Giáo án Thể dục 6 - Trường THCS Tự cường

1. Mục tiêu

a. Kiến thức

- Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT.

- Học sinh biết được lợi ích, tác dụng của TDTT đến cơ xương, tuần hoàn, hô hấp, và quá trình trao đổi chất.

b. Kĩ năng

- Học sinh có kĩ năng vận dụng hiểu biết về tác dụng TDTT để tập luyện.

c. Thái độ

- Học sinh có niềm yêu thích thể thao.

 

doc 143 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 234Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Trường THCS Tự cường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác 
- GV hưỡng dẫn, thực hiện mẫu động tác cho HS quan sát.
- HS tự tập tâng cầu cá nhân.
- GV quan sát, nhắc nhở HS tập luyện.
- GV chia nhóm, cho các nhóm thi tâng cầu
- HS chạy thành 1 hàng dọc.
- GV quan sát, nhắc nhở HS chạy đúng tốc độ, địa hình quy định.
- Đội hình thả lỏng
 €(GV)
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
- HS dồn hàng, GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 30 thể thao tự chọn - chạy bền
Ngày soạn: 28/ 11/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sỹ số HS 
Vắng
6
33
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng đùi.
- Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
b. Kĩ năng
- Đá cầu: Học sinh thực hiện được tâng cầu bằng má trong bàn chân. tâng cầu bằng đùi.
- Chạy bền: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao, cầu tâng.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn, ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang - dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản:
1. Đá cầu
* Ôn tập động tác bổ trợ
+ Xoay khớp hông, đầu gối.
- Tâng cầu bằng má trong bàn chân
- Tâng cầu bằng đùi.
- Thi tâng cầu tối đa
- Thi tâng cầu nhanh
2. Chạy bền
- Chạy trên địa hình tự nhiên
+ Nam: 400 m
+ Nữ: 350 m
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
22ph
8 ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác 
- GV hưỡng dẫn, thực hiện mẫu động tác cho HS quan sát.
- HS tự tập tâng cầu cá nhân.
- GV quan sát, nhắc nhở HS tập luyện.
- GV chia nhóm, cho các nhóm thi tâng cầu
- HS chạy thành 1 hàng dọc.
- GV quan sát, nhắc nhở HS chạy đúng tốc độ, địa hình quy định.
- Đội hình thả lỏng
 €(GV)
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
- HS dồn hàng, GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 31 thể thao tự chọn - chạy bền
Ngày soạn: 28/ 11/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sỹ số HS 
Vắng
6
33
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng đùi.
- Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
b. Kĩ năng
- Đá cầu: Học sinh thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng má trong bàn chân, bằng đùi.
- Chạy bền: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao, cầu tâng.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang - dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
1. Đá cầu
* Ôn tập động tác bổ trợ
+ Xoay khớp hông, đầu gối.
- Tâng cầu bằng má trong bàn chân
- Tâng cầu bằng đùi.
- Thi tâng cầu tối đa
- Thi tâng cầu nhanh
2. Chạy bền
- Chạy trên địa hình tự nhiên
+ Nam:400 m
+ Nữ: 350 m
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
22ph
8 ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động 
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác 
- GV hướng dẫn, thực hiện mẫu động tác cho HS quan sát.
- HS tự tập tâng cầu cá nhân.
- GV quan sát, nhắc nhở HS tập luyện.
- GV chia nhóm, cho các nhóm thi tâng cầu
- HS chạy thành 1 hàng dọc.
- GV quan sát, nhắc nhở HS chạy đúng tốc độ, địa hình quy định.
- Đội hình thả lỏng
 €(GV)
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
- HS dồn hàng, GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 32 thể thao tự chọn- chạy bền
Ngày soạn: 28/ 11/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sỹ số HS 
Vắng
6
33
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng đùi.
- Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
b. Kĩ năng
- Đá cầu: Học sinh thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng má trong bàn chân, bằng đùi.
- Chạy bền: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao, cầu tâng.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang - dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản:
1. Đá cầu
* Ôn tập động tác bổ trợ
+ Xoay khớp hông, đầu gối.
- Tâng cầu bằng má trong bàn chân
- Tâng cầu bằng đùi.
- Thi tâng cầu tối đa
- Thi tâng cầu nhanh
2. Chạy bền
- Chạy trên địa hình tự nhiên
+ Nam:400 m
+ Nữ: 350 m
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
22ph
8 ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
 Đội hình khởi động.
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
- GV hướng dẫn, thực hiện mẫu động tác cho HS quan sát.
- HS tự tập tâng cầu cá nhân.
- GV quan sát, nhắc nhở HS tập luyện.
- GV chia nhóm, cho các nhóm thi tâng cầu
- HS chạy thành 1 hàng dọc.
- GV quan sát, nhắc nhở HS chạy đúng tốc độ.
- Đội hình thả lỏng
 €(GV)
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
- HS dồn hàng, GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học
4. Rút kinh nghiệm
.
Tiết 33 kiểm tra thể thao tự chọn ( 15 phút )
Ngày soạn: 3/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sỹ số HS 
Vắng
6
33
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng đùi.
b. Kĩ năng
- Đá cầu: Học sinh thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng má trong bàn chân, bằng đùi.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao, cầu tâng.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang – dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
 * Kiểm tra đá cầu
- Kiểm tra kĩ thuật và thành tích tâng cầu bằng đùi hoặc má trong bàn chân.
- Cách xếp loai
+ Xếp loại Đ: Thực hiện đúng kĩ thuật. Tâng được trên 7 lần
+ Xếp loại CĐ: Không đạt kĩ thuật. Tâng dưới 7 lần.
III. Phần kết thúc
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
34 ph
3ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
 Đội hình khởi động
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
- Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 3- 4 HS. Mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần.
 € € € 
€(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- Lớp trưởng tập hợp lớp
- GV nhận xét đánh giá kết quả kiểm tra.
4. Rút kinh nghiệm
.
Tiết 34 ôn tập bài thể dục
Ngày soạn: 3/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sỹ số HS 
Vắng
6
33
1. Mục tiêu
a.Kiến thức
- Bài thể dục: Học sinh biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.
b.Kĩ năng
- Bài thể dục: thực hiện cơ bản đúng động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình bài dạy
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang – dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
 - ôn tập: 9 động tác bài thể dục
Vươn thở, tay, ngực, chân , bụng,vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
30 ph
7ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác 
-GV hướng dẫn, thực hiện mẫu động tác.
- HS quan sát, tập luyện
 €(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
- GV chia nhóm tập luyện 
- HS tập luyện theo nhóm
- GV quan sát sửa chữa động tác cho HS
- Lớp trưởng tập hợp lớp
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 35 kiểm tra học kì i
Ngày soạn: 3/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sỹ số HS 
Vắng
6
33
1. Mục tiêu
a.Kiến thức
- Bài thể dục: Học sinh biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.
b.Kĩ năng
- Bài thể dục: thực hiện cơ bản đúng động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao.
3.Tiến trình bài dạy
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang - dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
* Kiểm tra bài thể dục phát triển chung 9 động tác:
Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng,vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.
- Cách xếp loại
+ Xếp loại Đ: Có 1-2 động tác sai, 7 động tác còn lại thực hiện tương đối đúng.
+ Xếp loại CĐ: Có 3 động tác sai trở lên
III. Phần kết thúc
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
34 ph
3 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
- Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 3- 4 HS
- Mỗi HS kiểm tra một lần. Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
 € € € € 
 €(GV)
- GV nhận xét đánh giá kết quả kiểm tra
4. Rút kinh nghiệm
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Tiết 36 kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
 Chạy 500 m
Ngày soạn: 3/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sỹ số HS 
Vắng
6
33
1. Mục tiêu 
a.Kiến thức
- Học sinh biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
b.Kĩ năng
- Học sinh thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi, đồng hồ bấm giây, cờ.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang - dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
* Kiểm tra thành tích chạy 500 m
-Xếp loại Đ: Nam từ dưới 130 s, nữ từ dưới 140 s.
- Xếp loại CĐ: nam trên 130s, nữ trên 140s.
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
34 ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động 
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác 
- Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 4 - 5 HS.
- GV bấm thời gian.
- Lớp trưởng tập hợp lớp
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
- GV nhận xét đánh giá kết quả kiểm tra
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 37 bật nhảy - chạy nhanh
Ngày soạn: 16/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sỹ số HS 
Vắng
6
33
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang.Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.
- Chạy nhanh: Học sinh biết cách thực hiện đứng ( mặt, vai, lưng) hướng chạy xuất phát.Trò chơi chạy tiếp sức.
b. Kĩ năng 
- Bật nhảy: Học sinh thực hiện được đá lăng sang ngang, đá lăng trước, đá lăng trước sau. 
- Chạy nhanh: Học sinh thực hiện cơ bản đúng đứng ( mặt, vai, lưng ) hướng chạy xuất phát. 
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang - dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản:
1. Bật nhảy
- Đá lăng trước
- Đá lăng trước sau
- Đá lăng sang ngang
* Trò chơi
- Nhảy ô tiếp sức
2. Chạy nhanh
- Đứng ( mặt, vai, lưng ) hướng chạy - xuất phát.
* Trò chơi : Chạy tiếp sức
III. Phần kết thúc:
- Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
15 ph
15 ph
20 m
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động 
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác 
- Đội hình tập luyện 
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
- GV thực hiện mẫu động tác
- HS thực hiện động tác dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV chia đội chơi, điều khiển trò chơi
- Đội hình tập luyện
 € € € 
 € € € 
 € € € 
 € € € 
 € € €
 € € € 
 € € €
 €(GV)
- GV thực hiện mẫu động tác
- HS tập luyện
- GV quan sát hướng dẫn HS tập luyện
- GV hướng dẫn trò chơi, chia đội chơi
- Đội hình thả lỏng
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 38 bật nhảy - chạy nhanh
Ngày soạn: 16/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sỹ số HS 
Vắng
6
33
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang. Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.
- Chạy nhanh: Học sinh biết cách thực hiện đứng ( mặt, vai, lưng) hướng chạy xuất phát. Trò chơi: ai nhanh hơn.
b. Kĩ năng 
- Bật nhảy: Học sinh thực hiện được đá lăng sang ngang, thực hiện cơ bản đúng đá lăng trước, đá lăng trước sau.
- Chạy nhanh: Học sinh thực hiện cơ bản đúng đứng ( mặt, vai, lưng ) hướng chạy xuất phát.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang - dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
1. Bật nhảy
- Đá lăng trước
- Đá lăng trước sau
- Đá lăng sang ngang
* Trò chơi
- Nhảy ô tiếp sức
2. Chạy nhanh
- Đứng ( mặt, vai, lưng ) hướng chạy - xuất phát.
* Trò chơi : Ai nhanh hơn
III. Phần kết thúc:
- Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
15 ph
15 ph
20 m
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động 
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác 
- Đội hình tập luyện 
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
- GV thực hiện mẫu động tác
- HS thực hiện động tác dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV chia đội chơi, điều khiển trò chơi
- Đội hình tập luyện
 € € € 
 € € € 
 € € € 
 € € € 
 € € €
 € € € 
 € € €
 €(GV)
- GV thực hiện mẫu động tác
- HS tập luyện
- GV quan sát hướng dẫn HS tập luyện
- GV hướng dẫn trò chơi, chia đội chơi
- Đội hình thả lỏng
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 39 bật nhảy 
Ngày soạn: 25/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sỹ số HS 
Vắng
6
33
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. Đà một bước đá lăng.
b. Kĩ năng 
- Bật nhảy: Học sinh thực hiện được đá lăng sang ngang, thực hiện cơ bản đúng đá lăng trước, đá lăng trước sau. Đà một bước đá lăng.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng
- Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang - dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản:
* Bật nhảy
- Ôn tập
+ Đá lăng trước
+ Đá lăng trước sau
+ Đá lăng sang ngang
- Học: Đà một bước đá lăng
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
30 ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động 
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
- Đội hình tập luyện 
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
- GV hướng dẫn HS tập luyện.
- GV thực hiện mẫu động tác
- HS quan sát tập luyện dưới sự hướng dẫn của GV
- Đội hình thả lỏng
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học
4. Rút kinh nghiệm
.
Tiết 40 chạy nhanh
Ngày soạn: 25/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sỹ số HS 
Vắng
6
33
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Chạy nhanh: Học sinh biết cách thực hiện đứng ( mặt, vai, lưng) hướng chạy xuất phát. Trò chơi chạy tiếp sức chuyển vật.
b. Kĩ năng 
- Chạy nhanh: Học sinh thực hiện cơ bản đúng đứng ( mặt, vai, lưng ) hướng chạy xuất phát.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức kỉ luật, nghiêm túc trong tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng
- Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang - dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản:
* Chạy nhanh
- Đứng ( mặt, vai, lưng ) hướng chạy - xuất phát.
* Trò chơi : Chạy tiếp sức chuyển vật
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
30 ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động 
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác 
- Đội hình tập luyện
 € € € 
 € € € 
 € € € 
 € € € 
 € € €
 € € € 
 € € €
 €(GV)
- HS tập luyện
- GV quan sát hướng dẫn HS tập luyện
- GV hướng dẫn trò chơi, chia đội chơi
 điều khiển trò chơi 
- Đội hình thả lỏng
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 41 bật nhảy - chạy nhanh
Ngày soạn: 31/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sỹ số HS 
Vắng
6
33
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. Đà một bước giậm nhảy đá lăng

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_TD_6_2016_moi.doc