Giáo án Thể dục 6 - Tuần 1 đến tuần 8

A. MỤC TIÊU :

- Thông tin một số diiểm mớitrong chương trình TD 6

- Nhằm trang bị cho HS một số hiểu biết đúng vế TDTT để các em tích cực RLTT. Yêu cầu biết đước lợi ích tác dụng của TDTTđến cơ xương , tuần hoàn , hô hấp và quá trình trao đổi chất. Có thái độ hành vi đúngtrong ứng xử với bạn và tự giác , tích cực , kiên trì tập luyện trong TDTT , trong các giờ học TD, tự học tự luyện hàng ngày .

- Hướng dẫn một số qui định khi luyện tập TDTT . Yêu cầu học sinh nắm được và thực hiện đúng

B. CHUẨN BỊ

1.Gio vin: sn bi, cịi

2.Học sinh: trang phục, giy.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

 

doc 50 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 250Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Tuần 1 đến tuần 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
c) Ơn
- Tập họp hàng ngang , hàng dọc , dóng hàng , điểm số . 
- Báo cáo xin phép ra vào lớp, dàn hàng ngang, dồn hàng .
- Giậm chân tai chổ 
- Đổi chân khi đi sai nhịp .
- Đi đều 
- Học mới
- Đi dều thẳng hướng
- Đi dều vòng bên trái(phải)
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịn
e)Củng cố bài giảng
Chạy đều.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
- Lớp trưởng điều khiển ôn , GV quan sát sửa chữa động tác sai cho HS .
- Xếp đội hình 4 hàng ngang . GV giảng giải cho HS nắm nội dung : đi đều và đổi chân khi đi sai nhịp 
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , cách 1 cánh tay giàn hàng , HS bắt đầu luyện tập theo hướng dẫn của GV .
- GV phân nhóm luyện tập , HS thay nhau điều khiển phần ĐHĐN
- GV chia tổ tập luyện với hình thức thi đua xem tổ nào thực hiện đúng nhất.
- GV quan sát sửa sai cho HS.
 · · · · · · · · 
· TỔ 2 · · ·
· · · TỔ 1 GV TỔ3 ·
· · · ·
· · · TỔ 4 ·
 · · · · · · · · 
 - GV gọi từng tộ lên thực hiện phần ĐHĐN GV và HS góp ý , nhận xét cho các tổ .
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :03	Ngày Soạn :
Tiết : 05	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 6A1, 6A2
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: Học sinh nắm được các động tác, trang bị cho HS một số kiến thức , ý thức , thói quen rèn luyện .Hồn thiện:
+ Một số kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu.
+ Đi đều đứng lại, đổi chân khi sai nhịp.
	 + Đi đều thẳng hướng, đi đều vịng phải (trái).
 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
c) Ơn
- Tập họp hàng ngang , hàng dọc , dóng hàng , điểm số . 
- Báo cáo xin phép ra vào lớp, dàn hàng ngang, dồn hàng .
- Giậm chân tai chổ 
- Đổi chân khi đi sai nhịp .
- Đi đều 
- Đi dều thẳng hướng
- Đi dều vòng bên trái(phải)
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịn
e)Củng cố bài giảng
Chạy đều.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
- Lớp trưởng điều khiển ôn , GV quan sát sửa chữa động tác sai cho HS .
- Xếp đội hình 4 hàng ngang . GV giảng giải cho HS nắm nội dung : đi đều và đổi chân khi đi sai nhịp 
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , cách 1 cánh tay giàn hàng , HS bắt đầu luyện tập theo hướng dẫn của GV .
- GV phân nhóm luyện tập , HS thay nhau điều khiển phần ĐHĐN
- GV chia tổ tập luyện với hình thức thi đua xem tổ nào thực hiện đúng nhất.
- GV quan sát sửa sai cho HS.
 · · · · · · · · 
· TỔ 2 · · ·
· · · TỔ 1 GV TỔ3 ·
· · · ·
· · · TỔ 4 ·
 · · · · · · · · 
 - GV gọi từng tộ lên thực hiện phần ĐHĐN GV và HS góp ý , nhận xét cho các tổ .
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :03	Ngày Soạn :
Tiết : 06	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 6A1, 6A2
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: Học sinh nắm được các động tác, trang bị cho HS một số kiến thức , ý thức , thói quen rèn luyện .Tiếp tục hồn thiện:
+ Một số kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu.
+ Đi đều đứng lại, đổi chân khi sai nhịp.
	 + Đi đều thẳng hướng, đi đều vịng phải (trái).
 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
c) Ơn
- Tập họp hàng ngang , hàng dọc , dóng hàng , điểm số . 
- Báo cáo xin phép ra vào lớp, dàn hàng ngang, dồn hàng .
- Giậm chân tai chổ 
- Đổi chân khi đi sai nhịp .
- Đi đều 
- Đi dều thẳng hướng
- Đi dều vòng bên trái(phải)
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịn
e)Củng cố bài giảng
Chạy đều.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
- Lớp trưởng điều khiển ôn , GV quan sát sửa chữa động tác sai cho HS .
- Xếp đội hình 4 hàng ngang . GV giảng giải cho HS nắm nội dung : đi đều và đổi chân khi đi sai nhịp 
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , cách 1 cánh tay giàn hàng , HS bắt đầu luyện tập theo hướng dẫn của GV .
- GV phân nhóm luyện tập , HS thay nhau điều khiển phần ĐHĐN
- GV chia tổ tập luyện với hình thức thi đua xem tổ nào thực hiện đúng nhất.
- GV quan sát sửa sai cho HS.
 · · · · · · · · 
· TỔ 2 · · ·
· · · TỔ 1 GV TỔ3 ·
· · · ·
· · · TỔ 4 ·
 · · · · · · · · 
 - GV gọi từng tộ lên thực hiện phần ĐHĐN GV và HS góp ý , nhận xét cho các tổ .
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :04	Ngày Soạn :
Tiết : 07	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 6A1, 6A2
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: Học sinh nắm được các động tác, trang bị cho HS một số kiến thức , ý thức , thói quen rèn luyện .Tiếp tục hồn thiện:
+ Một số kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu.
+ Đi đều đứng lại, đổi chân khi sai nhịp.
	 + Đi đều thẳng hướng, đi đều vịng phải (trái).
	+ Kiểm tra thử
 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
c) Ơn
- Tập họp hàng ngang , hàng dọc , dóng hàng , điểm số . 
- Báo cáo xin phép ra vào lớp, dàn hàng ngang, dồn hàng .
- Giậm chân tai chổ 
- Đổi chân khi đi sai nhịp .
- Đi đều 
- Đi dều thẳng hướng
- Đi dều vòng bên trái(phải)
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịn
e)Củng cố bài giảng
Chạy đều.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
- Lớp trưởng điều khiển ôn , GV quan sát sửa chữa động tác sai cho HS .
- Xếp đội hình 4 hàng ngang . GV giảng giải cho HS nắm nội dung : đi đều và đổi chân khi đi sai nhịp 
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , cách 1 cánh tay giàn hàng , HS bắt đầu luyện tập theo hướng dẫn của GV .
- GV phân nhóm luyện tập , HS thay nhau điều khiển phần ĐHĐN
- GV chia tổ tập luyện với hình thức thi đua xem tổ nào thực hiện đúng nhất.
- GV quan sát sửa sai cho HS.
 · · · · · · · · 
· TỔ 2 · · ·
· · · TỔ 1 GV TỔ3 ·
· · · ·
· · · TỔ 4 ·
 · · · · · · · · 
 - GV gọi từng tộ lên thực hiện phần ĐHĐN GV và HS góp ý , nhận xét cho các tổ .
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :04	Ngày Soạn :
Tiết : 08	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 6A1, 6A2
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: Học sinh nắm được các động tác, trang bị cho HS một số kiến thức , ý thức , thói quen rèn luyện .Tiếp tục hồn thiện:
+ Một số kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu.
+ Đi đều đứng lại, đổi chân khi sai nhịp.
	 + Đi đều thẳng hướng, đi đều vịng phải (trái).
	+ Kiểm tra.
 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
1 – Kiểm tra Đội hình đội ngũ :
Nội dung :
 - Mỗi HS phải thực hiện tổng hợp một số kĩ năng đã học , trong đó có một số kĩ năng trọng tâm mà HS nào cũng phải thực hiện bao gồm : Tập họp hàng dọc , tập họp hàng ngang , dóng hàng , điểm số , quay đằng sau và đi đều .
b- Cách cho điểm : Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác cuả từng HS .
Điểm Giỏi : Thực hiện chính xác, đẹp các kĩ năng qui định .
Điểm Khá :Thực hiện đúng nhưng chưa đẹp .
Điểm Đạt:Có một ,hai kĩ năng thực hiện sai .
Điểm Không đạt : Thực hiện sai từ 3 kĩ năng trở lên 
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịn
e)Củng cố bài giảng
Chạy đều.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
Cho HS tập theo đội hình 4 hàng ngang ,GV phổ biến nội dung kiểm tra .
- GV đọc tên HS theo danh sách
- Từng nhóm 5 HS bước lên kiểm tra 
- GV bắt đầu kiêm tra .
Tổ chức và phương pháp kiểm tra :
Kiểm tra thành nhiều đợt , mỗi đợt 4-5 HS 
Những HS đến lượt kiểm tra thực hiện theo các khẩu lệnh cuả GV.
Mỗi HS tham gia kiểm tra một lần , trường hợp đặc biệt bị điểm kém GV có thể cho kiểm tra thêm lần 2 
- Xếp đội hình 4 hàng ngang cho HS luyện tập tại chỗ .
- GV rút kinh nghiệm những động tác mà HS thường mắc phải và thực hiện mẫu cho HS quan sát.
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :05	Ngày Soạn :
Tiết : 09	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 6A1, 6A2
CHẠY NGẮN 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: 
+ Học các động tác chạy bổ trợ : bước nhỏ, gĩt chạm mơng, nâng cao đùi và đạp sau,đứng mặt hướng chạy – xuất phát.
 	 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 	3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
*Học : 
Các động tác chạy bổ trợ : 
chạy bước nhỏ
gĩt chạm mơng
nâng cao đùi 
đạp sau
Đứng mặt hướng chạy – Xuất phát:
- Chuẩn bị : Đứng chân rộng bằng vai , khuỵu gối , má ngoài bàn chân sát vạch xuất phát , mặt cùng phía hướng chạy , hai tay buông tự nhiên , sắn sàng xuất phát.
- Động tác : Khi có lệnh , thân và chân theo hướng chạy , chạy nhanh về phía trước
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịng
e)Củng cố bài giảng
chạy bước nhỏ
gĩt chạm mơng
nâng cao đùi 
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
- GV tổ chức cho HS tập luyện kĩ thuật xuất phát với tư thế sẵn sàng xuất phát.
- HS tập luyện theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :05	Ngày Soạn :
Tiết : 10	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 6A1, 6A2
CHẠY NGẮN 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: 
+ Học các động tác chạy bổ trợ : bước nhỏ, gĩt chạm mơng, nâng cao đùi và đạp sau,đứng vai(lưng) hướng chạy – xuất phát.
 	 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 	3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
Các động tác chạy bổ trợ : 
chạy bước nhỏ
gĩt chạm mơng
đạp sau
*Học : 
nâng cao đùi 
Đứng vai (lưng)hướng chạy – Xuất phát:
- Chuẩn bị : Đứng chân rộng bằng vai , khuỵu gối , má ngoài bàn chân sát vạch xuất phát , vai cùng phía hướng chạy , hai tay buông tự nhiên , sắn sàng xuất phát.
- Động tác : Khi có lệnh , xoay thân và chân theo hướng chạy , chạy nhanh về phía trước
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịng
e)Củng cố bài giảng
chạy bước nhỏ
gĩt chạm mơng
nâng cao đùi 
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
- GV tổ chức cho HS tập luyện kĩ thuật xuất phát với tư thế sẵn sàng xuất phát.
- HS tập luyện theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :06	Ngày Soạn :
Tiết : 11	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 6A1, 6A2
CHẠY NGẮN 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: 
+ Hồn thiện các động tác chạy bổ trợ : bước nhỏ, gĩt chạm mơng, nâng cao đùi và đạp sau,đứng vai(lưng) hướng chạy – xuất phát.
 	 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 	3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
 *Ơn
Các động t

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 6 từ tuần 1-8.doc