Giáo án Thể dục 6 - Trường THCS TT Long Mỹ - Tiết 65, 66: Đá cầu - Chạy bền

I/ Mục tiêu

*Kiến thức:

- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn. Học: chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, chạy đường gấp khúc.

* Kĩ năng:

- Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên

- Yêu cầu thực hiện tốt các nội dung của bài học, tập luyện nghiêm túc an toàn.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, chạy đường gấp khúc.

* Thái độ:

 - Cú thỏi độ, hành vi đúng đắn, lễ phép với thầy cô, thể hiện tinh thần kỉ luật và nghiêm túc trong giờ học

II/ Địa điểm - phương tiện.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 164Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Trường THCS TT Long Mỹ - Tiết 65, 66: Đá cầu - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 33 Tiết 65
Ngày soạn: 10/04/2011 	
Đá cầu - chạy bền
I/ Mục tiờu 
*Kiến thức: 
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn. Học: chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, chạy đường gấp khúc.
* Kĩ năng:
- Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên
- Yêu cầu thực hiện tốt các nội dung của bài học, tập luyện nghiêm túc an toàn.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, chạy đường gấp khúc.
* Thỏi độ:
	- Cú thỏi độ, hành vi đỳng đắn, lễ phộp với thầy cụ, thể hiện tinh thần kỉ luật và nghiờm tỳc trong giờ học 
II/ Địa điểm - phương tiện.
	Sân thể dục bằng phẳng sạch sẽ.
III/ Tiến trình - dạy học.
Nội dung
LVĐ
Phương pháp - tổ chức
I/ Phần mở đầu :
1. Nhận lớp :
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, tỏc phong, sõn tập, tỡnh hỡnh sức khoẻ HS .
- Phổ biến nội dung yờu cầu bài học
2. Khởi động:
- Xoay kỹ cỏc khớp: cổ tay, cổ chõn, khớp khuỷu tay v.v , ộp dọc, ộp ngang.
- Chạy bước nhỏ, 
- Chạy nõng cao đựi
- Chạy gút chạm mụng .
3. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 2 - 4 HS lờn thực hiện cỏc động tỏc bổ trợ đó học ở tiết trước .
8 phút
Đội hình nhận lớp khởi động 3 hàng ngang.
 * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * 
 *G/V
€ € € € € €
 € € € € € €
€ € € € € € 
 € GV
II/ Phần cơ bản.
1. Đá cầu: 
- Ôn tâng cầu đơn, 
- Tâng cầu bàng đùi, 
- Tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Học: Chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người. 
- Giáo viên làm mẫu, phân tích, giảng giải.
- HS quan sát thực hiện.
2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
32 phút
10 phút
15 phút
 Đội hình tập luyện mỗi em cách nhau 3 mét.
* * * * * * * * *
* GV
* * * * * * * * *
 - Học sinh tập luyện theo nhóm 2 người.
- Giáo viên quan sát sửa sai cho các nhóm, cá nhân h/s.
Nam 400 m - Nữ 350 m
GV
III/ Phần kết thúc.
- H/S thả lỏng các khớp hít thở sâu.
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò ra bài tập về nhà.
+ Về nhà ôn tang cầu, chuyền cầu, luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
5 phút
 Đội hình nhận xét thả lỏng.
 * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * 
 *G/V
Tuần 63 Tiết 66	
Ngày soạn: 10/04/2011
ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN
I/ Mục tiờu 
*Kiến thức: 
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn, chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người. Học chuyền cầu theo nhúm 3 người
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, chạy đường gấp khúc.
* Kĩ năng:
- Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên
- Yêu cầu thực hiện tốt các nội dung của bài học, tập luyện nghiêm túc an toàn.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, chạy đường gấp khúc.
* Thỏi độ:
	- Cú thỏi độ, hành vi đỳng đắn, lễ phộp với thầy cụ, thể hiện tinh thần kỉ luật và nghiờm tỳc trong giờ học
II/ Địa điểm - phương tiện.
	Sân thể dục bằng phẳng sạch sẽ.	
III/ Tiến trình - dạy học.
Nội dung
LVĐ
Phương pháp - tổ chức
I/ Phần mở đầu :
1. Nhận lớp :
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, tỏc phong, sõn tập, tỡnh hỡnh sức khoẻ HS .
- Phổ biến nội dung yờu cầu bài học 
2. Khởi động:
- Xoay kỹ cỏc khớp: cổ tay, cổ chõn, khớp khuỷu tay v.v , ộp dọc, ộp ngang.
- Chạy bước nhỏ, 
- Chạy nõng cao đựi
- Chạy gút chạm mụng .
3. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 2 - 4 HS lờn thực hiện cỏc động tỏc bổ trợ đó học ở tiết trước .
8 phút
Đội hình nhận lớp khởi động 3 hàng ngang.
 * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * 
 *G/V
€ € € € € €
 € € € € € €
€ € € € € € 
 € GV
II/ Phần cơ bản.
1. Đá cầu: 
- Ôn tâng cầu đơn, 
- Tâng cầu bàng đùi, 
- Tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người. 
- Học chuyền cầu theo nhúm 3 người
- Giáo viên làm mẫu, phân tích, giảng giải.
- HS quan sát thực hiện.
2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
32 phút
10 phút
15 phút
 Đội hình tập luyện mỗi em cách nhau 3 mét.
* * * * * * * * *
* GV
* * * * * * * * *
 - Học sinh tập luyện theo nhóm 2 người.
- Giáo viên quan sát sửa sai cho các nhóm, cá nhân h/s.
Nam 400 m - Nữ 350 m
GV
III/ Phần kết thúc.
- H/S thả lỏng các khớp hít thở sâu.
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò ra bài tập về nhà.
+ Về nhà ôn tang cầu, chuyền cầu, luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
5 phút
 Đội hình nhận xét thả lỏng.
 * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * 
 *G/V

Tài liệu đính kèm:

  • doc65-66.doc