Giáo án Thể dục 7 - Bài 12: Kiểm tra chạy nhanh

I. NHIỆM VỤ:

 - Xuất phát cao chạy nhanh 60 mét

 II.YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 -Biết cách thực hiện xuất phát cao chạy nhanh 60 mét

 2. Kĩ năng:

 -Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao chạy nhanh 60 mét

 3. Thái độ:

 -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 372Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Bài 12: Kiểm tra chạy nhanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 12
MÔN: KIỂM TRA CHẠY NHANH
˜w™
	Tiết CT :	24
	Thời gian dạy : 	09/11/2015
 I. NHIỆM VỤ:
 - Xuất phát cao chạy nhanh 60 mét
 II.YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 -Biết cách thực hiện xuất phát cao chạy nhanh 60 mét
 2. Kĩ năng: 
 -Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao chạy nhanh 60 mét
 3. Thái độ:
	 -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.
 III.THỜI GIAN:	
	 -	1 tiết (45’)
 IV.ĐỊA ĐIỂM:
 - Sân tập TDTT của trường.	
 V.DỤNG CỤ:
 - Phát lệnh, đồng hồ bấm giây.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra
Khởi động: Chung và chuyên môn
KTBC:	
(6p)
1’
1’
4’(2 lần x 8 nhịp)
II/ Phần cơ bản:
Nội dung kiểm tra: 
- Kiểm tra kĩ thuật xuất phát cao.
 2) Cách xếp loại:	
 + Loại đạt
 + Loại chưa đạt
 * Củng cố: Xuất phát cao chạy nhanh 60m
(30p)
5’
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét 
	-Dặn dò
(4p)
2’
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 -Gv nêu ngắn gọn rõ ràng
-Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
-Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích ở mức độ “Giỏi”
-Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích ở mức độ “Khá”.
-Thực hiện được những điểm cơ bản của kĩ thuật và thành tích đạt ở mức “Đạt” hoặc kĩ thuật thực hiện tương đối chính xác nhưng thành tích không đạt ở mức “Đạt”
-Chạy để gót chân chạm đất và không đạt thành tích ở mức “Đạt”
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m.
*Tổ chức và PP kiểm tra:
-Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 2 học sinh 
- Mỗi hs được kiểm tra 1 lần
-Trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2
x x x x x x x x
x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x
 x 
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố.
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Tinh thần thái độ trong giờ kiểm tra
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của B GH Suối Ngô, ngày 06 tháng 11 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_12.doc