Giáo án Thể dục 7 - Bài 1: Đội hình đội ngũ – Chạy nhanh – Chạy bền

I. NHIỆM VỤ:

 1. ĐHĐN: Tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Đứng nghỉ, nghiêm, quay phải, trái đàng sau.

2. Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.

3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 Giới thiệu “Thở dốc” và cách khắc phục.

 Một số động tác thư dãn, thã lỏng.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Đứng nghỉ, nghiêm, quay phải, trái đàng sau.

 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.

 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, thở dốc và cách khắc

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 312Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Bài 1: Đội hình đội ngũ – Chạy nhanh – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 1
MÔN: ĐHĐN – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN
˜w™
	Tiết CT :	2
	Thời gian dạy : 	25/8/2015
I. NHIỆM VỤ:
	1. ĐHĐN: Tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Đứng nghỉ, 	 nghiêm, quay phải, trái đàng sau.
2. Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
 Giới thiệu “Thở dốc” và cách khắc phục.
 Một số động tác thư dãn, thã lỏng.
	II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
	- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Đứng nghỉ, nghiêm, quay phải, trái đàng sau.
 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, thở dốc và cách khắc phục. Một số động tác thư dãn, thã lỏng.
	2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Đứng nghỉ, nghiêm, quay phải, trái đàng sau.
	- Thực hiện được chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
	- Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên, thở dốc và cách khắc phục. Một số động tác thư dãn, thã lỏng.
	 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh
III. THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
IV. ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập TDTT của trường.	
V. DỤNG CỤ:
	-	Tranh các động tác bổ trợ chạy nhanh.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: chung và chuyên môn
KTBC: 
(6p)
1’
1’
4’(2 lần x 8 nhịp))
II/ Phần cơ bản:
	1) ĐHĐN:
	 - Tập họp hàng dọc; dóng hàng, điểm số.
	 - Nghỉ nghiêm, quay phải trái, đàng sau.
	2) Chạy nhanh: 
	 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
	3) Chạy bền:
	 - Chạy trên địa hình tự nhiên150-200m
	 - Giới thiệu “Thở dốc” và cách khắc phục.
	 - Một số động tác thư dãn, thã lỏng.
	* Củng cố: ĐHĐN, các động tác bổ trợ.
(35p)
10’
10 m x 3 lần
5’
5’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét 
 - Dặn dị
(4p)
1’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c.
- Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Hs nắm vững kỹ thuật, chú ý nghe khẩu lệnh, thực hiện chính xác, nhanh, gọn, 
+ Thực hiện đúng kỹ thuật, đúng tư thế.
+ Khi quay giữ thăng bằng, tư thế nghiêm.
+ Chú ý cách quay đàng sau.
+ Chú ý xem giáo viên phân tích, thị phạm, thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, nhịp nhàng, các động tác bổ trợ.
+ Nắm vững cách thở trong chạy bền, thở đều trong quá trình chạy.
+ Kiên trì, khắc phục khó khăn trong chạy.
+ Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong.
- Nắm vững hiện tượng thở dốc trong chạy bền và khắc phục.
- Thực hiện tốt các động tác thư dãn.
+ HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai.
- Biết cách và thực hiện cơ bản đúng các động tác ĐHĐN, các động tác bổ trợ.
- Gv cho hs thực hiện tập chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, điều khiển nhắc nhở sửa sai cho hs.	 	
 150-200m
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập.
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH 	 Suối Ngô, ngày 22 tháng 8 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_1.doc