ra’
* Đá cầu: HS ôn tâng cầu bằng đùi.
32 phút
6 lần
3 lần
5 phút
2 lần
 Đội hình tập luyện.
Mỗi h/s bật liên tục 3 lần liền bật theo hàng ngang.
* Giáo viên quan sát sửa sai.
* Chơi dưới sự hướng dẫn của g/v.
 + Đội hình chơi trò chơi.
** * * * * * * * * * * * * * * 
 Bật nhảy bục bằng 1- 2 chân.
 * * * * * * * * * * * * * G/V
+ Trơi theo sự hướng dẫn của g/v chơi nhiệt tình đúng luật.
- HS ôn tâng cầu đơn.
III/ Phần kết thúc.
- G/V nhận xét giờ học.
- H/S thả lỏng các khớp hít thở sâu.
- Dặn dò ra bài tập vềnhà.
5 phút
 Đội hình nhận xét thả lỏng.
 * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * 
 *G/V
Tuần 31 Tiết 62	
Ngày soạn:	27/03/2011	
BẬT NHẢY - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN
I/ Mục tiêu 
*Kiến thức: 
- Bật nhảy: Chạy đà (tự do) - nhảy xa . Trũ chơi: “Bật nhảy ô tiếp sức”
	- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi. Học tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, chạy đường gấp khúc.
* Kĩ năng:
	- Rèn luyện sức mạnh của chân,sức bền,tính kỉ luật,tác phong nhanh nhẹn.
- Yêu cầu thực hiện tốt các nội dung của bài học,tập luyện nghiêm túc an toàn.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, chạy đường gấp khúc.
* Thái độ:
	- Có thái độ, hành vi đúng đắn, lễ phép với thầy cô, thể hiện tinh thần kỉ luật và nghiêm túc trong giờ học
II/ Địa điểm - phương tiện.
	Sân thể dục bằng phẳng sạch sẽ.
III/ Tiến trình - dạy học.
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I/ Phần mở đầu :
1. Nhận lớp :
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, tỏc phong, sõn tập, tỡnh hỡnh sức khoẻ HS .
- Phổ biến nội dung yờu cầu bài học 
2. Khởi động:
- Xoay kỹ cỏc khớp: cổ tay, cổ chõn, khớp khuỷu tay v.v , ộp dọc, ộp ngang.
- Chạy bước nhỏ, 
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gút chạm mụng .
3. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 2 - 4 HS lên thực hiện các động tác bổ trợ đó học ở tiết trước 
8 phút
Đội hình nhận lớp khởi động 3 hàng ngang.
 * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * 
 *G/V
€ € € € € €
 € € € € € €
€ € € € € € 
 € GV
I/ Phần cơ bản.
1. Bật nhảy:
- Chạy đà (tự do) - nhảy xa .
- Trò chơi “Bật nhảy ô tiếp sức”
* Trò chơi: “ Bật nhảy ô tiếp sức”
2. Đá cầu: 
Ôn tâng cầu bằng đùi.
Học Tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn
- Giáo viên làm mẫu phân tích giảng giải..
- Học sinh quan sát thực hiện.
3. Chạy bền:Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
* Trò chơi: “Hai lần hít vào,hai lần thở ra’
* Đá cầu: HS ôn tâng cầu bằng đùi.
32 phút
6 lần
3 lần
5 phút
2 lần
 Đội hình tập luyện.
Mỗi h/s bật liên tục 3 lần liền bật theo hàng ngang.
* Giáo viên quan sát sửa sai.
* Chơi dưới sự hướng dẫn của g/v.
 + Đội hình chơi trò chơi.
** * * * * * * * * * * * * * * 
 Bật nhảy bục bằng 1- 2 chân.
 * * * * * * * * * * * * * G/V
+ Trơi theo sự hướng dẫn của g/v chơi nhiệt tình đúng luật.
- HS ôn tâng cầu đơn.
III/ Phần kết thúc.
- G/V nhận xét giờ học.
- H/S thả lỏng các khớp hít thở sâu.
- Dặn dò ra bài tập về nhà.
5 phút
 Đội hình nhận xét thả lỏng.
 * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * 
 *G/V

Tài liệu đính kèm:

  • doc61-62.doc