Giáo án Thể dục 7 - Bài 4: Đội hình đội ngũ – Chạy nhanh – Chạy bền

I. NHIỆM VỤ:

1. ĐHĐN: Đi đều-đứng lại, vòng phải-trái.

 Đổi chân khi đi đều sai nhịp.

2.Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.

 Học: Đứng vai hướng chạy, ngồi xổm-xuất phát.

3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 Giới thiệu hiện tượng

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 533Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Bài 4: Đội hình đội ngũ – Chạy nhanh – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 4
MÔN: ĐHĐN - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN.
˜w™
	Tiết CT :	7+8
	Thời gian dạy : 	15/9/2015
I. NHIỆM VỤ:
1. ĐHĐN: Đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. 
 Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
2.Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
 Học: Đứng vai hướng chạy, ngồi xổm-xuất phát.
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
 Giới thiệu hiện tượng đau sóc và cách khắc phục.
	II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. Đứng vai hướng chạy, ngồi xổm-xuất phát.
 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, hiện tượng đau sóc và cách khắc phục.
 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. Đứng vai hướng chạy, ngồi xổm-xuất phát.
- Thực hiện được hiện chạy trên địa hình tự nhiên, hiện tượng đau sóc và cách khắc phục.
 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh
III. THỜI GIAN:	
	-	2 tiết (90’)
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập của trường.	
V. DỤNG CỤ:
	-	Phát lệnh.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp.
Phổ biến nội dung và yêu cầu của buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
- KTBC: Đứng mặt hướng chạy xuất phát. 	
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1) ĐHĐN:
	 - Ôn Đi đều-đứng lại, vòng phải-trái.
	 -Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
	2) Chạy nhanh:
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
.	 - Học: Đứng vai hướng chạy, ngồi xổm-xuất phát.
	3) Chạy bền:
	 - Chạy trên địa hình tự nhiên.
	 - Giới thiệu hiện tượng đau sóc và cách khắc phục.
	* Củng cố: Đi đều, đi vòng; các động tác bổ trợ.
(71p)
23’
2 – 3 lần
2 – 3 lần
25’
10 mét x 2 lần
8’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét 
	- Dặn dò
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng.
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện cơ bản đúng đứng mặt hướng chạy xuất phát.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 - Gv gọi 3 hs thực hiện KT, gv đánh giá
+Thực hiện đúng theo khẩu lệnh chỉ huy.
+Tay đánh nhịp nhàng đúng kỹ thuật.
+Đi đúng tư thế, chỉnh hàng khi đi vòng.
-Chú ý xem gv phân tích, thị phạm cách đổi chân khi sai nhịp, áp dụng tốt trong quá trình thực hiện.
+Thực hiện tốt các động tác bổ trợ.
+Chú ý phối hợp tay nhịp nhàng.
-Thực hiện đúng tư thế xuất phát.
-Tập trung nghe phát lệnh phản xạ nhanh.
-Chạy tăng dần tốc độ đến nhanh nhất.
+Kiên trì khắc phục khó khăn luyện tập.
+Hít thở đều trong quá trình chạy.
-Nắm vững hiện tượng đau sóc và cách khắc phục.
+HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai.
+ Thực hiện cơ bản đúng đi đều – đi vòng, các động tác bổ trợ.
- Gv cho hs thực hiện tập chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý Điều khiển, nhắc nhở và sửa sai cho hs .
 200-250m
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập.
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Đứng mặt-vai-lưng hương chạy xuất phát.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH 	 Suối Ngô, ngày 12 tháng 9 năm 2014
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_4.doc