Giáo án Thể dục 7 (cả năm)

I/ MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

HS nắm được mục tiêu, nội dung chương trình trong năm học lớp 7, từ đó biết tự lập kế hoạch tập luyện cho riêng mình.

2.Kỹ năng:

HS có một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT, hiểu được ý nghĩa, nguyên nhân và cách phòng tránh.

3.Giáo dục:

Biết vận dung để phòng tranh chấn thương cho bản thân

 

doc 171 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 241Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 7 (cả năm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xét.GV nhận xét sửa sai và cho diểm.
- CS cho cả lớp thả lỏng.
GV: Giao bài tập về nhà,hướng
dẫn học sinh cách tập luyện,nhận 
 xét giờ học.
Ngày tháng 11 năm 2014
Tổ chuyên môn duyệt
Ngày soạn: 2 9 /11 /2014
Ngày giảng: 7A1: 18 /12 / 2014 7A2: 5 /12 / 2014 7A3: 8 /12 / 2014 
 7A4: 9 /12/ 2014 7A5: 4 /12 / 2014 7A6: 9 /12 / 2014 
 7A7: 3 /12 / 2014 7A8: 8 /12 / 2014 
TIẾT 31: CHẠY NGẮN
CHẠY NGẮN: ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, luyện tập xuất phát CHẠY NGẮN 60m nâng cao thành tích chuẩn bị kiểm tra.
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Ôn trò chơi phát triển sức nhanh,thực hiện xuất phát cao
-Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân
2.Kỹ năng:
-Thực hiện tốt các kĩ năng cơ bản,các động tác bổ trợ cho xuất phát cao
-Có kỹ thuật bật xa tại chỗ
-Phát triển tố chất sức nhanh sức mạnh
3.Giáo dục:
HS tập tích cực, tác phong nhanh nhẹn,có ý thức tổ chức kỉ luật
tác phong nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỉ luật
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1.Địa điểm :Tại sân trường
 2.Phương tiện - GV Đồng hồ TT + còi + Bộ xà,cột,đệm
 - HS Dọn vệ sinh sân bãi
III/ NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP
Nội dung
Đ-L
Phương pháp -tổ chức
1-Phần mở đầu
a-Nhận lớp
b-Khởi động
-Chạy nhẹ nhàng
-Tậpbài thể dục di chuyển: Động
 tác tay vai, tay ngực,vặn mình, bụng, bước với.
-Xoay các khớp,cổ chân cổ tay ... 
-Ép dây chằng. dọc, ngang.
c- KTBC
2-Phần cơ bản
a-CHẠY NGẮN: 
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau. 
- Ôn xuất phát cao CHẠY NGẮN 60m.
b-Củng cố
? Tập kĩ thuật xuất phát cao, CHẠY NGẮN 60m.
3. Phần kết thúc
a- Hồi tĩnh.
- Thả lỏng,rũ chân tay.
-Hít thở sâu.
b. Nhận xét; đánh giá kết quả giờ học.
-Ôn các động tác 
-Các động tác bổ trợ 
-GVnhận xét tiết học và dặn học sinh chuẩn bị cho tiết sau.
c. Giao nhiệm vụ về nhà.
7-10p
1-2p
4lx8n
28-30p
2-3l
2-3l 2-3l
6-10l
2-3p
5p
GV: Nhận lớp, phổ biến nội yêu cầu bài học.
CS: Điều hành.
GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn 
- GV tập hợp lớp và cho học sinh luyện.
 x x x x x	15-20m
 x x x x x 
 x x x x x
GV quan sát và sửa sai kĩ thuật động tác những học sinh thực hiện chưa tốt.
- Đội hình tập nhử trên nhưng cự li 60m.
- GV gọi 4-6 HS lên thực hiện
các học sinh khác có ý kiến nhận xét.GV nhận xét sửa sai và cho diểm.
- CS cho cả lớp thả lỏng.
GV: Giao bài tập về nhà,hướng
dẫn học sinh cách tập luyện,nhận 
 xét giờ học 
Ngày tháng 11 năm 2014
Tổ chuyên môn duyệt
Ngày soạn: 6 /12 /2014
Ngày giảng: 7A1: 23 /12 / 2014 7A2: 18 /12 / 2014 7A3: 15 /12 / 2014 
 7A4: 18 /12/ 2014 7A5: 18 /12 / 2014 7A6: 19 /12 / 2014 
 7A7: 8 /12 / 2014 7A8: 9 /12 / 2014 
 TIẾT 32: ÔN TẬP HỌC KÌ 
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Ôn trò chơi phát triển sức nhanh,thực hiện xuất phát cao
-Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân
2.Kỹ năng:
-Thực hiện tốt các kĩ năng cơ bản,các động tác bổ trợ cho xuất phát cao
-Có kỹ thuật bật xa tại chỗ
-Phát triển tố chất sức nhanh sức mạnh
3.Giáo dục:
HS tập tích cực, tác phong nhanh nhẹn,có ý thức tổ chức kỉ luật
tác phong nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỉ luật
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1.Địa điểm :Tại sân trường
 2.Phương tiện - GV Đồng hồ TT + còi + Bộ xà,cột,đệm
 - HS Dọn vệ sinh sân bãi
III/ NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP
Nội dung
Đ-L
Phương pháp -tổ chức
1-Phần mở đầu
a-Nhận lớp
b-Khởi động
-Chạy nhẹ nhàng
-Tậpbài thể dục di chuyển: Động
 tác tay vai, tay ngực, vặn mình, bụng, bước với.
-Xoay các khớp, cổ chân cổ tay ... 
-Ép dây chằng. dọc, ngang.
c- KTBC
2-Phần cơ bản
a-Đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng dọc dóng hàng, điếm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ quay phải, quay trái, quay đằng sau, giậm chân tại chỗ, đi đều thẳng hướng vòng trái vòng phải đứng lại Chạy đều. 
b -CHẠY NGẮN.
- Ôn xuất phát cao CHẠY NGẮN 60m.
c-Củng cố
? Tập động tư thế sẵn sàng xuất phát.
3. Phần kết thúc
a- Hồi tĩnh.
- Thả lỏng,rũ chân tay.
-Hít thở sâu.
b. Nhận xét; đánh giá kết quả giờ học.
-Ôn các động tác 
-Các động tác bổ trợ 
-GVnhận xét tiết học và dặn học sinh chuẩn bị cho tiết sau.
c. Giao nhiệm vụ về nhà.
7-10p
1-2p
4lx8n
28-30p
6-10l
10-12p
1-2l
2-3p
2-3p
GV: Nhận lớp, phổ biến nội yêu cầu bài học.
CS: Điều hành.
GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn 
- GV giảng giải lại nội dung tập luyện sau GV chia nhóm cho học sinh luyện, GV quan sát và sửa sai.
 N1 N2
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
- GV giảng giải kĩ thuật sau đó GV cho học sinh tập.
- GV điều khiển. 
 x x x x x	60m
 x x x x x
 x x x x x 
- GV gọi 4-6 HS lên thực hiện
các học sinh khác có ý kiến nhận xét.GV nhận xét sửa sai và cho điểm.
- CS cho cả lớp thả lỏng.
GV: Giao bài tập về nhà, hướng
dẫn học sinh cách tập luyện, nhận 
 xét giờ học.
Ngày tháng 12 năm 2014
Tổ chuyên môn duyệt
Ngày soạn: 13 /12 /2014
Ngày giảng: 7A1: 24 /12 / 2014 7A2: 19 /12 / 2014 7A3: 22 /12 / 2014 
 7A4: 19 /12/ 2014 7A5: 24 /12 / 2014 7A6: 23 /12 / 2014 
 7A7: 15 /12 / 2014 7A8: 15 /12 / 2014 
 TIẾT 33: ÔN TẬP HỌC KÌ I 
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Ôn trò chơi phát triển sức nhanh,thực hiện xuất phát cao
-Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân
2.Kỹ năng:
-Thực hiện tốt các kĩ năng cơ bản,các động tác bổ trợ cho xuất phát cao
-Có kỹ thuật bật xa tại chỗ
-Phát triển tố chất sức nhanh sức mạnh
3.Giáo dục:
HS tập tích cực, tác phong nhanh nhẹn,có ý thức tổ chức kỉ luật
tác phong nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỉ luật
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1.Địa điểm :Tại sân trường
 2.Phương tiện - GV Đồng hồ TT + còi + Bộ xà,cột,đệm
 - HS Dọn vệ sinh sân bãi
III/ NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP
Nội dung
Đ-L
Phương pháp -tổ chức
1-PHẦN MỞ ĐẦU
a-Nhận lớp
b-Khởi động
-Chạy nhẹ nhàng
-Tậpbài thể dục di chuyển: Động
 tác tay vai, tay ngực,vặn mình, bụng, bước với.
-Xoay các khớp,cổ chân cổ tay ... 
-Ép dây chằng. dọc, ngang.
c- KTBC
2-PHẦN CƠ BẢN
a-Ôn bài thể dục
- Ôn các động tác đã học. 
b-Đá cầu .
- Ôn phát cầu thấp chân hoặc cao chân chính diệnbằng mu bàn chân, phối hợp phát cầu, tâng cầu, chuyền cầu, bằng mu hặc má trong bàn chân.
c-Củng cố
? Tập bài thể dục.
? Tập phát cầu thấp chân chính diện.
3. PHẦN KẾT THÚC
a- Hồi tĩnh.
- Thả lỏng,rũ chân tay.
-Hít thở sâu.
b. Nhận xét; đánh giá kết quả giờ học.
-Ôn các động tác 
-Các động tác bổ trợ 
-GVnhận xét tiết học và dặn học sinh chuẩn bị cho tiết sau.
c. Giao nhiệm vụ về nhà.
7-10p
1-2p
4lx8n
28-30p
6-10l
10-12p
1-2l
2-3p
2-3p
GV: Nhận lớp, phổ biến nội yêu cầu bài học.
CS: Điều hành.
GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn 
- GV chia nhóm cho học sinh luyện, GV quan sát và sửa sai kĩ thật từng động tác.
 N1 N2
x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
- GV tập mẫu và giảng giải kĩ thuật sau đó GV cho học sinh tập.
- GV điều khiển. 
 x x
 x x
 x x
 x x
- Nam tập đá cầu, Nữ tập bài TD 
sau đó đổi nội dung cho nhau. 
- GV gọi 4-6 HS lên thực hiện
các học sinh khác có ý kiến nhận xét.GV nhận xét sửa sai và cho điểm.
- CS cho cả lớp thả lỏng.
GV: Giao bài tập về nhà,hướng
dẫn học sinh cách tập luyện,nhận 
 xét giờ học.
Ngày tháng 12 năm 2014
Tổ chuyên môn duyệt
Ngày soạn: 20 /12 /2014
Ngày giảng: 7A1: 25 /12 / 2014 7A2: 25 /12 / 2014 7A3: 24 /12 / 2014 
 7A4: 23 /12/ 2014 7A5: 24 /12 / 2014 7A6: 26 /12 / 2014 
 7A7: 22 /12 / 2014 7A8: 22 /12 / 2014 
 TIẾT 34: ÔN TẬP HỌC KÌ I
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Ôn trò chơi phát triển sức nhanh,thực hiện xuất phát cao
-Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân
2.Kỹ năng:
-Thực hiện tốt các kĩ năng cơ bản,các động tác bổ trợ cho xuất phát cao
-Có kỹ thuật bật xa tại chỗ
-Phát triển tố chất sức nhanh sức mạnh
3.Giáo dục:
HS tập tích cực, tác phong nhanh nhẹn,có ý thức tổ chức kỉ luật
tác phong nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỉ luật
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1.Địa điểm :Tại sân trường
 2.Phương tiện - GV Đồng hồ TT + còi + Bộ xà,cột,đệm
 - HS Dọn vệ sinh sân bãi
III/ NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP
Nội dung
Đ-L
Phương pháp -tổ chức
1-PHẦN MỞ ĐẦU
a-Nhận lớp
b-Khởi động
-Chạy nhẹ nhàng
-Tậpbài thể dục di chuyển: Động
 tác tay vai, tay ngực,vặn mình, bụng, bước với.
-Xoay các khớp,cổ chân cổ tay ... 
-Ép dây chằng. dọc, ngang.
c- KTBC
2-PHẦN CƠ BẢN
a-Đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng dọc dóng hàng, điếm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ quay phải, quay trái, quay đằng sau, giậm chân tại chỗ, đi đều thẳng hướng vòng trái vòng phải đứng lại Chạy đều. 
b-CHẠY NGẮN.
- Ôn xuất phát cao CHẠY NGẮN 60m.
c-Củng cố
? Tập động tư thế sẵn sàng xuất phát.
3. PHẦN KẾT THÚC
a- Hồi tĩnh.
- Thả lỏng,rũ chân tay.
-Hít thở sâu.
b. Nhận xét; đánh giá kết quả giờ học.
-Ôn các động tác 
-Các động tác bổ trợ 
-GVnhận xét tiết học và dặn học sinh chuẩn bị cho tiết sau.
c. Giao nhiệm vụ về nhà.
7-10p
1-2p
4lx8n
28-30p
6-10l
5-7l
2-3p
2-3p
2-3p
GV: Nhận lớp, phổ biến nội yêu cầu bài học.
CS: Điều hành.
GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn 
- GV giảng giải lại nội dung tập luyện sau GV chia nhóm cho học sinh luyện, GV quan sát và sửa sai.
 N1 N2
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
- GV giảng giải kĩ thuật sau đó GV cho học sinh tập.
- GV điều khiển. 
 x x x x x	 60m
 x x x x x
 x x x x x 
- GV gọi 4-6 HS lên thực hiện
các học sinh khác có ý kiến nhận xét.GV nhận xét sửa sai và cho điểm.
- CS cho cả lớp thả lỏng.
GV: Giao bài tập về nhà,hướng
dẫn học sinh cách tập luyện,nhận 
 xét giờ học.
Ngày tháng 12 năm 2014
Tổ chuyên môn duyệt
Ngày soạn: 2 9 /11 /2014
Ngày giảng: 7A1: 03 /12 / 2014 7A2: 04 /12 / 2014 7A3: 03 /12 / 2014 
 7A4: 02 /12/ 2014 7A5: 03 /12 / 2014 7A6: 02 /12 / 2014 
 7A7: 01 /12 / 2014 7A8: 01 /12 / 2014 
 TIẾT 35 : KIỂM TRA HỌC KÌ I (CHẠY CỰ LI NGẮN)
I-MỤC TIÊU
- Kiểm tra nhằm đánh giá quá trình tập luyện của từng học sinh.
HS kiểm tra 4 giai đoạnchạy ngắn và đạt thành tích cao.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1.Địa điểm :Tại sân trường
 2.Phương tiện - GV Đồng hồ TT + còi + Bộ xà,cột,đệm
 - HS Dọn vệ sinh sân bãi
III/ NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP
Nội dung
Đ-L
Phương pháp -tổ chức
1- PHẦN MỞ ĐẦU
a. Nhận lớp
b. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân.
- Tập bài thể dục động tác tay vai, tay ngực, vặn mình, bụng, bước với.
- Xoay các khớp...
- Ép dây chằng dọc ngang.
2- PHẦN CƠ BẢN
a-kiểm tra chạy ngắn.
 *) Nội dung
- Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy 60m. 
 * )- Cách cho điểm.
Điểm đạt(Đ)
- Điểm kiểm tra cho theo mức độ và thành tích HS đạt được.
- Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật, thành tích dạt mức " giỏi " RLTT.
- thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát thấpvà kĩ thuật giữa quãng, thành tích đạt ở mức khá, RLTT.
- Thực hiện đúng kĩ thuật chạy giữa quãng, có một số sai sót nhỏ khi thực hiện xuất phát,thành tích ở mức đạt RLTT.
- thực hiện được tương đối đúng kĩ thựât xuát phát thấpvà kĩ thuật bước chạy, nhưng không đạt thành tích ở mức đạt RLTT.
Điểm Chưa đạt(CĐ)
- Điểm 1-2 thực hiện không đúng kĩ 
thuật,thành tích không đạt ở mức đạt RLTT hoặc ngược lại.
3. Phần kết thúc
a- Hồi tĩnh.
- Thả lỏng,rũ chân tay.
-Hít thở sâu.
b. Nhận xét; đánh giá kết quả giờ học.
-Ôn các động tác 
-Các động tác bổ trợ 
-GVnhận xét tiết học và dặn học sinh chuẩn bị cho tiết sau.
c. Giao nhiệm vụ về nhà.
7-10p
4-7p
4lx8n
28.30p
5-8L
3-5p
- GV nhận lớp.
- GV nhận lớp.
 x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- GV cho HS tập hợp lớp.
- GV phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra.
- Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 
2-3 hs, mỗi học sinh tham gia kiểm tra 1 lần, học shinh đến lượt đứng sau vạch chuẩn bị, khi có lệnh tiến vào vạch xuất phát để tiến hành kiểm tra. 
- Đội hình kiểm tra.
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x 60m
x x
cb xp đ
- GV làm trọng tài.
- Cán sự điều khiển.
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x
HS hô khoẻ.
- HS hô khỏe.
Ngày tháng 11 năm 2014 
Tổ chuyên môn duyệt
Ngày soạn: 20 /12 /2014
Ngày giảng: 7A1: 25 /12 / 2014 7A2: 26 /12 / 2014 7A3: 26 /12 / 2014 
 7A4: 26 /12/ 2014 7A5: 25 /12 / 2014 7A6: 26 /12 / 2014 
 7A7: 24 /12 / 2014 7A8: 27 /12 / 2014 
 TIẾT 36 : KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT.
I-MỤC TIÊU
- Kiểm tra nhằm đánh giá quá trình tập luyện của từng học sinh.
HS kiểm tra 4 giai đoạn chạy ngắn và đạt thành tích cao.
II-ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN
Sân bãi sạch,kẻ vạch xuất phát vạch đích,còi, bàn ghế, đồng hồ.
III/ NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP
Nội dung
Đ-L
Phương pháp -tổ chức
1 PHẦN MỞ ĐẦU
a. Nhận lớp
b. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân.
- Tập bài thể dục động tác tay vai, tay ngực, vặn mình, bụng, bước với.
- Xoay các khớp...
- Ép dây chằng dọc ngang.
2- PHẦN CƠ BẢN
a-kiểm tra chạy ngắn.
 *) Nội dung
- Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy 60m. 
* )- Cách cho điểm.
Điểm đạt(Đ)
- Điểm kiểm tra cho theo mức độ và thành tích HS đạt được.
- Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật, thành tích dạt mức " giỏi " RLTT.
- thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát thấpvà kĩ thuật giữa quãng, thành tích đạt ở mức khá, RLTT.
- Thực hiện đúng kĩ thuật chạy giữa quãng, có một số sai sót nhỏ khi thực hiện xuất phát,thành tích ở mức đạt RLTT.
- thực hiện được tương đối đúng kĩ thựât xuát phát thấpvà kĩ thuật bước chạy, nhưng không đạt thành tích ở mức đạt RLTT.
Điểm Chưa đạt(CĐ)
- thực hiện không đúng kĩ 
thuật,thành tích không đạt ở mức đạt TCRLTT hoặc ngược lại.
3- Phần kết thúc
a. Thả lỏng, rũ chân tay...
b. Nhận xét giờ kiểm tra và công bố đỉêm.
c. Dăn dò học sinh chuẩn bị cho tiết sau
7-10p
4-7p
4lx8n
28.30p
5-8L
3-5p
- GV nhận lớp.
- GV nhận lớp.
 x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- GV cho HS tập hợp lớp.
- GV phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra.
- Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 
2-3 hs, mỗi học sinh tham gia kiểm tra 1 lần, học shinh đến lượt đứng sau vạch chuẩn bị, khi có lệnh tiến vào vạch xuất phát để tiến hành kiểm tra. 
- Đội hình kiểm tra.
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x 30m
x x
cb xp đ
- GV làm trọng tài.
- Cán sự điều khiển.
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x
HS hô khoẻ.
- HS hô khỏe.
Ngày tháng 12 năm 2014
Tổ chuyên môn duyệt
Ngày soạn: 03 /1 /2015
Ngày giảng: 7A1: 07 /1 / 2015 7A2: 06 /1 / 2015 7A3: 07 /1 / 2015 
 7A4: 06 /1/ 2015 7A5: 07 /1 / 2015 7A6: 06 /1 / 2015 
 7A7: 07 /1 / 2015 7A8: 06 /1 / 2015 
 TIẾT 37: BẬT NHẢY: TRÒ TRƠI LÒ CÒ TIẾP SỨC, TẠI CHỖ BẬT XA, ĐÀ 1-3 BƯỚC GIẬM NHẢY BẰNG 1 CHÂN VÀO CÁT HOẶC ĐỆM.
 CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Ôn trò chơi phát triển sức mạnh,biết cách thực hiện tại chô bật xa và đà 1 bước giậm nhảy
-Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức bền
2.Kỹ năng:
-Thực hiện tốt các kĩ năng cơ bản,các động tác
-Có kỹ thuật bật xa tại chỗ
-Phát triển tố chất sức nhanh sức bền
3.Giáo dục:
HS tập tích cực, tác phong nhanh nhẹn,có ý thức tổ chức kỉ luật
tác phong nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỉ luật
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1.Địa điểm :Tại sân trường
 2.Phương tiện - GV Đồng hồ TT + còi + Bộ xà,cột,đệm
 - HS Dọn vệ sinh sân bãi
III/ NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP
Nội dung
Đ-L
Phương pháp -tổ chức
1-Phần mở đầu
a-Nhận lớp
b-Khởi động
-Chạy nhẹ nhàng
-Tậpbài thể dục di chuyển: Động
 tác tay vai, tay ngực,vặn mình, bụng, bước với.
-Xoay các khớp,cổ chân cổ tay ... 
-Ép dây chằng. dọc, ngang.
2-Phần cơ bản
aBật nhảy
- trò trơi lò cò tiếp sức. 
-Tại chỗ bật xa
- GV giảng giải: khi bật ưỡn thân thành hình cánh cung đưa hai tay lên cao đồng thời hạ thấp trọng tâm nín thở lấy sức bật xa vể trước.
- Đà 1-2 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát hoặc đệm.
b-Củng cố
? Tại chỗ bật xa.
3. Phần kết thúc
a- Hồi tĩnh.
- Thả lỏng,rũ chân tay.
-Hít thở sâu.
b. Nhận xét; đánh giá kết quả giờ học.
-Ôn các động tác 
-Các động tác bổ trợ 
-GVnhận xét tiết học và dặn học sinh chuẩn bị cho tiết sau.
c. Giao nhiệm vụ về nhà.
7-10p
1-2p
4lx8n
28-30p
6-10l
10-12p
1-2l
2-3p
2-3p
 - GV: Nhận lớp, phổ biến nội yêu cầu bài học.
- CS: Điều hành.
- GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn 
- GV hướng dẫn luật chơi sau đó cho học sinh chơi GV làm trọng tài điều khiển. 
- Đội hình trơi trò trơi.
 x x x x x 15-20m
 x x x x x
- GV giang giải kĩ thuật tập mẫu. 
 x x x x x 
 x x x x x
 x
- GV hướng dẫn cách nhảy và chia nhóm nhảy.
- GV gọi 4-6 HS lên thực hiện
các học sinh khác có ý kiến nhận xét.GV nhận xét sửa sai và cho điểm.
- CS cho cả lớp thả lỏng.
GV: Giao bài tập về nhà,hướng
dẫn học sinh cách tập luyện,nhận 
 xét giờ học.
Ngày tháng 1 năm 2015
Tổ chuyên môn duyệt
Ngày soạn: 03 /1 /2015
Ngày giảng: 7A1: 9 /1 / 2015 7A2: 9 /1 / 2015 7A3: 12 /1 / 2015 
 7A4: 9 /1/ 2015 7A5: 8 /1 / 2015 7A6: 9 /1 / 2015 
 7A7: 12 /1 / 2015 7A8: 12 /1 / 2015 
TIẾT 38: BẬT NHẢY - CHẠY BỀN
BẬT NHẢY: luyện tập bật xa, đà 1-3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát hoặc đệm.
 CHẠY BỀN: học cách phân phối sức khi chạy, thực hành phân phối sức chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên. 
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Ôn trò chơi phát triển sức mạnh,biết cách thực hiện tại chô bật xa và đà 1 bước giậm nhảy
-Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức bền
2.Kỹ năng:
-Thực hiện tốt các kĩ năng cơ bản,các động tác
-Có kỹ thuật bật xa tại chỗ
-Phát triển tố chất sức nhanh sức bền
3.Giáo dục:
HS tập tích cực, tác phong nhanh nhẹn,có ý thức tổ chức kỉ luật
tác phong nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỉ luật
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1.Địa điểm :Tại sân trường
 2.Phương tiện - GV Đồng hồ TT + còi + Bộ xà,cột,đệm
 - HS Dọn vệ sinh sân bãi
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1.Địa điểm :Tại sân trường
 2.Phương tiện - GV Đồng hồ TT + còi + Bộ xà,cột,đệm
 - HS Dọn vệ sinh sân bãi
III/ NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP 
Nội dung
Đ-L
Phương pháp -tổ chức
1-Phần mở đầu
a-Nhận lớp
b-Khởi động
-Chạy nhẹ nhàng
-Tậpbài thể dục di chuyển: Động
 tác tay vai, tay ngực,vặn mình, bụng, bước với.
-Xoay các khớp,cổ chân cổ tay ... 
-Ép dây chằng. dọc, ngang.
2-Phần cơ bản
a-Bật nhảy
-Tại chỗ bật xa
- GV giảng giải: khi bật ưỡn thân thành hình cánh cung đưa hai tay lên cao đồng thời hạ thấp trọng tâm nín thở lấy sức bật xa vể trước.
- Đà 1-3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát hoặc đệm.
b- Chạy bền
- Học cách phân p;hối sức khi chạy,
- GV giảng giải SGV thể dục 7 phần chạy bền.
c-Củng cố
? Cách phân phối sức khi chạy.
3. Phần kết thúc
a- Hồi tĩnh.
- Thả lỏng,rũ chân tay.
-Hít thở sâu.
b. Nhận xét; đánh giá kết quả giờ học.
-Ôn các động tác 
-Các động tác bổ trợ 
-GVnhận xét tiết học và dặn học sinh chuẩn bị cho tiết sau.
c. Giao nhiệm vụ về nhà.
7-10p
1-2p
4lx8n
28-30p
6-10l
10-12p
1-2l
2-3p
2-3p
GV: Nhận lớp, phổ biến nội yêu cầu bài học.
CS: Điều hành.
GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn 
- GV giang giải kĩ thuật tập mẫu. 
- GV cho học sinh tập đồng loạt.
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x 
 x x x x x x
- GV hướng dẫn cách nhảy và chia nhóm nhảy.
- Chạy vòng quanh sân thể dục, nam chạy8 vòng, nữ chạy6 vòng sân thể dục.
- GV quan sát điều khiển. 
- GV gọi 4-6 HS lên thực hiện
các học sinh khác có ý kiến nhận xét.GV nhận xét sửa sai và cho điểm.
- CS cho cả lớp thả lỏng.
GV: Giao bài tập về nhà,hướng
dẫn học sinh cách tập luyện,nhận 
 xét giờ học.
Ngày tháng 1 năm 2015
Tổ chuyên môn duyệt
Ngày soạn: 10 /1 /2015
Ngày giảng: 7A1: 14 /1 / 2015 7A2: 13 /1 / 2015 7A3: 14 /1 / 2015 
 7A4: 13 /1/ 2015 7A5: 14 /1 / 2015 7A6: 13 /1 / 2015 
 7A7: 14 /1 / 2015 7A8: 13 /1 / 2015 
TIẾT 39 : BẬT NHẢY - CHẠY BỀN
 BẬT NHẢY: ÔN CHẠY ĐÀ 3 BƯỚC GIẬM NHẢY BẰNG 1 CHÂN VÀO CÁT HOẶC ĐỆM. H ỌC ĐÀ 1-3 BƯỚC GIẬM NHẢY BƯỚC BỘ.
 CHẠY BỀN: HIÖN T¦îng thë dèc Vµ C¸CH KH¾C phôc, TH¶ láng håi TÝNHAU KHI CH¹Y LUYÖN TËP CH¹Y BÓNT£N §ÞA H×NH Tù nhi£n. 
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Ôn trò chơi phát triển sức mạnh,biết cách thực hiện tại chô bật xa và đà 1 bước giậm nhảy
-biết cách khắc phục hiện tượng thở dốc khi chạy bền
2.Kỹ năng:
-Thực hiện tốt các kĩ năng cơ bản,các động tác
-Có kỹ thuật bật xa tại chỗ
-Phát triển tố chất sức nhanh sức bền
3.Giáo dục:
HS tập tích cực, tác phong nhanh nhẹn,có ý thức tổ chức kỉ luật
tác phong nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỉ luật
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1.Địa điểm :Tại sân trường
 2.Phương tiện - GV Đồng hồ TT + còi + Bộ xà,cột,đệm
 - HS Dọn vệ sinh sân bãi
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1.Địa điểm :Tại sân trường
 2.Phương tiện - GV Đồng hồ TT + còi + Bộ xà,cột,đệm
 - HS Dọn vệ sinh sân bãi
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Nội dung
Đ-L
Phương pháp -tổ chức
1-Phần mở đầu
a-Nhận lớp
b-Khởi động
-Chạy nhẹ nhàng
-Tậpbài thể dục di chuyển: Động
 tác tay vai, tay ngực,vặn mình, bụng, bước với.
-Xoay các khớp,cổ chân cổ tay ... 
-Ép dây chằng. dọc, ngang.
2-Phần cơ bản
a-Bật nhảy
-Tại chỗ bật xa
- GV giảng giải: khi bật ưỡn thân thành hình cánh cung đưa hai tay lên cao đồng thời hạ thấp trọng tâm nín thở lấy sức bật xa vể trước.
- Đà 1-3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát hoặc đệm.
b- Chạy bền
- HiÖn t­îng thë dèc vµ c¸ch kh¾c phôc, th¶ láng håi tÜnh sau khi ch¹y,luyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
c-Củng cố
? Cách phân phối sức khi chạy.
3. Phần kết thúc
a- Hồi tĩnh.
- Thả lỏng,rũ chân tay.
-Hít thở sâu.
b. Nhận xét; đánh giá kết quả giờ học.
-Ôn các động tác 
-Các động tác bổ trợ 
-GVnhận xét tiết học và dặn học sinh chuẩn bị cho tiết sau.
c. Giao nhiệm vụ về nhà.
7-10p
1-2p
4lx8n
30-32p
6-10l
10-12p
1-2l
2-3p
2-3p
GV: Nhận lớp, phổ biến nội yêu cầu bài học.
CS: Điều hành.
GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn 
- GV giang giải kĩ thuật tập mẫu. 
- GV cho học sinh tập đồng loạt.
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x 
 x x x x x x
- GV hướng dẫn cách nhảy và chia nhóm nhảy.
- Chạy vòng quanh sân thể dục, nam chạy8 vòng, nữ chạy6 vòng sân thể dục.
- GV quan sát điều khiển. 
- GV gọi 4-6 HS lên thực hiện
các học sinh khác có ý kiến nhận xét.GV nhận xét sửa sai và cho điểm.
- CS cho cả lớp thả lỏng.
GV: Giao bài tập về nhà,hướng
dẫn học sinh cách tập luyện,nhận 
 xét giờ học.
Ngày tháng 1 năm 2015
Tổ chuyên môn duyệt
Ngày soạn: 10 /1 /2015
Ngày giảng: 7A1: 16 /1 / 2015 7A2: 16 /1 / 2015 7A3: 19 /1 / 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_TD_7_hot.doc