Giáo án Thể dục 7 - Bài 3: Đội hình đội ngũ – Chạy nhanh

I. NHIỆM VỤ:

 1.ĐHĐN: Ôn tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và chu kỳ 1,2 đến hết).

 Cách điều khiển của người chỉ huy.

2. Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.

 Đứng vai hướng chạy- xuất phát.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và chu kỳ 1,2); Cách điều khiển của người chỉ huy.

- Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. Đứng vai hướng chạy- xuất phát.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 196Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Bài 3: Đội hình đội ngũ – Chạy nhanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 3
MÔN: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NHANH.
˜w™
	Tiết CT :	6
	Thời gian dạy : 	08/9/2015
I. NHIỆM VỤ:
	1.ĐHĐN: Ôn tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số (từ 	 	 1 đến hết và chu kỳ 1,2 đến hết).
 Cách điều khiển của người chỉ huy.
2. Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
	 Đứng vai hướng chạy- xuất phát.
	II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và chu kỳ 1,2); Cách điều khiển của người chỉ huy. 
- Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. Đứng vai hướng chạy- xuất phát.
 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng hiện tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và chu kỳ 1,2); Cách điều khiển của người chỉ huy. 
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. Đứng vai hướng chạy- xuất phát.
	 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh
III. THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
IV .ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập của trường.	
V. DỤNG CỤ:
	-	Vôi, tranh các động tác bổ trợ, phát lệnh.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: chung và chuyên môn
KTBC: 
(6p)
1’
1’
4’(2 lần x 8 nhịp))
II/ Phần cơ bản:
	1) ĐHĐN:
	 - Ôn tập họp hàng ngang; dóng hàng; điểm số từ 1 đến hết, chu kỳ 1,2 đến hết.
	 - Cách điều khiển.
	2) Chạy nhanh:
	 - Một số động tác bổ trơ chạy nhanh.	
	 - Đứng vai hướng chạy- xuất phát.
	* Củng cố: Cách điều khiển, các tác bổ trợ.
(35p)
15’
15’
10 m x 3 lần
5’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét. 
 - Dặn dị.
(4p)
1’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c.
- Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Chú ý nghe khẩu lệnh, thực hiện nhanh, gọn chính xác, điểm số rõ ràng, điều chỉnh lại hàng.
+ Chú ý xem gv thị phạm, phân tích. Nắm vững khẩu lệnh điều khiển và điều khiển rõ ràng.
- Tích cực thực hiện các động tác bổ trợ.
- Đúng yêu cầu kỹ thuật, nhịp nhàng.
- Phối hợp động tác tay nhuần nhuyễn.
+ Chú ý thực hiện đúng tư thế XP, nghe phát lệnh phản xạ nhanh.
+ Chạy nhanh tăng dần tốc độ nhanh nhất.
+ HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai.
+ Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ.
- Gv cho hs thực hiện tập chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.	 
 20m	
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập.
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH 	 Suối Ngô, ngày 05 tháng 9 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_3.doc