Giáo án Thể dục 7 - Bật nhảy; đá cầu; chạy bền

I . NHIỆM VỤ:

 1.Bật nhảy:Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.

 Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

 2.Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân-theo nhóm.

 Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.

 Một số điểm trong luật đá cầu (Thời gian cho cuộc thi).

 Thi đấu tập.

 3.CB: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 404Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Bật nhảy; đá cầu; chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 28
 MÔN : Bật nhảy; Đá cầu ;Chạy bền
˜w™
	Tiết CT :	55+56
	Thời gian dạy : 	Tuần 28
I . NHIỆM VỤ:
	1.Bật nhảy:Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
	 Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
	2.Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá 	 nhân-theo nhóm.
	 Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính 	 diện bằng mu bàn chân. 
	 Một số điểm trong luật đá cầu (Thời gian cho cuộc thi).
	 Thi đấu tập.
	3.CB: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	II.YÊU CẦU:
	-Thực hiện tốt các động tác chạy đà bật nhảy qua xà.
	-Nắm vững và thực hiện tốt kỹ thuật đá cầu.
	-Tích cực luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
III.THỜI GIAN:	
	-	2 tiết (90’)
IV.ĐỊA ĐIỂM:
-	Sân tập của trường.	
V.DỤNG CỤ:
-Vôi, tranh bật nhảy-đá cầu, trụ xà nhảy cao, cầu đá, phát lệnh XP.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần chuẩn bị:
-Nhận lớp – Điểm danh.
-Phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tập.
-Khởi động: Các đ/t PT chung, xoay khớp, căng cơ.
	-KT bài cũ: Giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
(10p)
	1’
	1’
	6’(2x8)
	2’
II/ Phần cơ bản:
	1)Bật nhảy:
	_Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
	_Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
	2)Đá cầu: 
	_Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân.
	(cá nhân và theo nhóm)
	_Chuyền cầu bằng mu bàn chân.
	_Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.
 	_Một số điểm trong luật đá cầu.
	(Thời gian cho cuộc thi)
	_Thi đấu tập.
	3)Chạy bền:
	_ Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.
	350-400m
	4)Củng cố kỹ thuật:
	_ Giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, chuyền-phát cầu bằng mu bàn chân, phân phối sức trong chạy bền.
(73p)
	25’
	30’
	10’
	8’
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét và đánh giá buổi tập.
	-HD tập ở nhà: Bật nhảy, tâng cầu, chạy bền.
	-Xuống lớp
(7p)
	4’
	1’
	2’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
-HS tập trung nhanh, trật tự -nghiêm túc.
 -Chú ý nghe gv phổ biến nội dung yêu cầu.
-Tích cực thực hiện khởi động.
-Thực hiện tốt nội dung kiểm tra.
-HS giãn cách 1 dang tay khởi động.
-Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá.
+Giậm mạnh, phối hợp tay, co chân qua xà.
+Rơi xuống 2 chân, co gối để giảm chấn động.
-Thực hiện tốt chân lăng duỗi thẳng qua xà.
-Chú ý rơi xuống bằng chân giậm trước.
-Phán đoán di chuyển, để đá cầu nhiều lần.
-Chú ý chuyền cầu chính xác cho bạn đối diện.
+Phối hợp tốt bước lấy đà và đá cầu.
+Theo dõi cầu để tiếp tục đón và chuyền cầu.
+Tung cầu về trước khoảng vừa tầm chân đá.
-Nắm vững một số điểm về luật đá cầu và thời gian cho cuộc thi.
+Tích cực thi đấu đúng theo luật đá cầu.
-Nắm vững các yêu cầu trong quá trình chạy.
-Hít thở đều theo nhịp bước chạy.
-Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong.
+HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai động tác, sửa sai lầm thường mắc để RKN.
 x x x x x x x x x 
-chuyền cầu theo nhóm 2,3 người.
 x x x x x x x x 
 350-400m
-Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs RKN.
-Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
-Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
-Lớp giải tán trật tự.
-HS giãn cách 1 dang tay hồi tĩnh.
Thị Xã, Ngày..Tháng..Năm2008
	 Giáo viên soạn	
Duyệt của Ban Giám Hiệu	
Nguyễn Thanh Dũng
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_the_duc_7.doc